News

POST TYPE

ARTICLE

၂၀၁၈ ေအာင္ျမင္ေသာ လူငယ္စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား
25-Aug-2018

ဂၽြန္နီ ဆင္ကင္ (Jonny Simkin)ဂၽြန္နီသည္ ဆန္ဒီယာဂိုၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့aရသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ သူလည္း ကားကို အားကိုးၿပီး သြားလာေနရသည္။ ကာလီဖိုးနီးယားေတာင္ပိုင္းတြင္ ကားပိတ္ဆို႔သည့္ဒဏ္ကို ေကာင္းေကာင္းခံစားေနရသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္ ဂၽြန္နီသည္ Swiftly ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းကို ေကာက္ၿပီး ထူေထာင္လိုက္သည္။ ၿမိဳ႕ျပ ကားလမ္းပိတ္ဆို႔ေနမႈမ်ားကို သူကေဆာ့ဖ္ဝဲျဖင့္ မည္သို႔ေျဖရွင္းႏိုင္မည္နည္းဟု စတင္အေျဖရွာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ GPS စနစ္မ်ားသည္ ဘတ္စ္ကားမ်ားႏွင့္ ရထားမ်ားတြင္ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သူက လက္ရွိ ပကတိ ေျမျပင္အေနအထားကို လိုခ်င္သည္။ ဆိုက္ေရာက္၊ ထြက္ခြာေနမႈမ်ားကို အတိအက် ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္မ်ိဳး လိုအပ္ေနၿပီဟု ျမင္သည္။ သူက အေမရိကရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၄၅ ၿမိဳ႕မွ ျပည္သူေတြ လမ္းပိတ္ဆို႔ေနသည့္ ေနရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ Google Maps ကဲ့သို႔ ျပေပးႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ Swiftly ကို ေဘာ့စ္တြန္ႏွင့္ ခ်ီကာဂိုတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္သြားသည္။

သူ႔နည္းက GPS တိုင္း၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ကုမၸဏီကိုလည္း မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းက တစ္ဆင့္သြားလွ်င္ ေကာင္းမည္နည္းဆိုသည့္ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းမႈမ်ားအတြက္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။ 

သူ၏ Swiftly လုပ္ငန္းကို Ford ႏွင့္ Samsung ကုမၸဏီတို႔ကလည္း စိတ္ဝင္စားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ကို ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၄၅ သန္း အေထာက္အပံ့ ဝိုင္းေပးသျဖင့္ လုပ္ငန္းကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႔လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဆန္ဖရန္စစၥကိုတြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ဝန္ထမ္း ၁၁ ဦးႏွင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ သူ႔ဝင္ေငြမည္မွ်ရွိသည္၊ ကုမၸဏီ မည္မွ်အက်ိဳး အျမတ္ေတြ ရွိေနသည္ဆိုျခင္းကို သိုဝွက္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔လုပ္ငန္းက တိုးတက္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုး တစ္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ မျဖစ္မေန ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွ ရေတာ့မည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအသြင္ေဆာင္လာၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းကိုလည္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပလာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဆင္ကင္သည္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုသို႔ ေရာက္လာသည္။ သူေကာလိပ္တက္စဥ္က တီထြင္ခဲ့ေသာ ေဈးႏႈန္းႏိႈင္းယွဥ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုကို လိုက္ေရာင္းသည္။ ထိုသို႔လိုက္ေရာင္းစဥ္ ကားလမ္းပိတ္မႈမ်ား မၾကာခဏႀကံဳရၿပီး ခရီးမတြင္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကားပိတ္သည့္ျပႆနာကို မည္သို႔ေျဖရွင္းႏိုင္မည္နည္းဆိုျခင္းကို စတင္စိတ္ကူးမိရာက လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေရွာင္ရွားသြားနည္းကသာ အေျဖျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိလာသည္။ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီမည္သို႔ရရွိႏိုင္ မည္နည္းဆိုျခင္းမွာ အေျဖတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မိုက္ကယ္ စမစ္၊ ဝီလွ်ံေဒတန္တို႔ႏွင့္အတူ Swyft ဆိုသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို တီထြင္ျဖစ္သြားသည္။ ထိုေဆာ့ဖ္ဝဲလိုမ်ိဳးကို Google ကတီထြင္ခဲ့ၿပီး သံုးစြဲေနသူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ သူတို႔ တီထြင္ထားသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို Swiftly ဟု အမည္ေျပာင္းသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကိုလည္း Swiftly Transitime ဆိုၿပီး ထပ္ထုတ္သည္။ သြားလိုသည့္ ခရီး၊ သြားႏိုင္သည့္ယာဥ္၊ သြားႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖစ္သည္။ 

