News

POST TYPE

ARTICLE

အျငင္းပြားဖြယ္ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ
02-Jul-2018ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းနယ္ေျမရွိ လယ္ကြင္းျပင္သည္ ၾကခတ္ဝါး႐ံုပင္ ေပါမ်ားေသာ ေတာအုပ္ေလးျဖင့္ အနားသတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေဒသခံတို႔ နိစၥဓူဝ ဝမ္းစာရွာေဖြေရးအတြက္ ယင္းေတာအုပ္ေလးမွ ထြက္ရွိေသာ ေတာဟင္းလ်ာမ်ားက အေထာက္အကူျပဳေနၿပီး ယာေတာစိုက္ခင္းတို႔ကလည္း ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးပါလွသည္။ 

ျပည္နယ္အစိုးရက ဤနယ္ေျမတြင္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနၿပီး အနားတြင္ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနေသာ သံလြင္ျမစ္က ထိုစက္႐ံုအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြး သယ္ေဆာင္ေပးမည့္ အဓိကလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာေပမည္။ 

ကရင္တိုင္းရင္းသူ ေဒၚေပြသအပါအဝင္ ေဒသခံအမ်ားအျပားကမူ စက္႐ံုေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လူေနမႈဘဝ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

“ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု ေရာက္လာရင္ ကၽြန္မတို႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမယ့္ေနရာေတြ ေပ်ာက္ကုန္မွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစက္႐ံုကို မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” ဟု စီမံကိန္းနယ္ေျမရွိ ထံုးေတာင္႐ြာတြင္ လယ္ေျမဧက တခ်ိဳ႕ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေဒၚေပြသက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ားျပားေသာ အဆိုပါစီမံကိန္းကို အတည္ျပဳျခင္း မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီတို႔ကမူ စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည္ဟု ယူဆထားၾကၿပီး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကိုပင္ အကုန္အက်ခံ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ေနသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး 

တည္ေဆာက္လိုသည့္စက္႐ံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္မဂၢါဝပ္ ၁,၂၈၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိရာ ထိုကိန္းဂဏန္းမွာ မက္ေလာက္စရာပမာဏ ျဖစ္ေနသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဤမွ် မ်ားျပားသည့္ပမာဏကို ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ိဳးကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ေဆာင္႐ြက္ခြင့္မရွိေပ။

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္မွာပင္ ေဒသခံအမ်ားအျပား၏ ကန္႔ကြက္မႈကို ျပည္နယ္အစိုးရ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဒသတြင္း ဩဇာႀကီးေသာ၊ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) က ဤစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ဘက္ကိုမွ် ေထာက္ခံရန္ အဆင္သင့္မရွိေသးဟု ဆိုသည္။ 

“ဒါက လုပ္ရင္လည္းေကာင္းတယ္၊ မလုပ္ရင္လည္း ေကာင္းတယ္။ လုပ္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ လိုအပ္ေနတာေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာေပါ့”ဟု KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္က ေျပာသည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးစိုးလိႈင္က စီမံကိန္းသည္ သန္႔စင္ေက်ာက္မီးေသြးနည္းပညာကို သံုးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထိေရာက္စြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းမွာေတာင္မွ ဒီေလာက္နည္းပညာျမင့္မဟုတ္တဲ့စနစ္နဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးကေန စြမ္းအင္ထုတ္ေနတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္သင့္တာကိုလုပ္တာပါ” ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ 

ဘားအံေဒသ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက ဝတ္ႀကီး၊ က်ံဳမသြယ္ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွစ္ခု တည္ရွိရာ နယ္ေျမအတြင္း သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း၊ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ စက္႐ံုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈ အႏၲရာယ္တို႔ ေပၚေပါက္လာမည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားေပၚေပါက္ေနသည္။ 

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး နည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါးေစရန္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟူေသာ အစိုးရ၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိသူမ်ားထဲတြင္ ဝတ္ႀကီးတစ္ဖက္ကမ္းရွိ ဥေဒါင္းေက်း႐ြာမွ ႐ြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္လည္း ပါဝင္သည္။

“လွ်ပ္စစ္မီးကေတာ့ လိုခ်င္တာေပါ့။ လွ်ပ္စစ္ရမွ ျပည္နယ္ေရာ၊ ႏိုင္ငံေရာ တိုးတက္မယ္ဆိုတာကို နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က တကယ့္ကိုေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မယံုဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ေနရတာပါ” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားကမူ စီမံကိန္းတြင္ေက်ာက္မီးေသြးတန္ခ်ိန္ ၄ သန္း ႏွစ္စဥ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္တန္ေပါင္း ၇၅ သိန္းခန္႔ ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ထားၾကသည္။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒က တည္ဆဲဥပေဒမ်ားပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လွ်င္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး စက္႐ံုသည္ အႏၲရာယ္မရွိႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္သည္။

“ဥပေဒေတြအတိုင္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ တကယ္လို႔ သူတို႔က ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆိုရင္လည္း အေရးယူလို႔ရေနတာပဲ” ဟု ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသူရထြန္းက ေျပာသည္။ 

ေနျပည္ေတာ္ မီးနီျပ

အျခား တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး စီမံကိန္းႀကီးမ်ိဳးကို အဆိုျပဳျခင္း မရွိေသးေပ။

စီမံကိန္းကို တက္တက္ႂကြႂကြ ေထာက္ခံၾကသည့္ ေဒသခံမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုသို႔ ေထာက္ခံသူအမ်ား အျပားတည္ရွိရာ ဝတ္ႀကီးေက်း႐ြာသည္ အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ၾကေသာ႐ြာလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႐ြာမွ ရဲဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ဆန္းက စက္႐ံုမွ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးထြက္ေပၚမလာရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ဒီစီမံကိန္းကို ႀကိဳဆိုတယ္။ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အစိုးရကလည္း အႏၲရာယ္အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ ေျပာထားတာပဲေလ” ဟု အသားညိဳညိဳ၊ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း ရဲဝန္ထမ္းေဟာင္းက ဆိုသည္။ 

ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရအားတို႔ကို အသံုးျပဳေရးမွာ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးရသည္ဟု အစိုးရက ကနဦးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၆ တြင္ အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ ၁၀၀ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထိန္လြင္က ယင္းသို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနျပည္ေတာ္အစည္းအေဝးႀကီးတစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ခ်ျပခဲ့သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးက ေဈးသက္သာေသာ္လည္း “အျခားသံုးသပ္ရန္ အခ်က္မ်ားစြာရွိသျဖင့္” LNG ဓာတ္ေငြ႔သံုးၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ေရး ေရတိုစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။ 

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္မူ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာခဲ့သည္။ ေဒသခံတို႔ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ရန္ အသံုးျပဳမည့္စြမ္းအင္မ်ားအနက္ ေက်ာက္မီးေသြးသည္ ေနာက္ဆံုး ဦးစားေပးျဖစ္မည္ဟု ဆိုသည္။

“ေရအားေတြ အမ်ားႀကီး။ တျခားလုပ္စရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါလုပ္မွ လွ်ပ္စစ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။ 

စီမံကိန္းကို ေနျပည္ေတာ္ဘက္မွ သေဘာမတူေၾကာင္း အသံထြက္ေနေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ Toyo Thai Myanmar ကုမၸဏီက ေနာက္ဆုတ္ျခင္းမရွိေပ။ 

ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ တင္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရထံမွ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္ဟု ကုမၸဏီ၏ ဝတ္ႀကီးေဒသ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တာဝန္ခံကိုထက္ေအာင္မြန္က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ ကနဦးစမ္းသပ္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ျပည္နယ္အစိုးရကိုေရာ ျပည္ေထာင္စုကိုေရာ တင္ထားပါတယ္” ဟု ကိုထက္ေအာင္မြန္က ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျပာသည္။

ကုမၸဏီက စီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာသံုးဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ အသံုးျပဳမည္ဆိုေသာ သန္႔စင္ေက်ာက္မီးေသြး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းပါးမႈအေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေဒသခံတခ်ိဳ႕ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ 

