News

POST TYPE

ARTICLE

ဒုတိယႏွစ္ စာမ်က္ႏွာသစ္အဖြင့္
12-Jun-2017 tagged as


အစိုးရသက္တမ္း ဒုတိယႏွစ္ကာလအတြင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အဓိက လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“အစိုးရရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုက ေက်းရြာေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် မီးလင္းေအာင္ လုပ္ေပးရမွာ။ ရခဲ့တဲ့ ရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ ေက်းရြာေတြ မီးလင္းရမယ္၊ လမ္းေတြ ေဖာက္ေပးရပါမယ္။ ဒါေတြလုပ္ေပးရင္ ေက်းလက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးရင္းနဲ႔ ဝင္ေငြေတြ အခြင့္အေရးေတြရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾကမွာပါ”ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။ 

ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား မီးလင္းေရး၊ လမ္း တံတား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုေရးတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ အစိုးရ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြဟူ၍ရွိေသာ္လည္း ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ရန္အတြက္မူ အစိုးရကိုခ်ည္း အားကိုး၍ေတာ့ မရေခ်။ 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ ကနဦး လိုအပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ လွ်ပ္စစ္မီးျဖစ္သည္။ ယင္းႏွစ္ခ်က္ ျပည့္စံုလွ်င္ ေဒသတစ္ခု၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ 

လွ်ပ္စစ္မီးကို အမွီျပဳ၍ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စသည့္ လူမႈစီးပြားမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို အမွီျပဳေနထိုင္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ အေျခခံ အက်ဆံုးမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို တိုင္းတာရန္မွာ လွ်ပ္စစ္မီး ရျခင္း မရျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာ သက္ဆိုင္လွသည္။ 

အစိုးရတစ္ရပ္သာ ခ်မ္းသာေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးသည္ဟု မေခၚဆိုႏိုင္ဘဲ ျပည္သူလူထု ဖြံ႔ၿဖိဳးမွ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ အစီအမံမ်ား မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဆိုရလွ်င္ ပညာေရးသည္ အဓိကက်ၿပီး ပညာတတ္မ်ားရွိမွ ေဒသကို ျပန္လည္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဘယ့္ေၾကာင့္ လိုအပ္သည္ကို ရွင္းျပသည္။ 

“ႏိုင္ငံမွာ ပညာတတ္ေတြ လိုေနေသးတယ္။ ပညာတတ္လာရင္ ကိုယ့္ေဒသကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္မယ္၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္မယ္။ ဒါေတြက အေျခခံေကာင္းေတြ။ တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ပညာ ျမင့္မားရမယ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းရမယ္၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရမယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးရလို႔ တစ္ရြာလံုးေပ်ာ္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ကူးစက္ေစပါတယ္”ဟု လက္ရွိအစိုးရ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာျပသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လွ်ပ္စစ္ မီးမရရွိေသးသည့္ ေက်းလက္မွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေသးသျဖင့္ အလင္းမရသူ  ထက္ဝက္မွ် ရွိေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။  မီးလင္းခဲ့ၿပီးေသာ ေက်းလက္မ်ားမွာ လည္း အစိုးရ သက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ  ျပည္သူတို႔၏ မီးလင္းေရးေကာ္မတီတို႔ျဖင့္ အားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၄၈၀၆ ရြာရွိၿပီး လူဦးေရ ေျခာက္သိန္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေနထိုင္သျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာခန္႔ႏွင့္ လူဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔ လွ်ပ္စစ္မီးကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးမျပဳၾကရေသးဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ေက်းလက္ေဒသအတြက္ မရွိမျဖစ္ျဖစ္သည့္ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားကိုလည္း ထပ္မံ တည္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ယင္းအခ်က္တို႔မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ USAID ကို အကူအညီေတာင္းၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ပါတယ္။ ေရးေနတဲ့စာတမ္းကလည္း ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ”ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားႏွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းသံုးခုသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးမည္ကိုေတာ့ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။ 

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ပ္သန္း ေလးေထာင့္ႏွစ္ရာေက်ာ္ သံုးစြဲမည္ဟု  တိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ခု၏ ေက်းလက္ခ်င္းဆက္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ကြန္ကရစ္တံတားမ်ား တည္ေဆာင္ရန္အတြက္ က်ပ္ ၁၀၃၁ သန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ခု၏ ေက်းလက္ခ်င္းဆက္ လမ္းမ်ားကို ေျမသားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္တို႔အတြက္ က်ပ္ ၂၄၁၄ သန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ခုအတြင္းမွ ေက်းရြာ ၆၉ ရြာတြင္ စက္ေရတြင္းႏွင့္ ေရကန္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔အတြက္ က်ပ္ ၇၆၅ သန္းကို အသံုးျပဳ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းဟန္က ေျပာဆိုထားသည္။ 

