News

POST TYPE

ARTICLE

၂၀၁၈ ေအာင္ျမင္ေသာ လူငယ္စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား
01-Sep-2018

ဆူေဟးလ္ ဒိုရွီ (Suhail Doshi)
 
၂၉ ႏွစ္သာရွိေသးသည့္ ဒိုရွီသည္ စတိေဂ်ာ့ဆိုသည့္ Apple ကုမၸဏီႀကီးကို ထူေထာင္ခဲ့သူ တီထြင္သြားေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို မွားေနသည္ဟု ျမင္သူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူက ကိုယ္ပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုထူေထာင္ၿပီး သက္ေသျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ 

သူသည္ Intel ကုမၸဏီတြင္ ေဒၚလာ ၉၀,၀၀၀ စားသည့္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္လည္း စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ဖူးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အရီဇိုးနားတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည့္ ဒိုရွီသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ျမင့္ျမင့္ေတြးၿပီး ႀကိတ္ႀကံေနသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ဒိုရွီတစ္ေယာက္ Mixpanel ဆိုသည့္ ကုမၸဏီတြင္ CEO အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုတြင္ ထူေထာင္ထားေသာ သူ႔ကုမၸဏီသည္ ယခုအခါ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး လူတိုင္း မိမိတို႔သိလိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိႏိုင္ေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ကာ တိုးတက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစာရင္းဝင္ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈက အင္တာနက္ထဲတြင္ မည္သူေတြ ဘာလိုသနည္းဆိုျခင္းကို သိေအာင္လုပ္သည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းဝန္ေဆာင္ေပးရင္း BMW, OpenTable, Intuit ဆိုသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို သူ႔ေဖာက္သည္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဒိုရွီသည္ သူ႔လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည္။ အသက္ ၂၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ လူငယ္ ေလးတစ္ေယာက္သည္ တင္မ္ထရက္ဖရန္ဆိုသည့္ သူႏွင့္ ႐ြယ္တူေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို မိတ္ေဆြျဖစ္ခြင့္ရလိုက္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ပူးေပါင္းၿပီး စိတ္ကူးေတြ တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ 

သူတို႔ကုမၸဏီေထာင္မည္ဆိုမွ အေမရိက၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကလည္း ထိုးက်ေနသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခက္ေတြ႔ေနျခင္းကို သူတို႔ အခ်က္ျဖစ္ရမည္ဟု ခံယူထားသည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလိုမည္သာ ျဖစ္သည္။ သူတို႔လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖြရွာေပးရင္း Mixpanel သည္ ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ခန္႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီႀကီးအျဖစ္ ေအာင္ျမင္လာခဲ့ရသည္။ ဒိုရွီတစ္ေယာက္ သူ႔စိတ္ကူးအတိုင္း ျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးအခြင့္အေရးတစ္ခုကို ဆုပ္ကိုင္မိရန္အတြက္ သူ႔ထံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ပိုင္းျဖတ္သံုးသပ္ႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုရွိရမည္။ ထင္ေၾကးႏွင့္ မိမိေဖာက္သည္မ်ားကို ရွင္းျပေနျခင္းထက္၊ ခိုင္မာသည့္ သက္ေသမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ေဒတာမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ျပမွရမည္ကို သူေကာင္းေကာင္းသိထားသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ တီထြင္ဖန္တီးရွင္ႀကီးမ်ား၏ စိတ္ကူးေကာင္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ တီထြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စတိေဂ်ာ့လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသြားၿပီး ၿဖီးလံုးထုတ္၍မရ။ သူတို႔တီထြင္ထားသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ကုမၸဏီက ဆရာႀကီးေတြထက္ ပိုၿပီးသာလြန္ေၾကာင္း မျပႏိုင္လွ်င္ သူတို႔တိုး၍မရႏိုင္ေပ။ 

ဒိုရွီတို႔က ေဒတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္သည့္ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို ခ်ဥ္းကပ္သည္။ လုပ္ငန္းေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပၿပီး မည္သို႔ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း လမ္းခင္းမျပႏိုင္လွ်င္ သူတို႔ကို အဖက္ပင္ လုပ္မည္ မဟုတ္ေပ။ သူက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ရရွိထားသည့္ ေဒတာမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး မည္သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုျခင္းကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈက ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားကိုပင္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ေၾကာင္း သူကဆိုသည္။ 

Mixpanel သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ေဒတာမ်ား လိုခ်င္သမွ် ရရွိေစရန္ ပထမဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတာ့မဟုတ္။ Google Analytics ႏွင့္ Kissmetrics ဆိုသည့္ အဖြဲ႔ေတြကလည္း ေဒတာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။ သူတို႔အားလံုး အၿပိဳင္ႀကိဳးစားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒတာရယူလိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကလည္း ၂၀၂၀ တြင္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀၀ ခန္႔ အထိ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း IDC က ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

