News

POST TYPE

ARTICLE

စားသုံးဆီ စစ္ဆင္ေရး
14-Jul-2016

ဆီတိုင္း မစားသင့္ေသာ္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္စရာရွားသည္။ မည္သို႔ေ႐ြးရမည္မွာလည္း ခပ္ခက္ခက္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စားသုံးဆီ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ျပည္တြင္းဆီစားသုံးမႈမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ တန္ခ်ိန္ငါးသိန္းခြဲမွ ေျခာက္သိန္းအထိရွိေနသည္။

ထိုဆီမ်ားအနက္ စံမမီ စားသုံးဆီ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စားသုံးဆီ၊ စားသုံးရန္ မသင့္ေသာ စားသုံးဆီ၊ ေျမာင္းဆီ၊ ေၾကာ္ၿပီးသားဆီကို ျပန္လည္ေရာေႏွာထားေသာ  ဆီ၊ အနံ႔အသက္ႏွင့္ ဓာတုေဗဒ ေရာေႏွာထားေသာ ဆီ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးၿပီးသား အေရာအေႏွာဆီ၊ သတ္မွတ္ေထာက္ခံခ်က္ မရွိေသာ  ဆီ၊ တရားမဝင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ဆီ၊ လိုင္စင္မရွိ တံဆိပ္ကပ္ ေရာင္းခ်ေနေသာ စားသုံးဆီမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

အထက္ပါ စားသုံးဆီမ်ားကို ျပည္တြင္း ေဈးကြက္တြင္ လႈိင္လႈိင္ေတြ႕ရသည္။ မသန္႔ရွင္းေသာ စားသုံးဆီ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး  ထြက္သည္။ လတ္တေလာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စားသုံးဆီမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းကိုလိုက္၍ ျပည္သူမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူ စားသုံးေနၾကရသည္။
သို႔ေသာ္ ဝယ္ယူစားသုံးေနရေသာ  စားသုံးဆီ၏ စိတ္ခ်လုံၿခဳံမႈ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ မည္မၽွရွိသည္ကို မည္သူမၽွ အတပ္မေျပာႏိုင္၊ မသိႏိုင္ၾကေပ။

“အရင္ကေတာ့ ဒီလိုပဲ တံဆိပ္မပါတဲ့ အလြတ္ေရာင္းေနတဲ့ ဆီကို ဝယ္စားတယ္။ ဆုံဆီလို႔ ေျပာေရာင္းၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့  အဲဒီဆီထဲမွာ ဘာေတြပါမွန္းမသိ၊ ဘယ္လို ထားသိုမွန္းမသိနဲ႔ စိတ္ထဲမသတီလို႔ ခုေနာက္ပိုင္း ပါကင္ပိတ္၊ တံဆိပ္ကပ္ထားတဲ့ ဆီကို ေသခ်ာၾကည့္ဝယ္ေတာ့တယ္” ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။
ျပည္သူမ်ားစားသုံးမည့္ စားသုံးဆီ တရားဝင္ မဝင္၊ ဝယ္ယူစားသုံးရန္ သင့္ မသင့္ကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) က စိစစ္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးၿပီး စားသုံးဆီ ထုတ္လုပ္၊ တင္သြင္း၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားက တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ FDA ေထာက္ခံ ခ်က္ရထားၿပီးေသာ စားသုံးဆီတံဆိပ္မွာ  ၂၇ ခုသာရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ FDA ႐ုံးခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ အမွန္တကယ္ စားသုံးဆီ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္႔ ရွိၿပီး ယင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လိုင္စင္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာ လုပ္ငန္း လိုင္စင္တို႔ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနမႈက  ပိုမ်ားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္စိုးက ဆိုသည္။
ထိုအဆိုကိုၾကည့္လၽွင္ FDA ေထာက္ခံခ်က္ ရထားၿပီးေသာ ဆီစက္လုပ္ငန္း အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း ဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး တရားမဝင္ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဆီစက္မ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။

