News

POST TYPE

ABOUT US

ျပဇာတ္အဖြဲ႔
30-Apr-2017


ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ကတည္းက မီရွဲခရစၥတီဟာ စင္တင္ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္ကို ဒါ႐ိုက္တာ လုပ္ခဲ့သည္။ သူ႔သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အၾကားအာ႐ံု ခ်ိဳ႕ယြင္းေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမတစ္ေယာက္အျဖစ္ ခရစၥတီသည္ အၾကားအာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးမ်ားကို စကားေျပာတတ္ေစရန္၊ နားေထာင္တတ္လာေစရန္ ကူညီေပးသည္။ ျပဇာတ္ အႏုပညာကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္လာေစျခင္းတို႔ တိုးတက္လာေၾကာင္း သူ နားလည္ထားပါသည္။ “ဇာတ္႐ုပ္ရဲ႕ အဝတ္အစားကို ဝတ္ထားၿပီးေတာ့ အၾကားအာ႐ံု ခ်ိဳ႕တဲ့ေနတဲ့ ကိုယ့္လို သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း ေဘးမွာ အတူပါတဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ခံစားလာရေစပါတယ္”ဟု ခရစၥတီကေျပာၾကားသည္။ “ကၽြန္မ ပရိသတ္ထဲကို ၾကည့္မိတယ္။ မိဘေတြဟာ မ်က္ရည္က်ေနၾကတယ္။ သူတို႔ ကေလးေတြလည္း ဒါမ်ိဳးလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ျမင္ရေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတယ္”ဟု ျပဇာတ္ ဆရာမက ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ ျပဇာတ္လႈပ္ရွားမႈက ေအာင္ျမင္ေတာ့ အစီအစဥ္ေလးကို ဆက္လုပ္ဖို႔၊ တျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ပါ သြားလုပ္ဖို႔ ခရစၥတီကို တိုက္တြန္းၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ No Limits Theater အဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းျပည္အႏွံ႔ ခရီးသြားခဲ့သည္။ အၾကားအာ႐ံု ထိခိုက္ေနေသာ ကေလးမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ဆံုေတြ႔ေစခဲ့သည္။ သူတို႔ကို အတူတကြ ေလ့က်င့္ေစၿပီး အထူး ေရးသားေပးထားသည့္ ျပဇာတ္ ဇာတ္ညႊန္းမ်ားျဖင့္ အတူတကြ သ႐ုပ္ေဖာ္ တင္ဆက္ၾကသည္။ တစ္ေနရာၿပီး တစ္ေနရာ ကေလးမ်ားအတြက္ လိုက္လံ အလုပ္လုပ္ေပးရင္းျဖင့္ သတိထားမိလာသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိပါသည္။ ေစာစီးစြာ ကုသေလ့က်င့္ေပးခံရေသာ ကေလးမ်ားက စကားေျပာ စြမ္းရည္ႏွင့္ စာဖတ္စြမ္းရည္တို႔တြင္ ပိုမို တိုးတက္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ အၾကားအာ႐ံု ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးမ်ားမွာကား ထိုသို႔ အခြင့္အေရး မ်ိဳးရရန္ မလြယ္ၾကေပ။ ကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မိသားစုမ်ားက မတတ္ႏိုင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
 
“ဒါဟာ လံုးဝ မမွ်တပါဘူး။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ မိသားစုေတြအတြက္ အကူအညီ ျဖစ္ေစတဲ့ ပညာေရး စင္တာတစ္ခုကို တည္ေထာင္ဖို႔ ကၽြန္မ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။ No Limits ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ပရဟိတ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ ယခုအခါ ပညာေရးဌာန သံုးခုအထိ တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားေဒသကို အေျခစိုက္ထားသည္။ အဆိုပါ ပညာေရး စင္တာမ်ားက အၾကားအာ႐ံု ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား၊ တိုးတက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ရသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ကေလးေပါင္း ၆၀ဝ ခန္႔ ႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနသည္။ No Limits အဖြဲ႔သည္ ျပည္နယ္ေပါင္း ၁၃ ျပည္နယ္တြင္ ျပဇာတ္ေပါင္း အႀကိမ္ ၁၀ဝ ခန္႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လူေပါင္း ႏွစ္သိန္းခန္႔ထံသို႔ ျပဇာတ္အဖြဲ႔က သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

