News

POST SECTION

AUTO-MOBILE

02-Apr-2017 tagged as စက္သံုးဆီ
စက္သုံးဆီ မသန္႔ရင္ တန္ဖိုးႀကီးကားေရာ၊ တန္ဖိုးနည္းကားေရာ ဘာကားပဲျဖစ္ျဖစ္ ပလပ္ေတြ ပ်က္တတ္တယ္။ ခြဲေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီသုံးတဲ့ ကားေတြမွာ Catalytic Converter (ေက်ာက္ဆန္ခါ) ပ်က္မယ္။ ဆီမသန္႔လို႔ ေက်ာက္ဆန္ခါပိတ္ရင္ ကားမီးေလာင္တဲ့အထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။