News

POST TYPE

ARTICLE

သူ ဘာေတြ ျဖစ္သြားတာလဲ
22-Aug-2019ယခုေဆာင္းပါးမွာ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘားရက္အိုဘားမားလက္ထက္က ဒုတိယအမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ Ben Rhodes ေရးသားသည့္ What happened to Aung San Suu Kyi? ဟု အမည္ရသည့္ ေဆာင္းပါးကို The Voice Daily က ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ The Atlantic မဂၢဇင္းပါ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးမွာ အေတာ္အတန္ ရွည္လ်ားသည္ျဖစ္ရာ အပိုင္းခြဲ၍ ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ


(၃) အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ 

“ေကာင္းပါၿပီ။ ရွင့္အေနနဲ႔ ကၽြန္မကို ဘာေျပာ ခ်င္ေနတာလဲ” ဟု ေအးတိေအးစက္အသံျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမးသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလ ကျဖစ္သည္။ သမၼတဘားရက္အိုဘားမား ေပးပို႔လိုက္ေသာစာႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္လာျပန္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ၾကားက စားပြဲေပၚတြင္ သမၼတအိုဘားမားေပးလိုက္ေသာ စာထည့္ထားသည့္ စာအိတ္အျဖဴေလး ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုထဲက ခန္းမတစ္ခုထဲတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စာအိတ္မွာ ဖြင့္မေဖာက္ရေသးေပ။ သူမသည္ ထိုစဥ္က လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ ေနေပရာ သမၼတအိုဘားမားက ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား အသိအမွတ္ျပဳႀကိဳဆိုသည့္ကိစၥကို သူမအေနႏွင့္ လြန္စြာမႏွစ္ၿမိဳ႕ေပ။ အိုဘားမားသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ ဘဲဥပံု႐ံုးခန္းထဲသို႔ ဦးသိန္းစိန္ကို ဖိတ္မႏၲကျပဳခဲ့ေပသည္။ အိုဘားမားေပးလိုက္ေသာ စာႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ကို ကၽြန္ေတာ္ လာေရာက္ရသည့္ ဦးတည္ခ်က္မွာ သမၼတအိုဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (အေမရိကန္အစိုးရ) ၏ မူဝါဒသည္ ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ေရးကိုသာ ဦးတည္ထားဆဲ ျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိရွိေအာင္ အသိေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္ေရးဟူသည္မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနေသာအခ်က္ကို ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုသာမက သူမကိုယ္တိုင္ ထိုစဥ္က ယံုယံုၾကည္ၾကည္ရွိခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ာ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္။ တိုင္းျပည္ကို တံခါးဖြင့္စနစ္ က်င့္သံုးရန္ စစ္အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ႏွင့္ သူမအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံသည့္အေနႏွင့္ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခတ္သြားေသာ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးသြားခဲ့ရသည္။ စစ္အစိုးရ၏ ညံ့ဖ်င္းမႈကိုလည္း တစ္နည္းတစ္ဖံု ဖြင့္ျပလိုက္သလိုျဖစ္ခဲ့သည္။ အာဆီယံေဒသမွ အိမ္နီးခ်င္း စင္ကာပူတို႔၊ ဗီယက္နမ္တို႔လိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ ဧကစာက်င့္ေနျခင္းထက္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းက ပို၍ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုက္တက္မႈရ မည္ဆိုေသာအခ်က္ကို ေဖာ္ျပသလိုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုမွ် မကေသးေပ၊ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႀကီးအေပၚ မွီခိုအားထားလြန္းရသည့္ကိစၥအတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ျမင့္တက္လာၿပီး စစ္အစိုးရမွာ ဖိအားမ်ားပိုျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ 