အေမရိက၏ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းကာလတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ဆိုသည္မွာ အလြန္မလြယ္ကူသည့္ စြန္႔စားမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Mixpanel ကို ဦးေဆာင္မည့္သူလိုသည္။ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ကလည္း လူငယ္ေလးေတြ ျဖစ္ေနသျဖင့္ CEO တာဝန္ကိုယူရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔လုပ္ငန္း၏ ပထမသံုးႏွစ္တာကာလကလည္း သူတို႔ကို စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ သူတို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လည္ပတ္ေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သူတို႔လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအတြက္ ဝန္ထမ္းဦးေရကို ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ ေဖာက္သည္ေတြကို အခ်က္အလက္ေဒတာမ်ား အခ်ိန္မီရယူႏိုင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။ သူတို႔ Mixpanel ကုမၸဏီကို လည္း ယံုၾကည္မႈတိုးလာသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါဝင္လာမႈမွာ ေဒၚလာ ၇၇ သန္းရွိလာသည္။ 

သူတို႔ Mixpanel ကုမၸဏီသည္ ၁၀ ႏွစ္သား အ႐ြယ္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ယခုေတာ့ CEO တစ္ေယာက္ကို ေကာင္းစြာေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ။ ဒိုရွီကို CEO အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ CEO သေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒိုရွီက -

“CEO တိုင္းမွာ အခက္ခဲဆံုးက ထူေထာင္သူျဖစ္ေပမယ့္ ကိုယ့္အသင္းအဖြဲ႔က ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔လိုတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးကို စီမံသိမ္းပိုက္ဖို႔ဆိုတာ သာမန္အရည္အခ်င္းနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး”ဟု သူကဆိုသည္။ဂ်ိဳးဆက္ ဖာဆင္ (Joseph Fasone)

လူငယ္တိုင္း စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ေတြရွိ ၾကသည္။ ဂ်ိဳးဆက္တစ္ေယာက္လည္း ငယ္စဥ္ကတည္းက ပိုင္းေလာ့ျဖစ္ခ်င္သည္။ သူျဖစ္ခ်င္သည့္ Pilot ဆိုသည္က ေလယာဥ္ေမာင္းရန္မဟုတ္။ သူသာ အကယ္၍ ကုမၸဏီတစ္ခု ထူေထာင္ျဖစ္လွ်င္ Pilot ဆိုသည့္ အမည္ေပးမည္ဆိုေသာ စိတ္ကူးျဖစ္သည္။ သူစိတ္ဝင္စားသည္မွာ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္သာ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၀ ခန္႔က သူ႔အသက္မွာ ၁၆ ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသးသည္။ သူက ထိုအ႐ြယ္ကတည္းက WeWork တြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္သည္။ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ WeWork သည္ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေရွးဦးအလုပ္သင္ဌာန ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ဂ်ိဳးဆက္တစ္ေယာက္ ထိုကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္ၿပီးေနာက္ အထက္တန္းေက်ာင္းကပါ ထြက္လိုက္ေတာ့သည္။ သူက နယူးေယာက္အႏွံ႔ေလွ်ာက္သြားၿပီး အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူလိုသည့္သူမ်ားကို ရွာေဖြေပးရသည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက သူ႔စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကို အကြက္ခ်ေနခဲ့သည္။

ယခု အသက္ ၂၄ ႏွစ္သာရွိေသးၿပီး Pilot ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေနသူ ဂ်ိဳးဆက္သည္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိလာသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကို မည္သို႔ေပးရမည္၊ ေဖာက္သည္မ်ားက ဘာကိုႀကိဳက္သည္၊ မည္သူေတြႏွင့္ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ဆိုျခင္းကို သူေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္လာသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Pilot ကုမၸဏီကို နယူးေယာက္တြင္ ကိုယ္တိုင္ထူေထာင္သည္။ ယခုအခါ သူ႔ကုမၸဏီတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၉၈ ဦးအထိ ခန္႔ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းေကာင္းေကာင္း၊ ျမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္ႏႈန္းတို႔ကို ရရွိရမည္ဟု သူက အာမခံသည္။ သူသည္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသတစ္ခုလံုးကို စိုးမိုးထားႏိုင္ၿပီး Amazon ႏွင့္ Salesforce တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကပါ သူ႔ကို လက္တြဲခ်င္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေဘာ့စ္တြန္ႏွင့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီတို႔တြင္ သူႏွင့္ လုပ္ငန္းအတူ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၂၅၀ ႏွင့္ သူ႔အင္တာနက္လိုင္းကို သံုးစြဲသူေပါင္း ၇၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သူ႔လုပ္ငန္းကို တန္ဖိုးျဖတ္လွ်င္ပင္ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔တန္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ေရွ႕လည္း တိုးတက္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနသည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ သူသည္ WeWork က အလုပ္ထြက္လိုက္သည္။ ထိုကုမၸဏီတြင္ သူႏွစ္လသာ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ထြက္ၿပီး သူ႔ကိုယ္ပိုင္ Pilot ကို ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ဆိုျခင္းကို သူေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားသည္။ ႏွစ္လတာ ကာလတြင္ သူႀကိဳးစားဆည္းပူးခဲ့သည္ အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ သူ႔အစြမ္းအစတို႔ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ငန္းကို ယံုၾကည္စြာျဖင့္ စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သူက ဝန္ေဆာင္မႈကို လက္ရွိကုမၸဏီႀကီးေတြထက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မွသာ သူ႔ကိုဆက္သြယ္ၿပီး အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအမ်ားအသံုးျပဳေနေသာ ဖိုင္ဘာလိုင္းထဲမွ အပိုင္းလိုက္ အကန္႔လိုက္ခြဲယူရန္ ႀကိဳးစားသည္။ နယူးေယာက္တြင္ ဖိုင္ဘာအင္တာနက္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ေအာ္ပေရတာေပါင္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ရွိေနသည္။ ထိုလိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ား ထူေထာင္ထားေသာ ဖိုင္ဘာမ်ားထဲတြင္ မသံုးဘဲထားသည့္ လိုင္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္းလည္း သူေကာင္းစြာသိထားသည္။ ဥပမာ - ပညာေရးႏွင့္ သုေတသနအတြက္ ဖယ္ထားသည့္ ဖိုင္ဘာလိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

