News

POST TYPE

ABOUT US

မတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္သူ
22-Jan-2017

ေခတ္မီဟိုတယ္ႀကီး၏ အေနာက္ဘက္ အဝါေရာင္ ခပ္ညစ္ညစ္စာအုပ္မ်ား အထပ္ထပ္ပုံထားရာလမ္း။ ေခတ္အဆက္ဆက္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားရာ နယ္ေျမ။ ထိုေနရာ ၃၁ လမ္းတြင္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္လည္း ရွိသည္။ စာေပလမ္းၾကားတြင္ အိုင္တီပညာရွင္တစ္ဦး ဖြင့္ထားသည့္ ေကာ္ဖီဆိုင္။ 

မတူညီသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ႏွစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနသူ၊ ျမန္မာေကာ္ဖီအျဖစ္ ရွမ္းေတာင္ျမင့္ ေကာ္ဖီ Genius အမွတ္တံဆိပ္ကို ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ မိတ္ဆက္ေပးသူမွာ ဦးေငြထြန္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစာေရးသားသည့္စနစ္ ယူနီကုတ္စာလုံး ေဖာင့္တီထြင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသားသည့္ အိုင္တီပညာရွင္သည္ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္လည္း ျဖစ္လာသည္။ အေျခခံမတူညီသည့္ လုပ္ငန္းႏွစ္မ်ဳိးကို တစ္ၿပဳိင္နက္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ...။

ႀကီးပြားေရးတက္က်မ္းမ်ား၌ အလုပ္ေအာင္ျမင္ေစရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ လက္ရွိလုပ္ေနသည့္ အလုပ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အလုပ္ကိုသာ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ ဆိုထားေလ့ ရွိသည္။ 

ဦးေငြထြန္းကမူ ယင္းကဲ့သို႔ မဟုတ္ေခ်။ ေဆာ့ဖ္ဝဲအပိုင္း၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ Networking အပိုင္းမ်ားကို အဓိကထား ေရးဆြဲေသာ အိုင္တီလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္သူ ျဖစ္ေနၿပီး ထိုအလုပ္လုပ္ေနရင္း တစ္ဖက္မွာလည္း ေကာ္ဖီအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသူ ျဖစ္သည္။ 

ဦးေငြထြန္းအတြက္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ေစ့ေဆာ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ရွိသည္။ ယင္းကို သူက ယခုလို ေျပာျပသည္။ 

“စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ခ်င္တာရယ္၊ ျပည္တြင္းမွာ ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ေတြပဲ ဝယ္သုံးေနရတယ္။ ဒါကိုတားခ်င္လို႔။ ေနာက္တစ္ခုက Export လုပ္လိုက္လို႔ အပယ္ခံေတြကိုပဲ စားေနရတယ္။ အဲဒါမႀကိဳက္လို႔”
 
အဆိုပါ အခ်က္မ်ားအျပင္ ေတာင္သူမ်ား ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ၿပီး ဝင္ေငြရႏိုင္သည့္  နည္းလမ္းကလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးသာ ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုလုပ္ငန္းကို ကူညီလိုရင္း ေကာ္ဖီထုတ္ရန္ ဆႏၵရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ထိုသို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေကာ္ဖီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ကာယ၊ ႐ုပ္ခႏၶာထက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း အေတြးအႀကံမ်ားႏွင့္ ေတြးေတာကာ အလုပ္လုပ္ရသူမ်ားက ေကာ္ဖီကိုပို၍ ေသာက္ၾကသျဖင့္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားလာၿပီး ေလ့လာခဲ့သည္။ 

ယင္းေနာက္ပိုင္း ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ဳိးေလ့ ရွိသည့္ ေတာင္ေပၚေဒသ၊ ေျမျပန္႔ေဒသ အႏွံ႔အျပားကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ 

ေကာ္ဖီ ရွာပုံေတာ္ ထြက္ေနစဥ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ရြာငံသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေတာင္ျမင့္ၿပီး ေဒသခံ ပအို႔ဝ္၊ ဓႏု လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူေနမႈ စ႐ိုက္လဏၡာမ်ားကို ႀကဳိက္ႏွစ္သက္သည့္အတြက္ ယင္းေနရာကို ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ဳိးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေငြထြန္းက ဆိုသည္။