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔သည့္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ မိုးေရ သိုေလွာင္သည့္စနစ္ကို စတင္ရန္လည္း ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ဆိုသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မိုးနည္း ေရရွား ရပ္ဝန္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ျမင္းၿခံ၊  ေညာင္ဦး၊ ရမည္းသင္း၊ မိတၳီလာ၊  ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ငါးခုတြင္ မိုးေရသို ေလွာင္ေရး အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆည္၊ ေျမာင္းတို႔ႏွင့္ ေဝးသည့္ေဒသမ်ားကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

“ေတာင္သာတို႔၊ ႏြားထိုးႀကီးတို႔လို ေဒသမ်ိဳးေတြကို ဦးစားေပး လုပ္သင့္တယ္။ က်လာတဲ့မိုးေရကို အလဟႆ စီးဆင္းသြားတာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ဒီလိုလုပ္လို႔ရတယ္ ဆိုတာကို အသိပညာ အရင္ေပးရမယ္”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာသည္။

စတင္ လုပ္ေဆာင္မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို ဆက္စပ္ဌာနမ်ားႏွင့္လည္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

ယင္းအစီအစဥ္မွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျမေအာက္ေရကို ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သံုးစြဲလ်က္ရွိၿပီး ေျမေအာက္ေရ ရွားပါးမႈကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိုးေရသိုေလွာင္ကန္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလသည္ “ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ” ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအတြင္း အေျပာင္းအလဲတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လာမည့္ ဒုတိယႏွစ္အတြက္ “ျပည္သူႏွင့္အတူ”ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကိုယ္တိုင္ကပင္ ေျပာဆိုထားၿပီး အေျပာင္းအလဲကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အစိုးရကို ျပည္သူတို႔က ကူညီရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘတ္ဂ်က္သည္ ယခင္အစိုးရခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ထင္သေလာက္ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ယခုလာမည့္  ဘတ္ဂ်က္သည္ မိမိတို႔အစိုးရ၏ ေစတနာကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုသည္။ 

“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ ေရးဆြဲတာပါ။ ကိုယ့္ေျခကိုယ့္လက္နဲ႔လုပ္ရတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ သံုးစြဲတဲ့အခါမွာလည္း မူတစ္ခု ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေဇာင္းေပးပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္သည္ဟု ယူဆခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုသည္။ 

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ဒါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖိဖိစီးစီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ခန္႔ ပိုလွ်ံလာခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တင္ဒါပိုေငြမ်ားကို  ျပန္အပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ သံုးစြဲရန္ အခက္အခဲရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ တိုင္းေဒသႀကီးကို ခ်ေပးထားျခင္းျဖစ္၍ ပညာေရးအတြက္ ခ်ထားလွ်င္ ပညာေရးအတြက္ပင္ သံုးစြဲလိုက္သည့္နည္းျဖင့္ အဆိုပါေငြမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။ 

“အရင္တုန္းကဆို ဒီလို တင္ဒါပိုေငြေတြ မရွိဘူး”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ 

ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တစ္ႏွစ္တာသက္တမ္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထိုတစ္ႏွစ္အတြင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ျပင္းထန္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ခ်ီးမြမ္းသည့္အေၾကာင္းတို႔လည္း ပါသည္ဟု ဆိုသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို ႐ုန္းကန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကာလေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ သက္တမ္း တိုပါတယ္။ ဒီတစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အေတြ႔အႀကံဳ အမ်ားႀကီး ရခဲ့ပါတယ္။ သင္ခန္းစာ အမ်ားႀကီး ရခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ ထူေထာင္ေရးဆိုတာ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔တည္းနဲ႔ လုပ္လို႔မရဘူး။ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းကူညီဖို႔ အကူအညီ  အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္”

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္  စကားတစ္ခြန္းရွိသည္။ 

“အစိုးရက တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားပါဘူး၊ လူထုရဲ႕အက်ိဳးကို မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ေက်မွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ဆိုေလသည္။ 

ယခုအခ်ိန္သည္ အစိုးရသစ္ သက္တမ္း ဒုတိယႏွစ္၏ အစဦးကာလမ်ားပင္ ျဖစ္ေသးသည္။ ေက်းလက္ အဓိကဟုေျပာဆိုသည့္ မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ျမတ္(ကေလး)

  • TAGS