News

POST TYPE

BUSINESS

တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၀ က်ပ္နီးပါးသို႔ ျပန္ေရာက္
04-Jul-2018


ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၃

ျမင့္တက္ေနေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာေဈးႏႈန္းသည္ ျပင္ပေဈးကြက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၀၀ က်ပ္နီးပါးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရဘဏ္မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က ေခၚယူေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၈၆ က်ပ္သို႔ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္ ၂ ရက္မွစ၍ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ရာမွ ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ ထပ္မံျမင့္တက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဇြန္ လ ၃၀ ကထက္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၂ က်ပ္ အထိျပန္လည္ျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္ေန၍ ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္း ျပန္လည္ျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတန္ဖိုးက်ဆင္းမွသာ ျပန္လည္က်ဆင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ျပင္ပေဒၚလာေဈးသည္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းအထိ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း ညေနပိုင္း၌ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၉၈ က်ပ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဗဟိုဘဏ္ေဈးမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၉၉ က်ပ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေဈးမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၉၆ က်ပ္ေဈးရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

S-04

  • VIA