News

POST TYPE

ARTICLE

အမုန္းစကားတားဖို႔ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား
23-Jul-2016

တိုင္းရင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေစေသာ စကားကိုလည္း ဆိုခဲ့ဖူးၿပီ။ ဘာသာတရားတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုမႈကိုလည္း ေျပာဆိုဖူးခဲ့ၿပီ။ က်ား၊ မ ခြဲျခား၍လည္း ဆက္ဆံခဲ့ဖူးၿပီ။ 

ေနာင္တြင္ ထိုသို႔ျပဳခြင့္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

အေၾကာင္းမွာ အမုန္းစကားမ်ားကို ဟန္႔တားရန္ အမုန္းစကား (Hate Speech) ျဖန္႔ေဝမႈ တားဆီးေရး ဥပေဒကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအမည္က ‘လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ ဘာသာဝင္မ်ားၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း’။ 

ယင္းသို႔ဆိုလွ်င္ အမုန္းစကားဟူသည္ အဘယ္နည္း။ အမုန္းစကား၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကား အဘယ္နည္း အစရွိသည္တို႔ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ လိုလာသည္။

“အမုန္းတရားရဲ႕ အဓိကအဓိပၸာယ္က အၾကမ္းဖက္မႈမွာ အဆုံးသတ္ေစတဲ့ စကား။ အစပိုင္းမွာေတာ့ အမုန္းတရားစကား။ အဆုံးပိုင္းမွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အဆုံးသတ္ေစတဲ့ မလိုမုန္းထား ေျပာစကားေပါ့” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ဆိုသည္။

အမုန္းစကားဟူသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုကို ရည္ရြယ္၍ က်ား၊ မ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ မသန္စြမ္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စသည္တို႔ကို အေျခခံ၍ ဥပေဒပ ေျပာဆိုမႈတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အမုန္းစကား ေျပာဆိုရာ၌ လက္ဟန္ေျခဟန္ျဖင့္ ျပသျခင္း၊ စာျဖင့္ ေရးသားျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းတို႔လည္း အက်ဳံးဝင္သည္။ 

အမုန္းစကားမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ မိတၳီလာ ပဋိပကၡတို႔တြင္ အင္တာေပၚ၌ အႀကီးအက်ယ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ တစ္ဖြဲ႔ႏွစ္တစ္ဖြဲ႔၊ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၾကား မယုံသကၤာ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေရးေသားေျပာဆိုေသာ အမုန္းစကားမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ယင္း၏ အက်ဳိးဆက္မွာ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပား၍ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ေသာ ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး မၿငိမ္းေသာ မီးမ်ားသည္ ရန္ကုန္သို႔ ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လုံၿခံဳေရး ယူထားရသည္အထိ ဆိုးရြားခဲ့သည္။ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ မည္သို႔မည္ပုံ ျဖစ္ပ်က္ေနၿပီဟူသည္ ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အမုန္းစကားမ်ားမွာလည္း အင္တာနက္ေပၚတြင္  ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္ကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရဖူးသည္။ ယင္း၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ဘာသာ၊ လူမ်ဳိး မတူသူမ်ားအၾကား တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ မယုံၾကည္စိတ္ ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္းပင္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝသူမ်ားကို အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၁)၊ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၆၄) တို႔တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို အာမခံခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူမႈ အပိုင္းတြင္ အားနည္းခဲ့သည္။ 

လက္ရွိတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမုန္းတရား ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ဘာသာေရးအရ စိတ္နာက်ည္းေစမႈ ၂၉၅ (က) ျဖင့္ သြယ္ဝိုက္အေရးယူေနၾကရသည္။ 

