News

POST TYPE

ARTICLE

၂၀၁၈ ေအာင္ျမင္ေသာ လူငယ္စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား
08-Sep-2018ဒဲရီးရပ္စ္ ကြားစ္ (Derrius Quarles)

သူ႔ကို ေမြးစားမိဘေတြက ႀကီးျပင္းေအာင္ ေမြးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစစအရာရာ မ်က္ႏွာငယ္ရသည္။ သူနားထဲတြင္ အၿမဲၾကားေနရသည့္စကားမွာ “NO” ဆိုသည့္ စကားလံုးသာ ျဖစ္သည္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္မရဘူး၊ မရွိဘူး၊ မေပးဘူး၊ မသိဘူးဆိုသည့္ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သူႀကီးျပင္းခဲ့ရသည္။ 

ကြားစ္သည္ ယခုေတာ့ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ သူတို႔ဆီတြင္ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈေတြ ရွိေနေသာေၾကာင့္ သူ႔အေပၚဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ ခါးသီးခဲ့ရေသာ္လည္း သူႀကိဳးစားသည္။ သူက အတၱလႏၲာရွိ Morehouse တြင္ လူမႈေဗဒဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သူဘြဲ႔ရသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရာ့စ္အာဆန္ႏွင့္ ဘရိန္းဝီလွ်ံတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သူတို႔ လုပ္ငန္းတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ စဥ္းစားၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သံုးေယာက္ေပါင္း ေဒၚလာ ၅၀၀ ျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္သည္။ သူတို႔ လုပ္ငန္းနာမည္ကို Breuax Capital ဟု အမည္ေပးသည္။ သူတို႔လုပ္ငန္းက အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔က ထိုသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္းလ္ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုကိုလည္း တီထြင္ထားသည္။

Breuax Capital သည္ ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ သူတို႔လုပ္ငန္းက လူငယ္ေတြကို လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေငြသြားေခ်းတိုင္း အျငင္းခံရလြန္းသျဖင့္ သူတို႔လို လူငယ္အခ်င္းခ်င္းအား ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး ေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္ေနလွ်င္ အြန္လိုင္းက လွမ္းၿပီး အကူအညီေတာင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးသည္။ 

သူတို႔က ေငြေခ်းသည္၊ အတိုးယူသည္၊ ေငြလာစုလည္း လက္ခံသည္။ သူတို႔ Breuax Capital အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ေငြေခ်းသည္ဆိုသျဖင့္ သူတို႔ထံ အဖြဲ႔ဝင္ၾကသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ေၾကးကိုလည္း ၉ ေဒၚလာမွ ၁၉ ေဒၚလာအထိ ေကာက္ခံသည္။ သူတို႔လုပ္ငန္းက ေအာင္ျမင္လာသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ကြားစ္သည္ Breuax Capital လုပ္ငန္း၏ CEO အျဖစ္ တာဝန္ယူထားရသူတစ္ဦးပင္ျဖစ္လာသည္။ 

ယမန္ႏွစ္ကအထိ သူတို႔ကုမၸဏီကို ဝင္ေရာက္လာသူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြအေပၚ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး သတ္မွတ္ထားသည္။ ယံုၾကည္ရသည့္အဆင့္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြဆိုလွ်င္ ၃၄၉ ေဒၚလာမွ ေဒၚလာ ၅၀၀ အထိ ထည့္ဝင္ၾကရသည္။ ထိုသူမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔ထံက ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈကို ပိုၿပီးရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ႏွစ္စဥ္ အတၱလႏၲာတြင္ ဆံုေတြ႔ၾကသည္။ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ထားမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈမ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းၾကသည္။ 

သူတို႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြမ်ားေသာအားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုၾကသည္မွာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္သာျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကိုလည္း အြန္လိုင္းေပၚမွာသာ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အသိေပးၾကသည္။ ေငြေတြကို စုေဆာင္းရင္းက Breuax Capital ၏ ဓနအင္အားကလည္း ေတာင့္တင္းလာသည္။ 

