News

POST TYPE

AUTOMOBILE

ေျပာင္းလဲလာသည့္ ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္
05-Jan-2017 tagged as


အစိုးရက အသုံးျပဳၿပီးသားကားမ်ား တင္သြင္းမႈကို ကန္႔သတ္ၿပီး ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လာသည့္အခါ အသုံးျပဳၿပီးသား ကားမ်ား စံေပ်ာ္ရာဟု လူသိမ်ားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကားလုပ္ငန္းစုမွာ ယခုအခါတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
 
တံဆိပ္သစ္မ်ားသာလွ်င္

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ ကားတင္သြင္းသည့္ ဆာကူရာ ကုန္သြယ္ေရး စင္တာသည္ စေနေန႔က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ေကာင္တြင္ ဆာကူရာ အေရာင္းျပခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္း စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၉၃ ကတည္းက အသုံးျပဳၿပီးသား ကားမ်ားကိုသာ အဓိက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ေတာ့ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ကားသစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆာကူရာသည္ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေန အသုံးျပဳၿပီးသား ကား ၁၀,၀၀၀ ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေဌးေအာင္က အသုံးျပဳၿပီးသားကားမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း သုံးစြဲမႈ ျမင့္မားႏိုင္ေျခ ထပ္ၿပီး မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူးဟု ဆိုသည္။ ဆာကူရာသည္ ၂၀၁၇ ပထမ ႏွစ္လည္တြင္ ေနာက္ထပ္ ကားျပခန္း သုံးခုအား ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥကၠ႒က ၂၀၁၈ အတြင္း ကားသစ္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေရာင္းခ်သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

အျခားေသာ အဓိက ကားအေရာင္း လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္သည့္ Farmar Auto က ၎၏ ပထမဦးဆုံးကား အေရာင္းျပခန္းကို ေဆာင္းရာသီတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔သည္ ႏိုဝင္ဘာလက ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ အသုံးျပဳၿပီးသားကားမ်ား တင္သြင္းျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္သြားမည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္အၿပီး ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလက စတင္ကာ ညာေမာင္း ကားမ်ား တင္သြင္းမႈကို ကန္႔သတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ကေန ၂၀၁၄ အၾကား ထုတ္လုပ္သည့္ ကားမ်ားကသာ ကားေဟာင္း ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ျပရသည့္ သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၆ တြင္ ခန္႔မွန္းေျခအရ အသုံးျပဳၿပီးကား ၁၂၀,၀၀၀ ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေန တင္သြင္းခဲ့သည္။ လာမည့္ ႏွစ္တြင္ေတာ့ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားအ႐ြယ္ရွိ ကားတင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား တင္းက်ပ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အသုံးျပဳၿပီးသား ကားတင္သြင္းမႈ အေရအတြက္မွာ ၂၀၁၇ တြင္ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားမည့္ပုံ ရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက အစိုးရ၏ ကားေဟာင္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းအေပၚ ပိတ္ပင္မႈကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိသည္။ လုပ္ငန္းစုမ်ားက ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ သာမန္ျပည္သူမ်ား မတတ္ႏိုင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းအဆင့္သို႔ ျမင့္တက္သြားလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လက ရန္ကုန္ရွိ အသုံးျပဳၿပီးသား ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၁၀ မွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ခုန္တက္သြားခဲ့သည္။

အသက္ ၃၂ အ႐ြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အစိုးရမဟုတ္ သည့္အဖြဲ႕တြင္ အလုပ္လုပ္သည့္ လူငယ္တစ္ဦးက ကား၀ယ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အစိုးရမူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကတစ္ဆင့္ ျဖစ္လာသည့္ ေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ဦးမည္ဟု ဆိုသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လမ္း၏ ညာဘက္အျခမ္း၌ ကားက်ပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ဳိးတြင္ (အထူးသျဖင့္ လမ္း၏ အျခားတစ္ဖက္ျခမ္းေပၚရွိ ကားမ်ားက တစ္စီးက တစ္စီးကို ေက်ာ္တက္သည့္အခါ) ညာဘက္ေမာင္း ကားမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ မ်ားပါသည္။ အစိုးရသည္ ၂၀၁၃ ကတည္းက ညာဘက္ေမာင္းကားေဟာင္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္လည္း အလားတူ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သုံးစြဲၿပီးသား ကားမ်ား တင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းစုထံမွ ျပင္းထန္ေသာ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္မႈကို လက္ေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ 

