News

POST TYPE

ARTICLE

ရန္ကုန္သည္ နတ္ျပည္ေလာ
07-Oct-2018

ရန္ကုန္သည္ တာဝတႎသာေလာ...။ 

တုသိတာေလာ...။ 

ေသခ်ာတာကေတာ့ အသူရကာယ္ျပည္ မဟုတ္ႏိုင္ပါ။ အသူရကာယ္ျပည္မွာ အရက္ကိုပိတ္ပင္တာမွ မရွိတာ။ ရန္ကုန္မွာပဲ ပိတ္ပင္တာ။ 

ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္မွာက အရက္အားလံုးကိုေတာ့ မပိတ္။ တိုင္းတစ္ပါးခ်က္အရက္မ်ားကိုသာ ပိတ္ပင္သည္။ ျပည္တြင္းစပ္အရက္မ်ားကိုေတာ့ မပိတ္။ ဒါကလည္း နတ္ျပည္စစ္စစ္မျဖစ္ခင္ စပ္ၾကားအစပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္မည္။ 

စိုေျပ့ စိတ္ထင္ ရန္ကုန္သည္ တာဝတႎသာႏွင့္ အသူရကာယ္ျပည္ၾကားတြင္ ရွိေနသည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္းျဖစ္အရက္ေတာ့ရၿပီး တိုင္းတစ္ပါးျဖစ္ကိုပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္မည္။ 

မၾကာမီကာလတြင္ေတာ့ ရန္ကုန္သည္ တာဝတႎသာဘက္ကို လံုးလံုးေရာက္သြားဖို႔ ႀကိဳးစားရမည္။ အခုလို ႏိုင္ငံျခားအရက္ကို ပိတ္ပင္႐ံုႏွင့္ ရပ္မေနသင့္။ ျပည္တြင္းစပ္အရက္ေရာ၊ ႏိုင္ငံျခားခ်က္အရက္ေရာပါမက်န္ အကုန္လံုးပိတ္ပင္သင့္သည္။ 

ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္ဟာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားဆံုးရွိသည့္ တိုင္းျပည္မဟုတ္လား။ ဗုဒၶကလည္း အရက္ေသာက္ျခင္းကိုခြင့္မျပဳထား။ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴေတြလည္း ရွိၾကပါသည္။ သူတို႔ ဘုရားေတြကလည္း အရက္ေသာက္တာမႀကိဳက္ၾက။ ဒီေတာ့ ဘုရားေတြ မႀကိဳက္တဲ့အရက္ကို မေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ကုသိုလ္ေတြ ရၾကမွာေပါ့။ 

အဲ... အခု ျမန္မာျပည္တြင္ ဘာသာမဲ့ဆိုသည့္ လူေတြ ေပၚေနသည္။ သူတို႔ကေတာ့ ဘာကိုကိုးကြယ္မွန္းမသိ။ ဘုရားတရားမရွိေတာ့ အရက္ကိုေသာက္လို႔ ရႏိုင္သည္။ သူတို႔ကိုေတာ့ အရက္နည္းနည္းေပးၿပီး ရန္ကုန္က ေမာင္းထုတ္ရမည္။ ဒါမွ ရန္ကုန္လည္း သန္႔သြားမည္။ 

ခက္တာက ရန္ကုန္မွာလည္း နတ္ဆိုးေတြက ရွိသည္။ ပိုက္ဆံေတြ အကုန္ခံၿပီး ႏိုင္ငံျခားခ်က္အရက္ ရွာေသာက္ၾကသည္။ ျပည္တြင္းစပ္အရက္ေတာင္ မေသာက္ၾက။ ဘာတဲ့ ျပည္တြင္းစပ္အရက္က ဘာေတြနဲ႔ ခ်က္မွန္းမသိဘူး။ ျမန္ျမန္ေသမွာဆိုးလို႔တဲ့။ ႏိုင္ငံျခားအရက္ေသာက္လည္း အခ်ိန္တန္ရင္ ေသမွာပဲေလ။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေသရမယ့္အတူ ႏိုင္ငံျခားအရက္၊ ျပည္တြင္းအရက္ ခြဲေနေသး။ 

အဲ့ေတာ့ နတ္ဆိုးအရက္သမားေတြကို ႏွိမ္နင္းရမည္။ ျပည္တြင္းအရက္ေသာက္သူေတြကိုေတာ့ ထူးထူးျခားျခားႏွိမ္နင္းစရာမလို။ သူတို႔က ျမန္ျမန္ေသတာကိုး။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားအရက္ေသာက္သူေတြကိုလည္း သိပ္ႏွိမ္နင္းစရာမလို။ သူတို႔လည္း အတုေတြမိၿပီး ျမန္ျမန္ေသတာပဲေလ။ 

အခ်ိဳ႕ကလည္း အရက္ကို ကိုယ္တိုင္ခ်က္ဖို႔ လုပ္လာၾကသည္။ ဒါကလည္း မသိလို႔လုပ္ၾကတာ။ အရက္ခ်က္ဖို႔ လိုင္စင္မရွိဘဲခ်က္လွ်င္ ပစၥည္းသိမ္းမည္။ ေထာင္ေျခာက္လက်မည္။ ဒဏ္ေငြဆယ္သိန္းေဆာင္ရမည္။ လြယ္ေတာ့ မလြယ္ပါ။ 

