News

POST TYPE

ABOUT US

သစ္ပင္စိုက္သူ ကားဒ႐ိုင္ဘာ
07-May-2017


ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ရွာရန္ကူးမားသည္ သူ႔အားလပ္ခ်ိန္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို စာဖတ္ရင္းျဖင့္ ကုန္လြန္ေလ့ ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၆ ႏွစ္ေလာက္က သက္တမ္း ၂၀ဝ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေရွးက်မ္းတစ္ေစာင္ကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရသည္။ ထိုစာအုပ္မွ သစ္ပင္မ်ား၊ ေတာအုပ္မ်ားအေၾကာင္းကို အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ ေလ့လာခဲ့ရသည္။ သစ္တစ္ပင္သည္ ကေလး ၁၀ ဦးကို အက်ိဳးရွိေစသည္ဟူေသာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို သူ အႏွစ္သက္ဆံုး ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားသည္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးျခင္းအေၾကာင္း၊ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအေၾကာင္းတို႔ကို စေျပာလာၾကသည္။ သစ္ပင္တစ္ပင္ စိုက္ရန္ကိုမူကား သိပ္ေတာ့ မလုပ္ျဖစ္ၾက။ ထိုစာအုပ္ကို ဖတ္ၿပီးေနာက္ ရွာရန္ကူးမား ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်လိုက္သည္။ သူ႔ ဝန္းက်င္စိမ္းလန္း စိုျပည္ဖို႔ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ သူ ကူညီေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုၿပီး ျဖစ္ေခ်သည္။ 

ရွာရန္ကူးမားသည္ ကီရာလာျပည္နယ္မွ သန္ကူရီဆီ ေက်း႐ြာေလးတြင္ ေနထိုင္သည္။ သူ႔ေဒသတြင္ ႀကီးထြား ေပါက္ေရာက္မႈျမန္ၿပီး တိရစၧာန္မ်ား ငွက္မ်ားအတြက္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အပင္မ်ားကို စိုက္ရန္ စဥ္းစားေလ့လာခဲ့သည္။ အစပိုင္းကေတာ့ အိမ္အနီးနားမွာပဲ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ အရိပ္ရပင္မ်ား၊ သစ္သီးေပးေသာ အပင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သီးပင္ႀကီးမ်ားက ငွက္မ်ား၊ ရွဥ့္မ်ားႏွင့္ လင္းႏို႔မ်ားကို ေနရာေပးေခ်သည္။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာေအာင္ ရွာရန္ တစ္ဦးတည္း အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ပါသည္။ သူ လက္ထပ္ၿပီးေသာအခါ ဇနီးျဖစ္သူလည္း သူ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ကေလးမ်ားလည္း ထြန္းကားခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂ႐ုစိုက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္မိသားစုလံုး ပါဝင္လာေပၿပီ။ 

သစ္ပင္ငယ္တစ္ပင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖင့္ ရွင္သန္လာၿပီဆိုလွ်င္ ရွာရန္သည္ ပလတ္စတစ္ ေရဘူးကို အေပါက္ေဖာက္ၿပီး သစ္ပင္ႏွင့္ ကပ္ခ်ည္ ေပးထားလိုက္သည္။ ေရဘူးထဲမွ ေရမ်ား တစ္စက္ စက္က်ျခင္းျဖင့္ သစ္ပင္ငယ္၏ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေရမ်ား စိုသြားပါေတာ့သည္။ ရပ္႐ြာကို က်န္းမာလတ္ဆတ္ေစေသာ ေတာအုပ္ တည္ေဆာက္ျခင္း အစီအစဥ္က လွပေကာင္းမြန္လာေသာအခါ အျခား႐ြာသားမ်ားပါ ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ စိတ္ဝင္စား ဆက္သြယ္လာၾကသည္။ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝိုင္းဝန္း ကူညီလာၾကသည္။ ႐ြာေလး၏ ၁၅ ကီလိုမီတာ ပတ္လည္တြင္ သစ္ပင္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ခန္႔ လွပစိမ္းလန္းစြာ ေတာထ ေနေခ်ေလၿပီ။ 

ယာဥ္ေမာင္းဘဝကို လြန္ခဲ့သည့္ ၈ ႏွစ္ေလာက္က စတင္ခဲ့သည္။ ရွာရန္သည္ ကားတစ္စီး ဝယ္လိုက္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းအလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကား၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုကို အဂၤလိပ္လိုႏွင့္ မာလာ ယာလန္ ဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ ေရးသားထားသည္။ “ေရကို ေခၽြတာပါ။ သစ္ပင္မ်ားကို ကယ္တင္ပါ”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကားကို ငွားစီးၾကေသာ ခရီးသည္မ်ားလည္း သူ႔လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ခရီးသည္ေတြ ေမးလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္က စကားစ စရာ မလိုပါဘူး၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပဲ သိခ်င္လာၿပီး ေမးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း လုပ္ေနတာ မွန္သမွ်ကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပတာပါပဲ”ဟု ရွာရန္ကူးမားက ဆိုသည္။ “သူတို႔ ဘာကိုပဲေမးေမး ကၽြန္ေတာ္က မဆိုင္းမတြ ရွင္းျပတာပါပဲ”ဟု ကူးမားက ဆိုသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ၄ ႏွစ္ေလာက္ကမွ ကူးမားသည္ ေနာက္ထပ္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူ႔အပင္မ်ား၏ ေအာက္ေျခ ေရေလာင္းထားရာ ေရအိုင္ေနရာမ်ားသို႔ ငွက္မ်ား ေရာက္လာကာ ေရေသာက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရာက ထိုလုပ္ငန္း စသည္ဟု ဆိုရမည္။ သူတို႔ျပည္နယ္က အပူပိုင္းျဖစ္သည္။ ငွက္မ်ားလည္း ေရငတ္ၾကေပလိမ့္မည္။ အုန္းမုတ္ခြက္မ်ားအတြင္း ေရမ်ား ထည့္ကာ ပံုမွန္ ထားေပးသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေပးျခင္းက ေက်းငွက္ သာရကာမ်ားကို ဆြဲေဆာင္သည္ကို သူေနာက္ပိုင္း သတိထားမိလာခဲ့ပါသည္။ 

ယခုအခါ ငွက္ကို ေရတိုက္သည့္ အိုးမ်ားႏွင့္ အစားအစာ ေကၽြးသည့္ ေနရာမ်ားစြာ သူ႔ၿခံထဲတြင္ပင္ ၂၅ ေနရာ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကူးမား၏ ၿခံဝင္းထဲတြင္ အၿမဲတမ္း က်ီက်ီက်ာက်ာ အသံမ်ား ၾကားေနရတတ္သည္။ ေႏြရာသီဆိုလွ်င္ သူ႔ၿခံႏွင့္ သူတို႔႐ြာ ေတာအုပ္တြင္ လာေနၾကသူ ငွက္မ်ိဳးေပါင္း ၂၃ မ်ိဳးရွိသည္ဟု သူက ေရတြက္ထားသည္။ 

ရွာရန္ကူးမားႏွင့္ သူ႔ေတာအုပ္ အေၾကာင္းကို ေဒသမီဒီယာမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္း ေဖာ္ျပလာၾကသည္။ လူအမ်ားလည္း အားက်ၾကသည္။ အျခားေဒသမွ စာဖတ္သူမ်ားက ရွာရန္ကူးမားကို ဖုန္းဆက္ၾကသည္။ သူတို႔ေဒသတြင္လည္း ဘာပင္ေတြ စိုက္ရင္ ေကာင္းမလဲဟု အႀကံေတာင္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ တယ္လီဖုန္း ဆက္လာၾကသူ မိတ္ေဆြမ်ားကို ရွာရန္ ကူညီေပးပါသည္။ အပင္ေပါက္ေလးမ်ားကို သူကိုယ္တိုင္ ကားေမာင္းၿပီး သြားပို႔ေပးသည္။ ျပည္နယ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ကလည္း ႐ံုးဝန္းက်င္ရွိ သစ္ေတာ သစ္ပင္စိမ္းလန္းေရး အႀကံေပး ကူညီပါရန္ ကူးမားကို ဆက္သြယ္လာခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က သူ႔႐ံုး ျပန္လည္ စိမ္းလန္းလာဖို႔ ကူညီေပးပါဟု ေမတၲာရပ္ခံခဲ့သည္။ သစ္ပင္စိုက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သူႀကီးၾကပ္ေပးသည္။ ေက်းငွက္သာရကာတို႔ ေပ်ာ္သည့္  အပင္မ်ားကို စိုက္ေပးသည္။ ယခုအခါ ျပည္နယ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ၿခံဝင္းႀကီးသည္ ငွက္ဥယ်ာဥ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ သူေဆာင္႐ြက္ေပးသမွ်သည္ လူသိပါေစေတာ့ဟု လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ စိမ္းလန္းေသာဝန္းက်င္ ျဖစ္သြားေရးက သူ႔အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရွာရန္၏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈေၾကာင့္ အစိုးရ သစ္ေတာဌာန အပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားစြာက ေပးအပ္ခဲ့ေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆုေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိထားခဲ့ေပသည္။ 

အမ်ားအက်ိဳးကို လိုလားေသာ စိတ္ႏွင့္ မိမိ၏ ဝါသနာတို႔ ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုသည့္ ဝါယမ စိုက္ထုတ္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ကူးမားသည္ ဘယ္ကာလတြင္ ဘာႀကီးျဖစ္ရမည္ဆိုေသာ စီမံခ်က္ကို ဗဟိုျပဳသည့္ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူ မဟုတ္။ မိမိဝါသနာႏွင့္ ေစတနာကို အရင္းတည္ကာ အားလွ်င္ အားသလို မိမိေနအိမ္ ၿခံဝင္း အမ်ားေနရာ မခြဲဘဲ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အမ်ား၏ ပါဝင္လာမႈကိုလည္း ေနရာေပးရဲသည့္ စိတ္ေၾကာင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ေအာင္ျမင္လာျခင္း ျဖစ္ပါေပသည္။ သင္သည္ ကမၻာႀကီးကို ကယ္တင္၍ မရပါ။ သို႔ေသာ္ ဖ်က္ဆီးသူမ်ားထဲတြင္ မပါ၍ေတာ့ ရပါသည္။ ကူးမားသည္ သဘာဝ ၀န္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေစတနာ အရင္းခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

သန္႔ဇင္စိုး

  • VIA