News

POST TYPE

ARTICLE

ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ႐ုန္းဖို႔ခက္ေသာ တ႐ုတ္အေႂကြးႏြံ
07-Jun-2018ဘာေတးလ္လင့္တ္နာ ေရးသား၍ ေဇဝင္းေနာင္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တ႐ုတ္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၇၅ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းမွာ တန္ဖိုး၊ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အရင္းအခံအေၾကာင္းတရားအရ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားစြာရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏ အဓိကဦးစားေပးမွာ အဘယ္နည္းဆိုျခင္းကို နားလည္ရန္ႀကိဳးစားရာ၌ တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဘဂ်င္း၏ပါဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိရပ္စဲထားေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မႏၲေလးအနီးရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္တြင္ ေဒသခံမ်ားကန္႔ ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ေၾကးနီတူးေဖာ္ခြင့္မ်ား ဆက္လက္ရရွိေရးတို႔ကို ခဏေမ့ထားႏိုင္သည္။ 

ယင္းတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္တကယ္လိုခ်င္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည့္၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ထရီလီယံတန္ဖိုးရွိ ရပ္ဝန္းတစ္ခုလမ္းတစ္ခု စီမံကိန္း (အတိုေကာက္ OBOR ဟု သံုးသလို ယခင္က BRI ဟုလည္း သံုးသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးတြင္ BRI ဟု သံုးထားသည္) တြင္ အေရးပါေသာ ခ်ိတ္ဆက္ဆံုမွတ္ျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ထိေတြ႔သံုးစြဲႏိုင္ခြင့္ႏွင့္စာလွ်င္ သာမည အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသာျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၏ ရည္႐ြယ္မႈ ရွင္းလင္းလာခ်ိန္တြင္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံနီးပါးရွိသည့္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသလို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၇၅ ဘီလီယံဆိုေသာ ဆိပ္ကမ္းတန္ဖိုးမွာ “႐ူးသြပ္မိုက္မဲရာက်ၿပီး အဓိပၸာယ္မရွိေၾကာင္း” ျမန္မာအစိုးရ၏ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးအႀကံေပးျဖစ္ေသာ ေရွာင္တာနဲလ္က မၾကာေသးမီက ေဝဖန္သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားအရ ဤစီမံကိန္းကို အစိုးရက ျပန္လည္သံုးသပ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ဆိပ္ကမ္းေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို အသည္းအသန္လိုအပ္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ အျခားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စြန္႔စားရမႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္အေပၚ ေႂကြးတင္ရျခင္းအေပၚ ပူပန္ရေကာင္းမွန္းမသိမီ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး စတင္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေက်ာက္ျဖဴတြင္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ဧရာမ ေရနက္ဆိပ္ကန္းႀကီးသည္ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္အၾကာအထိ ပံုၾကမ္းအဆင့္တြင္သာ ရွိေသးသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

၂၀၁၅ တြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ Citic Group က စီမံကိန္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရယူရန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး က်န္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာဘက္ကယူရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္မွ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းေနသည့္ အစိုးရအေနႏွင့္ စီမံကိန္းမွ သူ႔ရွယ္ယာထည့္ဝင္မႈကို ေပးအပ္ရန္အတြက္ ျပင္ပမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံမွ် ေခ်းယူရဖြယ္ရွိသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသလို ယင္းေငြအမ်ားစုကို တ႐ုတ္ဆီမွပင္ ေခ်းယူရဖြယ္ရွိေနသည္။

ယင္းမွာ အျပင္ပန္းၾကည့္လွ်င္ စစ္ဘက္အုပ္စိုးမႈ အထီးက်န္ကာလ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာမွ လြန္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရတနာပံုဆိုက္ေတာ့မည္ဆိုေသာ ယခင္က အေမွ်ာ္ႀကီးေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္ဟု ထင္စရာရွိေနသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္းမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဟန္႔တားထားေသာ ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ တ႐ုတ္၏ “ေႂကြးၿမီ ေထာင္ေခ်ာက္ သံတမန္ေရး” အတြင္းသို႔သာ သက္ဆင္းရမည့္ အေျခအေန ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဤသံတမန္ေရးဗ်ဴဟာေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ BRI ဆက္စပ္ေႂကြးၿမီမ်ားကို ေပးဆပ္ရန္ မစြမ္းသာခ်ိန္တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အညံ့ခံစြန္႔လႊတ္ရေသာ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ိဳးလုပ္ရန္ ဖိအားေပးခံေနၾကသည္။ 

သင္ယူေလ့လာစရာ စံနမူနာမွာ သီရိလကၤာမွာ ၇ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ဟမ္ဘန္တိုတာ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည္။ ကိုလံဘိုအစိုးရသည္ စီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ထံတင္ရွိေသာ ေႂကြးၿမီမ်ားကို မဆပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာအခါ ဆိပ္ကမ္း၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ China Merchants Port Holdings လက္ထဲ ထိုးအပ္ရသည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခု ခ်ဳပ္ေပးလိုက္ရသည္။

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ရွယ္ယာမွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။ ဆိပ္ကမ္းကို သီရိလကၤာအစိုးရႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဟု ယခုအခ်ိန္ထိ အမည္တပ္ထားေသာ္လည္း မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ဆိပ္ကမ္းႀကီးတစ္ခုလံုးကို ေဘဂ်င္းကသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အသြင္တူသည့္ လားရာမ်ိဳးကို အာဖရိကမွ ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံေလးတြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ယမန္ႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္း တ႐ုတ္၏ ပထမဆံုးျပည္ပစစ္စခန္းကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အာဖရိက ဦးခ်ိဳေဒသ (ေျမပံုတြင္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ဦးခ်ိဳသဖြယ္ ထိုးထြက္ေနသည့္ေနရာ) တြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်စြာတည္ရွိသလို ပင္လယ္နီႏွင့္ ဆူးအက္ဇ္ တူးေျမာင္းဝင္ေပါက္အနီးတြင္ တည္ရွိသည့္ ေသးငယ္ေသာ ဂ်ီဘူတီ ႏိုင္ငံကေလးသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိ တ႐ုတ္က တည္ေဆာက္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမႇင့္သည့္ ဆိပ္ကမ္းကြင္းဆက္တြင္ အေရးပါေသာ ဆံုခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေျပာစရာရွိသည္ကေတာ့ ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံငယ္ကေလးအတြက္ အသည္းအသန္လိုအပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြရရန္ တ႐ုတ္ကိုသာမက အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ပါ ျပည္ပစစ္စခန္းေနရာမ်ား ငွားရမ္းေပးထားရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအထဲတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္သစ္လည္းပါဝင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံကေလးသည္ ဆိပ္ကမ္းသစ္၊ အဆိုပါဆိပ္ကမ္းကို အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ အဒစ္အဘာဘာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ရထားလမ္းသစ္၊ ေလဆိပ္သစ္သာမက အီသီယိုးပီးယားမွ ေရခ်ိဳသယ္ေသာ ပိုက္လိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္၊ ေဖာက္လုပ္ရန္ တ႐ုတ္ဆီမွ ေခ်းယူခဲ့သည့္ မ်ားျပားလွေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို ျပန္ေပးဆပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အဆိုပါ ေႂကြးၿမီမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ထက္မနည္းရွိၿပီး ယင္းပမာဏကို ျပန္ဆပ္ရန္မွာ ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံအတြက္ အိပ္မက္ပင္မက္ႏိုင္သည့္ ကိစၥမဟုတ္ဟု ေႂကြးၿမီအလားအလာဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

ကာလရွည္ မိတ္ေဆြလည္းျဖစ္၊ မဟာမိတ္လည္းျဖစ္သည့္ ပါကစၥတန္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ပင္ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ထားသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို တ႐ုတ္ဦးေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ပစၥည္းမ်ားကို ပါကစၥတန္က ဝယ္ယူရၿပီး ယင္းအတြက္ တ႐ုတ္၏ တိုးခ်ဲ႕ေခ်းေငြမ်ားကိုပင္ အသံုးျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။

ရလဒ္အျဖစ္ ပါကစၥတန္၏ အရပ္ရပ္ေႂကြးၿမီ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉ ဘီလီယံမွ် ရွိလာၿပီး ဂ်ီဒီပီႏွင့္ အစိုးရေႂကြးၿမီအခ်ိဳးသည္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ထံမွ ကနဦးေခ်းေငြ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ကို အိႏၵိယမွ ေလ့လာသံုးသပ္သူ မီဟီရာရွာမာ၏ စကားလံုးျဖင့္ေျပာရလွ်င္ “ဝိသမအတိုးႏႈန္းႀကီးႀကီးမားမား”ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သက္တမ္းတိုးထားရသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္သည္ နီးစပ္ေသာ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုလုပ္ရပ္သည္ “မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း လုပ္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ဟု” အဆိုပါ အိႏၵိယပညာရွင္က သံုးသပ္ထားသည္။

ပါကစၥတန္တြင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္းသို႔ ေနာက္ထပ္ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဂြါဒါတြင္ ဧရာမဆိပ္ကမ္းႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ေနၾကျပန္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကက္ရွ္ဂါကိုေရာက္ရန္ ကာရာကိုရမ္ေတာင္တန္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီး ရွည္လ်ားခက္ခဲေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္သန္းရျခင္းေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံတင္ပို႔ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါမည္လားဆိုသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းလွသည္။ လွည့္စားတတ္ေသာ၊ ေတာင္ထူထပ္ေသာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားႏွင့္ ကက္ရွ္ဂါေဒသ၏ ေဝးလံေခါင္းသီမႈကိုပါ ထည့္တြက္လွ်င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ပင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သံုးႏိုင္မည့္ေနရာျဖစ္ေနသည္။

ဂြါဒါမွ ဆိပ္ကမ္း၏ အေရးပါမႈမွာ သူ႔တည္ေနရာပင္ျဖစ္ၿပီး ထိုေနရာတြင္ ဆိပ္ကမ္းရွိျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္အတြက္ အာေရဗီယန္ပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္စရာေနရာ တစ္ခုရသြားေစသည္။ တ႐ုတ္ေရာ၊ ပါကစၥတန္ကပါ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျငင္းဆိုထားသည့္တိုင္ တ႐ုတ္၏ အဆိုပါဆိပ္ကမ္းသံုးစြဲခြင့္တြင္ အနာဂတ္၌ တ႐ုတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား ဆိုက္ကပ္ခြင့္ပါ ပါဝင္လာႏိုင္သည္။ ဆိပ္ကမ္းအနီးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တစ္ခု တည္ေဆာက္ထားသည့္တိုင္ ဂြါဒါသာမက ပါကစၥတန္စႀကၤံလမ္းေၾကာင္းဟုေခၚေသာ ေနရာတစ္ေလွ်ာက္သည္ စီးပြားေရးအရထက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ပိုအေရးပါေနသည္။

အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ တ႐ုတ္၏ စႀကၤံလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုတြင္ ျမန္မာလမ္းေၾကာင္းသည္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ပိုအေရးႀကီးသလို အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈအတြက္လည္း သာတူညီမွ် အေရးပါေနသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံတင္ပို႔မႈ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာလမ္းေၾကာင္းကိုလိုအပ္သလို အာဖရိကႏွင့္ ဥေရာပသို႔ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ရန္လည္း လိုအပ္ေနသည္။

