POST TYPE

ARTICLE

ထရမ့္ - ကင္ ထိပ္သီးႏွင့္ တ႐ုတ္အခန္းက႑ ေမးခြန္းႀကီးသံုးခြန္း
13-Jun-2018အေမရိကန္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား၏ သမိုင္းဝင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တ႐ုတ္၏အခန္းက႑သည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက လက္ေရွာင္ခ်င္ၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။

ေဘဂ်င္းသည္ ၿပံဳယမ္း၏ တစ္ဦးတည္းေသာအေရးပါသည့္ ကာလရွည္မဟာမိတ္ျဖစ္သလို ဝါရွင္တန္၏ အားအေကာင္းဆံုး ကာလရွည္ မဟာဗ်ဴဟာၿပိဳင္ဘက္လည္းျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ပင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအန္းအၾကားရရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ တ႐ုတ္က အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ 

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ ဇာတ္ခံုေပၚမွ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ အဓိကမီးေမာင္းထိုးျပေနခ်ိန္တြင္ ဇာတ္ခံုေနာက္ကြယ္တြင္ ပံုးလွ်ိဳးေနေသာ အဓိကဇာတ္ေကာင္တစ္ဦး ေ႐ႊ႕မည့္အကြက္ႏွင့္ ခင္းက်င္းမည့္ဇာတ္လမ္းကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့မထားရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိကဇာတ္ေကာင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းႀကီးသံုးခြန္း အေျဖရွာၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

တ႐ုတ္လိုခ်င္တာဘာလဲ

တစ္လံုးတည္းေျပာရလွ်င္ “တည္ၿငိမ္မႈ” ျဖစ္သည္။

အျခားနည္းလွည့္ပတ္ေျပာရလွ်င္ တ႐ုတ္သည္ သူ႔နယ္စပ္တြင္ အႏၲရာယ္မ်ားလွေသာ ႏ်ဴကလီးယားမူဝါဒမ်ိဳး ထပ္မျမင္ခ်င္ မေတြ႔ခ်င္ေတာ့ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အထင္ေရာက္မႈႏွင့္ ယံုမွား သံသယ လြန္ကဲမႈကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး နားလည္ထားသည္။ ဝါရွင္တန္မွ ထင္သလိုလုပ္တတ္ေသာသမၼတကိုလည္း မယံုၾကည္ႏိုင္ေသး။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အတြက္လြဲမႈ၊ တင္းမာမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ေသာ ေနာက္ထပ္စကားလံုး စစ္ပြဲမ်ိဳးကိုလည္း တ႐ုတ္ဘက္စိုးရိမ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကို ထည့္တြက္လိုက္လွ်င္ သံတမန္ေရးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္ေရာက္လာျခင္းသည္ပင္ တ႐ုတ္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ အဆင္ေျပသည့္ကိစၥဟု မွတ္ယူစရာရွိေနသည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္းက သူခက္ခက္ခဲခဲရယူထားရေသာ ႏ်ဴကလီးယား အရန္အတားကို တစ္ဖက္သတ္ သူ႔သေဘာႏွင့္သူ လြယ္လြယ္စြန္႔လႊတ္ေလမလားဆိုေသာ ျဖစ္တန္စြမ္းမွာမူ နည္းပါးလြန္းေနသည္။ ဥပမာ-ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တစ္ဝိုက္ရွိ အေမရိကန္စစ္အင္အားေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ စသျဖင့္ ကင္ကသာ ထရမ့္ဆီမွ အေလွ်ာ့ေပးမႈတစ္စံုတစ္ရာ ကတိရလွ်င္ပင္ တ႐ုတ္အတြက္ အျမတ္ဟုဆိုႏိုင္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ တ႐ုတ္ဩဇာဘယ္ေလာက္လႊမ္းမိုးသလဲ

အျပည့္အဝမဟုတ္ေသာ္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ႀကီးႀကီးမားမား လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲဝိုင္းေပၚ ေျမာက္ကိုရီးယားကို တ႐ုတ္က ဆြဲတင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္။

တ႐ုတ္သည္ သူ႔အိမ္နီးခ်င္းအေပၚ အတင္းက်ပ္ဆံုးအေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္မႈတြင္ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားကို ပို၍အထီးက်န္ေစပါက၊ ႏ်ဴကလီးယားအရန္အတားကို ပိုမိုအားကိုးရန္ တြန္းပို႔သလိုျဖစ္ေစမည္ဟုလည္း သတိေပးမႈမ်ားရွိခဲ့သလို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကာကြယ္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား အထေျမာက္ရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းမွာ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား မ်က္ကြယ္မျပဳရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို သတိေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားကို အရမ္းကာေရာ မႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားလက္ထဲ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ရွိေနျခင္းအေပၚ ပူပန္ရသည္ထက္ ေျမာက္ကိုရီးယားစီးပြားေရးၿပိဳလဲၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ထဲသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားသား အေျမာက္အျမား ခိုလံႈလာျခင္း အပါအဝင္ နယ္စပ္တြင္ ဝ႐ုန္းသုန္းကားျဖစ္မည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို တ႐ုတ္က ပိုစိုးရိမ္သည္။

ကင္ကလည္း ထရမ့္ႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ လာေတြ႔ျခင္းမွာ သူ႔ အကြက္ႏွင့္သူ ျဖစ္သည္။ အထူးသတိျပဳရမည္မွာ ကင္သည္ ထရမ့္ႏွင့္ မေတြ႔မိ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးလက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သလို ေနာက္တစ္ႀကိမ္လည္း ထပ္ေတြ႔ထားသည္ ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

