News

POST TYPE

ARTICLE

ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ဘယ္လို အေျဖရွာမလဲ
18-Aug-2018ေဇဝင္းေနာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္

(ဘဂၤါလီအေရး၊ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားအေခၚ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္ ေနရာယူထားဆဲျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို အျပစ္ဖို႔စရာ အဓိကအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ဆက္ရွိေနေသာ္လည္း ထို႔ထက္ပိုလြန္ၿပီး လက္ေတြ႔က်သည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ အားထုတ္မႈ၊ ပံ့ပိုးမႈအသာထား၍ စဥ္းစားေတြးေခၚေပးမႈပင္လွ်င္ အလြန္ရွားပါးပါသည္။ Economist မဂၢဇင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ Open Future က႑တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ယခုေဆာင္းပါးမွာ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာအားလံုးနီးပါး လက္ခံေဖာ္ျပေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍သာ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လက္ေတြ႔က်သည့္ ေျဖရွင္းနည္းအခ်ိဳ႕ကို စဥ္းစားၾကည့္ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြင့္ထားေသာစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဘဂၤါလီဟု ေျပာင္းလဲျပန္ဆိုထားပါသည္)

ကမၻာေပၚတြင္အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံမဲ့ အုပ္စုျဖစ္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အက်ပ္အတည္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းဟူ၍ မရွိေသးပါ။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၎တို႔ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္နီးပါးရွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥကို ကုလသမဂၢက “လူမ်ိဳးေရးရွင္းလင္းမႈ စံနမူနာပံုစံ”ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူမ်ိဳးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈဟုပင္ ေခၚေဝၚၾကပါသည္။ အားလံုးေပါင္း ဘဂၤါလီ ၇ သိန္းခန္႔ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဘဂၤါလီအေရအတြက္မွာ ၁ သန္းခန္႔ ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ (ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက လက္ခံေဖာ္ျပေသာ ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းကို အျငင္းပြားလိုျခင္းမရွိပါ)။ 

ထြက္ေျပးသြားသူအမ်ားစုမွာ ယခုအခါ ေကာ့စ္ဘဇားအနီးရွိ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးႏွင့္ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈအမ်ားဆံုး ဒုကၡသည္စခန္း ကူတူပေလာင္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ ငါးသိန္းခန္႔ ဆက္ရွိေနေသးေသာ္လည္း အမ်ားအျပားမွာ ဆက္လက္ထြက္ခြာေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ျပည့္လွ်ံေနသည္။ 

မၾကာေသးမီလပိုင္းအတြင္း မုတ္သံုမိုးေၾကာင့္ ကူတူပေလာင္မွာ ႐ႊံ႕ဗြက္ေတာႀကီး ပမာဏျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယာယီတဲငယ္မ်ားမွာ ေရႀကီး၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမ်ာပါပ်က္စီးမႈမ်ား ႀကံဳခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ပိုေဝးသည့္ေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကေတာ့ အေျခအေနကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘာဆက္ျဖစ္မည္မသိ။ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံမဲ့လူသားမ်ားကို ကူတူပေလာင္မွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ျဖစ္သလိုထား၍ မရႏိုင္။

ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွသည္က လတ္တေလာေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိသလို လက္ေတြ႔မက်ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီအမ်ားစုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ သူတို႔အိမ္မ်ား၊ ႐ြာမ်ားကို ျပန္လာေကာင္းလာခ်င္ၾကမည္။ စာ႐ြက္ေပၚတြင္ေတာ့ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရတို႔သည္ ျပန္ပို႔မည့္ စီမံခ်က္အတြက္ သေဘာတူထားၾကၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျပန္စရာ အေၾကာင္းသိပ္မရွိ သို႔မဟုတ္ လံုးဝမရွိေတာ့ေပ။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက မီးေလာင္သြားေသာ ေက်း႐ြာအမ်ားအျပားကို ဘူဒိုဇာျဖင့္ ထိုးၿပီး က်န္ရစ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုပါ ၿဖိဳဖ်က္ရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္သည္။ “သူတို႔ေတြက ဘဂၤါလီေက်း႐ြာေတြရဲ႕ အရိပ္အေယာင္ေတာင္ မက်န္ေစခ်င္ပံုရတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြဆိုရင္ လြင္တီးေခါင္ျပင္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ မၾကာေသးမီက သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ (ယခုအပိုဒ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အီေကာေနာမစ္မဂၢဇင္း၏ ကိုးကားေဖာ္ျပခ်က္သာျဖစ္သည္) 