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ပင္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာပင္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ စစ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ပင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရွိခဲ့ပံုရေပသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေတာ္မ်ားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ျပည္ေျပးဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ေနသူမ်ားလည္း ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကိစၥကို တေလးတစားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သလို လြတ္လပ္စြာစည္း႐ံုးခြင့္၊ စုေဝးခြင့္မ်ားႏွင့္ သမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ပါဝင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာျပည္အေပၚ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားကို စတင္ဖယ္ရွားေပးလာခဲ့သည္။ “ဦးသိန္းစိန္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မေက်မနပ္ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း အရာေတြထဲကတစ္ခုက သူမကိုယ္တိုင္ လုပ္မယ္လို႔ စိတ္ကူးထားတဲ့ကိစၥေတြအားလံုးကို ဦးသိန္းစိန္က လုပ္သြားလို႔ပါပဲ။ အေနာက္ကမၻာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ေပါင္း ထုပ္တဲ့ကိစၥကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူကလည္း သူမပဲျဖစ္ ရမယ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအားလံုးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူကလည္း သူမပဲျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြအားလံုးကို လုပ္ေနတာက ဦးသိန္းစိန္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲဒါေတြ လုပ္ေပးတဲ့အတြက္လည္း ဦးသိန္းစိန္က အမွတ္အေတာ္မ်ားမ်ားရသြားတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာဆန္းစစ္ သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ရစ္ခ်တ္ေဟာ္ေဆးက ကၽြန္ေတာ့္ကို မၾကာေသးခင္က ေျပာျပသည္။ 

အဆိုပါ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ လြန္စြာဆိုး႐ြားလွသည့္ ျခြင္းခ်က္တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ ယင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာအေပၚ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မေတြ႔ဆံုမီ ထိုစဥ္က ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အနီးကပ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ဆံုျဖစ္ခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးစိုးသိန္းကို ကၽြန္ေတာ္ ဖိအားေပးေျပာဆိုေသာအခါ သူက တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်ေအာင္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားရရွိ ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပသည္။ နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ကဲ့သို႔ေသာ အကူအညီ ေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည့္ကိစၥကိုလည္း ရွင္းျပသည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု မသတ္မွတ္သူမ်ားကိုသာ အစိုးရဘက္က ႏိုင္ငံသားကတ္ျပား ထုတ္ေပးမည့္ကိစၥလည္း ပါဝင္ေပသည္။ “အေျခအေနေတြက အင္မတန္႐ႈပ္ေထြးေနတယ္ဗ်ာ၊ ေဒသခံရခိုင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕အျမင္ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာျပည္ မွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အျမင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလဲ ပစ္လို႔မရဘူးေလ” ဟု ဦးစိုးသိန္းက ကၽြန္ေတာ့္ကို ရွင္းျပသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အိုဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိစၥ၊ စစ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ပိုမိုရရွိေစမယ့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥ ေထာက္ခံအားေပးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလြန္တရာမွ အေရးပါသည့္ကိစၥကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ အေလးအနက္ထားေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ) မြတ္စလင္မ်ား၏ ေဘးဒုကၡႀကီးအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရအေနႏွင့္ အလြန္ပင္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းလည္း ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ “ကၽြန္မ တို႔ အဲဒါေတြကိုလုပ္မွာပါ၊ ဒါေပမဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးကိစၥ ပထမဆံုးလုပ္ရပါမယ္” ဟု သူမက ေျပာသည္။ သူမအေနႏွင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးတိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈကိစၥကို သူမ၏ ပင္မအစီအစဥ္မွ ခြဲထုတ္ပစ္၍မရႏိုင္သည့္ အေနအထားပင္။ “ဒီမိုကေရစီမရွိဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ရွိေအာင္မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။ 

ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာပံုဆိုပံု ဟန္ပန္အမူအရာမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ေလာကဓံကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ၿပီး သံမဏိစည္း မ်ဥ္းအတိုင္း ေနထိုင္သူတစ္ဦးသဖြယ္ ျပဳမူေလ့ရွိသည္ ကိုေတြ႔ရေပမည္။ ခါးမကိုင္း လက္ျပင္မကုန္းဘဲ ေျဖာင့္ ေျဖာင့္မတ္မတ္ထိုင္ကာ လႈပ္ရွားမႈျပဳရာတြင္လည္း သတိႀကီးစြာရွိသည္ကို ေတြရသည္။ သို႔ေသာ္ သာမန္ အပယိကကိစၥမ်ိဳးေျပာဆိုမည္ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သက္ေသာင့္သက္သာျပဳမူေလ့ရွိသည္။ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ရွိသည္။ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးလည္း ဆက္ဆံတတ္သည္။ အိုဘားမား၏ အခ်စ္ေတာ္ေခြးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာသည့္အခါတုန္းက ဆိုလွ်င္ “ေသခ်ာပါတယ္... အဲဒီေခြးေလးေတြက ကၽြန္မအိမ္ကေခြးထက္ ပိုၿပီးသြက္သြက္လက္လက္ ခ်က္ခ်က္ခ်ာခ်ာနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာဖူးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ေလးမ်ားကို ခ်စ္တတ္သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က အေလးအနက္ထားသည့္ကိစၥကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့သေဘာမထားဘဲ အေလးေပးဂ႐ုစိုက္တတ္သည့္ အေလ့အထလည္း သူမတြင္ရွိသည္။ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရစ္မစ္ရွဲလ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူမမွာထားေသာ DVD အေခြကို ယူေဆာင္သြားခဲ့သည့္အတြက္လည္း ဝမ္းပန္းတသာျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္တြင္း စစ္ကာလက လူမည္းမ်ားသာပါသည့္ တပ္ရင္းႀကီးတစ္ခု ဖိႏွိပ္ခံရပံုအေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဇာတ္ကားျဖစ္ၿပီး Glory ဟု အမည္ရသည္။ 

အေမရိကန္အစိုးရထံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့ေသာ လူအနည္းစုထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တစ္ေယာက္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ အဂၤလန္ဘုရင္မႀကီး အဲလိဇဘက္၊ ရာအူးကက္စထ႐ိုႏွင့္ ဒလိုင္းလားမားတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုလူနည္းစုထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္း ဆံုးျဖစ္သည္။ သူမ၏ ထူးျခားေသာ အျပဳအမူ အေျပာ အဆိုမ်ား၊ က်က္သေရရွိလွေသာ ျမန္မာဝတ္စံုမ်ားႏွင့္ ေအာက္စဖို႔ဒ္အဂၤလိပ္ေလယူေလသိမ္းမ်ား၊ သူမ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ပန္ဆင္ထားေသာ ပန္းကေလးမ်ား အစရွိသည္တို႔က သူမကို အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သည့္ က်က္သေရအေပါင္းႏွင့္ ခေညာင္းသြားေစေအာင္ ဖန္တီးေပးထားေလသည္။ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ဟူ သည့္ မတူညီေသာ ေလာကႏွစ္ခုအၾကားတြင္ သူမရွိေနသည္။ အစိုးရပိုင္းတြင္ အေတြ႔အႀကံဳမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေျပာင္ေျမာက္မႈရွိသည္။ အက်ဥ္းစံဘဝႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ဘဝကို ေကာင္းစြာနားလည္သူလည္းျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေခါင္းမာမႈႏွင့္ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ရွိမႈတို႔က ယခုလို ေကာက္ခ်က္တစ္ခုထြက္လာေအာင္ တြန္းအားေပးသည္ဟု ဆိုရမည္။ 

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖတ္သန္းႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားစြာရွိထားရာ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ သူမ ေခါင္းမာသည္၊ စိတ္ဆတ္သည္ ဆိုျခင္းမွာ အံ့အားသင့္စရာမဟုတ္ေပ” ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ တိက်ေရရာမႈနည္းပါးျခင္းက အျခားသူမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအား သူမအေပၚ လႊဲခ်၍ရသလို ျဖစ္ေစသည္။ သူမ၏အေရးသည္ သူတို႔၏ အေရးသဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္လည္း ခံစားရလာေစေတာ့သည္။ 

