News

POST TYPE

ARTICLE

ဘဝမကူးသည့္ေန႔ မရွိေသာ ဘဝသစ္အက်ဥ္းစခန္းမ်ား
07-Aug-2018

ေရးသားသူ - ေဆြဝင္း (Myanmar Now)

၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ ကာလ တစ္ေက်ာ့ျပန္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳးစံုကို အားလံုး အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို သိရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကာလ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုမွာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အက်ဥ္းသားတို႔ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ ေသဆံုးမႈျဖစ္သည္။

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ အစာေရစာခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားအမ်ားအျပား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလအတြင္း ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ္လည္း ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားမ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ ေပၚထြက္လာျခင္းမရွိေပ။ 

သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း Myanmar Now က ထိုကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားႏွင့္ တာဝန္ယူဆဲ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ႐ြာလူႀကီးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းမ်ား၊ ရဲဘက္စခန္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုစံုစမ္းမႈအတြင္း ၎တို႔က အက်ဥ္းသားေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အက်ဥ္းအသားအမ်ားအျပား ေသဆံုးခဲ့ေသာ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္အေနာက္ဘက္ ေတာေတာင္လွ်ိဳေျမာင္ ထူထပ္လွေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းရွိ “ဘဝသစ္” အမည္ရ စိုက္ပ်ိဳးေရးအက်ဥ္းသား ရဲဘက္စခန္းမ်ားမွာ နာမည္ဆိုးျဖင့္ အေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္သည္။

“အက်ဥ္းသားႏွစ္ေယာက္ေလာက္ေတာ့ ေန႔တိုင္းေသတယ္။ ေသတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရတယ္။ ဝမ္းေလွ်ာလို႔ ေသတယ္၊ ဝမ္းကိုက္လို႔ ေသတယ္၊ ဝမ္းနာလို႔ ေသတယ္၊ ဒီလိုေရာဂါေတြနဲ႔ ေသေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးအာဏာပိုင္ေတြအတြက္ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရတယ္”ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရာဇၿဂိဳဟ္ (၁) စိုက္ပ်ိဳးေရးအက်ဥ္း စခန္းအနီးရွိ ရာဇၿဂိဳဟ္႐ြာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးစံဗလက Myanmar Now ကို ေျပာဆိုသည္။

လူဦးေရတိုးပြားရန္ မဟာအႀကံ

၁၉၉၁ ေမလတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း မံု႐ြာေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၃၀၀၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္း ၂၅ ေယာက္ပါသည့္ သေဘၤာတစ္စင္းသည္ မံု႐ြာၿမိဳ႕မွ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတိုင္း ဆန္တက္ခဲ့သည္။

ကေလးဝေရာက္လွ်င္ ကားမ်ားျဖင့္ တမူးၿမိဳ႕ဘက္သို႔ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ တမူးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၅ မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။

ဝက္႐ႈ႐ြာအနီး တည္ရွိေသာေၾကာင့္ မူလက ဝက္႐ႈစခန္းဟု အမည္တြင္ၿပီး ေနာင္တြင္ အုတ္ဖိုကန္ေဘာင္စခန္းဟုေခၚဆိုေသာ ထိုစခန္းသည္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း “ဘဝသစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈစခန္း” ျဖစ္သည္။

ရဲဘက္အက်ဥ္းသားမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ရေသာ ဘဝသစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈစခန္း (သို႔မဟုတ္) ဘဝသစ္စခန္းဆိုသည္မွာ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုဟ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေ႐ႊ၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရး စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာပိုင္နယ္ေျမမ်ားသို႔ တစ္ဖက္အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ လူမ်ားစိမ့္ဝင္လာျခင္းကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု သူက ယူဆခဲ့သည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ကာကြယ္ရန္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းသည္ လူဦးေရေနထိုင္မႈနည္းပါးသည့္အတြက္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ လူဦးေရတိုးပြားေစရန္ ရဲဘက္အက်ဥ္းသား စိုက္ပ်ိဳးေရးစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရမည္၊ အက်ဥ္းသားမ်ားလုပ္အားျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလယ္ယာေျမမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ရမည္၊ အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ရက္ေစ့လွ်င္ ဆႏၵရွိသူမ်ားကို လယ္ကြက္မ်ား၊ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားေပးၿပီး ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားကိုေခၚေဆာင္ေစကာ ႐ြာသစ္မ်ားတည္ေပးမည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႐ြာသစ္မ်ားတည္ေပးျခင္းျဖင့္ လူဦးေရတိုးပြားေစကာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ လူဦးေရ စိမ့္ဝင္အေျခခ်ျခင္းကို ကာကြယ္ေစႏိုင္မည္ဟု သူကဆိုခဲ့ေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေရးသားထားသည္။

ပထဝီႏိုင္ငံေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအျပင္ “အလဟႆ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးေနေသာ” အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ အက်ဥ္းသားလုပ္အားကို ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲရန္၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ကုန္က်ရေသာစရိတ္မ်ားကို ျပန္လည္ကာမိေစရန္ အက်ဥ္းသားမ်ားက ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ၿပီး ဝင္ေငြျပန္ရွာရန္ ၁၉၉၈ မွ ၂၀၁၀ အတြင္း အာဏာယူခဲ့ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက အမိန္႔ေပးစီမံခဲ့ေၾကာင္း Myanmar Now က ဖတ္႐ႈေလ့လာခြင့္ရသည့္ အစိုးရ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္အခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။

၁၉၉၈ ဩဂုတ္ ၂၅ ေန႔စြဲျဖင့္ စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၉၈ တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လုပ္အားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္ တပ္ရင္းလုပ္ငန္း (အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေရွ႕တန္း စစ္ဆင္ေရးေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္ရိကၡာမ်ား သယ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္) ႏွင့္ ဘဝသစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈစခန္းမ်ားကို မိမိ၏ ဘ႑ာေငြအစီအစဥ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဟူေသာ စကားရပ္ပါရွိသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုစာတြင္ ဘဝသစ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈစခန္းဆိုသည္မွာ “ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစ ၿပီး ဘဝသစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးေသာစခန္း”ကို ဆိုလိုသည္ဟု အနက္ဖြင့္ထားသည္။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ အလြန္ၾကည္ႏူးစရာ ေကာင္းလွေသာ္လည္း ပကတိျဖစ္ရပ္မွာမူ အက်ဥ္းသားေပါင္းမ်ားစြာ တမလြန္ဘဝသစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။

ထိုအမိန္႔မထြက္မီပင္ စတင္ခဲ့ေသာ ကေဘာ္စီမံကိန္းအရ တမူးၿမိဳ႕ရွိ ေတာ႐ိုင္းေနရာမ်ားတြင္ သနန္၊ ဗႏၶဳလ၊ ဆရာစံ၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ အုတ္ဖိုကန္ေဘာင္ႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕ရွိ ရာဇၿဂိဳဟ္ (၁) ၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ (၂) အစရွိေသာ “ဘဝသစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈစခန္း” ေခၚ ရဲဘက္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားကို စခန္းတစ္ခုလွ်င္ အက်ဥ္းသား ပ်မ္းမွ် ၃၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ၁၉၉၁ မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုစခန္းတို႔က ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လယ္ဧကမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ႏွစ္စဥ္ စပါးတင္းေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

ေသာက္ေသာက္လဲေသၾကၿပီ

ဘဝသစ္စခန္းမ်ားအနက္ ေဗြေဆာ္ဦးစခန္းျဖစ္သည့္ တမူးၿမိဳ႕အနီးရွိ အုတ္ဖိုကန္ေဘာင္စခန္း ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ေနာက္တန္းမွ စီမံေပးခဲ့ရသူတစ္ဦးမွာ ထိုအခ်ိန္က မံု႐ြာေထာင္တြင္ တာဝန္က်ေနေသာ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအရာရွိ ေထာင္မွဴးဦးတင္ေအာင္ ျဖစ္သည္။

ထိုစခန္းႏွင့္ ေနာက္တိုးဖြင့္လွစ္သည့္ ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းဘဝသစ္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသား အမ်ားအျပား ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ရာသီဥတုအလြန္ျပင္းထန္ျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေကၽြးေမြးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က လံုေလာက္ေသာ အသံုးစရိတ္ မခ်ေပးျခင္း၊ ေဆးဝါးလံုေလာက္မႈမရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာင္မွဴးႀကီးဘဝမွ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဦးတင္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

“၁၉၉၁ ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းကဆိုရင္ အက်ဥ္းဦးစီးမွာ ကုလားပဲဆိုတာ မရွိဘူး။ တစ္ပိႆာ ၆၀၀ က်ပ္ ရတဲ့ပဲနဲ႔ ဝယ္ေကၽြးတာ။ အသားတစ္ပိႆာကို ၄၀၀ က်ပ္ေလာက္နဲ႔ ရတဲ့အသား ဝယ္ေကၽြးဆိုေတာ့ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ မေကၽြးႏိုင္ဘူး။ အျပင္မွာ ၃၀၀ တန္တာဆို ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်ေပးတာ ၁၀၀ ေလာက္ပဲ ရွိတယ္၊ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားေတြကို ေလာက္ေလာက္ငင မေကၽြးႏိုင္ဘူး။ မေကၽြးႏိုင္ေတာ့ အက်ဥ္းသားေတြက အင္အားပ်က္တယ္၊ ရာသီဥတုဒဏ္ခံရတယ္၊ ေရေကာင္းေကာင္းမရွိဘူး၊ ေဆးဝါးေတြ မလံုေလာက္ဘူး”ဟု သူက ဆိုသည္။

