News

POST TYPE

ARTICLE

အာရွ၏ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ လူငယ္ႏိုင္ငံေရးသမား ေလးေယာက္
13-Oct-2018

အင္ဒိုနီးရွား

ဂေရ႕စ္ နာတာလီ (Grace Natalie)

ယခင္ သတင္းဂ်ာနယ္လစ္ႏွင့္ တီဗီသတင္း အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ ဂေရ႕စ္နာတာလီသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ Indonesian Solidarity Party (Partai Solidaritas Indonesia, or PSI) ပါတီကို ထူေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ တာဝန္ကိုယူထားသည္။ သူ႔ပါတီကို PSI ပါတီ သို႔မဟုတ္ ေခတ္သစ္လူငယ္ပါတီဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။ 

လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ PSI ပါတီ၏ အလားအလာမွာ အလြန္ေကာင္းေနသည္။ လူငယ္အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳထားေသာေၾကာင့္ လူငယ္အမ်ားစုက ဂေရ႕စ္ကို မဲေပးၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ တိုင္းျပည္၏ မဲေပးႏိုင္ေသာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္ အတြင္း လူငယ္အေရအတြက္မွာ မဲေပးႏိုင္သူအေရအတြက္၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ရွိေနသည္။ PSI ပါတီဝင္ ၄ သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေတြျဖစ္ၾကသည္။ 

PSI ပါတီသည္ ထူးျခားသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ သူတို႔ပါတီအတြက္ ႐ံုးမရွိ။ ႐ံုးခန္းလည္းမငွား။ ပါတီအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးစရာရွိလွ်င္ အိမ္ေတြမွာ ေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကသည္။ သူတို႔ပါတီသည္ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္သည္။ သူတို႔အေၾကာင္း Facebook ေပၚတြင္ ေျပာသည္။ YouTube ကတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေၾကာ္ျငာအျဖစ္ ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်သည္။

“ပြင့္လင္းၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ကၽြန္မတို႔ပါတီေလာက္ ဘယ္ပါတီမွ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု သူက ဆိုသည္။

မေလးရွား

ႏူး႐ူး အစ္ဇာ အႏၷဝါ (Nurul Izzah Anwar)

လက္ရွိလည္း ပါလီမန္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ People’s Justice Party တြင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒တာဝန္ကို ယူထားသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ Keadilan သို႔မဟုတ္ PKR ပါတီဟု လူသိမ်ားသည္။ အႏၷဝါသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာရန္ တစ္ေျပးေနသည္။

သူ၏ မိဘမ်ားကလည္း အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံေကာင္းၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အႏၷဝါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအေမြကို ဆက္ခံႏိုင္သူဟု ဆိုရမည္။ အႏၷဝါသည္ Trans-Pacific Partnership Agreement Caucus ႏွင့္ the Women's Caucus အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ထူေထာင္ထားၿပီး တာဝန္ယူထားသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ပါလီမန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏႈန္းမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသျဖင့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ပါဝင္လာမႈရွိေစရန္ သူတို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း အႏၷဝါကဆိုသည္။ သူက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာေစရန္အတြက္လည္း မေနမနားႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနသည္။

အသက္ ၃၈ ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသးသည့္ အႏၷဝါသည္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေထာက္ခံသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ကာ -

“မေလးရွားမွ လိုအပ္ေနတာက တက္ႂကြၿပီး အားမာန္အျပည့္ရွိတဲ့ မီဒီယာေတြပါ။ အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ႏိုင္တဲ့ သတင္းသမားေတြလည္း အမ်ားႀကီးလိုတယ္။ ျပည္သူေတြကို အၿမဲႏိုးၾကားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ မီဒီယာမ်ိဳးေတြလိုတယ္” ဟု သူကဆိုသည္။

ထိုင္း

သနာသုန္ ယန္ဂ႐ြန္ဂေရာင္ကစ္ (Thanathorn Juangroongruangkit)

သူ႔ကို ျပင္သစ္မွ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခ႐ြန္၊ ကေနဒါမွ ဂ်ပ္စတင္ထ႐ူးဒိုးတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကသည္။ သူသည္ ယခင္က လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ CEO အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းကမွ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ Future Forward Party ဆိုၿပီး ေကာက္ေထာင္ခဲ့သည္။ သူလည္း လူငယ္တစ္ေယာက္ပီပီ လူငယ္အမ်ားစု ေထာက္ခံမႈကို ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ လက္ရွိလည္း ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ကို ယူထားရသည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝမ္းကြဲမႈေတြျဖစ္ေနတာ ဆယ္စုတစ္စုေလာက္ကို ၾကာေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာလည္း ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ ေလလံုးေတြၾကားမွ ခရီးမေရာက္ခဲ့ဘူး”ဟု သူက ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့သည္။

“ဘက္တိုင္းမွာ မေပါင္းစည္းႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အေနအထားေတြမရွိဘူး။ ဘက္ေပါင္းစံုမွာ သက္ေရာက္ေနတဲ့ ဒဏ္ရာေတြကို ကုစားဖို႔လိုၿပီ” ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

သနာသုန္သည္ Facebook ကတစ္ဆင့္ စစ္အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူခံေနရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒအရ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပုဒ္မႏွင့္ ျငိၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ခန္႔ က်ခံရမည့္အျပင္၊ သူ႔ပါတီ အတြက္ပါ အခက္အခဲမ်ားေတြ႔ေနသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ သူလည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္လူငယ္တစ္ဦးအျပင္ ပြင့္လင္းေသာ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားလာသည့္ အနာဂတ္အတြက္ အလားအလာရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

မေလးရွား

ဆယတ္ ဆက္ဒစ္ (Syed Saddiq)

အာဆီယံေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားတြင္ လူငယ္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအေနႏွင့္ လူတိုင္းစိတ္ပါဝင္စားျခင္းကို ခံရသူျဖစ္သည္။ ဆက္ဒစ္သည္ လက္ရွိလည္း မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားရသူျဖစ္သည္။ သူက လူငယ္မ်ားကို -

“အစဥ္အလာေဘာင္ထဲက ထြက္ၿပီးေတြးလိုက္ပါ။ အၿမဲတမ္း စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေနပါေစ။ နည္းလမ္း ေဟာင္းေတြနဲ႔ အစဥ္အလာေတြကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္ပါ” ဟု ရဲရဲေတာက္ေျပာခဲ့သူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ 

သူ႔ကို ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကမွ အသက္အငယ္ဆံုးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူက ယခုဆိုလွ်င္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ International Islamic University မွ ဥပေဒဘြဲ႔ရထားၿပီး၊ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္သို႔လည္း သြားတက္ကာ Public Policy ပညာရပ္ကို Master ဘြဲ႔ရေအာင္ ႀကိဳးစားသင္ယူခဲ့သည္။ 

သူသည္ အာရွ ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ ဒီဘိတ္ပြဲတြင္လည္း သံုးႀကိမ္တိုင္ အာရွ၏ စကားေျပာအေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံေရးသမားဆု ရရွိထားသူျဖစ္သည္။ သူ႔ထက္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားၿပီး ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တိုင္ လူငယ္ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ ဒါတြတ္ ဆီရီ ရာဇာလီအား Muar မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ အႏိုင္ရၿပီး ဝန္ႀကီးတာဝန္ကို ရေအာင္ယူႏိုင္ခဲ့ေသာ ထူးျခားသည့္ ပါရမီရွင္ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

E-01

(Ref: World Economic Forum)