သူတို႔အားလံုး အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအတြင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္မည့္စနစ္ေတြကို တီထြင္ရသည္။ သူတို႔ကို ယံုၾကည္စြာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း အကူအညီေတာင္းမည့္ ေဖာက္သည္ေတြကို ရွာရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကို ဆက္သြယ္လာသူမ်ားသည္ သံုးႏွစ္အတြင္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။ စကင္အေနျဖင့္ လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ေထာင္ခ်ီကာ မိမိတို႔ Swiftly စနစ္မ်ားအား သံုးစြဲေရးကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ လူေတြက ကားလမ္းပိတ္ၿပီး ကားကိုထားခဲ့မည္ေလာ၊ Swiftly ကို ဆက္သြယ္သံုးစြဲမည္ေလာဆိုသည့္ စိတ္ကူးရလာ ေစသည္အထိ သူတို႔ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

စကင္က လူတို႔၏ လူေနမႈဘဝႏွင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးကို သူသည္ အေထာက္အကူျပဳေနသူ တစ္ဦးဟု ခံယူကာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကားလမ္းေတြမပိတ္ဘဲ သြားလာႏိုင္ျခင္းသည္ ဖန္လံုအိမ္ အက်ိဳးအာနိသင္သက္ေရာက္မႈကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူကဆိုသည္။ သူတို႔ေဆာ့ဖ္ဝဲေၾကာင့္ ကားလမ္းမပိတ္ လိုရာခရီးကို အျမန္ေရာက္ေစသည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ၿပီဟုဆိုသည္။

သူ၏ စိတ္ကူးတစ္ခ်က္သည္ ကမၻာကရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ဒုကၡအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ စိတ္ကူးတစ္ခ်က္ လင္းလက္လိုက္ျခင္းက သူ႔ကိုလည္းေပးထားသည့္ Swiftly ဆိုေသာ ကုမၸဏီအမည္အတိုင္း ထိပ္ကို ထိုးတက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

မူဂါ အယ္လ္တီဂါနီ (Muhga Eltigani)မူဂါတစ္ေယာက္ သူ႔ဆံပင္ကို စိတ္တိုင္းမက် ျဖစ္ေနသည္။ ဆံပင္ေတြက ခါးေလာက္အထိ ရွည္ေနေသာ္လည္း ပါးၿပီး ႂကြပ္႐ြ႐ြျဖစ္ေနသည္။ သူက ဆူဒန္မွ ဂါနာကို အလုပ္သင္အျဖစ္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အာဖရိကသူ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြလို ဆံပင္ေတြကို စိုေနခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကို ေျမပဲႏွင့္ ေထာပတ္တို႔အျပင္ ေထာပတ္သီး၊ သရက္သီးတို႔ကို အသံုးျပဳၿပီးထုတ္ရန္ ေလ့လာစူးစမ္းသည္။ 

သူသည္ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားတကၠသိုလ္မွထြက္ လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကို မည္သို႔ထုတ္ရမည္နည္းဆိုျခင္းကို ေတြးဆၿပီးေနသူ ျဖစ္သည္။ သဘာဝသစ္သီးႏွင့္ အဆီမ်ားမွ ဆံပင္ေဆးကို ထုတ္ႏိုင္မည္ဟုလည္း သူကယံုၾကည္ေနသည္။ စမ္းသပ္ရင္းျဖင့္ သူ႔ဆံပင္ေတြ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း သန္မာလာသည္။ သူက ဆံပင္ကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသန္မာေအာင္ မည္သို႔လုပ္ႏိုင္သနည္းဆိုသည့္ ဗီဒီယိုေလးကို ကိုယ္တိုင္႐ိုက္ၿပီး YouTube ေပၚတင္လိုက္သည္။ သူ႔ကို အားေပးသူေတြ ၄၀၀၀၀ ေလာက္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္သြားသည္။

“ကၽြန္မကို ၾကည့္႐ႈအားေပးသူေတြက အဲဒီဆံပင္သန္ေဆးထုတ္ပါလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္တြင္းမွာ ဒါေတြကို ထုတ္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ။ နည္းနည္းေလးထုတ္ရင္ ေဈးႏႈန္းကလည္း အမ်ားႀကီးက်သြားမွာဆိုေတာ့ တြက္ေျခကိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု သူကဆိုသည္။ 

သူထုတ္လွ်င္ ဝယ္မည္ဆိုသည့္သူေတြရွိသည္။ သူ႔မိဘေတြက ထိုအခ်ိန္တြင္ အေမရိက၌ တရားမဝင္ ေနထိုင္ရသူေတြ ျဖစ္ေနေသးသည္။ သူ အသက္ ၅ ႏွစ္ သမီးတြင္ ဗီဇာထီေပါက္သျဖင့္ ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒတန္းကို ၂ ႏွစ္ခန္႔တက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ဆံပင္သန္ေဆးကို တီထြင္လိုက္မိၿပီး ခ်က္ခ်င္း စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ဘဝကို ေရာက္ခဲ့ရသျဖင့္ ေက်ာင္းကလည္း ထြက္ခဲ့ရသည္။ 

ေက်ာင္းကထြက္လာၿပီး ေလးႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ဆံပင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကလပ္ NaturAll Club ကို သူဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကလပ္က ေသးေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ျမန္ဆန္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ သူထူေထာင္ထားေသာ ကလပ္သည္ ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၂၅၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ Venture for America Fellowship ႏွင့္ ဆက္သြယ္မိသည္။ သူ႔ကို ထိုအဖြဲ႔က က်န္းမာေစသည့္မုန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးကို ေလ့လာရန္ဆိုကာ ကလိဗ္လန္းကို ပို႔သည္။ ထိုၿမိဳ႕ကို ေရာက္သည့္အခါ သူက ဆံပင္သန္ေဆးကို တီထြင္သည္။ သူ႔ထံတြင္ရွိသည့္ ေဒၚလာ ၉၀၀၀ ကို အရင္းအႏွီးျပဳလုပ္လိုက္သည္။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဓာတုေဗဒအင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္က သူ႔ကို ေဖာ္ျမဴလာမ်ားထုတ္ေပးၿပီး ကူညီသည္။ သူ႔က သူငယ္ခ်င္းကို ဘယ္လိုလုပ္၊ ဘယ္လိုကိုင္ စသည္ျဖင့္ အီးေမးလ္ကတစ္ဆင့္ ပို႔ေပးသည့္နည္းမ်ားအတိုင္း သူစမ္းသပ္ လုပ္ကိုင္ရင္းက ေအာင္ျမင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

မူဂါႏွင့္ ဆမ္ေရာဘတ္စ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေရခြက္မ်ား၊ ပိုက္မ်ား၊ အိတ္မ်ားႏွင့္ ရရာပစၥည္းကို အသံုးျပဳၿပီး အခန္းထဲတြင္ တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး အခဲအျဖစ္လုပ္ရန္အဆင့္သာ က်န္ေတာ့သည္။ အခဲအျဖစ္ပစၥည္းေတြကို ေခါင္းလိမ္းဆီပံုစံထုတ္မွ ေဈးကြက္ကို ပို႔ႏိုင္မည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြထံကို အီးေမးလ္ေတြပို႔ၿပီး အနံ႔ႏွင့္ အေရာင္သြင္းနည္းေတြကအစ အကူအညီေတြ လွမ္းေတာင္းရသည္။ 

ပလတ္စတစ္ဘူးေလးေတြထည့္ၿပီး အစမ္းထုတ္သည္။ သူတို႔ ဆံပင္ေဆးမွာ ကေလးအစာဘူးလို ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုး ေရာဘတ္၏ အခန္းကိုေျပာင္းၿပီး ေမႊစက္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္သည့္စက္မ်ား တပ္ဆင္ၾကသည္။ တစ္လလွ်င္ ဘူး ၂၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္လာသည္။ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားတြင္ ေနာက္ဆံုး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသူျဖစ္လာၿပီး ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ၿပီး ပို႔ေပးရေသာ အေနအထားကို ေရာက္လာသည္။ 

မူဂါက ထုတ္လုပ္မႈကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေၾကာ္ျငာ၊ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးဘက္ကို ဦးတည္လိုက္သည္။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အြန္လိုင္းကျဖန္႔ခ်ိသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ သူ႔ကုန္ပစၥည္းက နာမည္ရလာသည္။ ဝင္ေငြကလည္း တိုးလာသည္။ သူေအာင္ျမင္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်တတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူ႔အေၾကာင္း သူ႔သမိုင္းမ်ားကို လူသိေအာင္လုပ္သည္။ သူ႔ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြကို လူစိတ္ဝင္စားေအာင္လုပ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ သူ႔ကို လူသိမ်ားလာသလို သူ႔ထုတ္ကုန္ကိုလည္း လူသိမ်ားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ 

သူက NaturAll Club ကို ေဒၚလာဘီလီယံ ခ်ီၿပီတန္သည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေနသည္။ ဆံပင္သာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသားအေရႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အထိ ေျခလွမ္းေတြျပင္ေနသည္။ မူဂါသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ 

E-01

(Ref : Fortune)