အင္းစိန္၊ အိုးဘို၊ ျမင္းၿခံ၊ ဗန္းေမာ္ေထာင္တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ေထာင္မ်ားရွိ အက်ဥ္းသားတို႔ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ မံု႐ြာ၊ ကေလးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ဦးစြာေခၚေဆာင္လာၿပီး ထိုေထာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း ဘဝသစ္စခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

“စခန္းမွာေသတဲ့လူလည္း ေသၾကေပါ့။ တခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားေတြကိုလည္း အေျခအေနမေကာင္းလို႔ တို႔မံု႐ြာေထာင္ကို ျပန္ပို႔လိုက္တယ္။ ျပန္လာတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြ ၾကည့္လိုက္ေတာ့လည္း အ႐ိုးနဲ႔အေရပဲ က်န္တယ္၊ တစ္ကိုယ္လံုး ဝဲေတြခ်ည္းပဲ၊ ေရာက္ေသပဲ။ ဒီေန႔ေရာက္၊ နက္ျဖန္ေသပဲ”ဟု ဦးတင္ေအာင္က ဆိုသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ သူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္ တမူးၿမိဳ႕အနီးရွိ ဆရာစံစခန္းတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အက်ဥ္းသား ၃၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးအက်ဥ္းသားမ်ားေၾကာင့္ စခန္းတြင္ လူေလ်ာ့သြားလွ်င္ လူအင္အားထပ္မံျဖည့္ရန္ မံု႐ြာေထာင္၊ ကေလးေထာင္တို႔မွ အက်ဥ္းသားအင္အား လွမ္းေတာင္းခဲ့ရေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

“၂၀၀၁ ေလာက္မွာကို အဲဒီဆရာစံစခန္းမွာ အက်ဥ္းသား တစ္ႏွစ္အတြင္း ၃၅၇ ေယာက္ ေသတယ္။ ငါကိုယ္တိုင္ စာရင္းျပဳစုၿပီး ICRC (ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔) ကို ေပးရေတာ့ မွတ္မိေနတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၉ ေလာက္က်ေတာ့ အေသအေပ်ာက္ နည္းလာတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မေသေတာ့ဘူးလဲဆိုရင္ က်န္းမာေရးမေကာင္းရင္ ကေလးေထာင္ပဲ ပို႔ၾကတာ။ စခန္းမွာ မေသေတာ့ဘူး။ ေသခ်င္ေသ ေထာင္မွာပဲ ေသေတာ့တယ္။ ေထာင္ကလည္း မႏိုင္ရင္ ေဆး႐ံုႀကီးလႊဲလိုက္တာပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္ေလာက္တုန္းကဆိုရင္ ေဆးဖိုးဝါးခကလည္း ဟုတ္တိပတ္တိ မရဘူး”ဟု ဦးတင္ေအာင္က ဆိုသည္။

ကေလးေထာင္တြင္ ေထာင္မွဴးႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အၿငိမ္းစား အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အရာရွိ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အတြင္း ကေဘာ္ဘဝသစ္စခန္းမ်ားမွ က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္ ကေလးေထာင္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အက်ဥ္းသား ၆၀၀ ခန္႔အနက္ ၅၀၀ ခန္႔မွာ ေထာင္ေဆး႐ံုတြင္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းေျပာသည္။

“စခန္းကျပန္လာတဲ့အက်ဥ္းသားေတြက အ႐ိုးကို အေရစြပ္ထားသလိုပဲ။ BMI (ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္) တအားေလ်ာ့က်ေနၿပီဆိုေတာ့ ေသၾကတာပဲ”ဟု သူက ဆိုသည္။

ထိုကာလက ေဝးလံေသာ ရဲဘက္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ဆရာဝန္၊ ေဆးမွဴးမ်ားမရွိခဲ့ျခင္း၊ ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းကဲ့သို႔ ေရခံေျမခံမေကာင္းသည့္ေဒသတြင္ စပါးတင္း မည္မွ်ထြက္ရမည္ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား လ်ာထားခ်က္သတ္မွတ္ၿပီး ဖိအားေပးေစခိုင္းခဲ့ျခင္းမ်ားသည္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ား ေသဆံုးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းဦးစီး ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ေသာ ဦးေဇာ္ထြန္းက ဆိုသည္။

