News

18-Dec-2016
အခ်ဳိ႕အကူအညီမ်ားသည္ အေရးမႀကီးေလာက္ဟု ထင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အကူအညီကို လိုေနသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ေတာ့ သိၾကားမင္း ဆင္းလာသကဲ့သို႔ ခံစားရေပလိမ့္မည္။ လူသားခ်င္း စာနာေသာ အကူအညီမွန္သမွ်သည္ မည္မွ်ပင္ေသးငယ္ ေစကာမူ အေရးႀကီးသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ လိေမၼာ္ေရာင္ အဝတ္ေလွ်ာ္ ကားမ်ားကေတာ့ ႐ုံးပိတ္ရက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တိုင္း လမ္းမေပၚတြင္ ေမာင္းေနကာ ကူညီေနၿမဲ ျဖစ္သည္။
18-Dec-2016
အစိုးရ ဆိုတာကေတာ့ျဖင့္ သူ႔ကို သြားထိရင္ အကုန္ျပန္တြယ္တဲ့ အမ်ိဳးႀကီးပဲ။ လူကိုပစ္တဲ့ လူပစ္ အစိုးရ၊ လူကို႐ိုက္တဲ့ လူ႐ိုက္အစိုးရ၊ လူကိုထုတဲ့ လူထု အစိုးရ ... အို အစိုးရမွန္သမွ်ကေတာ့ ဒီေနရာမွာ အားလံုး အတူတူပဲ။
17-Dec-2016
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လွ်ပ္စစ္မီး ထိန္ထိန္ညီးေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ႏိုင္ငံ၏ ဧရိယာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မဲေမွာင္ေနသည္။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားထဲ၌ လွ်ပ္စစ္မီး သုံးစြဲမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို လူထုအေျချပဳ ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္ျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
17-Dec-2016
ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလဆန္း အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြားအၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း အစိုးရက ေမာင္ေတာတိုက္ခိုက္မႈကို ျပည္ပအစြန္းေရာက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မြတ္ဆလင္ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု တစ္ခုက က်ဴးလြန္သည္ဟု တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
15-Dec-2016
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းက အစိုးရ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ထိုေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သမွ် ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးေကာ၊ အေရအတြက္ပါ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိသည္။
13-Dec-2016
“ဒီမွာက အ႐ြယ္ေလး ေရာက္လာၿပီ ဆိုတာနဲ႔ လက္ထပ္ၾကရတယ္။ ပထမကေလး ေမြးဖြားၿပီးရင္ ေယာက္်ားကိုယ္တိုင္က မိန္းမကို ဆြယ္ေပးေတာ့တာပဲ။ မိန္းမေတြကလည္း ျငင္းခြင့္ မရွိဘူး။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္က ဒီမွာ လူလာျဖစ္ေနၾကရတာ မဟုတ္လား။ သူတို႔မွ ဒီဘဝက လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ေရွာင္လႊဲႏိုင္စရာ လမ္းမရွိဘူး။ ၈ ႏွစ္နဲ႔ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ အနည္းဆုံး လုပ္ေကြၽးေနၾကရမွာပဲ။ ေနာက္ သမီးျဖစ္သူ အ႐ြယ္ေရာက္လာရင္လည္း သူ႔လိုဘဝ ေရာက္ေအာင္ ေတာင္းဆိုျခင္း ခံရမွာပဲ”
12-Dec-2016
မန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယံေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မီဒီယာမ်ား လတ္တေလာ ထုတ္လႊင့္၊ ေရးသားေဖာ္ျပေနမႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤါလီျပႆနာက ထိပ္ဆုံးေနရာတြင္ရွိေနသလို ယင္းျပႆနာအေပၚ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပရာ၌ အလြန္အမင္း အႏုတ္ လကၡဏာေဆာင္သည့္ တင္ဆက္မႈမ်ား ျဖစ္ေန႐ုံမွ်မက မွားယြင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းလာသည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ကိုပင္ေတြ႕ရပါသည္
11-Dec-2016
“ကြ်န္ေတာ့္ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ပညာရဖို႔နဲ႔ ပိုက္ဆံရဖို႔အတြက္ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားတယ္။ မ်က္မျမင္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။ မ်က္မျမင္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အသံုးခ်လို႔ အရဆံုး ပညာရပ္က ဒီအႏွိပ္ပညာပဲ ရွိတယ္။ အခုဆို ကြ်န္ေတာ္ ဒီၾကည့္ျမင္တိုင္မွာ ကိုယ္ပိုင္အိမ္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ အႏွိပ္ခန္းေလးနဲ႔ ျဖစ္လာတာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စု ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ။ သားသမီး ႏွစ္ေယာက္လည္း ရွိလာၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ မ်က္မျမင္ တစ္ေယာက္ေပမယ့္ မိသားစုကို ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီး တစ္ေယာက္ပါ”
11-Dec-2016
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ သူမသည္ ခရစ္ယာန္ ဒီမိုကရက္တစ္ ယူနီယံ (CDU) ၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။
11-Dec-2016
ဆြယ္တာၿမိဳ႕ေတာ္ဟု တင္စားေခၚဆိုရမည့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသထြက္ ဆြယ္တာထည္မ်ားထက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆြယ္တာထည္မ်ားက ေဈးကြက္အတြင္း ေနရာယူမႈ ပိုမ်ားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ အထည္ဆိုင္မ်ားက တူညီစြာ ေျပာဆိုၾကေလၿပီ။
11-Dec-2016
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ဝင္ထြက္ရာ ကမ္းနားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကုန္ေသတၲာတင္ ယာဥ္အစီးေရ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ပိတ္ဆို႔ေနသည္။ ထိုကုန္ယာဥ္တန္းႀကီးသည္ ငါးမိုင္ထက္မနည္း ရွည္လ်ားႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း ေမာ္တင္မွ သီရိမဂၤလာေဈးသစ္အထိ မႀကံဳစဖူး ပိတ္ဆို႔လ်က္ ရွိသည္။
10-Dec-2016
မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ဟုဆိုရမည့္ ဘူတာႀကီးအနီး ၇၈ လမ္းေပၚ၊ ၂၇ လမ္းႏွင့္ ၂၈ လမ္းၾကားတြင္ အလြန္ ေရွးက်လွသည့္ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု ယေန႔ထိတိုင္ ရွိေနေသးသည္ဟုဆိုလွ်င္ အံ့ဩသြားမည္ ထင္ပါသည္
10-Dec-2016
ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီးသမၼတ ပတ္ဂြမ္ဟီးရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ သမၼတ၏ပါတီမွ ပါတီ၀င္မ်ားစြာက ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား ပါလီမန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အတိုက္အခံမ်ားကလည္း ယင္းသို႔ျဖစ္ေစလိုသည္။ သာမန္ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား အမ်ားစုကလည္း ယင္းသို႔ ျဖစ္ေစလိုျခင္းေၾကာင့္ သန္းခ်ီဆႏၵျပလ်က္ရွိသည္