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ျပင္ဆင္မႈ 

စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ဆိုပါက စက္႐ံုသည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး သံုးႏွစ္ၾကာမွ စတင္လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ဓာတ္အားပမာဏ အျပည့္အဝထြက္ရွိရန္ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္အခ်ိန္ယူရမည္ဟု သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေနျပည္ေတာ္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္ႏွင့္ စီမံကိန္းကို စတင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

“တကယ္လို႔မ်ား ျပည္ေထာင္စုက မီးစိမ္းျပလိုက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီကေျမေတြကို နစ္နာေၾကးေပးထားတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။ 

ျပည္နယ္အစိုးရက စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း ဧကအမ်ားအျပားကို ေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္သိန္းေပါင္း ကိုးေထာင္ေက်ာ္သံုးကာ ဝယ္ယူၿပီးျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီတစ္ခုထံမွ သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က ေဒသခံ ၂၂ ဦးကို နစ္နာေၾကး၊ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းမင္းက ေျပာသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ ထံုးေတာင္ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံအမ်ားအျပားကမူ ၎တို႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မေရာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ သံုးအိမ္႐ြာတြင္မူ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးယူထားသူ ငါးဦးအနည္းဆံုးရွိသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးယူထားသည္ ဆိုေသာ္လည္း စီမံကိန္းကို သေဘာက်ျခင္းမရွိဟု သံုးအိမ္႐ြာမွ ေဒၚထံုးနီက ေျပာသည္။

“ဒီလယ္ေတြကိုမေရာင္းရင္ စီမံကိန္းလုပ္တဲ့အခါ နစ္နာမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္မကလည္း ဒီလယ္ေတြကို ထိုင္းမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၿပီး ဝယ္ထားေတာ့ အလကားေတာ့ အဆံုးမခံႏိုင္ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ ေရာင္းလိုက္ရတာပါ” ဟု ေဒၚထံုးနီက ထိုင္ေနသည့္ သစ္သားခံုကို လက္သဲျဖင့္ျခစ္ရင္း ေျပာျပသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေၾကညာသင့္သည္ဟု ေဝဖန္သူလည္း ရွိေနသည္။ 

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကမူ အဆိုပါေဝဖန္မႈမ်ားကို ပယ္ခ်လိုက္သည္။ 

“ကၽြန္မတို႔က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကို ေမးလာတိုင္း ကၽြန္မတို႔ ေျဖေနတာပဲ။ အားလံုးကို သိေအာင္လည္း ေျပာျပထားတယ္။ ဘာကိုမွထိန္ခ်န္ထားတာမရွိဘူး” ဟု ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ေမလကုန္ပိုင္း ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ေျပာသည္။

စီမံကိန္းနယ္ေျမ သံုးအိမ္႐ြာမွ ရာအိမ္မွဴး ေစာေက်ာ္တင့္ကမူ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သံုးၿပီး ဓာတ္အားထုတ္လိုသူတို႔သည္ ေဒသခံမ်ားကို ေျပာဆိုတိုင္ပင္ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ 

မၾကာေသးမီက ထိုေဒသသို႔ သြားေရာက္စဥ္ တဖြဲဖြဲက်ေနေသာ မိုးစက္မ်ားေအာက္တြင္ ေခါင္းေဆာင္းမပါ၊ ဖိနပ္ဝတ္ဆင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ရာအိမ္မွဴးက ဓားမတစ္ေခ်ာင္း ခ်ိဳင္းၾကားညႇပ္ကာ ႐ြာသုသာန္ အစပ္၌ လူးလားေခါက္တံု႔ေလွ်ာက္ရင္း ေျမက်င္းတခ်ိဳ႕ကို လိုက္လံျပသသည္။

“ေျမစမ္းဖို႔ဆိုၿပီး ေျမတြင္းေတြေဖာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိရဘူး။ ဘာမွအသိေပး၊ ေျပာဆိုတိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ခ်င္ရာ လာလုပ္တတ္တဲ့သူေတြရဲ႕ ကတိေတြကို ဘယ္လိုယံုရမလဲ” ဟု ရာအိမ္မွဴးက ေျပာလိုက္သည္။

Myanmar Now