Latino ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ထူေထာင္ထားသည့္ TechGroove အဖြဲ႔ကလည္း Breuax Capital ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လာလုပ္သည္။ သူတို႔က ေငြလာစုၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္လိုလွ်င္ အေၾကာင္းျပရသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေငြကိုလိုအပ္လွ်င္ Breuax Capital က ထုတ္ေပးသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သျဖင့္ အက်ိဳးရွိသည္။ အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုျဖစ္သည့္ လူမည္း ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးေတြအဖို႔ ေက်ာင္းၿပီးေသာ္လည္း မ်က္ႏွာမငယ္ရေစရန္ သူတို႔ ႀကံေဆာင္ေပးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေစတနာအက်ိဳးေပးသည္ဟု ဆိုရမည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း ေဒၚလာ ၅၀၀ ႏွင့္ စတင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းက ေဒၚလာ ၁၈,၀၀၀ အထိ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္လာမည္ဟု သူတို႔ခန္႔မွန္းထားသည္။ သူတို႔ တီထြင္ထားသည့္ မိုဘိုင္းလ္ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အသံုးျပဳၿပီး လူငယ္ေတြ ေငြစု၊ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္လာသည္။ ဘဏ္ေတြကို ဝင္ၿပီး မ်က္ႏွာငယ္ၾကရသည့္ အျဖစ္ေတြကို သူတို႔ ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး လုပ္ရကိုင္ရအခက္အခဲမ်ားထက္ လူငယ္ေတြက သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္ျဖင့္ အလြယ္ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးစနစ္မ်ားကို ဖန္တီးရာ ေအာင္ျမင္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က Mint ဆိုသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ထိုသေဘာတရားမ်ား ေငြေပါင္ထားၿပီး ေငြေခ်းသည့္လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ သန္း ၂၀ ေက်ာ္အထိ ရခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ကြားစ္က သူတို႔ လူမည္းလူငယ္ေတြအတြက္ သီးျခားအကူအညီတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းကို ထူေထာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လူမည္းေတြအတြက္ ေနရာတိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥအခက္အခဲေတြ ရွိေနသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ သူတို႔က သူတို႔ရင္ဆိုင္ခံစားခဲ့ရေသာ ဘဝႏွင့္ယွဥ္ၿပီး လူမည္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ Breuax Capital ကို ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သူတို႔လုပ္ငန္းသည္ ႀကိဳးတန္းေပၚ ေလွ်ာက္ေနရသလိုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရဲမစြန္႔ရန္ သတိေပးသူေတြက ေပးၾကသည္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ လိမ္လည္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြားစ္က -

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မစိုးရိမ္ဘူး။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းက အက်ိဳးျဖစ္ေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့သူေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ၾကားမွာ ႀကီးမားတဲ့ ကြာဟခ်က္ေတြမရွိျခင္းက ကၽြန္ေတာ့္လုပ္ငန္းကို ပိုၿပီး အဆင္ေျပေစပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။


ဒန္ကလိုင္းႏွင့္ ပက္ထရစ္တင္းေနာ့စ္ (Dan Klein and Patrick Tannous)

လက္ဖက္ရည္ ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ လက္ဖက္ရည္အနံ႔ႏွင့္ အရသာက စြဲမက္ေလာက္စရာျဖစ္မည္။ ေကာ္ဖီ ႀကိဳက္သူေတြလည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္။ အနံ႔အရသာကို ခံစားတတ္ၾကသည္။ အေမရိက ေဈးကြက္ထဲသို႔ ထူးဆန္းသည့္ လက္ဖက္ေျခာက္ သံဘူးေတြ ဝင္လာသည္။ အမည္ေတြကလည္း “Thin Mint Trim”၊ “Chinese Gunpowder”၊ “Momma's PB&J” အစရွိသည္ျဖင့္ ထူးဆန္းစြာ ေပးထားသည္။ ထိုလက္ဖက္ေျခာက္သံဘူးေတြကို Tiesta Tea ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

ထိုလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္သူေတြက ဒန္ကိုင္းႏွင့္ ပက္ထရစ္တင္းေနာ့စ္ဆိုသည့္ လူငယ္ေလးႏွစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သူတို႔သည္ Tiesta Tea ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ထားႏိုင္႐ံုမက အေမရိက လက္ဖက္ရည္ေသာက္သံုးမႈ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ေဈးကြက္ကို သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သူတို႔ ကုမၸဏီတန္ဖိုးကပင္ ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခန္႔ တန္ေၾကးတက္သြားသည္။ 

ခ်ီကာဂိုအေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Tiesta Tea သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔စတင္ရင္းႏွီးလည္ပတ္ခဲ့ရသည္က ေဒၚလာ ၅ သန္းဟု ဆိုသည္။ ယမန္ႏွစ္ကအထိ ေရာင္းခ်ရမႈမွာ ေဒၚလာ ၄ သန္းေက်ာ္ဖိုးရွိသည္။ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ေဒၚလာ ၈ သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ရမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

လုပ္ငန္းကို စတင္ထူေထာင္သူတို႔ ရင္ဆိုင္ၾကရသည့္ ျပႆနာမွာ အရွိန္ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာတရားမ်ားကို သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းေနစဥ္ကတည္းက အစပ်ိဳးအရွိန္ယူခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး ခ်ီကာဂိုအလယ္တန္း ေက်ာင္းတြင္ တက္ခဲ့ၾကသည္။ ေကာလိပ္တက္ေတာ့လည္း တစ္ေက်ာင္းတည္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ ဥေရာပဘက္ထြက္ၿပီး ပညာေတြဆက္သင္သည္။ ဥေရာပတြင္ သူတို႔ ပညာသင္ေနစဥ္ ပါရာေဂြးႏိုင္ငံကို ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုႏိုင္ငံတြင္ လက္ဖက္ရည္ကို ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္းအေပၚ သူတို႔စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးက လက္ဖက္ရည္သမားေတြ။ တစ္ေန႔ေတာ့ လက္ဖက္ရည္ဘူးကို ေသာက္မိတယ္။ ႀကိဳက္သြားတယ္။ အားလံုး အျပင္က လက္ဖက္ရည္ေတြနဲ႔ ထပ္တူပဲ”

