News

POST TYPE

ADVERTORIAL

ဒီႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ေဖာင္ အပယ္မခံရေလေအာင္
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ မိဘမ်ား၊ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား စိတ္ဝင္စားရဆံုး၊ စိတ္လႈပ္ရွားရဆံုးေသာ စာေမးပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္မွ ၁၇ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း သိပၸံတြဲ၊ ဝိပၸံတြဲ၊ ဝိဇၨာတြဲမ်ား ေျဖဆိုရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းမႈေပါင္းမွာ ၇၆၇,၄၂၂ ဦး ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေျဖဆိုခဲ့သူေပါင္းမွာ ၇၁၆,၁၈၈ ဦးသာ ရွိခဲ့ပါသည္။ 

‘၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ေျဖဆိုမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေက်ာင္းေျဖေရာ၊ အျပင္ေျဖေရာ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္မွ ၂၉ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနသို႔ အၿပီးတင္သြင္းရမည္’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးညႊန္႔က ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းခြဲမ်ား၊ တြဲဖက္အထကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ (ပုဂၢလိက) ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္ေနသူမ်ားကို ‘ေက်ာင္းေျဖ’ ဟု သိထားၾကပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမွာ တစ္ႏွစ္က်႐ႈံးၿပီး အဆိုပါေက်ာင္းမ်ား မတက္ဘဲ စာေျဖသူမ်ားကို ‘အျပင္ေျဖ’ ဟု နားလည္ထားၾကပါသည္။ 

ေက်ာင္းေျဖသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ အတန္းပိုင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ လည္းေကာင္း၊ အျပင္ေျဖသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ႐ံုးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေဖာင္ႏွင့္ ကတ္ျပားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္အတြင္း အခ်ိန္မီ တင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

စာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုမည့္ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေျဖဆိုၾကမည့္ ဘာသာတြဲမ်ား ၁၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ ျဖစ္ပါက အစိမ္းေရာင္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္္လႊာႏွင့္ ကတ္ျပားအစိမ္းကို လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတြဲ ၂၊ ၃၊ ၄ ျဖင့္ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္ ပန္းေရာင္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပန္းေရာင္ ကတ္ျပားမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ကို ျဖည့္စြက္တင္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသအသီးသီးရွိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန အေနႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္စံုလွ်င္ ၂၀၀ က်ပ္၊ ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္းခ ၇၀၀ က်ပ္တို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ညႊန္ၾကားထားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ စာေရးသူ အေနႏွင့္ ေလ့လာၾကည့္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ပင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေရာင္းခ်သည့္ ႏႈန္းထားမ်ား မတူညီေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္စံုလွ်င္ ၃၀၀ က်ပ္ (တံဆိပ္ေခါင္းခမပါ)၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅၀၀ က်ပ္ (တံဆိပ္ ေခါင္းခမပါေသး) ျဖင့္ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ေဖာင္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးလွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားရွိသလို ၁၇၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုခြင့္ ကတ္ျပားမ်ားကို စာေမးပြဲႀကီးမတိုင္မီ ၁၀ ရက္အလိုတြင္ ေက်ာင္းေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ တက္ေနသည့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား (အထက) တြဲဖက္ေက်ာင္းခြဲမ်ား၊ (ပုဂၢလိက) ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး အျပင္ေျဖမ်ားသည္ မိမိတို႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ တင္ထားခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ထုတ္ေပးေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေပသည္။ ထိုစာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ကတ္ျပားမ်ားကို ထုတ္ယူၿပီးတိုင္း မိတၱဴတစ္စံုေလာက္ အနည္းဆံုး ကူးယူထားၾကပါရန္ စာေရးသူအေနႏွင့္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ 

ထိုစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ အစိမ္းေရာင္ကတ္ျပား (သို႔မဟုတ္) ပန္းေရာင္ကတ္ျပားကို တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုသည့္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနရွိ တာဝန္ခံက သိမ္းဆည္းေလ့ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္မူ စာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုၿပီးစီးသည္မွ သိမ္းဆည္းေလ့ ရွိပါသည္။  
စာေရးသူအေနႏွင့္ ပညာေရးေလာကကို ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ ျဖတ္သန္းခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဘဝကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲႀကီး စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေဖာင္မ်ား တင္ၾကရာတြင္ သတိျပဳစရာ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္တို႔ကို တင္ျပလိုပါသည္။ 

