News

POST TYPE

ARTICLE

တစ္သက္တာ ယူနီေဖာင္း
25-Aug-2019ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘဝမွာ ယူနီေဖာင္းမ်ားကို မ်ားမ်ားစားစား မဝတ္ဖူးပါ။ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ယူနီေဖာင္းဆိုသည္မွာ အဂၤလိပ္လို (Uniform) ကို ျမန္မာလို တိုက္႐ိုက္အသံ ထြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Uniform ဆိုသည္ကေတာ့ တူညီျခင္း၊ ဆင္တူျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္း ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခ်င္းစီကိုျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္မႈအေနႏွင့္ တူညီဝတ္စံုမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိၾကပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕လည္း နဂိုရွိႏွင့္ေသာယူနီေဖာင္းကို အနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲေလး လုပ္တတ္ၾကသလို အခ်ိဳ႕လည္း သိသိသာသာ အေျပာင္းအလဲကို လုပ္တတ္ၾကပါသည္။ အဓိကကေတာ့ ယူနီေဖာင္းကို ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက၊ မည္သည့္ကုမၸဏီက၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းက ဆိုသည္ကို သိရွိေနဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုသည့္ ယူနီေဖာင္းမွာ တူညီဝတ္စံုမ်ားကို ရည္႐ြယ္ေျပာလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ဘဝတြင္ ယူနီေဖာင္းအေနႏွင့္ ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းေဘာလံုးအသင္းမ်ားတြင္ ဝတ္ဖူးသည့္ ေဘာလံုးဝတ္စံုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းစေနစဥ္ကတည္းက ယေန႔အခ်ိန္ အထိဝတ္ေနရသည့္ အျဖဴႏွင့္အစိမ္းသာလွ်င္ရွိပါသည္။ ထိုထက္ပို၍ မ်ားမ်ားစားစားမရွိခဲ့ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။

