News

တိုင္းရင္းသားအေရး ပဋိပကၡတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာအုပ္စု ေျမာက္ျမားစြာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ နည္းလမ္းတို႔ ဟန္ခ်က္ညီရန္ အခက္အခဲ ရွိလိမ့္မည္။
30-Aug-2016 tagged as ကြၽန္
အိမ္ေဖာ္ပြဲစားမ်ား၏ ေစ်းကြက္ကုန္ၾကမ္းမွာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးၿပီး၊ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ နယ္ဘက္မွ ႐ိုးသားေသာ အမ်ဳိးသမီးေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံျခားသားထံတြင္ လုပ္ရမည့္ အိမ္ေဖာ္ေစ်းကြက္သည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏွစ္ရွည္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အငွားမယားေစ်းကြက္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။
ျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္ သေကၤတေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ေသခ်ာသေလာက္နီးပါး ရွိသည္။ ေအာက္တိုဘာလက NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အုပ္စုမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ျမားလွေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အားလုံးနီးပါး ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကသို႔ မသြားမီ တ႐ုတ္သို႔ အရင္သြားျခင္းသည္ အေမရိကႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား ကစားျခင္းဟု တြက္ဆၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္တို႔ကမူ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား ျမန္မာက ကစားျခင္းဟု တြက္ဆေနၾကသည္။ စင္စစ္ ႏိုင္ငံတိုင္းကို ကစားသည္ဟု ႏိုင္ငံတိုင္းက ထင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ကစားကြက္အတြင္း ဝင္လာသည္ဟု ႏိုင္ငံတိုင္းက ျမင္ကာ ပါဝင္ကစားေပးျခင္းကိုက ကစားကြက္လွျခင္းလား။
28-Aug-2016 tagged as
အစိုးရကို ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ ေနသူမ်ားကလည္း တစ္မ်ဳိး။ ေမေမ့ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ဆားေတြငန္ၿပီး သၾကားေတြခ်ဳိေနပါသည္ဟု ဆိုေနရာမွ မဟာ ပထဝီ ေျမႀကီးသည္ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ျမည္ဟည္းလႈပ္ရြ သြားပါသည္ဟု ေျပာင္းဖားရန္ အကြက္ေတြ႔သြားၾကသည္။
24-Aug-2016 tagged as အက်ဥ္းသား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္စနစ္မွ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္တိုင္ေအာင္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ ကြၽန္ကဲ့သို႔ ခိုင္းေစၿပီး လုပ္အားေရာင္းစားျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္မင္းမူလ်က္ ရွိေနေသးသည္။
23-Aug-2016 tagged as သမီး
သူမ ေရးသားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေထာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ကုန္ကာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု ထင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾက ေနႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔ အခြင့္အေရးမ်ား ရခဲ့သည္ ဆိုသည္ကေတာ့ ဘုရားသခင္မွတစ္ပါး သိသူအျခားမရွိႏိုင္ဟု ဆိုရမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေနေသာ္လည္း စီးပြားေရး အေျခခံအားနည္းမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ အကူအညီကို လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လြန္စြာအေရးပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲ သြားတာမ်ဳိး မေတြ႕မိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္၊ အေနာက္အုပ္စုတို႔နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ ဟန္ခ်က္ထိန္းထားခ်င္ပုံရပါတယ္။
21-Aug-2016 tagged as ဖုန္း
ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေပါေပါသီသီ ကိုင္တြယ္လာၾကျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံမတင္ထားသည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသာ မ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ ဖုန္းျဖင့္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ အမႈအခင္းဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ အသေရဖ်က္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ မရသကဲ့သို႔ ေအာ္ပေရတာမ်ား အေနႏွင့္လည္း ေျဖရွင္းေပးရန္ အခက္ေတြ႔တတ္သည္။
21-Aug-2016 tagged as
ဒီငနဲေတြေရွ႕မွာ အေကာင္အထည္ႀကီး သြားျပလည္း သူတို႔ ေျပာေနတဲ့ ပိုကီမြန္လား ဘာလား အဲဒါေတြေလာက္ စိတ္မဝင္စားလို႔ က်ဳပ္ကို ေမာ့ၾကည့္တာေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ခက္သဗ်ာ ... ရန္ကုန္မွာ သရဲျဖစ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ မ်က္ႏွာငယ္တာပဲ။
21-Aug-2016 tagged as
တစ္ေယာက္ေယာက္က ေသေၾကာင္း ႀကံေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြေျပာမလဲ။ ဘယ္လို သံေဘာင္ေပၚက ဆင္းေအာင္ လုပ္ၾကမလဲ။
21-Aug-2016 tagged as
ငယ္ရြယ္စဥ္ ဆိုတာ တကၠသိုလ္တက္တဲ့ အရြယ္ေပါ့။ အဲဒီအရြယ္ကတည္းက စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈ ေကာင္းရမယ္။ လိုခ်င္မႈ ႀကီးရမယ္။ ႀကိဳတင္ ႀကံဆမႈ ရိွရမယ္။
20-Aug-2016 tagged as ေခါင္းေဆာင္
ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ Charismatic Leader ျဖင့္ ထင္ရွားသူ ေနာက္တစ္ဦးမွာ အျခားမဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေရေၾကာေျမေၾကာ ႐ံႈသြားသည့္ေခတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရလာပုံ မတူညီျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထက္ပင္ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ေက်ာ္လြန္ ထင္ရွားသူ ျဖစ္သည္။ Charismatic Leader တြင္ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ သူ႔ေနရာကို ဆက္ခံႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ရွားပါးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Charismatic Leader မ်ား မရွိေတာ့လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေလဟာနယ္ Leadership Vaccum ျဖစ္ေပၚၿပီး သူတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ၿပိဳက်တတ္သည္။
"တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ စိတ္ပ်က္ေစမယ့္ အရာမ်ိဳးကို ကြၽန္မအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး"