News

POST TYPE

ARTICLE

ဒူတာေတး၏ မူးယစ္စစ္ပြဲရလဒ္မ်ား
28-Jun-2018


ဖလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံသယရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိမ္နင္းသတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔အတြက္ ဆုေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိသည္။ သမၼတဒူတာေတးတက္လာၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ရာဇာမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ား၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားအားလံုးကို စစ္ေၾကညာသည္။ သူ႔အမိန္႔ကရွင္းသည္၊ သံသယရွိသူအားလံုးကို ပစ္သတ္ႏိုင္သည္၊ အေရးယူျခင္းမရွိျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္တည့္စမ္းသူမ်ားၾကားတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ေပါင္းမ်ားစြာလည္းေသဆံုးၾကရသည္။ ရဲေတြက ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းတိုင္းလည္း ေသဆံုးသူမ်ားဘက္က အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းျပ ခုခံေနမႈမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔သတိထား လုပ္ေဆာင္ေနၾကရေၾကာင္း ဒူတာေတး၏ မူးယစ္စစ္ပြဲကို ကိုင္တြယ္ေနၾကသည့္ အစိုးရ႐ံုးမွ အရာရွိႏွစ္ဦးကဆိုသည္။

ဒူတာေတး အာဏာရလာၿပီးခ်ိန္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ မူးယစ္ေဆးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရသူေပါင္း ၉၀၀၀ ခန္႔ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ထိုအထဲတြင္ သံုးစြဲသူေတြ ေရာင္းဝယ္သူေတြလည္းပါသည္။ ေသဆံုးသူ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုယ္ခုခံကာကြယ္ရင္း ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ေသဆံုးသူမ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔မွာ ရဲေနာက္ခံ ေပးထားသည့္သူမ်ား၊ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းျပည္သူဟန္ေဆာင္ထားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စီရင္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ျငင္းဆိုထားသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔က အျငိမ္းစားယူခဲ့သည့္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ရဲမွဴးအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးကလည္း သတ္ျဖတ္မႈအားလံုး၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ စနစ္တက်ႀကိဳးကိုင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဝန္ခံၾကသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ အရပ္ဝတ္မူးယစ္ႏွိမ္နင္းသူမ်ားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ကာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ အခြင့္အေရးႏွင့္ အာဏာကို အပ္ႏွင္းလိုက္ခ်ိန္တြင္ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားျဖင့္ ေရွာင္လႊဲကာ သတ္ျဖတ္ခြင့္လိုင္စင္အေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူသြားျခင္းမွာ စဥ္းစားဆင္ျခင္စရာျဖစ္သည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အျငိမ္းစားေထာက္လွမ္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔အရာရွိႀကီးက -

“ဒီကိစၥေတြကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႀကီးက လုပ္တာ။ လူသတ္လက္နက္ကိုလည္း ေျမေအာက္ေျခာက္ေပေလာက္မွာ ျမႇဳပ္ႏွံလိုက္တာ” ဟု ေဒါသျဖင့္ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူက တရားဥပေဒမဲ့ ျပဳလုပ္ကာ လူသတ္ေနျခင္းကို ရည္ၫႊန္းကာေျပာဆို ျခင္းျဖစ္သည္။ လူသတ္မႈမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ အရပ္ဝတ္ရဲေတြရွိေနသည္ဆိုျခင္းကို သူကရည္ၫႊန္း ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ထိုေျပာၾကားခ်က္ကို တံု႔ျပန္ျခင္းမရွိ ျငိမ္ေနၾကသည္။

အျငိမ္းစား ရဲတပ္ဖြဲ႔ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးက သူ႔ကိုယ္ေတြ႔ေရးသားထားခ်က္ ၂၆ မ်က္ႏွာ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ၏ ေခါင္းစဥ္မွာ “ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကႀကီးမွဴးေသာ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား” ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ တရားမဲ့နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မည္သို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာကို ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္အဖြဲ႔ အစည္းကတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က တစ္ဆင့္ျဖန္႔ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို မူးယစ္ေဆးအေၾကာင္းျပကာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမခံလိုပါက ပိုက္ဆံေပးရေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကို လာဘ္ထိုးရသည့္ေငြမွာ ပီဆို ၁၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၂၀၀) ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုဒိမ္းေကာင္၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္၊ အလစ္သုတ္သမား၊ ဂိုဏ္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အရက္သမားမ်ားႏွင့္ အျခား ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ျပႆနာေကာင္အားလံုးသည္ မူးယစ္ေဆးအေၾကာင္းျပၿပီး ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္မခံရေရးအတြက္ ရဲကို လာဘ္ထိုးေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အရပ္သားအဖြဲ႔မ်ားကို သတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးထားသည့္အခါတြင္ ဒါဗာအိုအေသခံတပ္ကဲ့သို႔ေသာ အမည္ေတြခံၿပီး အဖြဲ႔အစည္းေတြေပၚလာသည္။ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔အသြင္ ထူေထာင္ထားၾကသူမ်ားက ဒါဗာအိုၿမိဳ႕တြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဒါဗာအိုသည္ ယခင္က သမၼတဒူတာေတးကိုယ္တိုင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ၾကမ္းရမ္းစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ႏွိမ္နင္းေရးကို ယခုတိုင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ေနရာတိုင္းတြင္ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္ ဆိုေစျပည္သူမ်ားကေတာ့ လက္နက္ကိုင္အရပ္သားေတြကိုလည္း ေၾကာက္ေနၾကရေသးသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘဝေတြ၏ လံုၿခံဳမႈကို မည္သူကမွ အာမမခံႏိုင္ေသးသည့္ အေနအထားတြင္ေရာက္ေနသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ဖမ္းမိသူမ်ားကို မည္သို႔စီရင္ေၾကာင္း အတိအက် ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သူ၏တင္ျပခ်က္မ်ားကလည္း ယခင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္း ၁၇ ဦးကို ေမးျမန္းၿပီး ေရးသားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးေဟာင္းတစ္ဦးက မူးယစ္ေဆးသံသယရွိသူတစ္ဦးအေပၚ အစိုးရ၏ကိုင္တြယ္ပံုမ်ားမွာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ သူက “ဘာေၾကာင့္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူေတြကို မသတ္ၾကသလဲ” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။ “အမွန္ေတာ့ ေသေနၾကရတာေတြက ဆင္းရဲသားေတြပါဗ်ာ”ဟုလည္း ဆိုထားသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ဒူတာေတးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ကြန္ျမဴနစ္ေတြႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာထားသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္း ဒူတာေတးကိုယ္တိုင္ လက္ဝဲယိမ္း ကြန္ျမဴနစ္စိတ္ဓာတ္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံထားၾကသည္။ သူသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီးကတည္းက ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားကို ေထာင္မ်ားအတြင္းက ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ကာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ေနျခင္းမ်ားကို ေထာက္ျပထားသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ဒူတာေတး၏ မူးယစ္စစ္ပြဲကို “လူမႈေရးရွင္းလင္းပြဲလုပ္ျခင္း” ဟုလည္း ဆိုထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအႀကီးအကဲ ေမာ္စီတံုးအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က အျမစ္ျဖဳတ္ရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ ပံုစံတူေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒူတာေတးကိုယ္တိုင္ကလည္း မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူမ်ားကို ရွင္းထုတ္ပစ္ေရးကို ဦးတည္ထားသည္။ ေမာ္စီတံုးကလည္း အျမစ္ျဖဳတ္သုတ္သင္ေရးအျဖစ္သာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ထိုအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ပါသည့္အတိုင္း ဟုတ္မဟုတ္ကို ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးကလည္း အစီရင္ခံစာကို တာဝန္ရွိသူမ်ား ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။ လူသတ္မႈတိုင္းကို ႀကိဳတင္ႀကံစည္ထားကာ သတ္ျဖတ္ျခင္းဟုတ္မဟုတ္ကို စစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္က အၾကမ္းဖက္သမား အာဏာရွင္၏ လုပ္ရပ္အျဖစ္ စြပ္စြဲေဝဖန္ထားသည္။ မတရားမႈကို မခံစားႏိုင္တာ့သည့္ ျပည္သူမ်ားက လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကိုပင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဒူတာေတး၏ ရဲတပ္ဖြဲ႔အႀကီးအကဲ ေရာ္နယ္ဒီလာ႐ိုဆာကလည္း မူးယစ္ေဆးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ ရပ္ဆိုင္းလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အနည္းငယ္ရွိေနေသးေသာ္လည္း အေျခအေနက တည္ျငိမ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနႏွင့္ မူးယစ္စစ္ပြဲအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။

ယခင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္း အာတူ႐ို လာ့စ္ကာနာသည္ ဖိလစ္ပိုင္လႊတ္ေတာ္တြင္ သူကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့ရသည့္ အရပ္သားအသြင္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရမႈကို ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံခဲ့သည္။ ဒူတာေတးယခင္က ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္လုပ္ခဲ့သည့္ ဒါဗာအိုၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ မူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရး အရပ္သားတပ္ဖြဲ႔သည္ ဒူတာေတးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈ ရွိေနေၾကာင္းေျပာၾကားေသာ္လည္း ဒူတာေတးက မိမိအေနႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦးအေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သမၼတတစ္ဦးအေနႏွင့္လည္းေကာင္း သူတို႔အဖြဲ႔ေတြကို အမိန္႔ေပးျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

