News

POST TYPE

BUSINESS

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့မည္
30-Jan-2018ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉

ေဈးကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနသည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္ရန္အတြက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လိုေသာကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ စာရင္းဝင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔တြင္ ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြအနည္းဆံုး က်ပ္သန္း ၅၀၀ ရွိထားရျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မတိုင္မီ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းအျမတ္ရရွိထားရမည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမွသာ စာရင္းဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ စိစစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“အဓိကက စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ခ်င္တဲ့ ကုမၸဏီေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕နဲ႔မကိုက္ညီတာနဲ႔ ႀကံဳေနရတာေတြရွိေတာ့ တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔လုပ္ေနတယ္”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေနသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုအထက္ရွိေနၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း ကုမၸဏီသစ္တစ္ခု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း SECM ထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ပထမျမန္မာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ (FMI)၊ ျမန္မာသီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (MTSH)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB)၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ (FPB) ႏွင့္ TMH တယ္လီကြန္းအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတို႔က ရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

J-01