News

POST TYPE

ARTICLE

ျမန္မာ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ မုန္လာဥတစ္လွည့္ ႀကိမ္တစ္လွည့္ မူဝါဒ
12-Feb-2018


The Diplomat အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းမွ ေဆာင္းပါးကို NLM ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ မုန္လာဥ တစ္လွည့္ ႀကိမ္တစ္လွည့္ ဗ်ဴဟာကို ေသသပ္စြာ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ခံ လက္ေတြ႔က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အႀကံေပးေကာ္မတီမွ အေမရိကန္သံတမန္ ဘီလ္ရစ္ခ်တ္ဆန္ အံ့အား သင့္ဖြယ္ ႐ုတ္တရက္ ႏုတ္ထြက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာတြင္ အရပ္ဘက္ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခက္အခဲမ်ားကို ဝိုင္းရံေနေသာ အႏၲရာယ္ႀကီးသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသာေပၚလြင္ေသာ သတိေပးမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆီသို႔ ျပန္လွည့္သြားႏိုင္သည့္ ေခ်ာက္ကမ္း ပါးစြန္းတြင္ ယိမ္းယိုင္ရပ္တည္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တြန္းအားဆက္ေပးရန္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ အေမရိကန္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ျပတ္သားသည့္ တပ္လွန္႔မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔ ႏိုဝင္ဘာလက သေဘာတူထားခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းႏွင့္ အိုးအိမ္မဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းရွိေစရန္ စစ္ေဆးရာတြင္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက အေက်ာက္အကန္ ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာအရပ္ဘက္ အစိုးရ၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ကုလအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ အႀကံေပးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာဆိုထားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏အင္အား အလြန္အကၽြံသံုး လက္တံု႔ျပန္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္ေတလာဆန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢက “လူမ်ိဳးတံုး သန္႔စင္မႈ”ဟု ေခၚေဝၚေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈမ်ားကိုလည္း ျပစ္တင္ေဝဖန္ရန္ သူမက ျငင္းဆန္ထားသည္။

ယခင္အပတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ကုလဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ေဟာင္း ဘီလ္ရစ္ခ်တ္ဆန္က “ဤမွ် အေရးႀကီးေသာကိစၥတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ဦးေဆာင္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္”ဟု ေဝဖန္ထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူအေျမာက္အျမား အသတ္ခံရမႈကို သတင္းလိုက္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ သူမ၏တံု႔ျပန္ပံုကိုလည္း အလြန္အမင္း စိတ္ပ်က္မိသည္ဟု ရစ္ခ်တ္ဆန္က ဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာလက တိတ္တဆိတ္ ရာထူးေနရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီအထိ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္စိုးကို တိုက္႐ိုက္ပစ္မွတ္ထားေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ခ်မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သည့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ား  အဆံုးသတ္ေရးတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဂၽြန္မက္ကိန္း၊ မာကို႐ူဘီယို၊ တင္မ္ကိန္း အစရွိသူတို႔ အပါအဝင္ ပါတီႏွစ္ခုမွ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား (ဆီနိတ္တာမ်ား) က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

လတ္တေလာ အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝါဒ ဟန္ခ်က္သည္ ယခင္ အိမ္ျဖဴေတာ္က တြန္းအားေပးျခင္းမရွိသည့္ အေနအထားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ေရးကို ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကေသာ အေနအထားဆီသို႔ ျပန္လွည့္သြားေနသည့္ လကၡဏာရွိသည္။ ၎တို႔၏ ယခင္က စံျပဳဖြယ္ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ကိစၥမ်ား၏ အဓိက တာဝန္ရွိသူျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အေမရိကန္မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား တိုက္တြန္းေန ေသာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း ေၾကာင့္ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကို မရည္႐ြယ္ဘဲ ဆံုး႐ံႈးသြား ဖြယ္ရွိသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ (ွေညခအငသည်) မ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး တိုးတက္မႈကို အနည္းငယ္မွ်သာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အမွန္ တကယ္တြင္ သာမန္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ခၽြတ္ၿခံဳက် ႏြမ္းပါးမႈကို ပိုမိုရွည္ၾကာေစသည့္အျပင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီမ်ားကသာ အျမတ္အစြန္းႀကီးေသာ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ပိုမို ႂကြယ္ဝသြားၾကသည္ ဟု အမ်ားစုက အျမင္တူညီၾကသည္။

ဘ႐ြတ္ကလင္း အင္စတီက်ဳမွ ပညာရွင္ လက္စ္႐ိုင္ဖယ္က “ဤအေျခအေနသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အရပ္သား သန္းေပါင္း မ်ားစြာ၏ဘဝမ်ားကို ပိုဆိုးသြားေစျခင္းမရွိဘဲ၊ လူမ်ိဳးတံုးသန္႔စင္မႈလုပ္ရပ္တြင္ တာဝန္ရွိေသာ အာဏာပိုင္မ်ားကို မည္သို႔ျပစ္ဒဏ္ေပးရမည္ဆိုသည္ကို စဥ္းစား ရမည့္အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြထြက္သည့္ ပေဟဠိတစ္ခုျဖစ္သည္”ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ယခင္က ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ (Sanctions) မ်ားကို ဦးေဆာင္စည္း႐ံုးခဲ့သူ ဆီနိတ္တာ မစ္ခ်္မက္ေကာ္နယ္ကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ မွ်တရာမေရာက္ဟု ၎က ႐ႈျမင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အသစ္ ခ်မွတ္ေရးကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အားေပးေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အႀကီးမားဆံုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားစရာအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ ထင္ဟပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု မက္ေကာ္နယ္က ေစာဒကတက္သည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ထြင္ထားၿပီးျဖစ္ရာ အလားအလာရွိသည့္ အလယ္အလတ္လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ထင္ဟပ္ဖို႔လိုသည္။ ဝါရွင္တန္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေဘးသင့္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရကို ဖိအားေပးရင္း၊ တာဝန္ရွိသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထား အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စစ္တပ္ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ရန္ႏွင့္ ရန္လိုေသာ၊ စစ္လိုလားေသာ အရပ္သားအုပ္စုမ်ားကို သည္းခံၾကရန္ တိုက္တြန္းေဖ်ာင္းဖ်ရန္ လိုအပ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ရရွိထားေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအေပၚတြင္ လြန္စြာႀကီးမားေသာ မဟာဩဇာ လႊမ္းမိုးမႈကို ရရွိထားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သူမ၏ႏႈတ္ဆိတ္ေနမႈသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ရန္လိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚမႈတြင္ျဖစ္ေစ၊ စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံေသာ ခ်ီတက္ပြဲမ်ား အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ အထူးသျဖင့္ အားအင္ႀကီးမားသည္။ ဘင္ဒူးနန္႔၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အထက္ေအာက္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္အရ နာခံမႈရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏သေဘာထားကို အာဏာပိုင္မ်ား၏ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္မႈမ်ားက အဓိက ပံုသြင္းၾကသည္။

အမွန္အတိုင္းဝန္ခံရလွ်င္ ယင္းကဲ့သို႔ အယူအဆမ်ိဳးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုင္စြဲေနသည္ဟု ႐ႈျမင္မႈမရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲမွ ပိုမိုသည္းခံလိုစိတ္၊ တိုးတက္ေသာအျမင္ကို ကိုင္စြဲလိုစိတ္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသင့္ေသာအရာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာၾကရာ ထိုကဲ့သို႔ ဆက္လုပ္သင့္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က စဥ္းစားၾကသည္။ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္လ္က ဒီမိုကေရစီကို လူတစ္ေယာက္တည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္၍ မရပါဟု မၾကာေသးမီက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္လုပ္ငန္းကို ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရးတြင္ ထိေတြ႔ပါဝင္ေနသူမ်ားအား ထင္သာျမင္သာ အားေပးေထာက္ခံမႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို လိုအပ္ေသာ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အရပ္ဘက္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ NLD ကြန္ရက္မွ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ရန္ ထြက္ေပၚလာမည့္ အျခားပါတီမ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ဆက္လက္ အားျဖည့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ား အၾကားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမ်ားစု ယံုၾကည္ထားၾကေသာ ဒီမိုကေရစီ ႐ုပ္ျပေမာ္ဒယ္တစ္ဦး မဟုတ္ဟု ႐ႈျမင္သတ္မွတ္မႈ တိုးပြားလာေနသည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းျပည္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကို ေထာက္ခံအားေပးရာတြင္ လက္ေတြ႔က်မႈႏွင့္ အျခားမူဝါဒ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုလားမႈတို႔ကို လိုအပ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရက္စက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ (Sanctions) မ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရဘဲ လုပ္ကိုလုပ္ရမည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ မုန္လာဥတစ္လွည့္ ႀကိမ္တစ္လွည့္ (မီးစ ေရမႈတ္၊ ဆုေပး ဒဏ္ေပး၊ ေခ်ာ့လိုက္ ေျခာက္လိုက္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဘာသာျပန္ၾကေသာ္လည္း မုန္လာဥႏွင့္ ႀကိမ္တုတ္သည္ ဘာသာျပန္သူအႀကိဳက္ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး စကားလံုးျဖစ္သည္) ဗ်ဴဟာကို အသံုးျပဳရာတြင္ လက္ရာေသသပ္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရး ေအာင္ျမင္မႈကို လိုလားေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ကန္႔ကြက္ေဝဖန္မႈအၾကား ဟန္ခ်က္ညီရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္ကို ရင္ဆိုင္ ရပ္တည္ရန္ လိုလားသူ၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ သည္းခံေရးကို လက္ခံသူ အလယ္အလတ္ဝါဒီမ်ားကို အားျဖည့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။