News

POST TYPE

BUSINESS

စက္သံုးဆီေဈးထပ္တက္
03-Jan-2018ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂

ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေနေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီ၊ လက္ကားေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ထပ္မံျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

အဆိုပါ စက္သံုးဆီေဈးသည္ ျပည္ပေဈးျမင့္၍ ျမင့္တက္ၿပီး ျပည္ပေဈးသည္ တစ္စည္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ မွ ၄ ေဒၚလာခန္႔အထိ ျမင့္တက္ကာ ျပည္တြင္းလက္လီေဈးမွာ တစ္လီတာလွ်င္ ၁၀ မွ ၁၅ က်ပ္အထိႏွင့္ လက္ကားေဈးမွာ တစ္လီတာလွ်င္ ၁၀ မွ ၃၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ျပည္ပစက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းသည္ ကမၻာ့ေရနံေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ လိုက္ပါျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ကမၻာ့ေရနံေဈးႏႈန္းသည္ တစ္စည္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀ ေက်ာ္သို႔ ျမင့္တက္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

စက္သံုးဆီလက္လီေဈးသည္ ယခင္လအတြင္းက ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ ၇၈၅ က်ပ္မွ ယခုအခါ ၈၀၀ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ ယခင္က ၈၀၅ က်ပ္မွ ယခုအခါ ၈၂၀ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၇၉၀ မွ ယခုအခါ ၈၀၀ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္လီတာလွ်င္ ယခင္က ၈၃၀ က်ပ္မွ ယခုအခါ ၈၄၅ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ လက္ကားေဈးတြင္ ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ ၇၅၀ က်ပ္မွ ယခုအခါ ၇၈၀ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ ၇၇၅ က်ပ္မွ ယခုအခါ ၇၉၀ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာလွ်င္ ၇၄၀ က်ပ္ မွ ၇၅၅ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္လီတာလွ်င္ ၇၇၅ က်ပ္မွ ၇၈၅ က်ပ္ေဈးသို႔လည္းေကာင္း ျမင့္တက္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ျပည္ပေဈးသည္ ယခင္လကထက္ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္စည္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂ ေက်ာ္မွ ယခုအခါ ၇၄ ေဒၚလာေက်ာ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္စည္လွ်င္ ယခင္က ၇၄ ေဒၚလာေက်ာ္မွ ယခုအခါ ၇၆ ေဒၚလာေက်ာ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဒီဇယ္တစ္စည္လွ်င္ ယခင္က ၇၄ ေဒၚလာေက်ာ္မွ ယခုအခါ ၇၈ ေဒၚလာေက်ာ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ဒီဇယ္တစ္စည္လွ်င္ ယခင္က ၇၄ ေဒၚလာေက်ာ္မွ ယခုအခါ ၇၈ ေဒၚလာေက်ာ္ေဈးသို႔လည္းေကာင္း ျမင့္တက္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

S-04

  • VIA