News

POST TYPE

ARTICLE

ပိုးလမ္းမသစ္ႀကီး
12-May-2017 tagged as တရုတ္

အားလုံးတက္ၾက ခါးပတ္လမ္း အျမန္ရထား

ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနၿပီး၊ ထိုျပင္ဆင္မႈကား သူ၏ အလြန္ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ အလွမ္းက်ယ္လြန္းေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီႀကီး ျဖစ္ေပသည္။

ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ရထားတစ္စီးသည္ လန္ဒန္ၿမဳိ႕၏ ဘာကင္းဘူတာ႐ုံ (Barking Station) ဆြဲထုတ္ၿပီးေနာက္ စေကာ့ဝီစကီ၊ ကေလးႏို႔မႈန္႔ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား တင္ေဆာင္၍ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ထြက္ခဲ့သည္။ ထိုရထားႀကီး ၃ ပတ္ေလာက္နီးနီးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ျခမ္း ယီဝူၿမဳိ႕သို႔ (Yiwu) ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္သည္ ဒုတိယအရွည္ဆုံး အသြားအျပန္ခရီးကို သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ယီဝူႏွင့္ မဒရစ္ဒ္ ခရီးစဥ္ၿပီးလွ်င္ ဒီခရီးစဥ္ဟာ စံခ်ိန္တင္တာပါပဲ။) ဒီခရီးစဥ္သည္ ေရေၾကာင္းအတိုင္း ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔သြားလွ်င္ တစ္လၾကာမည့္ အခ်ိန္ကာလကို ျဖတ္ပစ္လိုက္တာပါပဲ။

ထိုရထားထြက္ခြာၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သိပ္ၿပီးေတာ့ ဟိုးေလးတေက်ာ္ မျဖစ္ခဲ့ပါ၊ ဒါေပမဲ့ ပိုၿပီးျဖစ္ ႏိုင္ေျခရွိ၍ အေရးပါသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းရဲ႕သတင္းက ေရွ႕တန္းေရာက္ၿပီး ေနရာယူသြားခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ား စတင္ၿပီး၍  ေရနံေတြကို ေရနံတင္သေဘၤာေပၚမွ အသစ္ပိုက္လိုင္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ေစၿပီးေနာက္ ျမန္မာဆိပ္ကမ္းမွေန၍ တ႐ုတ္ျပည္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ကူမင္းသို႔ ပို႔လႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုပိုက္လိုင္းသည္ မာလကၠာေရလက္ၾကားကို ေရွာင္ကြင္းၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ ျပည္ပတင္သြင္းရမည့္ ေရနံ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ထိုပိုက္လိုင္းမွ ပို႔ေဆာင္မည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့လည္း တ႐ုတ္ျပည္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ရွိၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ၿမဳိ႕ေတာ္ ေခ်ာင္က်င္းအတြက္ စြမ္းအင္ပို႔ေဆာင္ေထာက္ပံ့ႏိုင္၍ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ ေရလက္ၾကား အဖ်က္အေမွာင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ ေပ်ာ့ကြက္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။

ထိုပိုက္လိုင္းႏွင့္ ရထားလမ္း အျဖစ္အပ်က္ ႏွစ္ခုသည္ ရွီက်င့္ဖ်င္ရဲ႕ ‘ခါးပတ္ႏွင့္လမ္း ပဏာမေျခလွမ္း’ တို႔ ျဖစ္ၿပီး၊ တ႐ုတ္သမၼတႀကီး၏ ျပည္ပဆက္ဆံေရး မူဝါဒတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဗဟိုျပဳသေကၤတ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုမူဝါဒကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ႀကဳိက္ႏွစ္သက္စြာ ေခၚဆိုသည့္အတိုင္း ‘ေရဘူးေပါက္တာ မလိုခ်င္ဘူး၊ ေရပါတာပဲ လိုခ်င္တယ္’။ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၅၀ ဘ႑ာေရးအတိုင္း အေျခခံအေဆာက္အဦတို႔ အတြက္ ပိုးလမ္းမအေဟာင္း တ႐ုတ္ျပည္၏ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း သုံးစြဲရန္ ျဖစ္သည္။ မစၥတာရွီ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မွာ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။ ထို႔အျပင္ သူ႔ရဲ႕ အစိုးရအေနႏွင့္ နယ္ပယ္ဝန္းက်င္သစ္ တစ္ခုတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