၁။ စာေျဖမည့္သူတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ဖခင္ႏွင့္ မိခင္တို႔၏ အမည္မ်ားကို အဂၤလိပ္လို ေရးသားရာတြင္ စကားလံုးတိုင္းကို စာလံုးႀကီး Capital Letter ျဖင့္ ေရးသားရပါမည္။ ဥပမာ U MAUNG TUN, DAW HTAY HTAY WIN

၂။ ဓာတ္ပံုကို ကာလာ အေရာင္ သို႔မဟုတ္ အျဖဴအမည္း တစ္လက္မ (သို႔မဟုတ္) တစ္လက္မခြဲပတ္လည္ အရြယ္အစား ေပးရမည္။

၃။ ေျဖဆိုမည့္သူသည္ ႏွစ္တက္ (Fresher) ျဖစ္လွ်င္ နဝမတန္း ခံုအမွတ္ႏွင့္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းအမည္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပရပါမည္။ ေျဖဆိုသည့္ ႏွစ္က် (Repeater) ျဖစ္လွ်င္ နဝမတန္း ခံုအမွတ္အျပင္ မႏွစ္က ေျဖဆိုခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ခံုအမွတ္၊ စာစစ္ဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ျဖည့္စြက္ရပါမည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ခံုအမွတ္တို႔ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနပါက မိမိေျဖဆိုခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးတြင္ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ 

၄။ ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ အမွားအယြင္းရွိပါက တာဝန္ရွိသူမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံႏိုင္ရန္ ေဖာင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ျဖည့္သည့္ ေနရာတြင္ မိမိအား အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုသာ ျဖည့္စြက္ေပးေစခ်င္ပါသည္။ 

၅။ ေျဖဆိုခြင့္ ကတ္ျပားအစိမ္း (သို႔မဟုတ္) ပန္းေရာင္ေပၚတြင္ မည္သည့္အမွားကိုမွ် မျပဳလုပ္ရပါ။ မွားခဲ့ေသာ အမွားေနရာကို Correction Pen ျဖင့္ လံုးဝမျပင္ရပါ။ အရမ္းအေရးႀကီးပါသည္။ 

၆။ ထို႔ေၾကာင့္ မူရင္းေဖာင္ကို မျဖည့္မီ အရင္ဦးဆံုး ေဖာင္စာရြက္ႏွင့္ ကတ္ျပားတို႔ကို မိတၱဴကူးထားသင့္ပါသည္။ ၿပီးမွ ထိုမိတၱဴစာရြက္ေပၚတြင္ တိတိက်က် ျဖည့္စြက္ၿပီး နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူ တစ္ဦးဦး ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းစာေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ တစ္ဦးဦးအား ျပသၿပီးမွ မူရင္းေဖာင္ႏွင့္ ေျဖဆိုခြင့္ ကတ္ျပားေပၚတြင္ ျဖည့္စြက္သင့္ပါသည္။ 

၇။ မိမိေျဖဆိုရမည့္ ဘာသာတြဲကို ျဖည့္စြက္ရာတြင္ ဇီဝေဗဒ ဘာသာတြဲ၊ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာတြဲ စသည္တို႔ကို မွားယြင္းစြာ မျဖည့္မိဖို႔ လံုးဝ၊ လံုးဝ အေရးႀကီးပါသည္။ 

‘သတိမမူ ဂူမျမင္’ သတိမူက ျမဴမႈန္ကိုပင္ ျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ကို အနာဂတ္လူငယ္ ေက်ာင္းသားတိုင္း သတိခ်ပ္သင့္လွေပသည္။ မိမိတို႔ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား လွမ္းတက္ရာတြင္ ေလွကားထစ္သဖြယ္ ျဖစ္သည့္၊ ေပါင္းကူးတံတားတစ္ခု ျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေဖာင္ႏွင့္ ကတ္ျပားကို ၿပီးစလြယ္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားၿပီး ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါက ေႏွာင္း ေနာင္တရမည့္သူမွာ မိမိသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အသိ၊ သတိႏွင့္ယွဥ္ကာ ‘ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္’ တို႔ကို အေလးထားဂ႐ုျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း ေလးေလးနက္နက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
       
ဂ်က္ဖရီတင္အုန္း (ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္)