ယခု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ေရာ ယခင္ကႏွင့္ ဘာမ်ား ကြာျခားလာပါသနည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရးကို အဓိက အေလးထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားသည္။

အစိုးရသစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ စက္မႈမူဝါဒ က အသုံးျပဳၿပီးသားကားမ်ား တင္သြင္းသူမ်ားထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္ဟု ကားတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ယင္းသို႔ မျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခုက ဆိုသည္။
 
ျမန္မာျပည္တြင္လုပ္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ ယခုအခ်ိန္သည္ အခ်ိန္ေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆူဇီကီးေမာ္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (Ertiga Minivan ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ငယ္ အပါအဝင္) တစ္ႏွစ္ကို ကားေပါင္း ၂,၇၀၀ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ၁,၀၀၀ ဝန္းက်င္ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။ စက္႐ုံသစ္တည္ေဆာက္မႈကို ယခုလတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၈ တြင္ ကား ေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ထိတိုင္ တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ဆူဇီကီးသည္ ၎၏ Ciaz Sedanကား အမ်ဳိးအစားကို ၂၀၁၇ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္လုပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ဆူဇီကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ဥကၠ႒ တာကာယူကီ ဆူဂီယာမာက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ျမင့္တက္ႏိုင္သည့္ မွတ္ပုံတင္ခ ကင္းလြတ္မႈႏွင့္ ကားေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားထံမွ ရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ခ်က္ အျပည့္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။ ဖို႔ဒ္ေမာ္တာႏွင့္ အျခားေသာ ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အသုံးျပဳၿပီးသားကားမ်ား တင္သြင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္မႈသည္ ႏွစ္စဥ္ ၆,၀၀၀ မွ ၇,၀၀၀ အၾကား ေရာင္းရသည့္ ကားသစ္ေစ်းကြက္အား ျမႇင့္တင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါ။ ကားသစ္မ်ားသည္ အသုံးျပဳၿပီးသား ကားမ်ားထက္ ၅၀ ကေန ၂၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ေစ်းႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ကားအပိုပစၥည္းမ်ားလည္း မရွိသည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔အား ျပည္ပကေန တင္သြင္းရပါသည္။ 

ဝယ္လိုအားသည္ ကားသစ္မ်ားဆီသို႔သာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဦးတည္ေနသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာေတာ့ ေရွ႕တြင္ ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။
 
ေစ်းကြက္အသစ္သို႔ အလွည့္အေျပာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ အတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အသုံးျပဳၿပီးသည့္ ကားမ်ားကို အမ်ားဆုံး တင္သြင္းသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီကေန ေအာက္တိုဘာလအတြက္ ဒုတိယ တင္သြင္းမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ညာေမာင္းကားမ်ား တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အသုံးျပဳၿပီးသား ကားမ်ားတင္ပို႔မႈအေပၚ ထိခိုက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေန ကားမ်ား တင္ပို႔မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၁၂ အသုံးျပဳၿပီးကား မ်ား တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ် ေပးအၿပီးတြင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ ျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းက အသုံးျပဳၿပီးသားကားမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေန ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သေဘၤာျဖင့္ ပို႔ေဆာင္သည့္ကားမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
 
၂၀၁၅ တြင္ အသုံးျပဳၿပီးသား ဂ်ပန္ကားမ်ား တင္သြင္းမႈ ေစ်းကြက္အေျခအေနသည္ တင္သြင္းမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္အတူ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရပ္တန္႔သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ကား တင္ပို႔သူမ်ားသည္ သီရိလကၤာ ကဲ့သို႔ေသာ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားဆီသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ကားမ်ားကို ဒူဘိုင္းကတစ္ဆင့္ အာဖရိကသို႔ သေဘၤာျဖင့္ တင္ပို႔မႈ ျမင့္မားလာမႈႏွင့္အတူ ယူေအအီးႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၆ တြင္ အျမင့္မားဆုံးေသာ သေဘၤာဆုိက္ကပ္ရာ ေနရာျဖစ္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

F-06
Ref: Financial Times

  • TAGS