News

POST TYPE

BUSINESS

ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ၌ ဆိတ္အရွင္တင္ပို႔မႈကို ပို႔ကုန္အမည္သစ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းမည္
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉

ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (National Export Strategy) တြင္ ဆိတ္အရွင္တင္ပို႔မႈကို ပို႔ကုန္အမည္သစ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။ 

လက္ရွိအမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္စီမံကိန္းတြင္ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ႏိုင္သည့္ ဦးစားေပးက႑မ်ားအျဖစ္ ဆန္စပါး၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ေရထြက္ပစၥည္း၊ သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း၊ အထည္အလိပ္ ႏွင့္ အဝတ္အထည္၊ ေရာ္ဘာ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္မႈထည္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေက်ာက္မ်က္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စသည့္က႑ ၁၂ ခုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။ 

“အရင္က ဆိတ္အရွင္ကို ပို႔ခြင့္မျပဳခဲ့ဘူး။ တ႐ုတ္ကို အဓိကပို႔တာဆိုေတာ့ ေရာဂါကိစၥေတြရွိတယ္။ ဒီဘက္က ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးလိုက္ေပမယ့္ ထပ္ထိုးေပးပါဦးဆို ထိုးခိုင္းတာေတြရွိတယ္။ ခြင့္မျပဳရင္လည္း ဒီအတိုင္း တရားမဝင္သြားေနရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္အခမရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခြန္အခလည္းရေအာင္ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္တာပါ”ဟု ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသူက ေျပာၾကားသည္။ 

လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးက႑ ၁၂ ခုတြင္ ဆိတ္အရွင္တင္ပို႔မႈကို က႑အသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ထပ္မံထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆိတ္အရွင္တင္ပို႔မႈကို ထည့္သြင္းရန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေရာဂါကာကြယ္ေရးအပိုင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအပိုင္းကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။ 

လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၌ ဆိတ္အရွင္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းကာ ျပည္ပတင္ပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

J-11