News

POST TYPE

ARTICLE

ဗုံးဆန္ၾကားက ပန္းေတာ
12-Jul-2016

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးဆိုသည္မွာ ကိုယ့္အိမ္က စရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစကားကို ေျပာျပသူက ဆဘာဟူစိန္နီဟု အမည္ရွိသည့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ စာေရးဆရာႏွင့္ ပုံေျပာျခင္း အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဆဘာဟူစိန္နီသည္ စက္ဘီးကေလးကို စီးကာ ကေလးစာအုပ္မ်ားကို တင္ၿပီး ႐ြာစဥ္လည္ကာ စာအုပ္ငွားေပးျခင္း၊ စာသင္ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေပးသူျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို သတင္း မီဒီယာႀကီးမ်ားတြင္ မေတြ႕ရပါ။ အာဖဂန္ေဟ့ ဆိုလွ်င္ ဗုံးေပါက္ျခင္းတို႔၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္းတို႔ပဲ ပါေလ့ရွိသည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ဆိုမွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အာဖဂန္တြင္ မည္မွ်ပင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားရွိေနပါေစ ပိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္၊ ပိုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္အတြက္ အလုပ္ လုပ္လိုၾကသည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိေနၾကသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ စာေရးဆရာ ဆဘာဟူစိန္နီသည္ ေ႐ြ႕လ်ား စာၾကည့္တိုက္ေလးကို ႐ြာငါး႐ြာသို႔ ပို႔ေဆာင္ရင္း ဘာမီရမ္ ျပည္နယ္တြင္ ယင္းလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့သည္။ စာၾကည့္တိုက္ေလးမ်ား ခေနာ္နီခေနာ္နဲ႔သာ ရွိေသာ ယင္းေဒသတြင္ ကေလးစာအုပ္ရယ္ လို႔လည္း မည္မည္ရရ မရွိေပ။ အစုံ ၂၀၀ ေသာ ကေလးစာအုပ္မ်ားကို ဆဘာဟူစိန္နီသည္ ယင္းရပ္႐ြာမ်ားမွ ကေလးမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေဝငွျခင္းျဖင့္ ၎၏ အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆဘာဟူစိန္နီသည္ ယခုအခါ ၎လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စတင္ျပင္ဆင္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၃၅ ႏွစ္ဆိုေသာ ဆဘာဟူစိန္နီ၏ မ်ဳိးဆက္သည္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ စစ္ေတြအမ်ားႀကီးကို မွီခဲ့ကာ ပညာေရးကို ဆာေလာင္ကာ ေသနတ္ထက္ စာအုပ္ႏွင့္ေဘာပင္ကို ပိုမို ကိုင္ေဆာင္လိုၾကသည္။ သူတို႔မ်ဳိးဆက္သည္ ေနရာတကာ စစ္ ဆိုၿပီးပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္း ဘယ္ေတာ့ ၿပီးသြားမည္ကို မသိၾကေသာ္လည္း အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွင့္ မတူေသာ အနာဂတ္ရွိသည္ ဟုေတာ့ ယုံၾကည္ၾကသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ ဘာမီရမ္ျပည္နယ္တြင္ ဆဘာဟူစိန္နီ တစ္ဦးတည္းသည္သာ ပညာေရးအတြက္ ရွိသမွ် အရင္းအျမစ္ေလးႏွင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေနသူ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ထပ္တစ္ဦးလည္း ရွိေသးသည္။ ဇိုင္နက္ကာရီမီ ဆိုသူ အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးသည္လည္း ပညာသင္ၾကားေရး အတြက္ လက္လွမ္းမီသေလာက္ အနာဂတ္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနသူ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း ကာရီမီသည္ အမ်ဳိးသမီး ငါးရာခန္႔ကို စာေရး စာဖတ္တတ္ေအာင္ ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ လိုက္လံ သင္ၾကားေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အ႐ြယ္ေရာက္ခဲ့စဥ္က ကာရီမီသည္ စာေပဆိုင္ရာ သင္႐ိုးတစ္ခုကို ၁၂ တန္းအထိ သင္ၾကားခြင့္ရ ခဲ့ပါသည္။ စာေပကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္က ၎ထံသို႔ ကိန္းေအာင္းလာခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ သူ ဆရာမတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စာမတတ္ေျမာက္သူ ပေပ်ာက္သည္ အထိ စာသင္မည္ဟု ဇိုင္နက္ကာရီမီက ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ကာရီမီငယ္စဥ္က အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို စာေပသင္ၾကားေပးၿပီး သည့္အခါ စစ္ပြဲသည္ လူသားတို႔၏ ေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္ကို မခ်ဳိးဖ်က္ႏိုင္ ဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။

အာဖဂန္ႏိုင္ငံအႏွံ႔ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးအရ ေတာ္ေတာ္ကို ခ်ဳိ႕ငဲ့ၾကသည္။ တကၠသိုလ္ တစ္ခုလွ်င္ တစ္ႏွစ္စာ စာအုပ္ဝယ္ရန္ အသုံးစရိတ္က ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ဖိုးေလာက္သာ ရၾကသည္။ ဘာမီရမ္ ျပည္နယ္သည္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ကုန္းတြင္းပိတ္ကာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ႀကီးမားေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာမီရမ္ ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္သည္ တျခားတကၠသိုလ္မ်ားထက္ ပိုႏြမ္းပါးသည္။ မည္မွ်ပင္ ႏြမ္းပါးပါေစ ထိုတကၠသိုလ္သည္ အာဖဂန္နစၥတန္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကို ပညာျဖန္႔ ျဖဴးရာတြင္ ထိပ္ဆုံးက ေျပးသည့္ ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လြယ္လွသည့္ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ဘာမီရမ္က ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း အလြန္ တက္ၾကြၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုတတ္ ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ယိုယြင္း ပစ္ထားခံရသျဖင့္ စုစည္းကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကသည္။ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေနေအာင္ အလုပ္ခံထားရေသာ အာဖဂန္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ယခုလို စနစ္တက် ဆႏၵျပ စုစည္းေတာင္းဆိုမႈျပဳႏိုင္ဖို႔ တကယ္ မလြယ္ခဲ့ပါ။ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ မညီမွ်စြာ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ ခြဲေဝျခင္းကိစၥကိုလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက တညီတညြတ္တည္း ကန္႔ကြက္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကဳိးစားကာ ပညာေရး အဆင့္ျမင့္လာေအာင္ အားထုတ္မႈမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာက ထိုထိုေသာ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္။ ျပည္သူကလည္း ထိုကိစၥကို သိပ္ၿပီး ျပႆနာဟု မျမင္ေတာ့။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခံထားရသည္မွာ အက်င့္ကပါေနၿပီ။ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရး ဆိုသည္မွာ ေမြးကတည္းက ပါလာသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ တိုက္ယူရေသာ တိုက္ပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေပသည္။ ျပႆနာ ရွိေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားသူသည္ ျပႆနာရွိေနသည္ကို သိ႐ုံသာမက အဆိုပါ ျပႆနာထဲသို႔ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ကာ ဝင္ေရာက္ အေျဖရွာတတ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူမ်ားမ်ား ရွိလွ်င္ တိုင္းျပည္အေျပာင္းအလဲ ျမန္၏။

သန္႔ဇင္စိုး