News

POST TYPE

BUSINESS

ကိုရီးယား-ျမန္မာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လက္မွတ္ထိုး
21-Jun-2018ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၀

ကိုရီးယား-ျမန္မာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ကိုရီးယား-အာရွ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအသင္း (KOAECA) တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ KOAECA တို႔သည္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးအျပင္ ႏွစ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေတြ႔ဆံုေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား အျပန္အလွန္ေဝမွ်ႏိုင္ေရးတို႔တြင္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ သိရသည္။

KOAECA ႏွင့္ ေရးထိုးထားသည့္ စာခၽြန္လႊာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္ရန္၊ ႏွစ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းတို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါစာခၽြန္လႊာသက္တမ္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္မွစၿပီး သံုးႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

KOAECA သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြားဆက္ဆံေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

S-04