ထို႔ျပင္ ဘယ္ဘဂၤါလီမွ် ျပန္မလာၾကေသး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အႀကီးအက်ယ္ မေျပာင္းလဲေသးသမွ်ကာလပတ္လံုး ထိုအေျခအေနက ေျပာင္းလဲဖို႔ရာမရွိ။ ဒါကလည္း မျဖစ္ႏိုင္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ကုလသမဂၢ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက “ျပည္နယ္အတြင္း ရခိုင္ႏွင့္ဘဂၤါလီ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္မႈတြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ တိုးတက္မႈမ်ိဳး မရွိသလို၊ ... ရွိလာသည္က ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ အေျခအေနသာျဖစ္သည္”ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

ဘဂၤါလီေတြ ျမန္မာျပည္ကို ေဘးရန္ကင္းကင္း ျပန္မလာႏိုင္လွ်င္ ဘာဆက္လုပ္မည္နည္း။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲက ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းကို သူတို႔အတြက္ အၿမဲတမ္းေနအိမ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတန္ၾကာကတည္းက ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းအိုင္ဒီယာမွာ မၾကာေသးမီက ျပန္အသက္ဝင္လာခဲ့ၿပီး ဘာဆန္ခ်ားကၽြန္းကို အေျခခ်ေနထိုင္ရ ပိုအဆင္ေျပေစရန္ ဖန္တီးမႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ေရရွည္ေျဖရွင္းနည္း ျဖစ္သည္ဟု အကူအညီေပးေရးလုပ္သားမ်ားက မယူဆၾက။ ကုန္းမႀကီးႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၃၀ ခန္႔ေဝးေသာ ဘာဆန္ခ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ကမွ ႏုန္းေျမအျဖစ္မွ ကၽြန္းအသြင္ ပီျပင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရလႊမ္းသည့္ ဒဏ္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဘဂၤါလီအားလံုးကိုထားရန္ ေသးလြန္းေနသည္။

အျခားနည္းေ႐ြးခ်ယ္စရာမွာ ကူတူပေလာင္တစ္ဝိုက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားမွ ဒုကၡသည္ ၆ သိန္း ခြဲထက္မနည္း လက္ခံေပးထားရေသာ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ၏ အိုင္ဒီယာကို အတူယူရန္ျဖစ္သည္။ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားအထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ SEZ သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

ယင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္႐ံုမွ်မက လက္ခံေပးသည့္ ႏိုင္ငံအတြက္ပါ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ဘဂၤါလီမ်ားကို ကူညီရန္ အကူအညီမ်ား ေဒၚလာသန္းရာႏွင့္ခ်ီ ဝင္ေရာက္လာျခင္းအေပၚ ေဒသခံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္လာႏိုင္မႈကိုပါ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ကူတူပေလာင္သည္ အလြန္ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆံုးေဒသမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ရာ ယင္းအခ်က္မွာ အထူးအေရးပါပါသည္။ အာဖရိကမွ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူနည္းလမ္းကို က်င့္သံုးေနၿပီး ေတာင္ဆူဒန္မွ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။

ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ထူေထာင္ထားေသာ SEZ တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ေသာ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစရန္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးသလိုျဖစ္ေနျခင္းသည္လည္း ယင္းကိစၥမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အင္မတန္ရက္ ေရာဟန္ေပါက္ေနေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမ်ားကို အၿမဲတမ္းလက္ခံထားရန္အတြက္မူ မလိုလားၾကေပ။ 

အလွဴရွင္မ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ပိုမိုအတည္တက်ျဖစ္သြားသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ခုသည္ လူမ်ိဳးေရးရွင္းလင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဆုခ်သလိုျဖစ္ေနၿပီး ရွင္းလင္းေသာေအာင္ပြဲတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးရာေရာက္မည္ဟု ႐ႈျမင္သူအခ်ိဳ႕လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

ကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိေသာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ေဒသတစ္လႊားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကုန္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုဖန္တီးၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္လည္း သူတို႔ဒါမ်ိဳး ေကာင္းေကာင္းႀကီး လုပ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ား အကူအညီျဖင့္ ျပႆနာ၏ ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ဘဂၤါလီတို႔၏ တရားဝင္ အဆင့္အတန္း ကိစၥကို တျဖည္းျဖည္းျခင္း ေျဖရွင္းသြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ သူတို႔ေတြသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆံုး “ႏိုင္ငံမဲ့” လူသားမ်ားျဖစ္ေနသလို ျမန္မာႏိုင္ငံက သူတို႔ကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကလည္း အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢက ၂၀၂၄ တြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈကို အဆံုးသတ္ရန္လိုလားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ျပည္ပအကူအညီမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) တစ္ခု ထူေထာင္ႏိုင္ပါက သူတို႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ နယ္ေျမတစ္ခု ရရွိလာေရး အေျခခံျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဘဂၤါလီတို႔အတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Ref: Economist, What next for Myanmar's Rohingya