News

POST TYPE

ARTICLE

အားက်ေစခ်င္ နည္းပညာရွင္မ်ား (၇)
30-Jun-2018


ဘီလ္ဂိတ္စ္ (Bill Gates) ၏ ငယ္ဘဝ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

ငယ္ရြယ္သည့္ သခ်ၤာပညာထူးခၽြန္သူ ဂိတ္စ္တစ္ေယာက္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးသားျခင္းကိုလည္း ငယ္စဥ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းမၿပီးဘဲ ထြက္ခဲ့သည္။ Microsoft ဆိုသည့္ ကုမၸဏီေလးကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ မၾကာမီ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေလာကတြင္ ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးလို စိုးမိုးလႊမ္းမိုးႏိုင္သူျဖစ္သြားသည္။ သူ႔အေၾကာင္းကို ဤမွ်သာ အေပၚယံအေနႏွင့္ သိၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဘဝမ်ိဳးသို႔ ေရာက္လာေစရန္ သူငယ္စဥ္ကတည္းက မည္သို႔ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိသူနည္းသည္။

ဂိတ္စ္၏ ဖခင္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆီရက္တဲလ္တြင္ ခ်မ္းသာသည့္ ေရွ႕ေနႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ႔မိခင္ကလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္သည္။ ဂိတ္စ္သည္ ကေလးဘဝကတည္းက အ႐ြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ ပညာထူးခၽြန္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းစာကို သိပ္ၿပီး စိတ္မဝင္စားသူျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည့္ သူ႔ကို အစိုးရေက်ာင္းက ထုတ္ၿပီး ၇ တန္းအဆင့္တြင္ Lakeside ရွိ သူေဌးအမ်ားစု၏ သားသမီးမ်ားကိုထားေသာ ေက်ာင္းတြင္ ထားခဲ့သည္။ ဆီရက္တဲလ္ေက်ာင္းတြင္ ဂိတ္စ္ေရာက္သည့္ ႏွစ္ဝက္ခန္႔၌ ကြန္ပ်ဴတာကလပ္ကို ဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

သူတို႔ေက်ာင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာကလပ္အမည္က The Mothers ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းရန္ပံုေငြျဖင့္ ဝယ္ယူထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာကို ကေလးမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးတစ္ခုသတ္မွတ္ေပးၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းကစီစဥ္ေပးသည္။ ထိုစဥ္က ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသည့္မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားသည္ တကၠသိုလ္အထိသြားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာဆိုသည္ကို သြားသင္ၾကသည္။ ကြန္ပ်ဴတာေခတ္ဦးတြင္ ပညာရပ္တစ္ခုကို မိမိတို႔ ေက်ာင္းတြင္ရွာႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းက ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ခန္႔ရင္းႏွီးၿပီး ကြန္ပ်ဴတာႀကီးတစ္ခုကို ဝယ္ယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခန္းက်ဥ္းေလးတစ္ခုတြင္ စတင္တည္ေထာင္လိုက္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာႀကီးကို ေက်ာင္းသားအမ်ား စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္။ 

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ခန္႔က ကြန္ပ်ဴတာဆိုသည္မွာ အလြန္ထူးဆန္း အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းသည့္ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ ဝန္းက်င္က ေကာလိပ္တိုင္းတြင္ပင္ ကြန္ပ်ဴတာကို ဝယ္ယူထားေပးႏိုင္သည့္ ကာလမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ Lakeside  လို ေက်ာင္းမ်ိဳးတြင္ ကြန္ပ်ဴတာဝယ္ေထာင္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းမွာ ဂိတ္စ္လို လူငယ္တစ္ဦးအတြက္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုဟုဆိုႏိုင္သည္။ 

၁၉၆၀ ဝန္းက်င္က ကြန္ပ်ဴတာရွိလည္း ပ႐ိုဂရမ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နားလည္သူရွားသည္။ ေက်ာင္းက ကြန္ပ်ဴတာဝယ္ထားေသာ္လည္း ကေလးေတြကို ကတ္စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳရသည့္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္အေၾကာင္း ေကာင္းစြာမရွင္းျပႏိုင္။ Lakeside တြင္ လာၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ASR-33 Teletype အမ်ိဳးအစား ကြန္ပ်ဴတာႀကီးျဖစ္သည္။ မိန္းဖရိန္ကြန္ပ်ဴတာႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးမွ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က မိန္းဖရိန္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားမွာ ဆီရက္တဲလ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ထူေထာင္ထားသည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ အသံုးျပဳရသည့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စနစ္ႀကီးတစ္ခုမွခြဲေဝၿပီး သံုးစြဲခြင့္ေပးျခင္းကို ရယူသံုးစြဲေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘီလ္ဂိတ္စ္သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က ၈ တန္းအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနသည္။ သူကထိုစဥ္ကတည္းက ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္သံုးႏိုင္ရန္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုကို တီထြင္ေရးသားႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသို႔ ကြန္ပ်ဴတာ ေရာက္လာၿပီးကတည္းက ဂိတ္စ္တစ္ေယာက္ သူ႔အခ်ိန္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာအခန္းတြင္ အကုန္မ်ားလာသည္။ ထိုစက္ပစၥည္းႀကီးကို မည္သို႔အသံုးျပဳႏိုင္သည္ ဆိုျခင္းကို ဂိတ္စ္ႏွင့္ အျခားေက်ာင္းသားအနည္းငယ္တို႔သည္ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကရသည္။ တန္ဖိုးႀကီးေသာ ကြန္ပ်ဴတာႀကီးျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔လိုကေလးေတြကို လႊတ္ေပးထားသည့္ Lakeside လိုေက်ာင္းမ်ိဳးက ဆရာမ်ား၏ သေဘာထားေတြကလည္း အလြန္ေလးစားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ကလပ္သေဘာမ်ိဳးႏွင့္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ရင္းႏွီးေပးၿပီး ကေလးမ်ားတီထြင္ႏိုင္ေစရန္ ထူေထာင္ေပးႏိုင္ျခင္းကပင္ အနာဂတ္တြင္ တီထြင္သူ လူခ်မ္းသာႀကီးတစ္ေယာက္၏ဘဝကို စတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုေက်ာင္းတြင္ ထူေထာင္ထားသည့္ The Mothers ဆိုေသာ ကြန္ပ်ဴတာကလပ္အတြက္ မိဘမ်ားက ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားစြာ ထည့္ဝင္ေပးၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳခြင့္ရၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္ကလည္း C-Cubed (Computer Center Corporation) ဆိုသည့္အဖြဲ႔ကို ထူေထာင္ၿပီး ပ႐ိုဂရမ္မာမ်ားကို စုစည္းလိုက္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က အလြန္နည္းပါးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္မာမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဂိတ္စ္ထက္ တစ္တန္းႀကီးသည့္ ႐ိုနာဆိုသည့္ ေကာင္ေလး၏ ဖခင္သည္ Monique Rona ဆိုသည့္ ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ထားသည္။ သူက C-cubed အဖြဲ႔မွ ပ႐ိုဂရမ္မာမ်ား တီထြင္ထားသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို Lakeside ရွိ ကြန္ပ်ဴတာကလပ္တြင္ လာၿပီးစမ္းသပ္ၾကည့္ခ်င္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔က C-cubed တြင္ ေက်ာင္းအားလပ္ခ်ိန္မ်ား၌ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို လာစမ္းသပ္ရန္ဖိတ္ေခၚသည္။ ဂိတ္စ္က ေက်ာင္းလႊတ္တိုင္း C-cubed အဖြဲ႔ထံသြားၿပီး ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကိုေလ့လာကာ ေက်ာင္းတြင္ ျပန္လည္စမ္းသပ္သည္။ 

C-cubed အဖြဲ႔ႀကီးသည္ ပ်က္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ဂိတ္စ္ႏွင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္အတြင္းသို႔ ေခ်ာင္းေပါက္ေအာင္ ဝင္ထြက္ခြင့္မ်ားရခဲ့သည္။ သူတို႔ကို ISI (Information Sciences Inc.) ကုမၸဏီက ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး တီထြင္ထားသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို ထိုကုမၸဏီကယူရန္ သေဘာတူၿပီး ေလ့လာစမ္းသပ္ခြင့္မ်ား ေပးလိုက္သည္။

ဂိတ္စ္ႏွင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ တြင္ ၇ လတိုင္ ကြန္ပ်ဴတာကို ရွာေဖြေမႊေႏွာက္ၾကသည္။ သူတို႔ နာရီေပါင္း ၁၅၇၅ ၾကာေအာင္ ISI ၏ မိန္းဖရိန္ကြန္ပ်ဴတာႀကီးကို အသံုးျပဳခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီ၊ တစ္ပတ္ ၇ ရက္ သူတို႔ကြန္ပ်ဴတာကို လာသံုးၿပီး တီထြင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဂိတ္စ္တစ္ေယာက္ ကြန္ပ်ဴတာအေပၚတြင္ အ႐ူးအမူးျဖစ္ေနသလို၊ အားကစားေတြလည္း မလုပ္ႏိုင္ေတာ့။ ညလည္း ကြန္ပ်ဴတာခန္းထဲက မထြက္။ တစ္ပတ္အတြင္း ရလဒ္ေတြထြက္ေအာင္ သူငယ္ခ်င္းေတြႏွင့္ ပ႐ိုဂရမ္ေတြ ေရးေနၾကရသည့္ကာလမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ရက္ နာရီ ၂၀ ေက်ာ္လုပ္ခဲ့ရသည့္ရက္မ်ားရွိေၾကာင္း ဂိတ္စ္က ေျပာျပသည္။ 

ထိုသို႔ ပ႐ိုဂရမ္႐ူးသြပ္ေနခ်ိန္တြင္ သူႏွင့္ စိတ္တူကိုယ္တူလႈပ္ရွားေနသူမွာ ေပါလ္အယ္လင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ Password ေတြကို ခိုးေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ သူမ်ားတီထြင္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ အားထုတ္ၾကသည္။ သူတို႔အသက္ေတြက ၁၅ ႏွစ္ ၁၆ ႏွစ္ခန္႔ရွိလာၿပီ။ သူမ်ားကြန္ပ်ဴတာေတြ ခိုးေဖာက္ရင္း မိသြားေသာေၾကာင့္ ကန္အထုတ္ခံရသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာအခမဲ့သံုးခြင့္ရေအာင္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သူတို႔သံုးခြင့္ရသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ႐ူပေဗဒဌာနႏွင့္ ေဆးပညာဌာနမွ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီေလာက္အသံုးျပဳၾကသည္။ မနက္ ၃ နာရီ၊ ၄ နာရီေလာက္မွ ျပန္ၾကသည္။ ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္ကို အိမ္လိုသေဘာထားၿပီး သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ကြန္ပ်ဴတာကို သြားသံုးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားကလည္း သူတို႔သား မိုးလင္းမွ ျပန္လာသည္ကို စိတ္ပူသည္။ သူတို႔ကလည္း ေန႔ခင္းအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရင္မဆိုင္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းလႊတ္ခ်ိန္ တစ္ညလံုး ကြန္ပ်ဴတာတြင္ သူတို႔ဘဝေတြကို ျမႇဳပ္ႏွံထားလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ISI ကုမၸဏီကို ထူေထာင္သူမ်ားထဲက ဘတ္ပမ္းဘ႐ုက္ကို နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ TRW က ေခၚသြားသည္။ ဝါရွင္တန္ေတာင္ပိုင္း Bonnevile Power ဆိုသည့္ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီႀကီးႏွင့္ TRW တို႔ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စာခ်ဳပ္ၾကသည္။ သူတို႔တြင္ ပ႐ိုဂရမ္မာေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနသည္။ ထိုေခတ္ကလည္း ပ႐ိုဂရမ္မာ အလြန္ရွားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပမ္းဘ႐ုက္က မည္သူေတြကို သူႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ေခၚရမည္ကို ေကာင္းစြာသိထားသည္။ ISI မိန္းဖရိန္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လာေရာက္အခ်ိန္ျဖဳန္းေနသူမ်ားကို သူက ေကာင္းစြာသိထားသည္။

