News

POST TYPE

ARTICLE

YBS ၅၅ ယာဥ္လိုင္း ပိတ္သိမ္းျခင္း ခံရမႈအေပၚ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ျဖင့္ သံုးသပ္ခ်က္
12-Jul-2017 tagged as YBS

၉.၇.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၄)တြင္ “YBS ၅၅ ယာဥ္လိုင္းအား လိုင္းပိတ္သိမ္းကာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီစနစ္ ယာဥ္လိုင္းျဖင့္သာ အစားထိုး ေျပးဆြဲေစမည္”ဟူေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ သတင္းအေနႏွင့္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္၊ မြန္းလြဲ  ၂ နာရီခန္႔က ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းေပၚ ပ်ဥ္းမပင္ေက်းရြာတြင္ YBS ၅၅ လိုင္းမွ ယာဥ္တစ္စီး တိုက္ေရာ့ျပဳတ္ကာ YBS ၃၇ ယာဥ္အား တိုက္မိ၍ ခရီးသည္ ၁၀ ဦး ေသခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ဟူေသာ ျဖစ္စဥ္ကို အေျခခံထားသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီဝါဒ သေဘာတရားမွာ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိပါသည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ သံုးသပ္ရေသာ္ ဒီမိုကေရစီသည္ ဝါဒ သေဘာတရားမဟုတ္၊ လုပ္နည္းစနစ္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ “ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း”ဟူေသာ စကားလံုးကို မ်ားစြာ သံုးစြဲလ်က္ရွိျခင္းက ဒီမိုကေရစီသည္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုသည္။ ထိုဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းကို လူတိုင္း က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။ ဂရိေခတ္ ေအသင္ ဒီမိုကေရစီသည္ ဂရိႏိုင္ငံသားတစ္စု၏ ဒီမိုကေရစီသာျဖစ္သည္။ ကၽြန္မ်ားမပါဝင္။ ထို႔အတူ ယေန႔ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္မွာလည္း “ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ”သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားဟု ဆိုသည္ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ မရွိဘဲ ၎ဒီမိုကေရစီသည္ အေျခခံဝါဒအားျဖင့္ ဘယ္စနစ္ကို အေျခခံသည္ကို ၾကည့္ဖို႔လိုပါသည္။ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတန္းစားကို အေျခခံသလား၊ က်ယ္ျပန္႔စြာျဖင့္ အားလံုးကို အေျခခံသလား ဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ဖို႔လိုပါသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ စာေရးသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ Individual Right ေခၚ ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးကို အေျခခံပါသည္။ လူသားဝါဒ (Humanism) ႏွင့္ ပုဂၢလိကဝါဒ (Individualism) တို႔ကသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဝါဒဟု ေျပာလိုပါသည္။

သို႔ပါ၍ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးဝါဒ ဘယ္ကို ဦးတည္ေနသည္။ ဘယ္ကဲ့သို႔ ရပ္တည္ေနသည္ကို သိရွိရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ အဘယ္မွ် ရွိသည္ကို သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။ YBS ၅၅ ယာဥ္လိုင္းပိတ္ခံရမႈသည္ ယာဥ္တစ္စီး၏ ေပါ့ဆမႈတြင္ အေျခခံသျဖင့္ “ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္”စနစ္ျဖင့္ အေရးယူခံရသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုမေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားေသာယာဥ္မွအပ ပိတ္သိမ္းခံရေသာ အျခားယာဥ္မ်ားမွာ ယာဥ္တိုက္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ျပစ္မႈလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အကယ္၍ ယာဥ္လိုင္းတစ္ခုလံုးအား မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ရသည္ဆိုပါကလည္း ယခင္ကတည္းကပင္ လုပ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏိုင္ငံသား သက္ဦးဆံပိုင္ အာဏာရွင္မ်ား လက္ထက္ကပင္ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ ရွင္သန္ခဲ့သည္။ ဒ႑ာရီအရပင္ဆိုေစ “က်န္စစ္သား မင္းေလာင္းကေလး”ေၾကာင့္ အရြယ္တူကေလးေတြ အသတ္ခံရသည္။ ၾကဴပင္ခုတ္ ၾကဴငုတ္မက်န္ေစရ ဟူသည့္အတိုင္း အင္းသူႀကီး “ငၾကဴ”၏ သားသမီးမ်ားပါ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ မီးေလာင္တိုက္သြင္း သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရသည္။ စဥ့္ကူးမင္းဆိုလွ်င္ သူတစ္ဦးတည္းသာမဟုတ္၊ မိဖုရားမ်ား၊ လူမမည္ကေလးမ်ားပင္လွ်င္ မီးေလာင္တိုက္သြင္းခံရသည္။ ျမန္မာမင္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု စာတမ္းတြင္လည္း မီးေလာင္ တိုက္သြင္းၿပီး ေသဒဏ္ေပးခံရလွ်င္ လူအေရအတြက္အလိုက္ ကုန္က်မည့္ ေလာင္တိုက္၊ ထင္း၊ ဝါး စသည္တို႔ တြက္ခ်က္တင္ျပရသည့္ ကိစၥပါဝင္သည္။ သို႔ပါ၍ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ကား အာဏာရွင္စနစ္၏ အေငြ႔အသက္ဟု ေျပာခ်င္သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္လည္း သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ကဲ့သို႔ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳေစကာမူ “ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး”အေရးယူခံရလွ်င္ သား “အရာရွိငယ္”ကပါ ထြက္ရသည္ စသည့္ အေငြ႔အသက္က ပါလာသည္။

ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား အာဏာပိုင္ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွ ရွင္သန္လာၾကရာ၊ သတိျဖင့္ မတြန္းလွန္လွ်င္ ထိုအေငြ႔အသက္မ်ား ပါလာၾကေပမည္။ ထို႔အေငြ႔အသက္တို႔မွ ကင္းလြတ္သူကား “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္”တစ္ဦးတည္းသာ ရွိပါလိမ့္မည္။ က်န္ေသာ အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္ အားလံုးအေနႏွင့္ သတိခ်ပ္ရပါလိမ့္မည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရတြင္လည္း ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အေကာင္းဆံုး သာဓကမွာ ေနျပည္ေတာ္အလြန္ တံတားေအာက္သို႔ ရာဇာမင္းယာဥ္တစ္စီး ထိုးက်၍ လူ႔အသက္မ်ား ဆံုး႐ံႈးရာမွ “ရာဇာမင္း”ယာဥ္လိုင္း ပိတ္သိမ္းခံရသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရမွာ အာဏာရွင္ကို အေမြခံခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္၍ မဆန္းပါ။ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား အုပ္ခ်ဳပ္သူ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ အာဏာရွင္ဘီလူးကို တြန္းလွန္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအာဏာရွင္ဘီလူး၏ ေနရာတြင္ မိမိတို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေနရာ ယူခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ဘီလူး၏ လုပ္ကိုင္ပံုကိုၾကည့္ကာ မသိမသာ အတုခိုးေနပါက “အာဏာရွင္ ရကၡိဳသ္ဘီလူး”ေနရာတြင္ “အာဏာရွင္ လူ႔ဘီလူး” ျဖစ္လာေပမည္။

သို႔ပါ၍ အာဏာရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အာဏာရွင္ဘီလူး ေတာ္လွန္ေရးသမားဘဝႏွင့္ မၿပီးေပ။ “အပူေဇာ္ခံ ႐ုကၡစိုး” ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္။

နည္းလမ္းက ရွိပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းကို အေျခခံသည့္ ပုဂၢလိကဝါဒ ထြန္းကားဖို႔ ေဆာင္ရြက္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္အေပၚ အေတြးအေခၚ ဆင္ျခင္၊ သံုးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္ပါ။ ဤဝါဒသည္ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ ပညာရွင္ေသာမတ္စ္ဂ်က္ဖာဆင္မွ စခဲ့သည့္ အေမရိကန္ပုဂၢလိက ဝါဒကို ေလ့လာ႐ံုသာ ျဖစ္သည္။

သို႔ပါလွ်င္ ၅၅ YBS ေတြအေပၚ တစ္ဦးခ်င္း တစ္စီးခ်င္း စဥ္းစားပါ။ ယာဥ္လိုင္းတစ္ခုလံုး ပိတ္သည္ကို မတရားဟု သူတို႔ခံစားရလွ်င္ တရား႐ံုးမွတစ္ဆင့္ သူတို႔ကို (ပယ္ဖ်က္ခြင့္) ေတာင္းခံပါေစ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ကပဲ (Rule of Law) ဟု ေျပာခဲ့သည္မဟုတ္လား။

ပုဂၢလိကဝါဒကို အေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထြန္းကားပါေစ။

ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳး