News

POST TYPE

ARTICLE

သမၼတ ပတ္ဂြမ္ဟီးကို ေတာင္ကိုရီးယား အထူးခုံ႐ုံးက ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္
ဆိုးလ္၊ မတ္ ၁၁ 

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီးသမၼတ ပတ္ဂြမ္ဟီးသည္ ရာထူးမွ ပထမဆုံး ထုတ္ပယ္ခံရေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြ ခြၽဳိင္ဆြန္ဆီ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ အ႐ႈတ္အေထြးတြင္ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ မစၥပတ္ကို ျပစ္တင္႐ႈပ္ခ်ရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ထားျခင္းကို တရားသူႀကီးမ်ားက တစ္ခဲနက္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 

တရား႐ုံးက သူမသည္ တိုင္းေရးျပည္ေရးတြင္ သူငယ္ခ်င္း ခြၽဳိင္ဆြန္ဆီ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ ဖုံးကြယ္ေပးခဲ့သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ မစၥပတ္သည္ သမၼတရာထူးေၾကာင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေနျခင္းကို ဆုံး႐ႈံးသြားၿပီျဖစ္ရာ ရာဇဝတ္မႈ စြဲခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

လေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားမႈသည္ ခုံ႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အဆုံးသတ္သြားၿပီျဖစ္ရာ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း သမၼတေ႐ြးပြဲကို က်င္းပရမည္ ျဖစ္သည္။

မစၥပတ္၏႐ုံးက သူမသည္ ေသာၾကာေန႔တြင္ အိမ္ျပာေတာ္မွ ထြက္ခြာေပးဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ယာယီသမၼတ ဟြမ္က်ဳိအန္းက အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကို တားဆီးရန္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ဆုံး အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လူအမ်ားက ႀကဳိဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာခ်ိန္တြင္ တရား႐ုံး အျပင္ဘက္တြင္ မစၥပတ္ ေထာက္ခံသူမ်ားက အမ်က္ထြက္ခဲ့ၾကၿပီး ရဲမ်ားႏွင့္ ႐ုန္းယင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီယားတြင္ ယခုလပိုင္းအတြင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ေခ်ဘိုးလ္မ်ား (ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားေရးကို လႊမ္းမိုးထားေသာ ခ႐ိုနီအုပ္စုႀကီးမ်ား)  အၾကားမွ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ပုံစံကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ညႊန္ျပေနသည္ဟု အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ေတာင္ကိုရီယား ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ေသာ္လည္း လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမွာမူ ကြဲလြဲမႈ နက္႐ိႈင္းေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ခုံ႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္သူႏွင့္ ဝမ္းနည္းသူ ႏွစ္မ်ဳိး ရွိေနေသာ္လည္း သမၼတကို ခုံ႐ုံးက ဖယ္ရွားႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီ အားနည္းသြားမည္ မဟုတ္ဟု ျပည္သူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ပတ္ဂြမ္ေဟး ႏုတ္ထြက္မႈ အလြန္အက်ဳိးဆက္မ်ားမွာ ေရရာမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း လက္ဝဲဘက္သို႔ ယိမ္းေနေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားက ျပသေနၿပီး ဝါရွင္တန္၊ ၿပံဳယမ္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္သည္။

စစ္တမ္းမ်ားအရ လစ္ဘရယ္ သမၼတေလာင္း မြန္ေဂ်းအင္က ေထာက္ခံမႈႏႈန္း ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနသည္။ ပတ္ဂြန္ဟီး ႏုတ္ထြက္မႈႏွင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ ေမလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္ဘရယ္တို႔ အခြင့္သာႏိုင္သည္ဟု ယြန္ေဆးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ ဂြၽန္ဒီလူရီက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လက္ဝဲယိမ္းအစိုးရ တက္လာပါက နယ္စပ္မွ ေကေဆာင္စက္မႈဇုန္ကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ဖြယ္ရွိၿပီး ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႔ရန္ ႀကဳိးစားလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ အေမရိကန္- ေတာင္ကိုရီးယား မူဝါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ ပတ္ဂြမ္ဟီးသည္ ႏိုင္ငံကို စက္မႈထြန္းကားေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တြန္းတင္ေပးခဲ့ေသာ လုပ္ႀကံခံရသူ ေခါင္းေဆာင္ ပတ္ခ်ဳံေဟး၏ သမီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က႐ုဏာသက္ကာ ဝမ္းနည္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ သူမသည္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္က ဖခင္ႏွင့္ မိခင္တို႔ လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ အိမ္ျပာေတာ္မွ ပထမအႀကိမ္ ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီး ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ စြန္႔ခြာရျခင္း ျဖစ္သည္။

မစၥပတ္သည္ သမၼတ ျဖစ္လာသည့္ တိုင္ေအာင္ အထီးက်န္စြာ ေနထိုင္ေနသူ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ေပါင္းသင္းခဲ့ေသာ သူငယ္ခ်င္း ခြၽဳိင္ဆြန္ဆီႏွင့္ အလြန္အကြၽံ ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ သမၼတရာထူးႏွင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းဝင္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေနရာကို ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္လိုက္ရၿပီ ျဖစ္ၿပီး သံတိုင္မ်ားေနာက္သို႔ ေရာက္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။           

F-04