ထို႔ေနာက္ ေကာ္ဖီအမည္ကို စဥ္းစားပုံကို ဦးေငြထြန္းက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျပသည္။

“ကံကိုေမွ်ာ္ၿပီး လုပ္ေနမယ့္သူေတြအစား ဉာဏ္ကိုေမွ်ာ္ၿပီး လုပ္တဲ့သူေတြ မ်ားမ်ားျဖစ္လာေစခ်င္တာနဲ႔ ဉာဏ္ႀကီးရွင္လို႔ အမည္ေပးထားတာ”

ဉာဏ္ႀကီးရွင္က လြယ္လြယ္ကူကူ ျဖစ္လာျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ရြာငံေဒသ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားႏွင့္ ဦးေငြထြန္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေနကာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို စနစ္တက် လုပ္ကိုင္တတ္ရန္၊ ၾသဂဲနစ္သီးႏွံ ျဖစ္ရန္ ပညာေပး စည္း႐ုံးရၿပီး ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ ရယူရသည္။ 

ျမန္မာ့ေကာ္ဖီ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ဦးေငြထြန္းက ရြာငံေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည္။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားတြင္ ေတာင္သူ၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္သူ၊ တင္ပို႔သူ၊ ေရာင္းခ်သူမ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း ေကာ္ဖီေစ့၊ ေကာ္ဖီမႈန္႔ႏွင့္ အသင့္ေသာက္သုံးႏိုင္ေသာ ေကာ္ဖီမႈန္႔အေတာင့္ (Capsules) မ်ားကို ထုတ္လုပ္သည္။

ေကာ္ဖီပင္ကို ကိုယ္တိုင္စိုက္ၿပီးမွ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္ပါက ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေအာင္ျမင္လာမည္ မဟုတ္ဟု သူက ဆိုသည္။ 

ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 

၂ ႏွစ္ အၾကာတြင္ Genius ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ၃၁ လမ္း (အထက္) တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တာေမြ၌ ေကာ္ဖီဆိုင္ႏွင့္ သုေတသနဓာတ္ခြဲခန္း Third Wave Coffee Initiative ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 

ၾသဂဲနစ္စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ရယူရန္အတြက္ ရြာငံၿမဳိ႕နယ္ လယ္ကိုင္းေက်းရြာတြင္ ေဒသခံ ဓႏုတိုင္းရင္းသား ေတာင္သူ ၅၀ ဦးျဖင့္ ဧကခုနစ္ဆယ္၌ သဘာဝအတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ သရက္၊ ေထာပတ္ႏွင့္ ပိႏၷဲပင္မ်ားၾကား ေကာ္ဖီပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ 

ယင္းအတြက္ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေၾကာင္း Control Union မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လတြင္ ၾသဂဲနစ္စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ယင္းၾသဂဲနစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ရယူရန္အတြက္ အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ ၾကာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပထမဦးဆုံး ရရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ၾသဂဲနစ္ဆိုင္ရာ လက္မွတ္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။

ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ရွမ္းေတာင္ျမင့္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းက Genius နာမည္ျဖင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္ ႏွစ္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဆိုင္ေလးဆိုင္ ရွိၿပီး စင္ကာပူ၊ ခ်င္းမိုင္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္တို႔တြင္လည္း ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီက ၾသဂဲနစ္ လက္မွတ္ရ ေကာ္ဖီအမည္ျဖင့္ ဆူပါမားကက္မ်ား၊ သစ္သီးဝလံဆိုင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေကာ္ဖီေစ့၊  ေကာ္ဖီမႈန္႔ႏွင့္ အသင့္ေသာက္သုံးႏိုင္ေသာ ေကာ္ဖီမႈန္႔အေတာင့္ (Capsules) မ်ားကို ေရာင္းခ်ေနသည္။ 

Genius ေကာ္ဖီမွ ၾသဂဲနစ္ လက္မွတ္ရရွိထားသည့္ ေကာ္ဖီထုပ္မွာ အစိမ္းေရာင္ထုပ္ ျဖစ္သည္။ ႐ိုး႐ိုးအမ်ဳိးအစားမွာမူ အနီေရာင္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈ ရွိသည္။

အဆိုပါ ေကာ္ဖီမႈန္႔မ်ားကို၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း တည္ေထာင္သူႏွင့္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဦးေငြထြန္းက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေၾကာင္းကိုပါ  စဥ္းစားရင္းဆိုသည္။

ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းမွ အျမတ္ေငြ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရြာငံေဒသခံမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အသုံးျပဳသည္။ ေငြေၾကးတိုက္႐ိုက္မေပးဘဲ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းပညာမ်ား အေၾကာင္း သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။ 

ဉာဏ္ႀကီးရွင္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းႏွင့္ အစာအာဟာရဆိုင္ရာ သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ (Fosta Myanmar) အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရြာငံေဒသခံမ်ားကို သင္တန္းေပးသည္။ အာေရးဘီးက (ကုန္းျမင့္ေကာ္ဖီ) အမ်ဳိးအစားကို စိုက္ပ်ဳိးျခင္း ျဖစ္သည္။ ပနားမားႏိုင္ငံမွ အပင္မ်ဳိးေစ့ကိုလည္း စိုက္ပ်ဳိးသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Genius Coffee Estate တြင္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ဳိးမည့္ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားကို အခမဲ့သင္တန္းအျဖစ္ ေကာ္ဖီမ်ဳိးေစ့၊ အရိပ္ရအပင္ႏွင့္ နည္းပညာေပးၿပီး ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ဳိးခိုင္းေၾကာင္း Genius က ဖြင့္လွစ္သည့္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းတက္ေရာက္ဖူးသူတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးၾကည္ရေအာင္က ဆိုသည္။ 

“ၾသဂဲနစ္လည္း မွန္ပါတယ္။ ေပးတာ အခမဲ့ပါ။ အသီးေပၚရင္ သူတို႔ဆီ လာသြင္းေပးဖို႔ပဲ ေျပာပါတယ္။ ေစ်းကိုေတာ့ ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေပးပါတယ္” ဟု ၎က သူ႔အေတြ႔အႀကံဳကို ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။ 

ဦးေငြထြန္းသည္ Genius ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းႏွင့္အတူ သဘာဝအေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းကိုပါ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္သူ ျဖစ္သည္။

သဘာဝ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း အျဖစ္ ၾသဂဲနစ္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေရး Study Tour ကိုလည္း ရြာငံရွိ Genius ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ဳိးေရးၿခံႏွင့္ဆိုင္တြင္ ေလ့လာႏိုင္မည္။ ေကာ္ဖီအပင္မွစၿပီး ေကာ္ဖီရသည္အထိ ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္လည္း စကားေျပာႏိုင္မည္။ ယင္းအျပင္ အနီးနားရွိ ေရျပာအိုင္၊ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာႏွင့္ လိေမၼာ္ၿခံမ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ထိုလုပ္ငန္းအျပင္ ေကာ္ဖီမႈန္႔အက်န္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမွ ဆပ္ျပာျပဳလုပ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဟိုတယ္မ်ားမွ ထြက္သည့္ တစ္ခါသုံး ဆပ္ျပာမ်ားႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ားေရာၿပီး Recycle ျပန္သုံးႏိုင္သည့္ ဆပ္ျပာျပန္ထုတ္မည္ဟု သူက ဆိုသည္။

ယခု သူလုပ္ကိုင္ေနေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ Third Wave Coffee နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ ကမာၻေက်ာ္ Starbucks ေကာ္ဖီကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွ် သက္တမ္းၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ နည္းလမ္းသည္ Second Wave တြင္ပင္ ရွိေသးေၾကာင္း သူက သုံးသပ္ျပသည္။ 

သူ ကြၽမ္းက်င္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္တစ္ခုႏွင့္ သေဘာသဘာဝခ်င္း မနီးစပ္ မတူညီသည့္ အျခားအလုပ္အမ်ဳိးအစား တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္ေနသူ ၎က ယခုလို ထပ္မံေျပာဆိုလိုက္ေသးသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ ဒီေကာ္ဖီ စီးပြားေရးမွ မဟုတ္ဘူး၊ တျခားမတူတဲ့ စီးပြားေရးတစ္ခုကို လုပ္ရင္လည္း အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္မွာပဲ” 

ဥမၼာလြင္