POST TYPE

ARTICLE

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမွန္တရား
07-Sep-2017 tagged as

ယခုေဆာင္းပါးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘဂၤါလီျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Diplomat မဂၢဇင္းပါ ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး The Voice အေနႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းကို သုံးစြဲလိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း မူရင္းေဆာင္းပါးအာေဘာ္ ပ်က္ယြင္းသြားမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ေဆာင္းပါးတြင္ သုံးႏႈန္းထားသည့္အတိုင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသည္ The Voice ၏ အာေဘာ္မဟုတ္ပါေၾကာင္း အထူးေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ( အယ္ဒီတာ) 

Jasmine Chia ေရးသားသည့္ The Diplomat မဂၢဇင္းပါ The Truth About Myanmar's Rohingya Issue ေဆာင္းပါးကို NLM ဘာသာျပန္သည္

ဤျပႆနာသည္ အခ်ဳိ႕က မၾကာခဏ သ႐ုပ္ေဖာ္ေနၾကျခင္းထက္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္က ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အစိုးရထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ သို႔မဟုတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္  လြတ္ေျမာက္မႈကို လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးျဖစ္သူ အတိုက္အခံ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္စုေဝးေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာမ်ားက လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေခၚ ဘဂၤါလီ ျပႆနာကို အထူးအာ႐ုံစိုက္ ေဖာ္ျပေနၾကသည္။

New York Times သတင္းစာမွ နီကိုလပ္စ္  ခရစၥေတာ့ဖ္၏ ေဆာင္းပါးတြင္ “မၾကာမီ ကမာၻက သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ၾကေတာ့မည္။ ခ်စ္ခင္အပ္ေသာ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္သည္ ၂၁ ရာစု အက်ဥ္းစခန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဏာသုံး ထိန္းခ်ဳပ္ေနသည္” ဟု ေရးသားထားသည္။ ဘဂၤါလီ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ စစ္ေတြရွိ အေျခအေနဆိုးေသာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ အတင္းအက်ပ္ ေနရာခ်ထားျခင္း ခံေနရသည္။ ၂၀၁၅ ေမလက ထိုင္းႏိုင္ငံကမ္းလြန္တြင္ ေသာင္တင္ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အမ်က္ေဒါသမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆိုးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရက အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိျခင္းကို အဆုံးသတ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အၿမဲတမ္း ေတာင္းဆိုေနခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရ တာဝန္ယူေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက အာ႐ုံစိုက္ ဖိအားေပးလာမႈသည္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအၾကား ႀကီးထြားလာေသာ တင္းမာမႈမ်ားတြင္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ပါဝင္ပတ္သက္လာခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ႏိုင္ငံတကာက မွားယြင္းေဖာ္ျပေနၾကသည္ဟု ယုံၾကည္ေနၾကေသာ ရခိုင္အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ခါးသီးမႈမ်ား ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔လာေနသည္။

ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ အေျခအေနကို မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ရခိုင္သမိုင္း ကြၽမ္းက်င္သူ ဂ်က္ေကးပီလိုင္ဒါက ၎၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈစာတမ္း ‘႐ိုဟင္ဂ်ာ- အမည္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ ဝိေသသလကၡဏာ ရွာေဖြမႈ’ တြင္ ‘ကမာၻတစ္ဝန္းမွ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားကို ခ်ဳံ႕ပစ္ျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ဳိး၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ လကၡဏာ အစရွိေသာ ေဘာင္ဝင္မႈဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အလြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကသည္’ ဟု အေကာင္းဆုံး မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းကို အေပၚယံလွ်ပ္ကာ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူသည္မွာ လူမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ စုဖြဲ႔မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ၉ ရာစု ရခိုင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေခတ္ကတည္းက ရခိုင္ျပည္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ၂၀ ရာစုေခတ္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ဘက္မွ (ထိုစဥ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မေပၚေသးပဲ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ခဲ့) ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျဖတ္ကူးဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေဝဖန္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဘင္နီဒစ္ေရာ္ဂ်ာက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမ်ဳိးရင္း မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပခဲ့ဖူးသည္။ ယေန႔ေခတ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚေဝၚေနမႈသည္ လူမ်ဳိးဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သမိုင္းမ်ားမွ ႀကီးမားစြာ ကြဲထြက္ေနေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနၿပီး ဝိေသသလကၡဏာ တစ္ခုတေလကိုပင္ ေထာက္ျပရန္ အခက္အခဲ ရွိသည္ဟု ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ဂ်က္ေကးပီလိုင္ဒါက ေစာဒက တက္ထားသည္။