တ႐ုတ္သည္ ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားခံရႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ မလကၠာေရလက္ၾကား ပြိဳင့္ကို ေရွာင္ႏိုင္ရန္ အေရးပါေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ေရွာင္လမ္းျဖစ္သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝပိုက္လိုင္းမ်ားကို ပါကစၥတန္ကိုျဖတ္၍ သြယ္တန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖတ္၍ သြယ္တန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၏ စြမ္းအင္တင္သြင္းမႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားအၾကားရွိ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္းေနရရာ မလကၠာေရးလက္ၾကားကို အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔လိုက္မည့္ အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ိဳးကို တ႐ုတ္က စိုးရိမ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ သြယ္တန္းထားသည့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားမွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်ပို႔လႊတ္မည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသာ္လည္း စကတည္းက မလကၠာေရွာင္လမ္းအျဖစ္ သြယ္တန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။

တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖတ္၍ မဟာဗ်ဴဟာ စႀကႍလမ္းေၾကာင္း ေဖာက္လုပ္မႈသည္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ BRI စီမံကိန္းကို လႊမ္းမိုးေသာ မူဝါဒပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ BRI (ေခၚ OBOR စီမံကိန္း) မွာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသႏွင့္ ထိုမွေက်ာ္လြန္ေသာ ေနရာအႏွံ႔တြင္ တ႐ုတ္အကူအညီႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဘက္ျခမ္း တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ လူေလးေယာက္က စက္ဝိုင္းပံုအရာႀကီးကို တြန္းေနေသာ ဧရာမ႐ုပ္တုႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ထားသည္။ ၎တို႔၏ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပံုရေသာ မ်က္ႏွာမ်ားက ေတာင္ဘက္သို႔ ရည္ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ႐ုပ္တုႀကီးသည္ ႐ူအီလီျမစ္မွ အျခားတစ္ဖက္ျခမ္းရွိ တ႐ုတ္နယ္နိမိတ္ျဖစ္ေသာ ၾကယ္ေခါင္သို႔ ဦးတည္ေသာ ကြန္ကရစ္တံတားသို႔သြားရာ လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။

႐ုပ္တု၏ ေအာက္ေျခတြင္ တ႐ုတ္စာမ်ားျဖင့္ ေရးထားသည္မွာ “ညီၫြတ္ၾက၊ လမ္းထြင္ၾက၊ ေရွ႕သို႔ ခ်ီက်”ဟု ျပန္ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕ကမူ ယင္းစာသားမ်ား၏ တကယ့္အဓိပၸာယ္မွာ “အေရွ႕ေတာင္အာရွေရ၊ ငါတို႔ လာၿပီေဟ့”ဟု ဆိုလိုေၾကာင္း အနက္ဖြင့္ၾကသည္။

အဆိုပါ႐ုပ္တု၏ ထူးျခားေသာ ဝိေသသလကၡဏာမွာ ႐ုပ္တုတည္ရွိရာေနရာတြင္ ရွိမေနေပ။ ျမန္မာပိုင္နက္က လံုးဝနီးပါး ဝိုင္းရံထားေသာ အၾကမ္းဖ်င္း ႏွစ္စတုရန္းကီလိုမီတာသာရွိသည့္ ၾကယ္ေခါင္ဆိုေသာ ေနရာကေလးတြင္ရွိေနၿပီး ထိုေနရာသည္ စည္ကားေသာ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွသည္ ထို႔ထက္ေဝးရာေဈးကြက္မ်ားအထိ တံခါးေပါက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ႐ုပ္တုကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက အံ့အားသင့္ဖြယ္အေျမာ္အျမင္မ်ိဳးျဖင့္ တည္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က တံတားပင္ တည္ေဆာက္ကာစရွိေသးၿပီး ၾကယ္ေခါင္မွာ က်ိဳးတိုးက်ဲတဲ ဝါးတဲကေလးမ်ားရွိေသာ လယ္ကြင္းတစ္ခုထက္ မပိုေပ။ ေနာင္ ၂၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဇိမ္ခံဟိုတယ္ႀကီးမ်ား၊ ပစၥည္းစံုလင္ေသာ စတိုးဆိုင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္လႊားမွ ဝယ္လက္မ်ား လာေရာက္ၾကေသာ ဧရာမေက်ာက္စိမ္းေဈးႀကီးရွိရာ ေနရာျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။