ထရမ့္ႏွင့္ ကင္ေတြ႔မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထြက္အၿပီးတြင္မွ တ႐ုတ္က ကင္ကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေခၚေတြ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ တ႐ုတ္သည္ ေဘးထြက္ထိုင္ေနရမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ သံတမန္ေရးအရ ပ်ာယာခတ္သြားခဲ့ျခင္းလားဟု ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ တ႐ုတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေျဖေလွ်ာ့လာသည္ဟုလည္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ 

ထရမ့္ကလည္း တ႐ုတ္ဝင္စြက္သည္ဆိုသည့္ သေဘာမ်ိဳးေျပာထားတာရွိေနသည္။ “က်ဳပ္ေျပာရရင္ နည္းနည္းေတာ့ စိတ္ပ်က္မိတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကင္ဂ်ံဳအန္းက သမၼတရွီနဲ႔လည္းေတြ႔ၿပီးေရာ ကင္ဂ်ံဳအန္းရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားနည္းနည္းေျပာင္းသြားတယ္။ အဲဒါေတာ့ က်ဳပ္မႀကိဳက္ဘူး” ဟု ထရမ့္က ေဝဖန္ခဲ့ဖူးသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ မေအာင္ျမင္လွ်င္ တ႐ုတ္ဘာဆက္လုပ္မလဲ

တ႐ုတ္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အၾကားသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ လမ္းျပေျမပံု၊ တစ္ရင္းတစ္ႏွီးလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈ၊ အၾကမ္းဖ်င္း အစီအစဥ္ ဘာမဆိုေအာင္ျမင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲဆက္လုပ္ျဖစ္လွ်င္ပင္ တ႐ုတ္က ေက်နပ္ဖြယ္ရွိေနသည္။

တ႐ုတ္႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ ငယ္႐ြယ္ေသာေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္မွာ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈမဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသာျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ေဘဂ်င္းသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားအႀကီးတန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ တ႐ုတ္၏ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ေလ့လာလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဤသည္ပင္ တ႐ုတ္လိုလားေသာပံုစံျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သူ၏သိပ္မ်ားမ်ားစားစားမရွိလွေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားအေရးသည္ ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုးႏိုင္သည့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားတြင္ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ တ႐ုတ္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ျပႆနာမဟုတ္ေပ။ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္ေရးကသာ အဓိကက်ေနသည္။

ယင္းမွာ တင္ပို႔ရန္ ဖန္တီးထားေသာ “တ႐ုတ္အိပ္မက္” ျဖစ္ၿပီး၊ တည္ျငိမ္မႈျဖင့္ သာယာဝေျပာေရးကို ရွည္ၾကာေသာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ အစီအမံေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကလည္း အဆင္ေျပသည့္ကိစၥဟု ယူဆဖြယ္ရွိေနသည္။

“ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏ်ဴကလီးယားအေရး အဆင္ေျပတိုးတက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မတိုးတက္သည္ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္က ပိုအေရးႀကီးတဲ့ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာခ်ထားၿပီးသားပါ။ ဒါကေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယားစီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ကူညီဖို႔နဲ႔ အထီးက်န္ အပယ္ခံႏိုင္ငံ ဘဝကေန ပံုမွန္တံခါးဖြင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေရးမွာ ကူညီေပးဖို႔ပါ” ဟု ေဘဂ်င္းရွိ ကာနက္ဂ်ီ- ဆင္ဟြာစင္တာမွ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးကၽြမ္းက်င္သူ က်ိဳးေတာင္က သံုးသပ္သည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင္မေျပျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ကအကန္႔ အသတ္ျဖင့္တိုက္ခိုက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အဆင့္ ျပန္ေရာက္သြားလွ်င္ပင္ တ႐ုတ္ကသူ႔ သူ႔အစီအစဥ္အတိုင္း သူဆက္သြားမည္သာ ျဖစ္သည္။ (ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားအရ ေဆြးေႏြးပြဲေျပလည္ေသာ္ လည္းခန္႔မွန္းထားၾကသည့္အတိုင္း ေယဘုယ်ဆန္ေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္သာ ၿပီးသြားခဲ့သည္)

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ယခုအခါ သံႀကီးတမန္ႀကီးအသြင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျဖစ္လာသည့္ အျပဳအမူသည္ တ႐ုတ္ကိုကန္ၿပီး အေမရိကန္ကို ကပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဆြးေႏြးမႈ အဆင္မေျပျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ပင္ ကင္ကို မည္သူမွ် လက္ညႇိဳးမထိုးဘဲ ထရမ့္ကိုသာ လက္ညႇိဳးထိုးၾကမည္ကို သိထား၍ျဖစ္သည္။

“အေမရိကန္သာ ေဆြးေႏြးပြဲက ထြက္သြားၿပီး အဆံုးစြန္ဖိအားေပးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈကိုျပန္လုပ္ရင္ သံတမန္ေရးက်ဆံုးမႈအတြက္ တ႐ုတ္က အေမရိကန္ကိုပဲ အျပစ္တင္မွာ” ဟု က်ိဳးေတာင္က သံုးသပ္သည္။

တ႐ုတ္က ေအးေအးေဆးေဆး ေဘးမွာထိုင္ၾကည့္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ဘယ္လိုရလဒ္ထြက္ထြက္ တ႐ုတ္အတြက္ အက်ိဳးမယုတ္ေပ။ ဩဇာတိုးဖို႔သာ ရွိေနသည္။

ေဇဝင္းေနာင္