“ကိုယ္တို႔ရတဲ့လယ္ေတြက စနယ္လယ္ေတြ၊ ေရနက္ကြင္းေတြ၊ စနယ္လယ္ေတြဆိုတာက သဲဆပ္ျပာလိုဟာ သေဘာေျပာရရင္ေပါ့ေနာ္၊ ဘယ္လိုမွ ေျမဩဇာ အဆီအႏွစ္မရွိတဲ့ ဟာေတြ။

ဒါေပမဲ့ ဘာေျပာထားလဲဆိုေတာ့ စပါးမထြက္ လူထြက္တဲ့၊ ေထာင္ပိုင္ထြက္ ဒါပဲ။ ဖိအားကို ေၾကာက္လန္႔ေနေအာင္ ေပးထားတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လုပ္သလား ဆိုေတာ့လည္း အဲလိုလုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ စပါး မျဖစ္တဲ့ေနရာ၊ ေတာထဲကို အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ၿပီး ႀကိမ္ခုတ္ၿပီး ေရာင္းတယ္။ စပါးသိပ္မျဖစ္တဲ့ သနန္လိုစခန္းမ်ိဳးမွာ ပဲစိုက္တယ္။ ပဲကရတဲ့ပိုက္ဆံနဲ႔ စပါးျပန္ဝယ္ၿပီး ထည့္ထားလိုက္တယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုး အဲဒီအခ်ိန္က ဒီလိုပဲ ႏွစ္ေပါက္တစ္ေပါက္ေတြခ်ည္း လုပ္ေနၾကရတာပဲ”ဟု သူက ဆိုသည္။

အက်ဥ္းဦးစီး ၫႊန္ခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာသည့္ ဦးေဇာ္ဝင္းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က Myanmar Now က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ၎က ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း အက်ဥ္းဦးစီး စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ကေဘာ္စခန္းေတြက ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ႐ံႈးတယ္။ ေရ၊ ေျမ မေကာင္းဘူး။ အဲဒီေဒသမွာ ရဲဘက္အက်ဥ္းသားေတြကလည္း ေဒသခံမဟုတ္ေတာ့ ေဒသဒဏ္ကို မခံႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေသာက္ေသာက္လဲ ေသခဲ့တာ အမွန္ပဲ”ဟု သူက ဆိုသည္။

ဖားစိမ္း စားၾကတယ္

ကေဘာ္ဘဝသစ္စခန္းမ်ားတြင္ အေျမာက္အျမား ေသဆံုးေနခ်ိန္တြင္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွဘဲ ထိုစခန္းတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးမွာ ကိုရဲထြန္းျဖစ္သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္တြင္ သူသည္ လွ်ပ္စစ္မီတာပံုး အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရာမွ အစိုးရလွ်ပ္စစ္ဌာနက သူ႔အား ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ တရားစြဲသျဖင့္ ေထာင္ ၆ လက်ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေထာင္က်ၿပီး မၾကာမီ မႏၲေလးေထာင္၊ မံု႐ြာေထာင္တို႔မွတစ္ဆင့္ ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္အနည္းငယ္မွ်သာ ေဝးေသာ ရာဇၿဂိဳဟ္ (၂) စခန္းသို႔ သူေရာက္ရွိသြားသည္။

သူေရာက္သြားခ်ိန္သည္ ခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ေအးေသာ ဒီဇင္ဘာလျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသား ၁၀ ဦးပါေသာ အစုတစ္စုက ေတာင္ေပၚတက္၍ ေထာင္စခန္းအတြက္ ေန႔စဥ္ ထင္း တန္ႏွင့္ခ်ီ ခုတ္ရေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း မျပည့္လွ်င္ ႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ခံရေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

“ထင္း ၅ တန္ဆို ၅ တန္ ခုတ္ရတယ္၊ စခန္းမီးဖိုဖို႔အတြက္။ မရရင္ ေက်ာက္လမ္းေပၚမွာ ႐ိုက္ခံရတယ္။ ေရာက္ခါစာက အခ်က္ ၂၀၊ ၃၀ ေလာက္ ႐ိုက္ခံရတယ္။ မဝေရစာ စားရတယ္။ ခု ထမင္းဆိုင္ေတြမွာ ေကၽြးတဲ့ လိုက္ပြဲသာသာပဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ ဝမလဲ”ဟု သူက ဆိုသည္။

ႏွစ္စဥ္အက်ဥ္းသား ၂၀၀ မွ ၃၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ ကေလး-တမူး လမ္းမႀကီးအနီးရွိ ထိုစခန္းသည္ သစ္မာပင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ညႇိဳ႕မိႈင္းေနသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားေအာက္တြင္ တည္ရွိသည္။ စခန္းပတ္ပတ္လည္တြင္ အစိမ္းေရာင္စိုက္ခင္းမ်ား၊ အဝါေရာင္ေတာက္ေနေသာ ရႊံ႕ေျမမ်ားႏွင့္အတိၿပီးသည့္ လယ္ကြင္းက်ယ္ႀကီးမ်ား ရွိသည္။

