News

POST TYPE

ARTICLE

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အျပစ္ပံုခ်မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း

The Diplomat တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးကို NLM ဘာသာျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧၿပီလသည္ ႐ိုးရာႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္အားလပ္ရက္ ကာလျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ႏွစ္ကူးသႀကၤန္ သံုး၊ ေလးရက္အတြင္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေရျဖင့္ေလာင္းပက္၍ အတာေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေရကစားပြဲအတြက္ ေရပိုက္၊ ေရပံုး၊ ေရျပြတ္တို႔ကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး မည္သည့္ သူစိမ္းျဖစ္ေစ၊ ျဖတ္သန္း သြားလာသူမ်ားျဖစ္ေစ ေရပက္ခံရျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ျမန္မာတို႔၏ အယူအဆမွာ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာကာ ႏွစ္သစ္အတြက္ သန္႔စင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

သႀကၤန္မတိုင္မီ ေနာက္ဆံုး သံုးလကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္၊ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္) လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႔ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စနစ္တက် သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ ဖိႏွိပ္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး စနစ္တက် ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုလသမဂၢကပင္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အထူးတလည္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံနမူနာပုဂၢိဳလ္အျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္အျဖစ္ သူမ၏ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ၾကေသာ ေဝဖန္သံုးသပ္သူ မ်ားစြာက အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမက ပိုမို ျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုမႈ မရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

အေမစု၊ ေလဒီ စသည္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ အေပါင္း၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာ ေခၚေဝၚျခင္း ခံရေသာ သူမသည္ စီးပြားေရးက႑၊ ပညာေရးက႑မွသည္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္အထိ အရာရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွးေကြးေနျခင္း အတြက္လည္း ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းကို ခံေနရသည္။

အမွန္တကယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေႏွးေကြးၾကန္႔ၾကာလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေနာက္ျပန္လွည့္လ်က္ ရွိသည္။ မီဒီယာနယ္ပယ္သည္ မလြဲမေသြ ျပန္လည္ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံေနရၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား တင္းက်ပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ဤသို႔ေသာအခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဒိုင္းနမစ္ အေ႐ြ႕မ်ား၊ ဖိအားမ်ား၊ တြန္းအားမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) သည္ ဖိအား မရွိေသာ ေလဟာနယ္တြင္ အလုပ္ လုပ္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ေပ။

ပထမဦးစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီတို႔ ျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ၂၀ဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ NLD ပါတီ၏ ဥပေဒ အႀကံေပး ဦးကိုနီသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ျခင္း ခံရကာ အဆံုးစြန္တန္ဖိုးကို ေပးဆပ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အေျခခံ ဥပေဒသည္ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္၏ ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ေပးအပ္ထားၿပီး ထိုအခ်ိဳးထဲတြင္ မႏွစ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ NLD ပါတီ ကို႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မပါဝင္ေပ။

ယင္းအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) သည္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန သံုးခုတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ကိုင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အျပစ္ပံုခ်ထားေသာ အႀကီးမားဆံုး အယူအဆ လြဲမွားမႈတစ္ခုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား သတ္ျဖတ္ခံေနရမႈကို သူမက ရပ္ဆိုင္းရန္ ပ်က္ကြက္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္းေကာင္း၊ NLD အစိုးရသည္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မျပဳႏိုင္သကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပစ္ဖို႔ျခင္းသည္ သမာသမတ္ မက်သည့္အျပင္ တကယ့္ အေၾကာင္းရင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရာ ေရာက္ေပသည္။

အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနေသာ ဒုတိယအခ်က္မွာ အကယ္၍ သူမအေနႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မျပဳသည့္တိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဖံုးမရဖိမရ ျဖစ္ပြားေနေသာ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျပာဆိုရန္၊ ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်ရန္ အစိုးရ အႀကီးအကဲတစ္ဦး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ တာဝန္ ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။
 