“အမ်ားစုကေတာ့ FDA ေထာက္ခံခ်က္မရွိဘဲ လုပ္ေနၾကတာ။ တခ်ိဳ႕လည္း  FDA ေလၽွာက္ထားဆဲမွာ စက္မႈလိုင္စင္၊  စည္ပင္လိုင္စင္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနၾကတာေပါ့” ဟု ဧရာဝတီေျမပဲဆီစက္ လုပ္ငန္းရွင္လည္းျဖစ္သူ ဦးခင္စိုးက ဆိုသည္။

ယခုအခါ ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြင္းရွိ စားသုံးဆီမ်ားကို စစ္ေဆး အေရးယူေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း FDA က အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိ ဆီစက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စားသုံးဆီေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသူမ်ားကို အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္အေရးယူမည္ ျဖစ္သည္။ 

“စားသုံးဆီကို စည္ပင္လိုင္စင္၊ စက္မႈလိုင္စင္ေတြ တံဆိပ္ကပ္ရမယ္၊ ဒါေတြကို ေဈးကြက္ထဲမွာ တကယ္ ကပ္-မကပ္  လိုက္စစ္မယ္။ ၿပီးေတာ့ FDA  ေထာက္ခံခ်က္ေပါ့။ ဒီသုံးခုထဲက တစ္ခုမွမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒအရ အေရးယူရမွာေပါ့” ဟု  ေနျပည္ေတာ္ FDA ႐ုံးခ်ဳပ္မွ တာဝန္ခံက  ဆိုသည္။

အေရးယူမႈစတင္ခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္လိုင္စင္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရွိ မထားပါက အမ်ိဳးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒ၊ စားသုံးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒ၊ စည္ပင္သာယာဥပေဒ တို႔ျဖင့္ အေရးယူ ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြင္းရွိ စားသုံးဆီ စစ္ေဆးျခင္းစီမံခ်က္ကို ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္အျဖစ္ အရည္အေသြး ျပည့္မီ၍ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေသာ စားသုံးဆီမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္စိုးက  ေျပာသည္။

စားသုံးဆီ ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းခ်ေနသူ မ်ားအေနႏွင့္ လတ္တေလာတြင္ စက္မႈ ႀကီးၾကပ္လိုင္စင္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာလုပ္ငန္း လိုင္စင္တို႔ ရွိထားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ တြင္ FDA ေထာက္ခံခ်က္ပါ ရွိထားရေပမည္။

စားသုံးဆီ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ဝယ္ယူလိုက္သည့္ စားသုံးဆီဆိုင္၏ ေငြရွင္းေျပစာ (ေဘာက္ခ်ာ) ကို သိမ္းဆည္းထားရန္လိုၿပီး ယင္းသို႔သိမ္း ဆည္းထားျခင္းမရွိပါက ဥပေဒအရ ရင္ဆိုင္ရမည့္သူ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ FDA ႐ုံးခ်ဳပ္မွ တာဝန္ခံက ဆိုသည္။

“လက္လီေရာင္းတဲ့ ခြက္ခ်ိန္သမား ေတြက ဝယ္ထားတဲ့ ေဘာက္ခ်ာကို သိမ္းထားရမယ္။ ေဘာက္ခ်ာမျပႏိုင္ရင္၊ ဘယ္သူ႔ဆီက ဝယ္ထားတယ္ဆိုတာ မျပႏိုင္ရင္ သူသည္ တရားခံျဖစ္သြားမယ္။ ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ ဆိုေတာ့ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးတဲ့ အေျဖေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး FDA ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚခင္ေစာလွက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ လက္လီေရာင္းခ်ေနေသာ၊ ခြက္ခ်ိန္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ဆိုင္မ်ားစြာရွိေနၿပီး ယင္းတို႔ကို အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