ထိုစခန္းတြင္ ေန႔စဥ္အက်ဥ္းသားမ်ား အစာေရစာမဝျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ခံရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေသဆံုးေနသည္ကို ကိုရဲထြန္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ 

ထိုအေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္လိုပါက မိသားစုႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားကို ပိုက္ဆံေပးကာ စခန္းမွ အလြယ္တကူ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ သူ႔အဖို႔မူ မိသားစုႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရသျဖင့္ ထင္းခုတ္သည့္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ရေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

စခန္းသို႔ သူေရာက္ၿပီး မၾကာမီ ကေလးၿမိဳ႕ရွိ စစ္တပ္မွ အရာရွိတစ္ဦး၏ကားလမ္းတြင္ ပ်က္ေနရာ ေထာင္က ေစခိုင္းသျဖင့္ သြားေရာက္၍ ျပဳျပင္ေပးခဲ့ရသည္။ ကားေကာင္းသြားသျဖင့္ ထိုအရာရွိက ေထာင္ပိုင္အား ကိုရဲထြန္းကို ေထာင္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံေပးခဲ့သည္။ အက်ဥ္းစခန္းတြင္ အေသအေပ်ာက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုသိ၍ ထိုစစ္တပ္အရာရွိက သူ႔အားႏႈတ္ျဖင့္ ကယ္ဆယ္လိုက္ျခင္းဟု ကိုရဲထြန္းမွတ္ယူလိုက္သည္။

သူသည္ ေထာင္ဘူးဝတြင္ စည္းကမ္းထိန္းဆိုသည့္ ရာထူးရရွိခဲ့သည္။ သူ လြတ္ေျမာက္သည္အထိ စခန္းတြင္ ထိုရာထူးျဖင့္ ေနခဲ့ရသည္။ ေထာင္ဘူးဝတြင္ သူလုပ္ရသည့္ အလုပ္တစ္ခုမွာ ေသဆံုး အက်ဥ္းသားစာရင္း ေန႔စဥ္ျပဳစုေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

“အနည္းဆံုး လူ ၅၀၊ ၆၀ ေလာက္ေသသြားရင္ အင္အားျဖည့္ဖို႔ ေထာင္ေတြကေနၿပီး ထပ္ေတာင္းရတယ္။ အေလာင္းေတြကို လမ္းေဘးမွာပဲ ျမႇဳပ္ပစ္တယ္။ ႐ိုက္ႏွက္တာေၾကာင့္ ဒဏ္ျဖစ္တာေရာ၊ ရာသီဥတုဒဏ္ေရာ၊ အစာမဝတာေရာ၊ ဆိုးခ်က္က အေႏြးဓာတ္ကိုမရတာ။ ဘယ္ေလာက္ၿခံဳၿခံဳမရဘူး။ ဒီေန႔လို ဂိသြားၿပီဆို၊ နက္ျဖန္ေသၿပီ။ ႐ုတ္တရက္ ေသတာက စိတ္က်တာေကာလည္းပါမယ္။ မေသတဲ့ေန႔ဆို ၂ ေယာက္၊ ၃ ေယာက္ပဲ” ဟု သူက ဆိုသည္။

သတ္မွတ္စပါးတင္းပမာဏ ျပည့္မီရန္ ေထာင္ပိုင္က အက်ဥ္းသားတို႔ကို ဆလိုက္မီးႀကီးမ်ား ထိုးထားသည့္ လယ္ကြက္မ်ားတြင္ ေန႔ဆိုင္း၊ ညဆိုင္းခြဲ၍ အလုပ္ခိုင္းေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းထိန္းတာဝန္ယူထားသူ အက်ဥ္းသားတို႔က အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေစရန္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္၍ ခိုင္းေစခဲ့ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

“စပါးစိုက္ရတယ္၊ ပဲစင္းငံုစိုက္ရတယ္။ ေရဝါေတြကိုခ်ိဳးရတယ္။ ေသာက္တာက ေတာင္က်ေရကို က်ိဳေသာက္တယ္။ ေရငတ္ေတာ့ အစိမ္းအတိုင္း ေသာက္ၾကတာပဲ။ ေသတဲ့သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက အဲဒီမွာလုပ္တဲ့သူေတြပဲ။ အဲဒီက တာလေပါ့ အ႐ြက္ရွည္ေတြကို ဟင္းခ်ိဳရည္က်ဲလုပ္ၿပီး တိုက္တယ္။ ငါးပိစိမ္းေတာင္မွ ဆီးျဖဴသီးတစ္လံုးစာေလာက္ပဲ ရတယ္။ မေသခ်င္လို႔ ထြက္ေျပးလည္း ေတာေတာင္ထဲမွာ အစာေရစာျပတ္ေသတာပဲ။ အနားက ႐ြာက လူေတြက ထြက္ေျပးၿပီး ေသေနတဲ့လူေတြ႔ရင္ ေထာင္ကို လာသတင္းပို႔တယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။