မၾကာေသးမီက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္ အသံုးျပဳေနေသာ အၾကမ္းပတမ္း နည္းဗ်ဴဟာကို သူမအေနႏွင့္ သေဘာမတူဟု မတံု႔မဆိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းကို လက္သင့္ခံရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ သူမအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤေနရာတြင္လည္း ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားက ထပ္မံ အေရးႀကီးလာျပန္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရက္စက္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ျငင္းဆန္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း သူမ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔ ပါဝင္လာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) က ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း စြန္႔လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ အာဏာသည္ သတ္မွတ္တန္ဖိုး တစ္ခုျဖင့္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) ကို ပိုမိုျပင္းထန္စြာ ေျပာဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့လွ်င္ တိုင္းျပည္၏ သေႏၶတည္စ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ သူမ၏ အစိုးရတို႔ ဖယ္ရွားခံရမည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းကသာမကပဲ သူမ၏ အတြင္းစည္း အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကပါ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားၾကသည္။ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အာဏာ၏ သတ္မွတ္တန္ဖိုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ေရးရာမ်ား၊ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားအေပၚ ႏႈတ္ဆိတ္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ ကာလအတြင္း ကမၻာႏွင့္ စီးပြားေရး အဆက္ျပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တပ္မေတာ္က အလိုရွိခဲ့သည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီသည္ ႏိုင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ထံမွ ခြင့္ျပဳမႈကို လိုအပ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ပညာေရး က႑မွသည္ စြမ္းအင္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ က႑အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေတာ မသတ္ႏိုင္သည့္ ျပႆနာ အ႐ႈပ္ထုပ္မ်ားကို ျဖည္းညင္းစြာ ဖြင့္ထုတ္ေျဖရွင္းကာ တပ္မေတာ္အား ယခုထက္ပို၍ အာဏာ စြန္႔လႊတ္လာေအာင္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ အားေပးရင္း ယခုေလာေလာဆယ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည့္ အျပည့္အဝ အရပ္သား အစိုးရ ျဖစ္လာေရးဆီသို႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေ႐ြ႕ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အာဏာ ဒိုင္းနမစ္ အေ႐ြ႕ပံုစံသည္ လွပျခင္းမရွိပါ။ သို႔တိုင္ေအာင္ ေဟာလိဝုဒ္ ႐ုပ္ရွင္မ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဇာတ္သိမ္းမ်ိဳး မျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ကမၻာတစ္လႊား ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္အတိုင္း စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္မႈသည္ အခု ေရတြင္းတူး၊ အခု ေရၾကည္ေသာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားမႈမ်ား၊ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား၊ အျပည့္အဝ မဟုတ္ေသာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔မႈမ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွသာ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သေဘာသဘာဝသည္ သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္စရာ၊ အလြယ္တကူ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္စရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာ မ်ားေသာ တကယ့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးပံုစံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ပံုစံပင္ ျဖစ္သည္။ ၎သေဘာ သဘာဝသည္ နားေထာင္ေကာင္းေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ စကၠန္႔ သံုးဆယ္စာ အသံလႊင့္ အစီအစဥ္တြင္လည္း အလြယ္တကူ ခ်ျပ၍ မရႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ၎အေျခအေနမ်ားသည္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္း မလွသည့္ တကယ့္ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ လြတ္လပ္မႈသည္ တကယ့္ဘဝ ကဲ့သို႔ပင္ အစီအစဥ္ မက်ဘဲ ႐ႈပ္ေထြးေသာ္လည္း ေအာက္စည္းမွ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အႏွိမ္ခံမ်ား အားလံုးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ တိုးတက္ေရးလမ္းစမွာ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးရွည္ကို တစိုက္မတ္မတ္ ဆက္သြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ၏ အာဏာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ရရွိမႈသည္ တစ္ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသးသည္ကို အားလံုး သတိခ်ပ္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ခိုင္ခိုင္မာမာ အျမစ္တြယ္မည့္ ေျပာင္းလဲမႈ ဟူသည္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာမွသာ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္၊ တစ္ပတ္၊ တစ္ႏွစ္ခန္႔ျဖင့္ ျဖစ္လာ႐ိုး ထံုးစံမရွိပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ပိုင္းျခားေဝဖန္ျခင္းကိုလည္း အေလာသံုးဆယ္ မျပဳလုပ္သင့္ေပ။   

Ref : Stop the Suu Kyi Blame Game in Myanmar, The Diplomat