ထိုစဥ္က ဂိတ္စ္သည္ ေက်ာင္းအေနႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့။ ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္တို႔ ေပါင္းစပ္လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖ်က္လိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေႏြရာသီတြင္ ဂိတ္စ္သည္ သူ႔ကို ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္သင္ေပးႏိုင္မည့္ဆရာကို ထပ္ရွာရသည္။ ဂၽြန္ နယူတန္ဆိုသူက သူ႔ကို ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္းသစ္မ်ား ထပ္သင္ေပးသည္။ ဂိတ္စ္တစ္ေယာက္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းၿပီးဆံုခ်ိန္အထိ ငါးႏွစ္တိုင္ေအာင္ပင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္မျပတ္ ရရွိခဲ့ျခင္းက သူ႔ဘဝကို ဘာလုပ္ရမည္ဆိုျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဂိတ္စ္ဘဝကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ သူ႔မိဘေတြက ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသည္။ သူ႔ကို အစိုးရေက်ာင္းကထုတ္ၿပီး ပုဂၢလိကေက်ာင္းျဖစ္သည့္ Lakeside ကို ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္ ရွားရွားပါးပါး ကြန္ပ်ဴတာေရာက္လာသည္။ ကြန္ပ်ဴတာကို ပိုက္ဆံေပးၿပီး သင္ႏိုင္သည့္အထဲတြင္ ဂိတ္စ္လည္းပါသည္။ C-cubed ႏွင့္ အဆက္အစပ္ရသည္။ ကြန္ပ်ဴတာကုတ္မ်ားကို ေရးခြင့္ေလ့လာခြင့္ေတြ အျပည့္ရသည္။ အိမ္ကလည္း သူ႔ကို နားလည္စြာျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 

ISI က သူ႔ကိုေကာင္းစြာေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူက သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ေပါလ္အယ္လင္ကို ေတြ႔ဆံုခဲ့ရျခင္းကလည္း ကံေကာင္းသည္ဟုဆိုရမည္။ ဘဝ၏ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အတက္ႂကြဆံုးအခ်ိန္မ်ားကို သူတို႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္အေပၚတြင္ ႐ူးသြပ္ျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းက Microsoft ကို လမ္းစေပၚေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မျငင္းႏိုင္ေပ။

လူငယ္ဘဝ၏ အက်ိဳးရွိေသာ အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဂိတ္စ္က ဘာလုပ္ရမည္ဟု ေကာင္းစြာနားလည္ထားသည္။ သူ၏ စြန္႔စားအနစ္နာခံၿပီး ႀကိဳးစားေလ့လာခဲ့ျခင္းကပင္ သူ႔ကို လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳလာေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဂိတ္စ္သည္ ႐ိုး႐ိုးေအာင္ျမင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္မဟုတ္။ ဘဝတြင္ အားထုတ္မႈေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ လူငယ္ဘဝ၏ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းခ်ိန္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ စေတးႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူက သူ႔ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့မႈမ်ားကို ကံေကာင္းအေၾကာင္းလွသျဖင့္ဟု မည္သည့္အခါကမွ မယူဆခဲ့ေပ။ တစ္ခုခုရယူခ်င္လွ်င္ တစ္ခုခုေပးဆပ္ၾကရသည္။ ေအာင္ျမင္ခ်င္သူမ်ား မည္မွ်ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့သနည္း ဆိုျခင္းကို ဂိတ္စ္အား အတုယူၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ေစခ်င္သည္။

E-01

(Ref: Outliners, Malcolm Gladwell)