ကိုရဲထြန္းအက်ဥ္းက်ေနေသာ ရာဇၿဂိဳဟ္ (၂) ဘဝသစ္စခန္းႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ရာဇၿဂိဳဟ္ဟု အမည္ရေသာ၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာရွိသည္။

ထို႐ြာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၃ အထိ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ အသက္ ၇၀ အ႐ြယ္ ဦးစံဗလက အက်ဥ္းသားမ်ားေသဆံုးလွ်င္ အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“၁၉၉၉ တစ္ႏွစ္လံုး မေသတဲ့ေန႔ တစ္ေန႔မွ မရွိဘူး၊ ေျခာက္ေလာင္းထက္ မနည္းဘူး။ ဘာေၾကာင့္ ေသတယ္ဆိုတာေတာ့ ဝမ္းေလွ်ာေသတယ္၊ ဖ်ားနာၿပီး ေသတယ္၊ ဝမ္းကိုက္ေသတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ အေၾကာင္းျပတာပါပဲ။ ႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ၿပီး ေသတာပဲမ်ားတယ္။ ေရွ႕မွာ တန္းစီၿပီးေတာ့မွ ခိုင္းတယ္။ ေကာက္ပင္စိုက္ခိုင္းတယ္။ ေကာက္ပင္စိုက္ခိုင္းလို႔ အက်ဥ္းသားက ေနာက္က်ေနရင္ တုတ္အႀကီးႀကီးနဲ႔ ေဖာင္းဆို ႏွစ္ဖက္ပိတ္႐ိုက္တာပဲ”ဟု သူက ဆိုသည္။

သူက Myanmar Now သတင္းေထာက္မ်ားကို ျမက္ပင္ရွည္ႀကီးမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာ ႐ြာအေနာက္ဘက္သို႔ ေခၚေဆာင္ၿပီး အက်ဥ္းသားတို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္ဆိုသည့္ ေနရာကို လိုက္လံျပသခဲ့သည္။

“အဲဒီတုန္းက တာဝန္က်ေနတဲ့ ေထာင္ပိုင္ႀကီးက ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဆက္ဆံတယ္။ ဝမ္းေလွ်ာ၊ ဝမ္းကိုက္လို႔ ေသတယ္ဆိုတာ မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးထိုး ေပးရတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ြာမွာ ဒီေလာက္ထိေတာ့ မျဖစ္ဘူးလို႔ေျပာေတာ့ သူတို႔ကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္းပဲတဲ့။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိမယ္။ တစ္ေန႔ကို ႏွစ္ေလာင္း၊ သံုးေလာင္း၊ အမ်ားဆံုးေျခာက္ေလာင္းထိ ရွိခဲ့တယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။

အက်ဥ္းစခန္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ငတ္ေနသည္ကို သိရသျဖင့္ ေတာင္သူအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾကေသာ ႐ြာရွိ႐ြာသားမ်ားက စုစည္းၿပီး ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ကာ စခန္းရွိရာ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထြက္ေျပးလာသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေကၽြးေမြး၊ ခရီးစရိတ္ေပးကာ ကူညီခဲ့ရသည္လည္းရွိေၾကာင္း ဦးစံဗလက ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာ ေျပာဆိုသည္။

အစာေရစာ ဝလင္စြာ မစားရဘဲ အလုပ္လုပ္ရေသာေၾကာင့္ လယ္ကြင္းအတြင္း ေတြ႔ရွိသည့္ အေကာင္ငယ္မ်ားကိုပင္ အစိမ္းစားေသာက္ၾကသည္ဟု သူက ေျပာဆိုသည္။

“စပါးကြင္းထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနရင္း အက်ဥ္းသားတခ်ိဳ႕က ဖားအစိမ္းျမင္ရင္ ဒီအတိုင္း ေကာက္စားၾကတယ္။ စားတာျမင္ရင္လည္း (အက်ဥ္းသားေတြ) ႐ိုက္ခံရတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆို အဲဒီစခန္းဘက္ကို မသြားမိေအာင္ေနၾကရတယ္။ တကယ့္ကို စိတ္ထိခိုက္စရာပဲ”ဟု သူက ဆိုသည္။

စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ အျခားအေထြေထြ လိုအပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားတို႔ ေသဆံုးၾကသည္ကို အက်ဥ္းဦးစီးအရာရွိေဟာင္းမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ္လည္း ႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုမူ အမ်ားစုက သေဘာမတူၾက။

ေထာင္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအာင္ကမူ ႐ိုက္ႏွက္ခံရမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ သူ႔ေရွ႕တြင္ပင္ ေသခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဆရာစံစခန္းတြင္ သူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္က အက်ဥ္းသား ၈ ဦး ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း၊ ျပန္ဖမ္းမိသည့္ ၄ ဦးမွာ ႐ိုက္ႏွက္ခံရၿပီး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

“ဖမ္းခံရၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ထားတဲ့ ဒဏ္ကလည္းမ်ားတယ္။ သံေျခခ်င္း ႏွစ္ကြင္းစီကလည္း ခတ္ထားေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္လည္းခိုင္းေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ထပ္႐ိုက္ၾကတယ္။ သူတို႔က ေျပာတယ္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သတ္ရင္လည္း သတ္လိုက္ပါေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး” ဆိုေတာ့ ကိုယ့္မွာ စိတ္မေကာင္းဘူး။ အနားေပးပိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့သူလည္း မဟုတ္ဘူး။ ငါ့တပ္ခြဲလည္း မဟုတ္ေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ ျမင္ပဲျမင္ေနရတာေလ။ အနားေပးသင့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အနားမေပးေတာ့ ငါလည္း ဘာမွမတတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး၊ ေထာင္ပိုင္အေပၚ မူတည္တာေပါ့ေနာ္”ဟု သူက ဆိုသည္။

အေနအထိုင္မွား၍ေသျခင္း

၂၀၀၉ ခန္႔သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း ဘဝသစ္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသား ေသဆံုးႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာသည္ဟု ေထာင္အၿငိမ္းစား အရာရွိမ်ားက ဆိုသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရိကၡာရန္ပံုေငြကို အစိုးရက တိုးျမႇင့္ခ်ထားေပးျခင္း၊ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔က အက်ဥ္းသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ထိုကာလမ်ားတြင္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲတို႔ကလည္း ဌာနကရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား ဝလင္စြာစားေသာက္ႏိုင္ရန္ အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားစီမံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသႏႈန္းက်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ေသဆံုးရန္ အလားအလာရွိေသာ အက်ဥ္းသားဆိုလွ်င္ ေထာင္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရေဆး႐ံုမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ျခင္းသည္လည္း စခန္းတြင္း ေသဆံုးႏႈန္းကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္နည္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

၁၉၇၈ မွ ၂၀၁၄ ထိ အက်ဥ္းသားလုပ္အား ျဖင့္ လည္ပတ္ေသာ ေက်ာက္ထုတ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ စုစုေပါင္းအက်ဥ္းသား ၄၁၈၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၆၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုဝန္ႀကီးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ခံရမႈ၊ ေဆးဝါးကုသခြင့္မရမႈႏွင့္ အစာေရစာမဝမႈတို႔ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ “စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ မေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ လြဲမွားျခင္း၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း” စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၁၉၈၈ မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ရဲဘက္စခန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေသဆံုးခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသားစာရင္း အေသးစိတ္၊ ေသဆံုးအက်ဥ္းသားတို႔၏ အမည္မ်ား ရရွိရန္ Myanmar Now က အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအား အႀကိမ္ႀကိမ္ စာေရးသားျခင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း၊ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္အလက္မ်ား ေပးခြင့္မရွိေၾကာင္းသာ တံု႔ျပန္မႈရရွိခဲ့သည္။

ကေဘာ္စခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္ အခ်က္အလက္မ်ား မေပးေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ေသဆံုးခဲ့ရမႈမ်ားသည္ အစစအရာရာ မျပည့္စံုခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စခန္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြင္း ထည္ထိုး၊ လယ္ထြန္ရာတြင္ လူကိုပါ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားေနရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ရေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းထြန္းစိုးက ဝန္ခံသည္။

“ဝန္ထမ္း၊ ရဲဘက္၊ ေဆးဝါး မျပည့္စံုခဲ့ဘူး။ ကေလးၿမိဳ႕ဆို တိုက္နယ္ေဆး႐ံုပဲ ရွိခဲ့တာ။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ခိုင္းထားတဲ့ လ်ာထားခ်က္ေတြအတိုင္း လုပ္ရတာ။ အခု အဲဒီလိုလ်ာထားခ်က္ ဆိုတာလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး”ဟု သူက ဆိုသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ရာဇၿဂိဳဟ္ (၂) ႏွင့္ အျခားေသာ ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း ဘဝသစ္စခန္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕အား Myanmar Now က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ အက်ဥ္းသားေသဆံုးမႈမ်ား မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ၿပီး ရာထူးရရွိထားသည့္ အက်ဥ္းသားအရာရွိတို႔၏ ႐ိုက္ႏွက္ခိုင္းေစမႈမ်ားကို ခံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ရာဇၿဂိဳဟ္ (၂) အက်ဥ္းစခန္းအနီး လယ္ကြင္းမ်ား၊ ျမက္႐ိုင္းေတာမ်ားထဲတြင္ တုတ္ကိုင္ အက်ဥ္းသား အရာရွိမ်ား၊ ေသနတ္ကိုင္ အက်ဥ္းဦးစီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္တြင္ မြဲညစ္ညစ္ အျပာေရာင္ ေထာင္ဝတ္စံု ဝတ္ဆင္ၿပီး ေပါက္တူးကိုင္၊ ေဂၚျပားကိုင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ေသမင္းတမန္ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရေသာ စစ္သံု႔ပန္းမ်ားႏွင့္ ဆင္တူလွသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေက်ာက္ထုတ္အက်ဥ္းစခန္း ၁၈ ခု၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအက်ဥ္းစခန္း ၃၀ ရွိရာ ၎စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ ယခင္ကထက္ စားေသာက္ေနထိုင္ရမႈ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာေသာ္လည္း ႐ိုက္ႏွက္ခံရမႈ၊ ေထာင္အရာရွိမ်ားက အက်ဥ္းသား၏လုပ္အားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ေန႔စား ပုတ္ျပတ္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းစားျခင္းမ်ားလည္း စခန္းအခ်ိဳ႕တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း Myanmar Now က ငရဲဘံုအလား အက်ဥ္းစခန္းမ်ား အမည္ျဖင့္ ၂၀၁၆ တြင္ ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့သည္။ တည္ဆဲ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တရားဝင္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အက္ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အက်ဥ္းသားလုပ္အားကို အသံုးျပဳကာ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမလ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ ဦးခြန္ဝင္းေသာင္းက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခိုင္းေစရာတြင္ တရား႐ံုးက ခ်မွတ္လိုက္ေသာ တရားမမႈ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အလုပ္မဲ့ေထာင္ဒဏ္၊ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ားကို အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တည္ဆဲ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္မ်ားကို လံုးဝမလိုက္နာဘဲ အက်ဥ္းသားတို႔ကို ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္သာ ခိုင္းေစေနသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ကင္းမဲ့ေစသည့္ အျပစ္ေပးမႈမ်ိဳး မလုပ္ရဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေက်ာက္မိုင္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားကို ခိုင္းေစျခင္းေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ အျပင္းအထန္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။

မူးယစ္ေဆး ၁ ျပားမိ၍ မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၆ (ဂ) ျဖင့္ ေထာင္ ၆ ႏွစ္က်ေနေသာ အက်ဥ္းသား ကိုမ်ိဳးႏိုင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ မာလာဖူး ေက်ာက္ထုတ္စခန္းတြင္ ေက်ာက္တံုး ျပဳတ္က်မႈေၾကာင့္ ဦးေခါင္းခြံေၾကမြသြားကာ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ အေရးေပၚကုသမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဩဂုတ္လမွာပင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အင္းေျဗာင္ ေက်ာက္ထုတ္စခန္းတြင္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦး ေက်ာက္တံုးပိသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္း အ႐ိုးႏွင့္ အသားမ်ား ေၾကမြသြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ကို တာဝန္ရွိသူေထာင္ပိုင္က အထက္အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ အသိမေပးဘဲ ထိမ္ခ်န္ထားခဲ့မႈေၾကာင့္ ထိုကိစၥအား အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရသည္။

ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ထိုအက်ဥ္းစခန္းမွာပင္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦး ေက်ာက္ေတာင္ေပၚမွျပဳတ္က်၍ ေသဆံုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ စခန္းရွိ အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ခန္႔က စခန္းပိတ္ၿပီး သူတို႔အား ေထာင္ျပန္ပို႔ရန္ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုေအာ္ဟစ္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက မည္သို႔ ကိုင္တြယ္လိုက္သည္ကိုမူ ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရေပ။

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမင္းထြန္းစိုးက ပထမျဖစ္စဥ္တြင္ တာဝန္ရွိေသာ ေထာင္ပိုင္ကို အျခားစခန္းတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေစခဲ့ၿပီး ဒုတိယျဖစ္စဥ္အတြက္မူ ေထာင္ပိုင္ကို အေရးယူထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ 

ေဆြဝင္း (Myanmar Now)