News

POST TYPE

ARTICLE

ေျမာင္းဆယ္လုပ္သားမွ အရာရွိျဖစ္လာသူ
10-Jul-2018မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေနႏွင့္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူခဲ့သလို တာဝန္ေက်ပြန္လြန္းသူတစ္ဦးကိုလည္း ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ ရာထူးတိုးေပးလိုက္သည္။

သူ႔အမည္က ဦးစိုးဝင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဒုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးရာထူးမွ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ဆက္သြယ္ေရး - ၁ ရာထူးျဖင့္ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာနတြင္ ဒုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး တာဝန္ယူထားသူ ဦးစိုးဝင္းတစ္ေယာက္ ဇူလိုင္လမွစတင္ကာ ရာထူးတိုးသြားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္းမွာ အထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ဦးစိုးဝင္း ရာထူးတိုးသည့္ပံုစံက ထူးဆန္းသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ရာထူးတစ္ဆင့္တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ၊ လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖမ်ား ေျဖဆိုရသည္။ ထိုစာေမးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္မွ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရသည္။ ဦးစိုးဝင္းကေတာ့ ထိုစာေမးပြဲႏွစ္ခုစလံုးကို ေျဖရန္မလို။

လုပ္သက္ ၄၂ ႏွစ္အတြင္း ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အစည္းအေဝးထိုင္ကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယခုကဲ့သို႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးစိုးဝင္းအတြက္ကမူ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ရာထူးတိုးခဲ့ျခင္းပင္။

ေျမာင္းလုပ္သားဘဝျဖင့္ အလုပ္စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဦးစိုးဝင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရာထူးငါးႀကိမ္တိုးခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ တစ္ႀကိမ္သာရာထူးတိုးစာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့ရၿပီး က်န္ေလးႀကိမ္မွာ သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈကိုၾကည့္ကာ တိုးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္ခ်ည္းပင္။ 

ယခုတစ္ႀကိမ္တိုးသည့္ရာထူးက ဘြဲ႔ရပညာတတ္မ်ားသာရရွိသည့္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ ရာထူး။

“ဒီတစ္ႀကိမ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရတာက ကၽြန္ေတာ့္ဘဝအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ဘူး”ဟု ဦးစိုးဝင္းက ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားဟန္ျဖင့္ ေျပာသည္။

ပိန္ပိန္ပါးပါးပံုစံရွိေသာ ဦးစိုးဝင္းသည္ အသက္ ၆၀ ျပည့္ရန္ လပိုင္းမွ်သာလိုေတာ့သည္။ မၾကာမီ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာထူးတိုးရန္ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့။ ရာထူးတိုးေတာ့မည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား၊ ေျပာစကားမ်ား ၾကားေနခဲ့သည္မွာ ခုနစ္လခန္႔ပင္ရွိၿပီ။ 

ပင္စင္ယူရန္ လပိုင္းမွ်သာလိုေတာ့ေသာ္လည္း ယခုလိုရာထူးတိုးျခင္းက ဦးစိုးဝင္းအတြက္ အားတစ္ခုပင္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပင္စင္ယူၿပီးခ်ိန္တြင္ ထုတ္ယူသံုးစြဲရမည့္ ပင္စင္လစာလည္း တိုးသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ေနာက္တစ္ခုရွိေသးသည္။ လုပ္သက္ကို ရရွိသည့္လစာျဖင့္ ေျမႇာက္၍ရသည့္ လုပ္သက္ဆုေၾကးလည္း တိုးသြားသည္။

“ရာထူးတိုးေတာ့ ပင္စင္လစာလည္းတိုးသြားတယ္။ Gratuity လည္းတိုးတယ္။ လုပ္သက္ဆုေလးလည္း တိုးတာေပါ့”ဟု ကြမ္းယာၿမံဳ႕ေနေသာ ဦးစိုးဝင္းက ရွင္းျပသည္။

ဘြဲ႔ရမ်ားသာ အရာရွိျဖစ္ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ဦးစိုးဝင္းအေနႏွင့္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲပင္ ေအာင္ျမင္သူမဟုတ္။ 

မိသားစုက ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို ျပန္ေျဖေစခ်င္သည္။ ေမာင္စိုးဝင္းက မေျဖလို။ ထို႔ေၾကာင့္ စာသင္သြားသည့္ပံုစံႏွင့္ အိမ္ကထြက္သည္။ စည္ပင္ကသတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာေရာက္လွ်င္ ဝတ္လာသည့္အက်ႌကိုလဲကာ ဦးထုပ္ကို ခပ္ငိုက္ငိုက္ေဆာင္းၿပီး ေျမာင္းဆယ္သည္။ လုပ္အားခက တစ္ရက္လွ်င္ သံုးက်ပ္ရွစ္ဆယ့္ငါးျပား။ 

ေျမာင္းဆယ္၊ အမိႈက္က်ံဳးသည့္အလုပ္ကို ေန႔စားျဖင့္လုပ္ကိုင္ရာမွ လခစားဝန္ထမ္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရာထူးတိုးစာေမးပြဲဝင္ေျဖသည္။ စာေမးပြဲေအာင္ေသာအခါ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ခံရသည္။ ရာထူးက ကၽြမ္းက်င္-၄။ 

ေျမာင္းလုပ္သားဘဝဆိုသည္က နံနက္ ၇ နာရီ မွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ျမက္ရွင္း၊ ခ်ံဳခုတ္ရသည္။ လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ရသည္။ လမ္းလယ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ သစ္ပင္စိုက္ရသည္။ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ႐ံုးတက္ရသည္။

ကၽြမ္းက်င္-၄ ရာထူးဘဝတြင္ ဌာနတူလက္ႏွိပ္စက္စာေရးမႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သားႏွစ္ေယာက္ထြန္းကားသည္။ ဝန္ထမ္းလစာႏွင့္ မိသားစုေလးေယာက္အတြက္ သံုးစြဲခဲ့ရသည္။ အဆိုပါရာထူးျဖင့္ ကိုးႏွစ္က်င္လည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုလက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ ထို႔ေနာက္ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွသည္ ဒုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအဆင့္ထိ အဆင့္ဆင့္ ရာထူးတိုးလာခဲ့သည္။

ရာထူးအဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဦးစိုးဝင္းကေတာ့ အက်င့္မေျပာင္း။ တစ္ေနကုန္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ႀကီးၾကပ္သည္။ ေန႔လယ္ထမင္းစားခ်ိန္တြင္သာ အိမ္သို႔ခဏျပန္သည္။

ဒုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးဝင္းသည္ ဟိတ္ဟန္လည္းမရွိ။ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ တရင္းတႏွီးေနေသာေၾကာင့္ ဦးစိုးဝင္းအတြက္ ႐ံုးခန္းေလးတစ္ခုလုပ္ေပးသည္။ ၇၉ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၃၀ ေထာင့္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးတြင္ သံုးထပ္သားျပားမ်ားႏွင့္ ကန္႔ေပးထားသည္။ ထိုအခန္းေလးထဲတြင္ ဘုရားစင္တစ္ခု၊ ပန္ကာတစ္လံုး၊ စားပြဲတစ္လံုး၊ ကုလားထိုင္သံုးလံုးႏွင့္ တန္းလ်ားေသးတစ္ခုရွိသည္။

ဒုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးအတြက္ အေဆာင္အေယာင္ဟုဆိုကာ ႐ံုးကစီစဥ္ေပးထားသည္။ ဦးစိုးဝင္းကေတာ့ ထိုအခန္းတြင္ ဖင္ပူေအာင္မေန။ ခါတိုင္းကဲ့သို႔ပင္ လမ္းေပၚတြင္သာ။ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိထားေသာ္လည္း အခြင့္အေရးမယူ။ ေျမာင္းဆယ္၊ အမိႈက္က်ံဳးၿမဲပင္။ အျခားေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေပးေသာ္လည္း လက္မခံ။ အပိုဝင္ေငြရႏိုင္သည္ကို သိေသာ္လည္း ေယာင္၍ပင္စိတ္မကူး။ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ နာမည္ထိခိုက္မွာကို စိုးရိမ္သည္။

ဦးစိုးဝင္း ရရွိထားေသာရာထူးသည္ ေငြရႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးစိုးဝင္းကမူ ေျမာင္းဆယ္၊ အမိႈက္က်ံဳးလုပ္ငန္းကိုသာ ႀကီးၾကပ္သည္။ အျခားလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ အရာရွိတစ္ဦးကို တာဝန္ေပးေစသည္။

“ကိုယ္က မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေပမယ့္ ေအာက္ေျခက တိုင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တာဝန္ရွိတဲ့သူခံရမွာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ လံုးဝမလုပ္ဘူး”ဟု ဦးစိုးဝင္းက ေျပာသည္။

ရသည့္လစာႏွင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းကို အန္မတုႏိုင္၍ မေလာက္ငေသာ္လည္း ျဖစ္သလိုစားသည္။ သားမ်ား၏ပညာေရးအတြက္ က်ဴရွင္မထားႏိုင္ေသာ္လည္း သူ႔ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္မခံ။ ေျမာင္းဆယ္၊ အမိႈက္က်ံဳးျခင္းေၾကာင့္ လူညစ္ပတ္ျခင္းထက္ နာမည္တြင္ အမည္းစက္ထင္မည္ကို ပိုေၾကာက္သည္။ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ေတာ့ မလုပ္ခဲ့ရသည့္ ကားဝပ္ေရွာ့လုပ္ငန္းကို တမ္းတမိသည္ဟု ဆိုသည္။

ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခါင္းေရွာင္ေသာ္လည္း ေျမာင္းဆယ္၊ အမိႈက္က်ံဳးလုပ္ငန္းကိုေတာ့ တာဝန္ေက်ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည္။ ေျမာင္းဆယ္၊ အမိႈက္က်ံဳးလုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေျမာင္းသန္႔ရွင္းျခင္း၊ လမ္းေပၚတြင္ေရမဝပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာရသလို ၿမိဳ႕ေတာ္လည္း သာယာသည္။ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း ကုသိုလ္ရသည္ဟု ဦးစိုးဝင္း ယံုၾကည္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ား ဖ်က္ေပးျခင္း၊ ေလလြင့္ေတာင္းရမ္း စားေသာက္သူမ်ားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေဂါက္ကြင္းသန္႔ရွင္းျခင္း၊ ျမက္စိုက္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဦးစိုးဝင္းက ႀကီးၾကပ္ေပးခဲ့ရသည္။

ဦးစိုးဝင္း လုပ္သက္တစ္ေလွ်ာက္ ဂုဏ္ယူရသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမွာ က်ံဳးေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ပလက္ေဖာင္းခင္းျခင္းႏွင့္ လက္ရန္းတပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ဦးစိုးဝင္းထက္ေတာ္ေသာ၊ အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ရန္ ဦးစိုးဝင္းကို တာဝန္ေပးသည္။

ပစၥည္းမ်ားခ်ျခင္း၊ သိမ္းျခင္းကို ၾကည့္႐ႈရသည္။ လုပ္ငန္းကိုႀကီးၾကပ္ရသည္။ ေန႔ေရာညပါ လုပ္ရေသာေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကိုယ္တိုင္ကပင္ အသိအမွတ္ျပဳရသည္အထိ။

“ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကို မသိဘူး။ မ်က္မွန္နဲ႔ဆရာတဲ့။ ဘာလုပ္လုပ္ မ်က္မွန္နဲ႔ဆရာေခၚလိုက္ပါ။ စိတ္ခ်ရတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို တိုက္႐ိုက္ခိုင္းတာ”ဟု ဦးစိုးဝင္းက ဂုဏ္ယူဟန္ျဖင့္ ေျပာသည္။

သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ယခင္အစိုးရမင္းမ်ားလက္ထက္က အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို မခံရ။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ သႀကၤန္ကာလတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ လူအမ်ားေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေရကစားၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားက လမ္းေပၚေရမလွ်ံေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးရသလို အမိႈက္မ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ရွင္းလင္းသည္။ တစ္ေနကုန္လုပ္ရသည္။ ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ မိုးလင္းေပါက္လုပ္ရသည္။ သႀကၤန္အၿပီးတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အခမ္းအနားျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလအၿပီးတြင္လည္း ဦးစိုးဝင္းအပါအဝင္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။ ဦးစိုးဝင္းဘဝတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းဆု၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေကာင္းဆုတို႔ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကို ဦးစိုးဝင္းအလြန္ေက်နပ္သည္။ ထိုသို႔ ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ရာထူးတိုးခံရသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အစိုးရအဆက္ဆက္ အထက္အရာရွိမ်ား ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း ဦးစိုးဝင္းက တာဝန္ဝတၱရားမ်ား မပ်က္ကြက္ခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္အရာရွိမ်ားကိုယ္တိုင္ ရာထူးတိုးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ဆိုင္သည္က အထက္အရာရွိႀကီးမ်ားက မ်က္ႏွာသာေပးေသာ္လည္း ရာထူးတစ္ခါတိုးဖို႔အေရး ၾကန္႔ၾကာတတ္သည္။ အဆင့္တူဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႏွိမ္ျခင္း၊ တန္းတူဆက္ဆံမခံရျခင္းကိုလည္း ႀကံဳဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။

ဦးစိုးဝင္းကမူ မတုန္မလႈပ္။ ဘြဲ႔ရပညာတတ္မဟုတ္ေသာသူႏွင့္ အျခားအရာရွိမ်ား၏ ကြာဟခ်က္ကို လက္ခံသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ရာထူးတိုးခံရသည့္ဘဝကို နားလည္သည္။

ဘယ္လိုပင္ျဖစ္ပါေစ။ ဦးစိုးဝင္းက အလုပ္ကို တန္ဖိုးထားသည္။ ႐ိုးသားမႈဂုဏ္ကို ျမတ္ႏိုးသည္။ သူ႔တြင္ရွိေသာအေမြကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ရာျဖတ္ဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ သားအငယ္ကိုေပးခ်င္သည္။  

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတြင္ ဆက္သြယ္ေရး-၁ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရေသာ ဦးစိုးဝင္းသည္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ သန္႔ရွင္းေရးဌာနတြင္ တြဲဖက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရဆဲပင္။ 

ေနာင္ ငါးလၾကာၿပီးခ်ိန္တြင္ ဦးစိုးဝင္းတစ္ေယာက္ လုပ္သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရွိ ဌာနတစ္ခုက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္။ အကယ္၍ အလုပ္မရွိပါက ဘာသာေရးအလုပ္ကိုသာ လုပ္ေတာ့မည္ဟုဆိုသည္။

ပင္စင္မယူခင္ ငါးလတာကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေျမာင္းဆယ္၊ အမိႈက္က်ံဳးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစိုးဝင္းတစ္ေယာက္ ႀကီးၾကပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရဦးမည္မွာအမွန္ပင္။

ေအးစုမြန္