“ရာဇသတ္ႀကီးမွာလည္း မီး႐ိႈ႕မႈေတြ ျဖစ္လာေအာင္ လႈံေဆာ္တယ္ဆိုရင္ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ လူသတ္မႈဆိုရင္ ပုဒ္မ ၃၀၂ ေပါ့။ အေရးယူတဲ့အပိုင္း ရွိသလို မ်က္စိပိတ္ နားမၾကားတဲ့ အပိုင္းလည္း ရွိတယ္။ တိုင္တဲ့သူ မရွိလို႔ဆိုတဲ့ စကားက အင္မတန္မွ တာဝန္မဲ့စြာ ေျပာတဲ့စကားပါ” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကဳိကာလတြင္ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပ မဲဆြယ္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရးကို ခုတုံးလုပ္၍ အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔မ်ားက ဆိုၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး အသုံးခ် ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ မထူးဆန္းေတာ့ေခ်။

“ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလမွာ ကတည္းက ဘယ္ပါတီကို မဲထည့္ပါ။ ဘယ္ပါတီကို မဲမထည့္နဲ႔ ဆိုတာမ်ဳိးေတြအထိ လုပ္လာတဲ့အခါက် ဒါက ဘာသာေရးသက္သက္၊ လူမ်ဳိးေရးသက္သက္ကို ဦးတည္ၿပီး လုပ္ေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရ အက်ဳိးအျမတ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု အတြက္ လုပ္ေနၾကတာလို႔ အရွင္းဆုံးျမင္တယ္” ဟု ဦးထင္လင္းဦး (Wisdom Villa) က ဆိုသည္။

ဦးထင္လင္းဦးသည္ ဘာသာ၊ သာသနာအေပၚ အၾကည္ညဳိ ပ်က္ေစရန္ ေဟာေျပာသည္ဟု ဆိုကာ ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ ျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္း၌ အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝမႈ အားေကာင္းခဲ့သကဲ့သို႔ ယေန႔ကမာၻတြင္လည္း အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားက ေခတ္စားေနသည္။

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆီရီးယား စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ထြက္ေျပးေနရခ်ိန္တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား အေမရိကသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းကို ေခတၱပိတ္ပင္ထားရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝသူဟု အမ်ားက ကင္ပြန္းတပ္ၾကသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ အသက္ကို မကာကြယ္ေပးႏိုင္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ၊ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားကို ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းတတ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတးသည္လည္း ထို႔နည္းအတူ တံဆိပ္ကပ္ ခံရသည္။

ျပည္တြင္း၌လည္း အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ား အျဖစ္ သမုတ္ျခင္း ခံေနရသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ၊ ဦးေနမ်ဳိးေဝတို႔သည္လည္း အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝသူမ်ားအျဖစ္ အမ်ားက ႐ႈျမင္ခံၾကရသည္။ 
“အမုန္းစကားလို႔ ထင္တယ္ဆိုရင္ ေျဖရွင္းႏိုင္တာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေနမ်ဳိးေဝက တုံ႔ျပန္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လလယ္ကမူ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက အမုန္းစကား ေျပာဆိုမႈမ်ားအတြက္ သတင္းစကားတစ္ခု ပါးလိုက္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ အမုန္းစကား ေျပာဆိုမႈ တားဆီးေရး ဥပေဒကို ေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝသူမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတာ္ သံဃမဟာနာယက ၄၇ ပါး စုံညီအစည္းအေဝးတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
“ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခု ေရးဆြဲဖို႔အတြက္ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ကို တာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔မ်ားကို မႏၲေလးတြင္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တြင္ လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆုံစဥ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) က အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝမႈ တားဆီးေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံသားတိုင္း အျပည့္အဝ ရရွိေရး၊ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၾကား ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးတြင္ အသုံးျပဳမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ အဖြဲ႔ႀကီး၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ Maintenance of Religious Harmony Act ၏ ေက်ာ႐ိုးကိုယူ၍ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ရွိ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒကို ေက်ာ႐ိုးမယူဘဲ ဘာသာစုံ သဟမွ်တစြာ ေနထိုင္သည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို အတုယူ၍ ဥပေဒကို ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ဆိုသည္။

ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) က ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးစဥ္ ျပည္သူမ်ားထံမွလည္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အမုန္းစကား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝမႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေရးယူရန္ အခ်က္မ်ားစြာကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ကိုမူ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား စဥ္းစားၾကရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ဆိုသည္။

အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝမႈ တားဆီးေရး ဥပေဒသည္ ယခုတစ္ႀကိမ္မွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သတင္းထြက္လာျခင္း မဟုတ္ေပ။ အမုန္းစကား ျဖန္႔ေဝမႈ တားဆီးေရး ဥပေဒကို ပထမဆုံး တင္သြင္းသူမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီျဖစ္သည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ မိတၳီလာအေရးမ်ားအၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အဆိုပါ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အရာမထင္ခဲ့ေပ။ 

ဦးကိုနီသည္ တရားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံကို ျပည္သူပိုင္ ျပန္ျဖစ္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ား အသင္း၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လႈပ္ရွားမႈမွ တစ္ဆင့္ လူသိမ်ားလာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ အေရာက္တြင္ ဦးကိုနီသည္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ (ဗဟို) ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႔ႀကီးသည္ ဦးကိုနီ ေပးပို႔လာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ၎တို႔ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကို သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ဆိုသည္။

The Voice မွ ေမးျမန္ခ်က္အရ အမုန္းစကားျဖန္႔ေဝမႈ ဟန္႔တားေရး ဥပေဒ ေရးဆြဲရန္ မည္သူမွ် မကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပၾကသည္မ်ား ရွိသည္။ စဥ္းစားခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာဘာသာ မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ ဘာသာျဖင့္ အမုန္းစကား ေျပာဆိုမႈကို မည္သို႔ ထိန္းေက်ာင္းမည္နည္း။ အမုန္းစကားျဖန္႔ေဝမႈ တားဆီးေရး ဥပေဒသည္ လူ႔အခြင့္အေရးစံကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ေလာ။ အေရးႀကီးသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံကို မေက်ာ္လြန္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။

အမုန္းစကားမ်ား ျဖန္႔ေဝမႈတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေျပာဆိုေရးသားသည္ကို အလြယ္တကူ သိျမင္ၾကားႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားဘာသာျဖင့္ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားကိုမူ သိႏိုင္ရန္ မလြယ္ေသးေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
“ဥပမာ အထူးသျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသမွာဆိုရင္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္တဲ့အခါမွာ ေျပာၾကားတဲ့ စကားေတြ အားလုံးက ဘဂၤလီ ဘာသာစကားနဲ႔ ေျပာတာကိုး။ အာေရဗီ ဘာသာစကားနဲ႔ ေရးသားျဖန္႔ေဝတယ္။ အဲဒါေတြမွာ ဘယ္ဟာေတြက Hate Speech ျဖစ္တယ္၊ မျဖစ္ဘူး ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိတိက်က် သိႏိုင္တဲ့အစြမ္း ရွိၿပီလား။ ေနာက္တစ္ခါ က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားထဲမွာေရာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အမုန္းစကားျဖန္႔ေဝမႈ တားဆီးေရးဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္က တြဲလ်က္ကပ္ပါလာသည္။ အမုန္းစကား ဟန္႔တားမႈသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေရးသားခြင့္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။

ထိုျပင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား အလို႔ငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိတို႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာေရ ေသာက္ျမစ္ဖြဲ႔စည္းပုံကို မေက်ာ္လြန္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

“အေမရိကန္မွာဆို Hate Speech နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ဥပေဒ မရွိဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ား ေျပာသလိုပဲ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္။ အလံကို မီး႐ိႈ႕ရင္ေတာင္ ဒီကိစၥကို အေရးမယူဘူး။ သူက ဒီဘက္အစြန္းေပါ့ေနာ္။ ဥေရာပမွာက်ေတာ့ Hate Speech ဥပေဒ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အနက္ဖြင့္တာကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြက သိပ္ၿပီး တင္းက်ပ္လြန္းအားႀကီးတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြက်ေတာ့ မွ်တတယ္” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ရွင္းျပသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းႏွင့္ အမုန္းစကားအၾကား ခပ္ပါးပါး မ်ဥ္းေလးသာ ျခားထားၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ Hate Speech ကို ဖြင့္ဆိုပုံ မတူေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ အိႏၵိယကဲ့သို႔ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဘိုးေအႏိုင္ငံတြင္ပင္ Hate Speech ကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ဳိးသည္ နယ္ပယ္မ်ားရွိ ကိုးကြယ္ရာအလိုက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားသည္။ 

“ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခုံ႐ုံးက ေျပာတဲ့အထဲမွာ အဓိကအခ်က္က နားေထာင္တဲ့သူ မႀကဳိက္႐ုံနဲ႔ Hate Speech လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဘာသာတစ္ခု၊ အယူအဆတစ္ခုကို ေဝဖန္သုံးသပ္တဲ့အျမင္နဲ႔ ေျပာတာကိုလည္း Hate Speech လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိးေတာ့ ရွိတယ္” ဟု ၎က သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ NLD ပါတီ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကိုနီကမူ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ ဘာသာစကား နားမလည္၍ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးမေနသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
“အစိုးရမင္းမ်ားဟာ အာဏာရွိပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဘယ္စကားနဲ႔ပဲေျပာေျပာ ကုလားလိုေျပာေျပာ၊ တ႐ုတ္လိုေျပာေျပာ။ ဗမာလိုေျပာရင္ နားလည္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔က ဗလီေတြမွာ အာေရဗီစကားနဲ႔ အမုန္းစကားေျပာရင္ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ား အသံဖမ္း။ အာေရဗီစကားတတ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဘာသာျပန္ခိုင္း၊ ၿပီးရင္ တရားစြဲ။ ေသဒဏ္ေပးလိုက္။ ကြၽန္ေတာ္ ဆိုလိုတာက အစိုးရက ဘာသာစကား နားမလည္ရင္ အစိုးရက အစိုးရ မလုပ္နဲ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ဒါပဲေျပာလိုက္မွာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

“ျဖစ္ေစခ်င္လား၊ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးလား ဆိုတာ ေစတနာပဲဗ်” ဟု ၎က ဆက္ေျပာလိုက္ေသးသည္။

ေအးခ်မ္းေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ကမာၻတြင္ လူမ်ားစုမ်ားသာ နာမည္ပ်က္ရၿပီး ယင္းအခ်က္ကို ယခုဥပေဒက ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုနီက ဆိုသည္။

“ျမန္မာျပည္မွာ စိစစ္ၾကပ္မတ္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာနဲ႔ေရးတဲ့ စာေတြဆို သူရဲ႕ဘာသာျပန္လိုမ်ဳိး မရွိဘူးဆိုရင္ ေစာင့္ၾကည္တဲ့ ေနရာမွာလည္း အားနည္းႏိုင္တယ္” ဟု ဦးေနမ်ဳိးေဝက ၎၏ အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္သည္။

ဦးရဲထြဋ္ကမူ ယခုဥပေဒအတြက္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ယင္းသို႔ မဟုတ္ပါက တစ္ဖက္ဖက္ကို ဖိႏွိပ္သလို ျဖစ္သြားႏိုင္ကာ အေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဥပေဒမူၾကမ္းက ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္သည္။ မၾကာမီလပိုင္းအတြင္း ဥပေဒမူၾကမ္းလည္း ထြက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ၊ ဘာသာစကားေပါင္းစုံျဖင့္ ေျပာသည့္ အမုန္းစကားကို ထိန္းကြပ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒဟုတ္ မဟုတ္ကိုကား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းကမူ အဆိုပါ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုလို ဆိုသည္။
“ဒါက မြတ္ဆလင္နဲ႔ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒမ ဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာေရာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာေရာ ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒပါ” 

ရဲႏုိင္ဦး၊ ျမတ္ႏုိးခင္