ဤသို႔ သုံးသပ္ျခင္းသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏  ႏိုင္ငံသား ေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းပယ္ရန္ မဟုတ္ပါ။  သို႔ရာတြင္ ေဘာင္ဝင္ရန္ ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားသည္ လက္ရွိနားလည္ထားၾကသည္ထက္ မ်ားစြာပိုမို ႐ႈပ္ေထြးေၾကာင္းကို ေထာက္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ သံတမန္တစ္ဦးက “ကိစၥရပ္ အားလုံးမွာ ျမန္မာလူထုနဲ႔ ခင္ဗ်ားနဲ႔ အျမင္တူလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥမွာေတာ့ လုံးဝ အျမင္တူမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ေမးစရာရွိေသာ အခ်က္မွာ ျမန္မာလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအၾကား ႀကီးမားေသာ ကြဲလြဲမႈ၏ အဓိကအခ်က္က ဘာျဖစ္မလဲ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ေဘးဒုကၡမ်ား ပေပ်ာက္ေရးတြင္ တိုးတက္မႈ ရွိေအာင္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္မလဲ စေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ယခုကိစၥမွာ ေဘာင္ဝင္မႈ ျပႆနာပင္ ျဖစ္ သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေခၚအေဝၚကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အသုံးျပဳမႈသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္ဆလင္ ဝိေသသ ထည့္သြင္းေနသည့္ ဇာတ္လမ္းကို တရားဝင္ ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ ေရာက္ေနသည္။ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႐ိုဟင္ဂ်ာသမိုင္း ပညာရွင္မ်ားသည္ ေဘာင္ဝင္မႈကိစၥက အဓိက ျဖစ္ေနျခင္းကိုပင္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိၾကဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေဘာင္ဝင္မႈကိစၥမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက နားလည္ျခင္းမရွိပဲ ခ်ဥ္းကပ္ေနမႈသည္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားက နားလည္မႈ လြဲမွားေနၿပီး ဝိုင္းအာေနၾကသည္ဟူေသာ ထင္ျမင္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဆစ္စလာ၊ ဝါလ္တန္၊ ျဖဴသီတို႔၏ Listening Project စာတမ္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ား၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ မြတ္ဆလင္အတုမ်ား ဝင္လာမည့္အေရးကို အမွန္တကယ္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနသူ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား ရွိသည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေကာလာဟလမ်ားက ေမာင္းႏွင္ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္တြင္ ရွိေနေသးသည္။ ေက်ာ္ရင္လိႈင္၏ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက အထင္လြဲမွားမႈ ေလ့လာျခင္းစစ္တမ္းကို ၿမဳိ႕ႀကီး ၇ ၿမဳိ႕တြင္ လူေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔အား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း ေကာက္ယူခဲ့ရာ မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒျဖန္႔မႈသည္ ပုံမွန္အမ်ဳိးသားေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက မြတ္ဆလင္မ်ားကို မႏွစ္သက္ျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ တိုင္းျပည္ကို မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းပစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ဟု ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ပိုမိုႀကီးထြား က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

New York Times တြင္ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအၾကား တင္းမာမႈ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ရခိုင္တို႔၏ အျမင္ပါဝင္မႈ အလြန္နည္းပါးေနသည္။ ခရစၥေတာ့ဖ္ကို ဘာၾကာင့္လဲဟု ေမးျမန္းေသာအခါ ျပႆနာမွာ အတိုအရွည္ ညႇိရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ဖတ္႐ႈသူ ဆုံး႐ႈံးမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဆယ္မိနစ္စာ မေက်ာ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ဟု ေျဖၾကားသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ေဘာင္ဝင္ေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မဆင္မျခင္ ေဖာ္ျပေနမႈသည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မွန္ ရွာေဖြမႈကိစၥ အေပၚတြင္ သာမကပဲ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ကူညီမႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း အမွန္တကယ္ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။        

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ 
Ref: The Truth About Myanmar’s Rohingya Issue by The Diplomat

  • TAGS