သူတို႔ ဇာတိေျမကို ျပန္ေရာက္လာသည့္အခါ လက္ဖက္ေျခာက္ကို အေျခာက္ခံနည္းမ်ားကို ထပ္မံ ေလ့လာသည္။ စေနေန႔တိုင္း မနက္ ၁ နာရီခြဲတြင္ အိပ္ရာကထၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေဖ်ာ္ထားသည့္ လက္ဖက္ရည္ကို လယ္သမားမ်ားေဈးသို႔ သြားေရာင္းၾကည့္သည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သူတို႔လုပ္ငန္းေလးကို စတင္လိုက္ရာ ေအာင္ျမင္သြားၿပီး ယခုအခါ အေမရိက စတိုးဆိုင္ႀကီး ေပါင္း ၆၅၀၀ တြင္ သူတို႔လက္ဖက္ေျခာက္ဘူးေတြကို တင္ေရာင္းေနၾကသည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

Amazon အြန္လိုင္းအေရာင္းတြင္ သူတို႔၏ စံပယ္နံ႔သင္းသည့္ တ႐ုတ္လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ဂႏၴဝင္လက္ဖက္ေျခာက္ျဖစ္သည္။ တစ္ေအာင္စပါ သံဘူးတစ္ဘူးလွ်င္ ၂ ဒသမ ၄၄ ေဒၚလာေပး ေသာက္ရသည္။ သူတို႔ ထုတ္ကုန္ေတြကို အေရာင္းစတိုးဆိုင္ႀကီးေတြသို႔ ေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အလုပ္မွာ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး ထုတ္လုပ္ကတည္းက ဆိုင္မ်ားတြင္ စားသံုးသူမရွိဆိုပါက တပ္လန္သြားတတ္သည္။ ပထမဆံုး တင္လိုက္ခ်ိန္ကတည္းက ေပါက္သြားလွ်င္ ေနာက္ပိုင္း ထုတ္လုပ္အားက လိုက္လာမွ ဆက္ၿပီး လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လူေတြက လက္ဖက္ေျခာက္ႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းလို ေသာက္သည္ဆိုေသာ္လည္း တစ္ခါသံုး အိတ္ေလးမ်ားႏွင့္ ေရေႏြးပူပူထဲစိမ္ၿပီး ေသာက္ၾကသည္က မ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ Tiesta Tea က ထုတ္သည့္ လက္ဖက္ေျခာက္ေတြက ရနံ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စားသံုးသူကို ထိန္းထားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ 

ထို႔ျပင္ Tiesta Tea က စိတ္ကို အပန္းေျပေစသည့္ လက္ဖက္ေျခာက္ Relaxer ႏွင့္ ပိန္ေစသည့္ Slenderrizer ဆိုသည့္ လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားကိုလည္း တီထြင္ထုတ္သည္။ အနံ႔အရသာ၏ စြဲမက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈက Tiesta Tea လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားကို လူႀကိဳက္ ပိုၿပီးမ်ားလာေစခဲ့သည္။ 

လူငယ္ေလးႏွစ္ဦး၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ သူတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး အလုပ္လည္း ႀကိဳးစားသည္။ ရလာသမွ်ကိုလည္း NGO အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လွဴဒါန္းသည္။ ေအးသည့္ ေဆာင္းကာလမ်ားတြင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားကို လိုက္ၿပီး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း သူတို႔က ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနသျဖင့္ နာမည္ရလာသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ ကာႏိုၿမိဳ႕အနီးရွိ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတြင္ ေရတြင္းတစ္တြင္းသြားလွဴသည္။ သူတို႔ လွဴဒါန္းေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး - 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ Tiesta Tea ကုမၸဏီက တစ္ကိုယ္တည္း အပ်ိဳႀကီး၊ လူပ်ိဳႀကီးေတြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က စၿပီးေတာ့ အပိုဆုေၾကးေတြေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလြဲၿပီးေတာ့ေပါ့” ဟု သူတို႔က ဆိုသည္။ 

သူတို႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ တီထြင္မႈလည္းလုပ္၊ ေဈးကြက္လည္းေဖာက္၊ လွဴဒါန္းၿပီး ေကာင္းက်ိဳးလုပ္ေနသည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ဝန္ထမ္း ၁၇ ဦးအထိ ခန္႔ထားႏိုင္ၿပီး ယခုႏွစ္ ဝင္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၅ သန္းခန္႔အထိ ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

E-01

(Ref : Fortune)