သမၼတႀကီးရွီသည္ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ ေတြ႔ဆုံပြဲႀကီးကို ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီးမွာ ထိုစီမံကိန္း ဆင္ယင္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေနသည္။ ထိုစီမံကိန္း အခမ္းအနားႀကီးမွာ ခါးပတ္လမ္း ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးအျဖစ္ နာမည္ႀကီးေနသည့္ ပြဲႀကီးျဖစ္ေပသည္။ ေမလ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိုအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ႐ုရွားေခါင္းေဆာင္ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ပါဝင္ေပမည္။ မစၥတာရွီသည္ ထိုစီမံကိန္းေၾကာင့္ စုေဝးေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သူ႔ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္အားကိုး ယုံၾကည္မႈႏွင့္ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ျပသရန္ ႀကဳိးစားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာၾကည့္ၾကမည္ ဆိုပါက လိမ္လည္လွည္ျ့ဖားမႈႀကီးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ မစၥတာရွီ လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ရမည္ကား ယင္းစီမံကိန္းႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူမ်ားစြာတို႔က တုံ႔ျပန္ၾကမည့္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

သိပ္ၿပီးမျမန္ႏိုင္ပါ  

ထိုစီမံခ်က္သည္ သုံးပြင့္ဆိုင္ ျပႆနာႀကီးအတြင္းသို႔ တိုးဝင္ေနသည္။ ပထမ ျပႆနာမွာ မရွင္းလင္းေပ။ ဘယ္အရာသည္ ပထမ ဦးစားေပးလဲ (သို႔) ဘယ္သူဦးေဆာင္လုပ္မွာလဲ။ “ေသခ်ာတိက်တဲ့ ပန္းတိုင္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွမလုပ္ရေသးဘူး” ဟု ေဘဂ်င္း ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ေလ့လာေရးတကၠသိုလ္မွ က်ဳိ႕ေတာင္ရွမ္က ေျပာသည္။ ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္ခါးပတ္လမ္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီေပါင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာက လုပ္ၾကမည္။ အစိုးရ၏ ခိုင္မာသည့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံႏွင့္ ကူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ားစြာကို အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က မစၥတာရွီ ေျပာခဲ့သလို စိတ္ကူးအိုင္ဒီယာသက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေန႔စဥ္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ခါးပတ္လမ္း စီမံကိန္း စာရင္းဇယား ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သံသယရွိေသာ စီမံခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပမည္။ ထို႔အျပင္ ေသြးနားထင္ ေရာက္ေနၿပီး အက်င့္ဆိုးမ်ားရွိသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ တခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ၌ အင္အားႀကီးမားေသာ တ႐ုတ္ျပည္၏ အရွိန္အဝါကို သုံးျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ မုန္းတီးေၾကာက္လန္႔မႈမ်ား ပိုတိုးပြားေစခဲ့သည္။

ထိုစီမံခ်က္အား အျခားနာမည္တစ္ခု ေပးခဲ့ပါမူ တ႐ုတ္တို႔၏ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈ ေရာင္ျပန္ဟပ္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္လိုဖြယ္ လုပ္ေပးႏိုင္ေပမည္။ မစၥတာရွီ ပထမေျပာခဲ့စဥ္က ‘ပိုးလမ္းမႀကီး စီးပြားေရး ခါးပတ္လမ္း’ (Silk Road economic belt) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အျငင္းပြားစရာ မလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ပထဝီေဒသဆိုင္ရာ နယ္ပယ္သစ္ စကားရပ္အရ တီထြင္ဖန္တီးထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယီဒိုင္ ယီလူ (Yidai Yilu) (သို႔) ဝမ္းဘဲ့, ဝမ္း႐ုတ္ - One [land] Belt, One [maritime] Road. အဂၤလိပ္ အဓိပၸာယ္အရ အလြန္အ႐ုပ္ဆိုးၿပီး တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား သေဘာေပါက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္း ညြန္းျပေနသည့္ အရာအားလုံးမွာ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီမံခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ အလိုရွိခဲ့သည္မွာ ယခုစြန္႔စားမႈႀကီးသည္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဖက္စပ္လုပ္ငန္ႀကီး ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏိုင္ေသာ အသံျဖစ္သည့္ belt-and-road ဟု ဘာသာျပန္ခဲ့ၾကသည္။ (သို႔ေသာ္လည္း ဆိုး႐ြားေသာ နာမည္အတိုေကာက္ကေနၿပီး ထုတ္ေပးလိုက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အမည္နာမကေတာ့ BARF)။