လာ့စ္ကာနာက သူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက မူးယစ္ေဆးဝါးအတြက္ သံသယရွိသူမ်ားကိုဖမ္းဆီးထားျခင္းမွ ကယ္ထုတ္ေပးသည့္အတြက္ ေဒၚလာ ၆၀ မွ ၁၀၀ အတြင္းရရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဝန္ခံထားသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္လည္း သူသည္ ရာဇဝတ္သားမ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ အခေၾကးေငြမ်ား ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ သူတိုင္းျပည္က ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္းေျဖာင့္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးကာလတြင္ သံသယေၾကာင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သူေပါင္း ၂၆၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပစ္ခတ္မႈမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္ေနစဥ္ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခုခံကာကြယ္ေသာေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးေဟာင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္မွာ မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္ လုပ္ပြဲျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူသင့္ေၾကာင္း၊ သူတို႔သည္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမည့္ေနရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကင္မရာမ်ားကို ျဖဳတ္ထားျခင္းမ်ားကပင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရးယူဖမ္းဆီးမည့္ အခ်ိန္တြင္ လမ္းမီးတိုင္မ်ားကိုပင္ ပိတ္ပစ္လိုက္သည္ပင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔က ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးသည့္အမႈ အမ်ားစုတြင္ အပစ္ခတ္ခံရသူအမ်ားစုမွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တိုင္းတြင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ရန္ လက္နက္ေတြ ကိုယ္စီျဖစ္ေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသူလက္ထဲ ေသနတ္ကိုလာထည့္ၿပီး ေသနတ္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားပင္ရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ကလည္း မူးယစ္သံသယရွိသူႏွင့္ အတန္ငယ္ေဝးသည့္ေနရာတြင္ ေသနတ္ကိုရရွိေၾကာင္း သက္ေသျပၾကသည္။ မူးယစ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ လူသစ္တန္းရဲမ်ားကို ထုတ္သံုးၾကသည္။ သူတို႔တြင္အေတြ႔အႀကံဳလည္းမရွိသျဖင့္ ရမ္းသမ္းၿပီး အမိန္႔ေၾကာင့္ လုပ္ခဲ့ရသျဖင့္ မွားယြင္းပစ္ခတ္မႈမ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔အဖို႔ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနသူကို ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးရန္မွတစ္ပါး အျခားမရွိဟု သြန္သင္ျခင္းခံထားရသည္ကလည္း မေကာင္းသည့္အယူအဆမ်ားျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားကို သတင္းေပးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးလွ်င္ ဆုေၾကးေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထိုအထဲတြင္ လမ္းေဘး၌ သံုးစြဲေနသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးလွ်င္လည္း ဆုေၾကးအျဖစ္ ပီဆို ၂၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၄၀၀)၊ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသည့္ အိမ္ကို သတင္းေပးလွ်င္ ပီဆို ၅၀၀၀၀၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားကို သတင္းေပးလွ်င္ ပီဆိုတစ္သန္း၊ မူးယစ္ရာဇာမ်ားကို သတင္းေပးလွ်င္ပီဆို ငါးသန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရက ဆုေၾကးမ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ သတ္ျဖတ္ေနသည့္ကိစၥအမ်ားစုမွာ ေငြေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးေဟာင္းကေျပာၾကားသည္။ သူတို႔ထံတြင္ မူးယစ္ေဆးသံသယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ စာရင္းဝင္မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားမွသူတို႔၏ ေငြတြင္းမ်ားျဖစ္ေနၿပီး သူတို႔ႏွင့္ မပူးေပါင္းလွ်င္ အေပ်ာက္ရွင္းပစ္သည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မူးယစ္စစ္ပြဲကို အစိုးရကေအာင္ျမင္သည္ဟု ေျပာသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ သံုးစြဲသူမ်ားလာေရာက္ မွတ္ပံုတင္ခိုင္းသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အားလံုးကို မွတ္တမ္းဝင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရလုပ္ေဆာင္ေနပံုက ရွင္းသည္။ မပူးေပါင္းလွ်င္ အသက္ကို တာဝန္မခံဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံခ်က္တြင္လည္း ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးမႈ၏ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပန္လည္ခုခံေသာေၾကာင့္ဟုဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ားတြင္ အေပၚအက်ႌပင္မပါသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ မူးယစ္စစ္ပြဲကား ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနစဲျဖစ္သည္။ သမၼတ ဒူတာေတး လက္ထက္တြင္ အျပစ္မဲ့သူမည္မွ် အသက္ေပးရမည္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္သလို၊ အျပစ္ရွိသူ မည္မွ်လည္း လြတ္ေျမာက္ေနဦးမည္မသိ။ ဆုေၾကးေငြထုတ္ထားေသာ္လည္း နီးရာဓားကို ေၾကာက္ေနရသည္ျပည္သူတို႔ ဘဝမွ အမွန္ကို ဖြင့္ဟရဲမည္လား စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္။ ကိုယ္သတင္းသြားေပးရမည့္သူက မည္မွ်စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမည္နည္းဆိုသည္မွာ ယေန႔ဖိလစ္ပိုင္၏ မူးယစ္စစ္ပြဲအေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေက်ာ္ဗလ
(Ref: The Guradian, The Independent, Reuters)