News

POST TYPE

BUSINESS

ေဒၚလာေဈး ဆက္တိုက္က်ေသာ္လည္း စက္သံုးဆီေဈး ဆက္တက္ၿမဲ
26-Jan-2018

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၅

ဇန္နဝါရီလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာေဈး ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ေဒၚလာျဖင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းရသည့္ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားမွာမူ က်ဆင္းျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ေဈးတက္ၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။

ျပင္ပေဒၚလာေဈးသည္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၂၆ က်ပ္အထိ က်ဆင္းၿပီး ဗဟိုဘဏ္ႏႈန္းထားသည္ ၂၁ က်ပ္အထိ က်ဆင္းေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမွာမူ ယင္းကာလအတြင္း လက္လီေဈးႏႈန္းသည္ တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၄၀ မွ ၇၀ အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။

“စက္သံုးဆီေဈးက ေဒၚလာေဈးနဲ႔ဆိုင္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ပိုဆိုင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာက ျပည္ပေဈးပါ။ အခုက ျပည္ပေဈးက ဆက္တိုက္တက္ေနတာပါ။ က်တယ္လို႔ကို မရွိေသးတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တက္ေနတာပါ”ဟု စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

စက္သံုးဆီေဈးသည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဒီဇယ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ တစ္လီတာလွ်င္ ၁၀ က်ပ္ခန္႔အထိ ထပ္မံျမင့္တက္လာၿပီး ေဒၚလာေဈးသည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွစ၍ ေန႔စဥ္ (အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မပါ) က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၉ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီေဈးကြက္ႏွင့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပည္ပစက္သံုးဆီေဈးသည္ တစ္စည္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာမွ ၃ ေဒၚလာခန္႔အထိ ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္စည္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္စည္လွ်င္ ၇၉ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ တစ္စည္လွ်င္ ၈၁ ေဒၚလာ၊ အဆင့္ျမင့္ ဒီဇယ္ တစ္စည္လွ်င္ ၈၂ ေဒၚလာေက်ာ္အထိ ေဈးရွိေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။ 

လက္ရွိ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီ လက္လီႏႈန္းတြင္ ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ ၈၄၀ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ တစ္လီတာလွ်င္ ၈၆၀ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာလွ်င္ ၈၁၀ က်ပ္ႏွင့္ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္လီတာလွ်င္ ၈၅၅ က်ပ္ေဈးရွိေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

S-04