(၄) အမတ္ေလာင္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္ ကၽြန္ေတာ္ သြားေရာက္ျဖစ္ခဲ့ျပန္သည္။ အိုဘားမား၏ တမန္ေတာ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေပသည္။ ထိုစဥ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးက်င္းပရန္လအနည္း ငယ္သာလိုေတာ့သည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပေပးေရးႏွင့္ ရလာမည့္ရလဒ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းရန္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ားထဲက ေဘာလံုးကြင္းတမွ်ႀကီးမားေသာ အခန္းမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိုင္ခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ပထမဆံုးျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္မွာမူ အာရပ္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးႀကီး စတင္ၿပီးေနာက္ မၾကာမီကာလ ကပင္ျဖစ္ပါသည္။ အာရပ္ေႏြဦးမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ၿဖိဳခ်သည့္ အာရပ္ကမၻာႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးကိုေခၚသည္။ ထိုစဥ္ ထိုအခါက ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အီဂ်စ္ႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအၾကား ဆက္ဆံေရးကို စံုစမ္းေလ့လာခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္၏ တိုးလွ်ိဳးေတာင္းပန္ေျပာ ဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွာ အေတာ့္ကို စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ေနပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ အျခားအရာရွိ ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ ျပဳရန္ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ယင္းေ႐ြး ေကာက္ပြဲသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကို အာဏာလက္မဲ့ျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဖန္တီးသြားခဲ့ေတာ့သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ တက္တက္ႂကြႂကြရွိေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝန္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားကို သီတင္းပတ္အေတာ္ၾကာေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူမ၏ NLD ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သမွ်ကိုလည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္းမရွိဘဲ အကုန္လံုး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပသည္။ ယင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သူမႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည့္အရာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ပံုလည္းရသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အိုဘားမား မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ကာလက ကၽြန္ေတာ္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အထူးပင္ စိတ္ဝင္တစားရွိခဲ့ သည္။ “ရွင္တို႔ ျပည္သူေတြအားလံုးကို တူညီတဲ့သတင္း စကားတစ္ခုတည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္လို႔ရတယ္ဆိုတာကို သိေအာင္ ရွင္ဘယ္လိုလုပ္လဲ” ဟု သူမက ေမးလာသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲသူ ႏွစ္ဦးအလားပင္၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရသည္ဆိုေသာကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ ကိစၥမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွာ က်င္းပေတာ့မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တမႈရွိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္လာႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိဆိုေသာကိစၥပင္။ သူမ၏ အေတြးအျမင္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္မွ်တမႈ ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္က အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည့္ကိစၥကို ျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္၍ပင္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား လြတ္လပ္မွ်တမႈ ရွိလိမ့္မည္ဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥပေဒအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိေသးေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ျမန္မာ ျပည္၏ အေနအထားမွာ ျမန္မာအေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္ အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (HRW) တြင္  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ေဒးဗစ္မက္သီဆင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပခဲ့ဖူးသလိုပင္။ “အဲဒီေကာင္ေတြ လည္းေသပါေစ၊ ငါတို႔လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ” ဆို သည့္သေဘာ မ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ရလဒ္မ်ားမထြက္ေပၚခင္ အခ်ိန္ ကတည္းကပင္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုမွာ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေအာင္ပြဲ ခံေနၾကေပသည္။ ကားဟြန္းသံမ်ား ၾကား ရသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔ဘဝတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ အင္အားစုႀကီးကို မဲေပးေထာက္ခံခြင့္ရသြားခဲ့သည္။ ရလဒ္ထြက္လာေတာ့ NLD မွာ မဲ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရရွိၿပီး အႏိုင္ရသြားသည္။ ယင္းပမာဏသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အင္အားအႀကီးဆံုးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရယူထားရာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ေတာ့ လံု ေလာက္သည့္ မဲရာခိုင္ႏႈန္းဟုဆို၍ မရျပန္ေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလြန္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။ 'ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသာ သားသမီးရွိသူမ်ား သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိဆိုေသာ အေျခခံဥပေဒ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ NLD ပါတီက ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုေသာ ရာထူးတစ္ခုကို ဖန္တီးကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အာဏာမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ။ အေျခခံဥပေဒက စစ္တပ္အေပၚ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားျပန္သည္။ အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာနသံုးခုျဖစ္သည့္ နယ္စပ္ေဒသ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ထဲေရး စသည္တို႔ကို စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ထားရွိသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ) မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ဌာနမ်ားလည္း ျဖစ္ေလသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရာစုႏွစ္ဝက္တစ္ခုအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ကို ပထမဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေတာ့သည့္ ေလာကတြင္ အံ့ဖြယ္သရဲပင္ျဖစ္ေပသည္။

Ben Rhodes ေရးသားသည္။