News

31-Dec-2016
မင္းအိုခ်မ္းသာ ဘုရားေရွ႕သို႔ ေျခခ်မိသည့္အခိုက္ ပ႒ာန္း႐ြတ္သံသဲ့သဲ့က လြင့္ပ်ံ႕လာသည္။ ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္ ဒန္ခြက္ တစ္လုံးႏွင့္ မတုန္မလႈပ္ ေက်ာက္႐ုပ္သဖြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး မင္းအိုခ်မ္းသာ ဘုရားေရွ႕ ေလွကားထစ္တို႔တြင္ ငုတ္တုတ္ထိုင္လ်က္။
31-Dec-2016
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး စေသာ အေျခအေန အ႐ႈပ္အေထြး အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ က်ပ္တည္းေနေသာ ကာလတြင္ မျဖဴစင္တို႔ တစ္သိုက္၏ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ မဝံ့မရဲျဖင့္ အကူအညီ ေတာင္းလာေသာ အသံမွာ ခပ္တိုးတိုးသာ ျဖစ္မည္။ သူတို႔ေလးေတြ၏ အသံမွာ တိုးေကာင္း တိုးႏိုင္ေသာ္လည္း နားစြင့္သူတို႔အဖို႔ ၾကားႏိုင္ပါသည္။
31-Dec-2016
ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လူေနထူထပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၌ အထပ္ျမင့္တိုက္တာ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ မ်ားျပား လာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုအထပ္ျမင့္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ရပ္နားထားရွိရန္ ေနရာ အခက္အခဲကုိပါ တစ္ၿပိဳက္နက္ ႀကံဳလာရေလသည္။
31-Dec-2016
အင္တာနက္ အသုံးျပဳ၍ လူတစ္ဦးကို ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ရွိသည္။ အြန္လိုင္း အသုံးျပဳ၍ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္ဟု တိုင္တန္းသူ ရွိပါက အာမခံ ရ၊ မရ မေသခ်ာဘဲ အခ်ဳပ္ထဲသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။
30-Dec-2016
ၾကယ္တံခြန္ေပၚျခင္းကို ေရာမ-အီဂ်စ္ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးမ်ား ထြန္းကားေနစဥ္ ကတည္းက တိုင္းျပည္၌ မင္းေရးတိုင္းေရး ျပည္ေရးတို႔အတြက္ နိမိတ္ မေကာင္းတတ္သလို တိုင္းျပည္၌ အနိ႒ာ႐ုံတို႔ကိုသာ ဖန္တီး လာတတ္သည္ဟု မွတ္ယူ ထားခဲ့ၾကပါသည္။
30-Dec-2016
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ (ေဒသ) ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အနီးကပ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္အင္အား သုံးေသာင္းခန္႔ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ညီညႊတ္ေသာ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ တပ္မေတာ္ (UWSA) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုက အေနာက္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈႏွင့္အတူ စီးပြားေရး (သို႔မဟုတ္) အကူအညီေပးေရး အုပ္စုမ်ားသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။
29-Dec-2016
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဓမၼကာယ လႈပ္ရွားေနေသာ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေနမႈမ်ားသည္ အစဥ္အလာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အယူအဆႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက တ႐ုတ္႐ိုးရာ အစဥ္အလာေတြ ပါဝင္ေနသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြကိုလည္း သူတို႔ လိုက္နာခ်င္မွ လိုက္နာၾကသည္။ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္၊ က်င့္ႀကံအားထုတ္ ေျပာဆိုေနသည့္ သေဘာတရားမ်ားကပင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပညာရွင္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ဟု ေျပာဆိုေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။
28-Dec-2016
အေမရိကန္၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဆိုး႐ြားလာေနၿပီး အကယ္၍ ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈ မရွိေသာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္မႈ၊ ေရႏွင့္ အျခားေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦ စနစ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း မရွိပါက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုန္းကန္ရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကဲ့သို႔ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳ ရႏိုင္သည္။
27-Dec-2016
ဘာလင္သားအခ်ဳိ႕က သူတို႔လုပ္ငန္းမပ်က္၊ ခရီးဆက္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ သူတို႔အတြက္ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ စြမ္းအားမ်ား ရွိၿပီးသား ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အေနအထားမပ်က္ ခရီးဆက္ၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
26-Dec-2016
ေဖ့စ္ဘြတ္ သုံးေနရင္း ဒုန္းခနဲ အသံ ၾကားလိုက္ရၿပီး ကားေဘးမွ သစ္ပင္မ်ားက ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ ျမင္လိုက္ရသည္။
25-Dec-2016
႐ုရွားသံအမတ္ႀကီး သတ္ျဖတ္ခံရမႈသည္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္၏ ပိုမိုရန္လိုလာမႈ၊ တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္၏ အစၥလာမၼစ္ တန္ဖိုးမ်ား ျမႇင့္တင္လာမႈ၊ သံအမတ္ႀကီးတြင္ လုံၿခံဳေရး အစီအစဥ္ ကင္းမဲ့ေနမႈတို႔ေၾကာင့္ဟု အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
25-Dec-2016
အေျခခံလူတန္းစား အမ်ားစုသည္ အေရးေပၚ ေငြေရးေၾကးေရး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ သမာဓိကဲ့သို႔ အေပါင္ဆိုင္မ်ားကို အားထားရေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။လြယ္ကူသည္။ ျမန္ဆန္သည္။ ေပါင္ႏွံသူ စီးပြားေရး အဆင္ေျပလွ်င္ မိမိပစၥည္း ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ရယူႏိုင္သည္။ အမိန္႔ရ အေပါင္ဆိုင္မ်ားသည္ လက္တစ္ကမ္းမွ ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ၿပီး အားထားရေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။
25-Dec-2016
ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၏ စာမတတ္ ေပမတတ္ လူဦးေရမ်ားသည့္ ေတာအရပ္တြင္ အလြန္ဆိုးဝါး ယုတ္ညံ့လွေသာ မွားယြင္းယုံၾကည္မႈတစ္ခု ရွိေနသည္။ HIV/AIDS ျဖစ္ေနေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ အပ်ဳိစင္ စစ္စစ္ကို မုဒိမ္းက်င့္ လိင္ဆက္ဆံလိုက္ပါက ေရာဂါေဝဒနာ ေပ်ာက္ကင္းသည္ဟူေသာ အယူျဖစ္သည္။ ႐ိုးရာပေယာဂ ဆရာမ်ားကလည္း ထိုနည္းလမ္းကို အားေပးအားေျမႇာက္ေနၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ား မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည္ဟု UNICEF က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ တခ်ဳိ႕ဆို လမ္းပင္ မေလွ်ာက္တတ္ေသးေသာ ကေလးမ်ား ပါဝင္သည္။
25-Dec-2016
မၾကာခဏ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္ ကားလမ္းတြင္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစမည့္ လမ္းအသစ္အတြက္ သစ္ပင္ေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ လဲလွယ္ရန္ ရွိေနပါသည္