နံနက္တိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ကုန္စည္မ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ကုန္ကားယာဥ္တန္းႀကီးသည္ ၾကယ္ေခါင္နယ္စပ္ဂိတ္ကိုျဖတ္ၿပီး ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွ မူဆယ္ၿမိဳ႕သို႔ ဝင္ေရာက္သြားၾကသည္။ သူတို႔ေတြသည္ လား႐ိႈး၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခား ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္မ်ားသို႔ ဦးတည္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ တမူးၿမိဳ႕အထိပင္ ေရာက္ရွိၾကသည္။

တမူးမွတစ္ဆင့္ အဆိုပါကုန္မ်ားကို အိႏၵိယဘက္ျခမ္း မိုေရးသို႔ပို႔သည္။ မိုေရးမွသည္ အင္ဖာ၊ ဒင္မာဖာ၊ ကိုဟီးမားႏွင့္ ဂူဝါဟာတီထိေရာက္သည္။ ျမန္မာျပည္သာမက ယခုအခါ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းသည္လည္း ေဈးခ်ိဳေသာ တ႐ုတ္ကုန္စည္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးခံေနရသည္။

ယင္းမွာ ျမန္မာအေနာက္ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ တ႐ုတ္သို႔ သြယ္တန္းထားေသာ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းမ်ား စတင္ရာအရပ္ျဖစ္သလို ေက်ာက္ျဖဴသို႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ပူပန္ျခင္းႏွင့္ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္အလားအလာကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ အဆိုပါနားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လ၌ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေစခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ျမစ္ဆံုေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ၿပီး သံုးႏွစ္အၾကာတြင္ျဖစ္သည္။

ထိုစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အတြက္လည္း ဆည္စီမံကိန္းအတြက္ သံုးစြဲၿပီးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ခန္႔ တ႐ုတ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာဘက္မွ ျပန္ေပးရဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ တ႐ုတ္သည္ ေက်ာက္ျဖဴကိစၥသူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ျမစ္ဆံုအတြက္ ေလ်ာ္ရမည့္ ကိစၥကို တည္ၾကက္အျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ 

အလားတူပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားဝယ္ယူရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ နီးပါး ေခ်းေငြတစ္ရပ္ျမန္မာကို ေပးခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦး၏ အဆိုအရဆိုလွ်င္ ျခဴးတစ္ျပားမွ် ျမန္မာျပည္ထဲ ေရာက္မလာခဲ့။ ယင္းေငြအားလံုးမွ တ႐ုတ္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ဖို႔သာသံုးခဲ့ၿပီး ထိုပစၥည္းမ်ားသည္လည္း အသံုးမတည့္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ယင္းအေႂကြးမွာလည္း ဆပ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ အမ်ားႀကီးပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းသာ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ေရွ႕ဆက္မည္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ကလည္း ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ေရး မျဖစ္ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္လုပ္ရန္ အသင့္ရွိေနေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားထက္ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္ တ႐ုတ္ထံတြင္ အေႂကြးထပ္တင္ရ ဦးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စီမံကိန္း၏ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း၊ တစ္စထက္တစ္စ ေႂကြးၿမီႏြံနစ္လာေသာ ႏိုင္ငံအေပၚတ႐ုတ္က စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အခိုင္အမာလႊမ္းမိုးေျခကုပ္ယူၿပီးျဖစ္သည္ကို ထည့္တြက္လွ်င္ အစိုးရအေနႏွင့္ ႐ုန္းကန္ညႇိႏိႈင္းႏိုင္စြမ္းရွိမည္လား သို႔တည္းမဟုတ္ အလြတ္႐ုန္းထြက္ႏိုင္စြမ္းမည္လား ဆိုျခင္းကေတာ့ မေသခ်ာလွေပ။

Ref: Asia Times, Myanmar risks falling into a China debt trap by Bertil Lintner


  • VIA