News

POST TYPE

ARTICLE

စင္ကာပူ-ျမန္မာ ပူးေပါင္း၍ ေလာင္စာဆီ သိုေလွာင္စခန္း တည္ေဆာက္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၉

စင္ကာပူအေျခစိုက္ စြမ္းအင္သိုေလွာင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး ကုမၸဏီ Puma Energy ႏွင့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ Asia Sun Energy (ASE) တို႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းၿပီး သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ ေလာင္စာဆီ သိုေလွာင္စခန္း တည္ေဆာက္လိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေလာင္စာဆီ သိုေလွာင္ေရး စခန္းကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၂ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး Puma ကုမၸဏီက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Asia Sun Energy ကုမၸဏီက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ Puma Energy Asia (PEAS) အမည္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသိုေလွာင္စခန္းကို ေမလ ၆ ရက္ေန႔ စတင္ ဖြင့္လိုက္ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ သိုေလွာင္စခန္းသည္ စီးပြားေရးသံုး ေလာင္စာဆီမ်ားျဖစ္ေသာ Mogas, 95, 92, ဒီဇယ္ ၅၀ဝ ႏွင့္ ၅၀ ppm, HFO (ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ သံုးေသာ စက္ႀကီးသံုးဆီ)၊ ေရနံကတၲရာႏွင့္ ေလယာဥ္ဆီမ်ားကို ေထာက္ပံ့ သိုေလွာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလေၾကာင္းက႑၊ လွ်ပ္စစ္မီးက႑မ်ား၊ သတၲဳတြင္း က႑မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေလာင္စာဆီမ်ားကို ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Puma PEAS ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ Mr.David Holden က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစခန္း၏ ေလာင္စာဆီ သိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ ၉၁,ဝ၀ဝ ကုဗမီတာရွိၿပီး သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ေထာက္ပံ့ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္ အေမရိကန္ ေရနံအသင္း စံႏႈန္းမ်ား (API)၊ အေမရိကန္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ စံႏႈန္း (ASME) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား မီးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးအသင္း (NFPA) တို႔အပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

J-01