ဘဝတြင္ သင္ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္၍ အတြယ္တာဆံုး ယူနီေဖာင္းတစ္စံုကို ေျပာပါဟု ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးမည္ဆိုပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ေျဖမည့္အေျဖမွာ “အျဖဴနဲ႔ အစိမ္း” ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သင္႐ြံရွာမုန္းတီးခဲ့ဆံုးယူနီေဖာင္း တစ္စံုကို ျပပါဆိုလွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ့္တြင္ အေျဖသည္ အဆင္သင့္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားကို ကြဲျပားျခားနားေစခဲ့သည္က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား၊ ဘာသာစကား၊ စာနာစိတ္၊ ေၾကာင္းက်ိဳးခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ အမုန္းတရားသည္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေမြးျမဴျဖစ္ေပၚလိုက္၍ ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ တစ္စံုတစ္ရာကို မုန္းတီးေၾကာင္း တစာစာေအာ္ ေနမည္ဆိုပါလွ်င္ တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ဘာမ်ားျခားနားေတာ့မည္လဲ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတြယ္တာသည့္ ယူနီေဖာင္းေလးအေၾကာင္းကိုပဲ ဆက္လက္ ေျပာျပခ်င္မိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ အျဖဴနဲ႔အစိမ္း ယူနီေဖာင္းေလးကို သူငယ္တန္းစတက္စဥ္ကတည္းက ဝတ္ခဲ့ရပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိလည္း အျဖဴနဲ႔အစိမ္းေလးကို ဝတ္ေန ရဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္လည္း အျဖဴနဲ႔အစိမ္းကို ဝတ္ေနရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျဖဴနဲ႔ အစိမ္းသည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ခြဲျခားထား၍မရ။ အရိပ္ပမာ တေကာက္ ေကာက္လိုက္ပါ၍ေနေတာ့မည္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ ေယာက္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျဖဴနဲ႔အစိမ္း ယူနီေဖာင္းေလးသည္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ ေယာက္တည္းအတြက္ သီးသန္႔တည္ရွိေနခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ျပန္ပါေပ။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ ယူနီေဖာင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံသား အမ်ားသည္ အျဖဴနဲ႔ အစိမ္းေလးကို မဝတ္ဖူးသည့္သူ ခပ္ရွားရွားပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အျဖဴနဲ႔ အစိမ္းေလးမ်ားကို ကာလအတန္ၾကာသည္အထိ ဝတ္ဆင္ၿပီးမွသာလွ်င္ အျခားအျခားေသာ ယူနီေဖာင္းေလးမ်ားကို ေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္ခဲ့ၾကရသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြးၾကည့္လိုက္သည့္အခါဝယ္ ကၽြန္ေတာ္ ၏ ေက်ာင္းဆရာဘဝကို ပို၍ဂုဏ္ယူေနမိေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ငယ္စဥ္အခါက ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ိဳ႕ကို ဂ်စ္ကန္ကန္လုပ္ဖူးခဲ့ပါသည္။ ျပန္ေတြးလိုက္တိုင္း ေနာင္တရေနမိခဲ့ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ဆရာတစ္ ေယာက္ျဖစ္လာမွ ပို၍စာနာခံစားတတ္လာခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိေနေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုးတန္း ႏွစ္ကျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျမန္မာစာသင္ၾကား ေပးေသာဆရာက သူကိုယ္တိုင္ျပဳစု၍ က်က္ရ မွတ္ရ လြယ္မည့္ ႏုတ္စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ကို ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္ေထာင္က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းေလသည္။ မဝယ္မေနရဟု ဆို၏။ ေဘာ္ဒါေရာက္ေတာ့ ေဘာ္ဒါဆရာက ကၽြန္ေတာ္၏ မဟုတ္မခံစိတ္ကို အသံုးခ်ေတာ့သည္။ ေဘာ္ဒါဆရာက ထိုစာအုပ္မွာ တစ္အုပ္လွ်င္ ငါးရာပင္မတန္ေၾကာင္း၊ စာစီခ၊ စကၠဴေဈး၊ စာအုပ္ထုတ္ခတို႔ကို ကၽြန္ေတာ့္အား အေသအခ်ာ တြက္ခ်က္ျပေလေသာအခါအဟုတ္ ငါးရာပင္မတန္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒါသက္သက္လူလည္က်တာပဲဟု ျမန္မာစာဆရာအေပၚ အထင္ႀကီးေလးစားျခင္းမရွိေတာ့ပါေပ။ ထိုအခါ ေဘာ္ဒါဆရာက “ပစ္စာေရးေပးမယ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးဆီ သြားေပးရဲမလား၊ ငါ့သား ဘာမွမျဖစ္ဘူး၊ ဆရာတာဝန္ယူတယ္၊ လမ္းမွာ လူႀကီးတစ္ေယာက္က မင္းတို႔ေက်ာင္းအုပ္ကို ေပးေပးပါဆို ၿပီး ေပးခိုင္းလိုက္လို႔ ေျပာလိုက္”ဟု သင္ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ႏွစ္ခြန္းမေျပာရ။ ေက်ာင္းအုပ္႐ံုး ခန္းထဲ ဝင္ခြင့္ေတာင္း၍ ေဘာ္ဒါဆရာေျပာသည့္အတိုင္း ေျပာကာေပးခဲ့လိုက္သည္။ ဘာရယ္ေၾကာင့္မွန္းမသိ ထိုစာေပးၿပီး ခဏအၾကာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ရွိရာ စာသင္ခန္း ေပါက္ဝမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ လာၾကည့္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ရင္း ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်င္းခ်င္း တီးတိုးတီးတိုး ေျပာေနၾကသည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္သိေန၏။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုစဥ္က ဟီး႐ိုးလိုလို ဇီး႐ိုးလိုလိုျဖင့္ အေတာ္ေနရ ခက္လွပါသည္။ ထိုေန႔ညေနတြင္ အေရးေပၚအစည္း အေဝးေခၚကာ ေက်ာင္းအုပ္က ထိုျမန္မာစာဆရာအား ရစရာမရွိေအာင္ ဆူပူခံရသည္ဟု သိရပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ျမန္မာစာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆရာသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို မၾကာခဏစာမ်ားကို ေမးပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အထင္ဆရာသည္ ပညာျပျခင္းျဖစ္ပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာေမးသည္ကို ေျဖႏိုင္လွ်င္ေတာ့ ထိုင္ရသည္။ ေမးသည္ကို မေျဖႏိုင္လွ်င္ေတာ့ လက္ကေလးပိုက္ကာ မတ္တတ္ရပ္၍ ေနရပါေတာ့သည္။ 

ေနာက္မွသိလာရသည္က ဆရာ့တြင္ သားသမီးမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္တက္ေနသူမ်ား၊ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းထြက္၍ ဆိုးသြမ္းေနေသာ သားသမီးမ်ားစြာရွိေၾကာင္းကို ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဆရာ၏ ပံုမွန္ဝင္ေငြျဖင့္ မလံုေလာက္၍ ႀကံမိႀကံရာ ႀကံရသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ေပးတတ္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆရာမ်ားရွိေသာ္လည္း အဆင္မေျပသည့္ၾကားကပင္ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ မိမိ၏တပည့္ မ်ားအေပၚ တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီေဖးမတတ္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားစြာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္တစ္သက္တြင္ မ်ားစြာေတြ႔ျမင္ခဲ့ရဖူးပါသည္။

“အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊

သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊

သင့္ရာအပ္ပို႔”​ ဟူေသာ ဆရာ့က်င့္ဝတ္ငါးပါး ႏွင့္ ျပည့္စံုကံုလံုေသာ အျဖဴ အစိမ္း ယူနီေဖာင္းဝတ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားစြာတို႔သည္ မိမိတို႔၏တပည့္မ်ားအေပၚ ေသြးသားရင္းခ်ာကဲ့သို႔ ဆံုးမသြန္သင္တတ္ၾကေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ဆရာမတစ္ေယာက္ဆိုပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ယခုအသက္အ႐ြယ္ေရာက္ေနသည့္တိုင္ ေတြ႔တိုင္း ကေလးတစ္ေယာက္ပမာ တတြတ္တြတ္ဆိုသလို ဆံုးမသြန္သင္၍မဝ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထဲတြင္လည္း ဆရာမႏွင့္ေတြ႔တိုင္း ကေလးတစ္ ေယာက္ပမာ ဆံုးမသြန္သင္ခံခ်င္စိတ္တို႔ တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ ဤသည္ကပဲ ဆရာႏွင့္တပည့္ ၾကားက ႀကီးမားလွသည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ိုေသဆက္ႏႊယ္ေနမႈ ျဖစ္တန္ေကာင္းပါသည္။ ဆရာမသည္ ယခုေတာ့ ပင္စင္ယူၿပီးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားေနမိပါသည္။ ေရွးဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ အျဖဴနဲ႔အစိမ္း ယူနီေဖာင္းေလးမ်ားကို ခ်န္ရစ္ခဲ့ကာ အျခားယူနီေဖာင္းေလးမ်ားကို ေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္ သြားခဲ့ၾကသည့္ ဆံုးမခြင့္မရႏိုင္ေတာ့မည့္ မိမိတို႔၏ တပည့္မ်ားအေပၚ မည္သည့္ဆံုးမစကားမ်ားကို ေျပာဆိုဆံုးမခ်င္ေနၾကလိမ့္မည္နည္း။ ထိုတပည့္မ်ားကေရာ မိမိတို႔၏ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးတို္႔က ဆံုးမပဲ့ျပင္ မည့္ ဆံုးမဩဝါဒမ်ားကို နာ ခံက်င့္သံုးၾကပါဦးမည္လား။ အျဖဴနဲ႔အစိမ္းယူနီေဖာင္းဝတ္ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၏ ဆံုးမဩဝါဒမ်ားထက္ မိမိတို႔လက္ရွိ ဝတ္႐ံုေနရသည့္ ယူနီေဖာင္းဝတ္ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၏ ဩဝါဒမ်ားကိုသာ နာခံက်င့္သံုးၾကေတာ့မည္လား။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အျဖဴနဲ႔အစိမ္းဝတ္ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၏ ဆံုးမဩဝါဒမ်ားကို နားထဲ တဆတ္ဆတ္ၾကားေယာင္ေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ငယ္စဥ္မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကၽြန္ေတာ့္အား သင္ၾကားဆံုးမပဲ့ျပင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဆရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့္ အား သူတစ္ပါးဥစၥာမခိုးဖို႔၊ လိမ္ညာမုသားစကားကို မဆိုဖို႔၊ သူတစ္ပါးအသက္ကို မသတ္ျဖတ္ဖို႔၊ ေသရည္ အရက္ကိုမေသာက္စားဖို႔၊ သူတစ္ပါးသားမယားအား ေစာ္ကားျခင္းမျပဳဖို႔ အစရွိေသာ ကံငါးပါးအျပင္ မိမိေပးထားသည့္ကတိကို တည္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္း ရတနာေလးမ်ားျဖစ္ဖို႔၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကဖို႔၊ မိမိ၏အတၱႏွင့္ အမ်ား၏ေကာင္းက်ိဳးကို ယွဥ္တြဲေ႐ြးခ်ယ္လာရသည့္အခါ အတၱႀကီးေသာသူမ်ားမျဖစ္ဖို႔၊ အမ်ားအက်ိဳးကို ဦးစား ေပးဖို႔ အစရွိသည္တို္႔ကိုပါ ဆံုးမပဲ့ျပင္ဖူးခဲ့ၾကပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ အျဖဴနဲ႔အစိမ္း ယူနီေဖာင္းေလးသည္ ျဖဴစင္ျခင္း၊ မွန္ကန္ျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈရွိျခင္း အစရွိသည့္ ဂုဏ္ထူးဝိေသသမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုကံုလံုေနသည့္ႏွယ္ ရွိလွပါသည္။ ငယ္စဥ္ကေတာ့ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အျဖဴေရာင္ေလးအတိုင္း ဘဝကို ျဖဴျဖဴစင္စင္ျဖတ္သန္းမည္၊ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အစိမ္းေရာင္ေလးအတိုင္း စိမ္းလန္းစိုျပည္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုး မည္ စသျဖင့္ေတြးယူခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာေတာ့ ဘဝသည္ မိမိခံယူထားသေလာက္ ျဖဴစင္ခြင့္မေပးသည္ကို ေတြ႔လာရပါသည္။ ယံုၾကည္ထားသေလာက္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ခြင့္မရရွိႏိုင္သည္ကို ေတြ႔လာရပါသည္။ အမ်ားမိုးခါးေရေသာက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း သူ႐ူးတစ္ေယာက္ႏွယ္ ပညတ္ခံလိုက္ရေတာ့မည္ကို စိုးရြံ႕ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မိုးခါးေရမ်ားကို ႀကိတ္မွိတ္ကာ ေသာက္တတ္လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာကိုလည္း ရင္နာစြာျဖင့္ ေတြ႔ျမင္လာခဲ့ရပါသည္။

ယခုေတာ့ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၏အျဖဴေရာင္ အက်ႌေလးကိုၾကည့္ရင္း ေလာက၏ အျဖဴထည္သက္သက္ ျဖင့္တည္ရွိေနျခင္း၊ အစကတည္းက ဘာမွ်ရွိမေနခဲ့ေသာ အျဖဴေရာင္ေလာကႀကီးတြင္ မည္သည့္အရာကိုမွ် လြန္လြန္ၾကဴးၾကဴး ဖက္တြယ္ဆုပ္ကိုင္ထားဖို႔ရာ မသင့္ေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ေတြးျမင္ေနတတ္ခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေလာကႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား အာဏာကိုအပ္ႏွင္း၍ ဟန္လုပ္ခိုင္းတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကးကိုအပ္ႏွင္း၍ ယစ္မူးခိုင္းတတ္ပါသည္။ ရာထူး၊ ဂုဏ္ရွိန္၊ ပကာသနတိုု႔ျဖင့္ ေမာက္မာရက္စက္ခိုင္း တတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေလာက၏ျဖားေယာင္းလွည့္စားမႈမ်ားေအာက္၌ သာယာမိန္းမူး သြားတတ္ၾကပါသည္။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္တို္႔ကိုယ္စီ ဝတ္႐ံုထားၾကသည့္ ယူနီေဖာင္းမ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ကယ္တင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါေပ။ 

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ တစ္သက္တာ ယူနီေဖာင္းေလးသည္ အျဖဴနဲ႔အစိမ္းေလးပဲ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသူမ်ားအတြက္လည္း ကိုယ္စီကိုယ္ငဆိုသလို တစ္သက္တာယူနီေဖာင္းေလးမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့ၾကလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ိဳးေၾကာင့္ မည္သည့္ ယူနီေဖာင္းေလးမ်ားကို ဝတ္ဆင္ေနၾကရသည္ျဖစ္ေစ မိမိဝတ္ဆင္ထားသည့္ ယူနီေဖာင္းေလးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မိမိတို႔အေနႏွင့္ တန္ဖိုးထား ကာကြယ္သြားၾကရမည္ ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾကရမည္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သစၥာေစာင့္သိၾကရမည္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္၊ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ဆိုပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏တစ္သက္တာ ယူနီေဖာင္းေလး ျဖစ္ေသာ ]အျဖဴနဲ႔ အစိမ္း}၏ ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ သစၥာေစာင့္သိ သြားမည္ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဧရာသစၥာ (ငဖဲ)