သူ႔အေနႏွင့္ ဖိုင္ဘာႀကိဳးလိုင္းသစ္ခ်မည္ဆိုလွ်င္ တန္ဖိုးမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Pilot ကို ေအာ္ပေရတာႀကီးမ်ားမသံုးေသးသည့္ လိုင္းမ်ားထဲက အခ်ိဳ႕လိုင္းမ်ားကို ေပးသံုးရန္ စာခ်ဳပ္လိုက္ခ်ဳပ္ရသည္။ စာခ်ဳပ္ကိုလည္း ၁၅ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၃၀ အထိ သံုးခြင့္ရေစရန္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူေနထူထပ္သည့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ သံုးလိုင္းမွ ၁၂ လိုင္းခန္႔ အထိ သူကရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ Pilot သည္ သူမ်ားလိုင္းကို သံုးၿပီး ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေလးႏွစ္အတြင္း သူ႔လုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္လာသည္။ ကုမၸဏီ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က သူ႔အင္တာနက္လိုင္းကို အသံုးျပဳလာၾကသည္။ သူ႔လုပ္ငန္းကိုလည္း လူ ၂၄ ဦးႏွင့္ စတင္လည္ပတ္ခဲ့ရသည္။ သူတို႔က ေဈးႏႈန္းသက္သာရမည္၊ အျမန္ႏႈန္းျမင့္စြာျဖင့္ သံုးစြဲႏိုင္ရမည္ဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ 

မသံုးေသးသည့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို အသံုးခ်ရမွန္းေကာင္းစြာသိၿပီး အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ စီမံဖန္တီးႏိုင္ေသာ သူ႔စိတ္ကူးမွာ ခ်ီးက်ဴးစရာျဖစ္သည္။ သူမ်ားတူးၿပီးသားက်င္းကို ဝင္ေအာင္းသည့္ ႂကြက္ပ်င္းဟု ဆိုခ်င္ဆို ဂ်ိဳးဆက္တစ္ေယာက္ သူေဖာက္သည့္လမ္းကို သူ ေကာင္းစြာေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

သူက ေဖာက္သည္တစ္ဦးထံက 100 MB အင္တာနက္အသံုးကို ေဒၚလာ ၅၀၀ ခန္႔သာယူသည္။ 10 GB သံုးလွ်င္ ေဒၚလာ ၂,၅၀၀ ယူသည္။ လုပ္ငန္းသံုးဆိုလွ်င္ 1GB လွ်င္ တစ္လ ေဒၚလာ ၁,၅၀၀ ခန္႔ အျခားေအာ္ပေရတာေတြက ယူၾကသည္။ Pilot ကေတာ့ လုပ္ငန္းသံုးကို 1GB လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ သာ ယူသည္။ 

သူအသံုးျပဳေနသည့္ ဖိုင္ဘာလိုင္းမ်ားကို အေမွာင္လိုင္းဟုေခၚသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ အေမွာင္လိုင္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အသံုးတည့္မႈက Pilot ကို လူပိုသိလာေစၿပီး အသံုးလည္းမ်ားေစခဲ့သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ နယူးေယာက္၊ ေဘာ့စ္တြန္၊ ဖီလာဒဲလ္ဖီးယားႏွင့္ ဝါရွင္တန္ ဒီစီစသည့္ ၿမိ႕ႀကီး ၁၈ ၿမိဳ႕တြင္ ေဒတာ စင္တာေပါင္း ၃၀ ကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ တြင္ ေဒတာစင္တာ ၅၀ ဆက္ဖြင့္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

E-01

(Ref : Fortune)