“ဟုတ္လား၊ အဲလိုလုပ္မယ္ဆိုတာ သိေတာင္မသိဘူး။ ဒါဆို ေဈးေတြ တက္ဦးမလားပဲ။ ႏိုင္ငံျခားကသြင္းလာတဲ့ ဆီေတြက်ေတာ့ သူတို႔ ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ” ဟု မအူပင္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္စုံဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ စားသုံးဆီမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ လိုင္စင္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရွိရမည္ျဖစ္သလို ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ စားသုံးဆီ မ်ားတြင္လည္း FDA က ထုတ္ေပးေသာ သြင္းကုန္ႀကီးၾကပ္မႈလိုင္စင္ ကဲ့သို႔ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရယူၿပီးမွသာ တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ FDA ႐ုံးခ်ဳပ္တာဝန္ခံက ရွင္းျပသည္။

ေဈးကြက္အတြင္းရွိ စားသုံးဆီမ်ား ကို စိစစ္၊ သိမ္းဆည္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္  လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေပးရန္လိုအပ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက ေဈးကြက္အတြင္း ကုန္စည္ရွားပါးကာ ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆီလုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းဟန္က ဆိုသည္။
အရည္အေသြးျပည့္မီ၍ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေသာ စားသုံးဆီမ်ား ျပည္သူမ်ား ရယူစားသုံးႏိုင္ေရး ပထမအဆင့္မွာ မၾကာမီ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယခုစီမံခ်က္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈမရွိေသာ စားသုံးဆီမ်ား ေဈးကြက္အတြင္းမွ ပေပ်ာက္သြားေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဈးႏႈန္းအေျခအေနကို စားသုံးသူက ခ်င့္ခ်ိန္ ေ႐ြးခ်ယ္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္စိုးက ဆိုသည္။

“ေဈးေပါၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကို  ဒုကၡေပးေနတဲ့ဆီေတြ ေပါမ်ားေနလို႔ ဘာလုပ္မွာလဲ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့  စားသုံးသင့္တဲ့ဆီ ျဖစ္ေစခ်င္တာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံခ်က္၏ ေနာက္အဆင့္မ်ား တြင္ FDA ေထာက္ခံခ်က္ ရယူထားေသာ  စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ စက္မႈလိုင္စင္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာလိုင္စင္ ရထားေသာ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း FDA ေထာက္ခံ ခ်က္မရယူႏိုင္ပါက လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္း၊ ပိတ္သိမ္းရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ FDA ႐ုံးခ်ဳပ္ထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ယခုစီမံခ်က္ကို FDA ၊ စားသုံးသူမ်ားသမဂၢ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စားသုံးသူေရးရာ ေကာ္မတီစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက  တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထာက္ခံခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါေသာ တံဆိပ္မ်ား ကပ္ႏွိပ္ထားေသာ စားသုံးဆီမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည့္ အဆင့္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ FDA  ႐ုံးခ်ဳပ္တာဝန္ခံက ဆိုသည္။
တရားဝင္မွတ္ပုံတင္၊ တံဆိပ္အမွတ္ အသားမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ စားသုံးသူမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာႏိုင္သည္။ ထိုစားသုံးဆီတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုခု ရွိလာပါက တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္အထိ စားသုံး သူကာကြယ္ေရး၊ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။

“ဆီဆိုတာလည္း တံဆိပ္နဲ႔ေရာင္းတဲ့ စနစ္ပဲ ရွိသင့္ေတာ့တယ္။ ေသခ်ာ မွတ္ပုံတင္ၿပီး တရားဝင္လိုင္စင္နဲ႔ တံဆိပ္နဲ႔ေရာင္းရင္ စားသုံးသူေတြ အတြက္လည္း ေကာင္းတယ္၊ အာမခံခ်က္ရွိတယ္၊ စိတ္ခ်လုံၿခဳံမယ္”  ဟု ဆီလုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းဟန္က ဆိုေလသည္။

မသတီစရာ အေရာအေႏွာဆီမ်ား၏ ေနဝင္ခ်ိန္ပင္။ 
ဆီစစ္ဆင္ေရးစေတာ့မည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

ABOUT AUTHOR

(စစ္ၿငိမ္းသူ)