အဲ့ေတာ့ မၾကာမီတြင္ ရန္ကုန္သည္ တာဝတႎသာ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ “အရက္ကင္းစင္ ရန္ကုန္တစ္ခြင္”​ ဆိုၿပီး ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ေထာင္လာႏိုင္သည္။ ဘုရားေတြကလည္း သူတို႔ မႀကိဳက္တာကို မေသာက္ၾကလို႔ဆိုၿပီး သေဘာက်မည္။ 

ခက္တာတစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ ရန္ကုန္ေရာ၊ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ေရာမွာ အရက္သမားေတြ မ်ားေနျခင္းပင္။ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေမးၾကည့္။ မေသာက္သူ ေတာ္ေတာ္ရွားမည္။ အမ်ိဳးသမီးေတြေလာက္သာ မေသာက္ၾကတာ။ အိမ္တိုင္းမွာ အရက္ေသာက္သူေတြရွိသည္။ 

ဒီလူေတြက ေက်နပ္မွာမဟုတ္။ ပုန္ကန္လာႏိုင္သည္။ ထႂကြလာႏိုင္သည္။ အရက္ေတာ္လွန္ေရး ဆိုၿပီးထႂကြလွ်င္ ၈၈ လို ထပ္ျဖစ္မွာစိုးရသည္။ 

အခုေတာင္ စေနၿပီဟုၾကားသည္။ အရက္သမားပါတီဗမာျပည္ဆိုၿပီး လုပ္ေနၾကသည္။ သူတို႔သာအာဏာရလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အရက္စစ္စစ္ကို ေဈးေပါေပါနဲ႔ ေသာက္ရမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္။ ဘယ္ေလာက္ဆိုး႐ြားလိုက္သလဲ။ ဘုရားေတြကေတာ့ ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕ၾကလိမ့္မည္။ 

ဒါေၾကာင့္ အရက္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔လည္းအခုကတည္းက ျပင္ဆင္ထားရမည္။ အရက္သမားႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဦးဟု အဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔ရမည္။ အရက္ေသာက္သူေတြ႔လွ်င္ ဝိုင္း႐ိုက္။ အခ်ဳပ္ထဲထည့္။ ေတာ္ေတာ္မူးသည့္လူေတြကို ေသဒဏ္ေပးသင့္ေပးေပါ့။ 

အရက္သမားႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဦးကို ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔မလဲ။ စစ္တပ္ကို တာဝန္ေပးလို႔လည္း မျဖစ္ျပန္။ စစ္တပ္မွာလည္း အရက္သမားေတြပါတာပဲ မဟုတ္လား။ စစ္တပ္မုန္းသူေတြကိုလည္း တာဝန္ေပးလို႔မျဖစ္။ သူတို႔က စစ္တပ္သာမုန္းတာ။ အာမီရမ္ကိုေတာ့ မမုန္းဘူးရယ္။ 

ဒီေတာ့ အရက္ကိုမုန္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို တာဝန္ေပးသင့္သည္။ အိမ္ကေယာက်ာ္း အရက္ေသာက္လာရင္ေတာင္ ေဆာ္ပေလာ္တီးေနက်ဆိုေတာ့...။ အျခားလူေတြသာ အရက္ေသာက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လက္သံေျပာင္လိုက္မလဲမသိ။ 

စိုေျပလည္း မၾကာမီ ကိုၿဖိဳးနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ရွိသည္။ သူ႔ကိုေတြ႔ရင္ေတာ့ အခုအႀကံဉာဏ္ေတြေပးရမည္။ သူကလည္း လိုက္လုပ္မွာေသခ်ာသည္။ ေပါက္ကရလုပ္တာ သိပ္ႀကိဳက္တာကိုး။ 

မၾကာမီကာလတြင္ေတာ့ ရန္ကုန္သည္ နတ္ျပည္ျဖစ္ေတာ့မည္။ အရက္သမားေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္။ ေတြးရင္းနဲ႔ ၾကည္ႏူးမိသည္။ 

တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ အရက္သမားေတြက အရက္မေသာက္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ကို မူးစရာတစ္ခုခုေပးပါဟု ေတာင္းဆိုလာရင္ေရာ။ 

ဒါကလည္း သိပ္ေတာ့မခက္။ WY ေတြ၊ NO 4 ေတြရွိေသးသည္။ ဒီေတာ့ WY ေတြ No 4 ေတြ သံုးၾကေပါ့။ အခုလည္း ေမွာင္ခိုဝယ္ေနရေပမယ့္ လိုသေလာက္ရေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ 

WY ေတြ၊ NO 4 ေတြသာ အကုန္လံုး ဝိုင္းသံုးလို႔ကေတာ့...။ ရန္ကုန္သည္ နတ္ျပည္တင္မဟုတ္....။ နိဗၺာန္ပါျဖစ္ၿပီ။

စိုေျပ