အၾကားအာ႐ံု ထိခိုက္ထားေသာ ကေလးမ်ားကို ျပဳစု ေလ့က်င့္ေပးရျခင္းသည္ လြယ္လွသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အျမင္အာ႐ံု အားနည္းသူကို မ်က္မွန္တပ္ ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ အဆင္ေျပသြားမည္ဟု ယူဆသူမ်ား ရွိတတ္သည္။ နားတြင္ အၾကားအာ႐ံုစက္ေလး တပ္ေပးလိုက္႐ံုျဖင့္ ဘာသာစကားမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ၿပီဟု ယူဆ၍ မရပါေပ။ တခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားက အသက္ ၃ ႏွစ္ရွိသည့္တိုင္ ထိုစက္ကို မတပ္ဆင္ရေသး။ ၃ ႏွစ္ေလာက္မွ စတပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္လံုးလံုး ဘာသံကိုမွ ေကာင္းေကာင္း မၾကားခဲ့ဖူးေပ။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကူညီေပးကာ အသံမ်ားကို နားလည္လာႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးရသည္။ ဝင္ေငြနည္း မိသားစုမ်ားမွ ကေလးမ်ားဆိုလွ်င္ ေဆာလ်င္စြာ ရရွိသင့္သည့္ ျပဳစုကုသမႈမ်ားကို မရခဲ့ေပ။ သို႔ျဖင့္ စာဖတ္သည့္ စြမ္းရည္ပင္ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ သူတို႔ကေလးမ်ား ဘယ္ေတာ့မွ စကားေျပာတတ္မည္ မထင္ေတာ့ဟု အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားက ထင္ၾကသည္။ “စကားလံုးေတြကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခု သင္ရတယ္။ ဘယ္လို စကားေျပာရမယ္ဆိုတာ သင္ေပးရတယ္”ဟု မီရွဲက ဆိုသည္။

အၾကားအာ႐ံု ထိခိုက္လ်က္ရွိေသာ ကေလးကို အၾကားအာ႐ံု ေကာင္းလာေအာင္ စီစဥ္ကူညီရျခင္းသည္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတတ္သည္။ မိဘမ်ားသည္ အလုပ္ပိုလုပ္ၾကၿပီး ကေလးအတြက္ ေငြမ်ားမ်ား သံုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ထိုအခါ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူေနသည့္ အခ်ိန္ေပးမႈ နည္းလာသည္။ No Limits သို႔ လာေရာက္ ခ်ိတ္ဆက္ၾကေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္။ မိဘမ်ားကိုလည္း သင္တန္းျပန္ေပးသည္။ ထိုရရွိလာေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ အိမ္တြင္ ကေလးမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ေပသည္။

“ကၽြန္မ ကေလးေတြဟာ ေကာလိပ္ ေရာက္ကုန္တဲ့သူနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့သူနဲ႔ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါကို ၾကည့္ရတာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔မွာ အနာဂတ္ေတြ ရွိေနၿပီေလ။ သူတို႔ ဘဝအတြက္ အိပ္မက္ေတြ အႀကီးႀကီး ရွိေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ခရစၥတီက ဆိုသည္။ “တခ်ိဳ႕ကေလးေတြက ေလယာဥ္ ေမာင္းႏိုင္သြားၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ သိပၸံပညာရွင္ျဖစ္တယ္။ ေရွ႕ေနေတြ ရွိပါတယ္။ စိတ္ပညာရွင္ေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ အၾကားအာ႐ံု ထိခိုက္ေနေပမယ့္ ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

အႏုပညာသည္ ကုစားပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ အသံုးဝင္သည္ကို မီရွဲ ႏွင့္ No Limits လႈပ္ရွားမႈက သက္ေသျဖစ္ပါသည္။ ျပဇာတ္ အႏုပညာသည္ စကားလံုးမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္ အမူအရာမ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ရသည့္ အႏုပညာပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ကူညီေပးသည့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းတြင္ အႏုပညာကို ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါ ရလဒ္ကလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါသည္။ ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္က ၿပီးသြားတိုင္း ကေလးမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ တျခား ကေလးမ်ားလို ငါလည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သားပဲဟု ျမင္လာၾကသည္။ အေရးႀကီးေသာ ကုစားေပးမႈျဖစ္သည္။ 

သန္႔ဇင္စိုး 

  • VIA