ဒုတိယျပႆနာမွာ လုံေလာက္ေသာ အျမတ္အစြန္း ရႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ထိုရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို ေပါင္းကူးေပးရပါမည္။ ထိုစီမံခ်က္မ်ားသည္ အာရွ-ဥေရာပ ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိုအဖြဲ႔၏ ၿပဳိင္ဘက္ အေမရိကန္တို႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အတၱလန္တစ္ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားကို ရည္႐ြယ္လ်က္ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။ ေသခ်ာမႈေတာ့ မရွိႏိုင္ပါဘူး၊ ဥပမာ လန္ဒန္-ယီဝူ ရထားလိုင္းသည္ မည္မွ်ေအာင္ျမင္မႈ ေပးမည္နည္း။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရလမ္းထက္ ပို၍ ျမန္ဆန္စြာ သယ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္ ႏွစ္ဆပိုမ်ားေနေပသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေနႏွင့္ သူတို႔ ကြၽမ္းက်င္စြာ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထား သံလမ္းစနစ္ကို ပို႔ကုန္အျဖစ္လုပ္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔၏ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္းသည္ ကီလိုမီတာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သံလမ္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ေစ်းေပါေသာ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့လွ်င္ အာဏာပါဝါသုံး၍ ဥပေဒအရ ဖယ္ရွားပစ္ေပမည္။ ထိုနည္းလမ္းကို ကူးခ်လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ အလြန္ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

ခါးပတ္လမ္း စီမံကိန္းသည္ မေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေပၚထြက္ေနေပသည္။ ကာဂ်စၥတန္ႏိုင္ငံ ကာလာေဘာတာေဒသတြင္ ရွိသည့္ ေက်ာင္းသာ့ ခ်ဳိင္းနား ပက္ထ႐ို (Zhongda China Petrol) ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီက ဧရာမ ေရနံခ်က္စက္႐ုံႀကီး တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရနံစိမ္း လုံေလာက္ေအာင္ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈထက္ မပိုခဲ့ေပ။ ထိုႏိုင္ငံ၏ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထိုစက္႐ုံအား ေခၚလိုက္ပုံက ‘ရယ္စရာ စက္႐ုံတည္ေဆာက္မႈႀကီး’ ဟူ၏။ ေဒသခံမ်ားကလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစသျဖင့္ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည့္ သည္ခါးပတ္လမ္းေၾကာင္း အတြင္းသို႔ တျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ဝင္ေစခ်င္သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီးပြားေရး လြယ္ကူစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွ ခ်န္ပီယံမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း- ဂါဗီကာမွ တြန္ေမလာ၏ အဆိုအရ တ႐ုတ္တို႔သည္ ပါကစၥတန္တြင္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အာရွအလယ္ပိုင္းတြင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေငြေၾကးမ်ား ႐ႈံးသည္ဟု ထင္ၾကသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအားျဖင့္ သူတို႔ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ အကုန္အက်ခံႏိုင္ေပမည္။ သို႔ျဖစ္ေသာ္ျငား သည္စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္ အတြက္ တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးဆပ္ရေပမည္။

တတိယအခ်က္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူ အမ်ားစုက တ႐ုတ္တို႔၏ ႏိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္သည့္ အေပၚတြင္ အျမင္မၾကည္ခဲ့ၾကသလို ေဒါသလည္း ထြက္ခဲ့ၾကရသည္။ အာရွ၏ ေဒသအခ်ဳိ႕ရွိ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးက တ႐ုတ္တို႔ကို စိန္ေခၚေနေပသည္။ တ႐ုတ္တို႔ အမ်ားအားျဖင့္ အသုံးျပဳ ခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းမွာ စီးပြားေရး ကတိစာခ်ဳပ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ မႏွစ္ၿမဳိ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာ အစိုးရမ်ားကို အလြန္နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံ၍  ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မစၥတာရွီ တီထြင္ခဲ့ေသာ ခါးပတ္လမ္း စီမံခ်က္ မတိုင္ခင္ကပင္ အစျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘ႑ာေရးအရ တ႐ုတ္၏ မဟာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီး ျဖစ္ေသာ ျမစ္ဆုံ ဆည္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ရျခင္းမွာ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားသည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ အစိုးရ တက္လာေသာအခါ တ႐ုတ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြက္ မၿပီးဆုံးႏိုင္ေသာ ရွည္လ်ား႐ႈပ္ေထြးသည့္ ျငင္းခုံမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ အာဏာရွင္ သမၼတေဟာင္း၏ ေမြးရပ္ဇာတိၿမဳိ႕တြင္ ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ား သည္ တ႐ုတ္တို႔၏ စီမံခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရာမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။

အာရွတိုက္တြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ အရင္းႏွီးဆုံး မိတ္ေဆြလည္း ျဖစ္သည့္ ပါကစၥတန္တြင္ မစၥတာရွီ ကိုယ္တိုင္ သူအသုံးျပဳေနက် မႏၲန္ျဖစ္ေသာ ‘မစြက္ဖက္ေရးဝါဒ (non-interference)’ ကို အသုံးျပဳ၍ တျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရး မပါဝင္ရန္ သူ႔ပါဝါအာဏာ သုံး၍ အတင္းအက်ပ္ စြန္႔ခြာေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္က ပါကစၥတန္၏ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ေမတၱာရပ္ခံ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုေတာင္းပန္မႈတြင္ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ စီးပြားေရးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္မႈကို မဆန္႔က်င္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံကူး လမ္းမႀကီးသည္ ခါးပတ္လမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္၍ ရွင္က်န္းျပည္နယ္သို႔ ဆက္သြယ္ေပးေသာလမ္းလည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအေပၚတြင္ ရွိသည့္ ဂြါဒါးဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံကလည္း စစ္သား ၁၀,၀၀၀ ပါသည့္ စစ္တပ္တစ္တပ္ကို ခ်ထား၍ ထိုလမ္းမႀကီးအား စစ္ေသြးႂကြ သူပုန္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မည့္ရန္ကို ကာကြယ္ခဲ့ရသည္။

ျပႆနာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ ႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ကို အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ခါးပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံမ်ားက ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ ထိုလမ္းေၾကာင့္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာမည့္ အေရးသည္ ရင္ေလးဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပသည္။ တ႐ုတ္ အိတ္ဇမ္းဘဏ္ (China Eximbank) တစ္ခုတည္းကသာ ေငြကို ေခ်းငွားရေပသည္။ ဥပမာ-ထိုဘဏ္စာရင္းဇယားတြင္ ကာဂ်စၥတန္ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေႂကြးၿမီမ်ားသည္ တတိယအဆင့္ ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ဆိုလွ်င္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆုံး ျပည္နယ္ထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ဆင္းရဲသည့္တိုင္ေအာင္ ထိုျပည္နယ္၏ စီးပြားေရး ပမာဏသည္ သူ႔ထက္ လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ေလးဆပို၍ ႀကီးမားေပသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ရင္းႏွီျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသလို စိုးရိမ္ပူပန္မႈလည္း ရွိေနၾကသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ အေနႏွင့္လည္း သူ၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ႀကဳိးစားေနေပသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ NGO မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခင္က ေဒသခံမ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားကို အထင္ေသးစြာ ၾကည့္ျမင္ဆက္ဆံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ထိုတ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကပင ္စတင္၍ ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစားလာၾကသည္။ တ႐ုတ္ဘဏ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ထိုႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံပိုင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဖြ႔ဲမ်ား၊ ပင္စင္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔မ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုခါးပတ္လမ္း စီမံကိန္းႀကီးတြင္ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ ေသခ်ာသည့္ ျမင့္မားေသာ အရည္အေသြးမ်ား၊ အဆင့္အတန္းမ်ား ရရွိေစေရး ကူညီၾကရန္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ေရွ႕လာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးတြင္ ခါးပတ္လမ္း စီမံကိန္းႀကီးႏွင့္ ပူးတြဲပါလာမည့္ တျခားအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား စီမံခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲအေလးထား တင္ျပႏိုင္ဖြယ္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုအေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းကို သီးျခားအစပ်ဳိး လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံ ဘာကူၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္တို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မစၥတာရွီ၏ စီမံကိန္းႀကီးသည္ ေၾကာက္စရာ ဒုကၡေပးမည္ မဟုတ္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစီမံခ်က္၏ စကားအသုံးအႏႈန္းကိုမူ အစိတ္အပိုင္း အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳသင့္သည္။ ထိုခါးပတ္လမ္း အျမန္ရထားသည္ ထိုဘူတာ႐ုံမွ ထြက္ခြာခဲ့ေလၿပီ။ တ႐ုတ္တို႔သည္ ရထားေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္႐ုံမွ် ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္။

Ref: The Economist ( 6th May 2017) China. The new silk route (1) All aboard the belt-and-road express

ေမာင္အဏၰဝါ (ကဒုံ)