POST TYPE

ABOUT US

GGS ကုမၸဏီ၏ ဂက္စ္ဖိုးအေႂကြး အရစ္က်ဆပ္မည္ဟုဆို
01-May-2019
ထားဝယ္၊ ဧၿပီ ၃၀

ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ GGS ကုမၸဏီက အစိုးရသို႔ေပးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ဂက္စ္ဖိုးအေႂကြးကို အရစ္က်ျပန္ဆပ္ရန္ သေဘာတူထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

Global Grand Service (GGS) ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဂက္စ္ဖိုးေငြ ၁၀ ဘီယီယံခန္႔ ေပးရန္ က်န္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဂက္စ္ဖိုးေငြ အေႂကြးမ်ားကို ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ေလးႀကိမ္ခြဲၿပီး ေပးဆပ္ရန္ GGS ကုမၸဏီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သေဘာတူထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

GGS ကုမၸဏီသည္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္သာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ ဂက္စ္ဖိုးအေႂကြးကို တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရကသာ တာဝန္ယူေတာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာဆိုထားသည္။

GGS ကုမၸဏီသည္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လကတည္းက လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဂက္စ္ဖိုးေပးသြင္းခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာဆိုထားသည္။

အစိုးရသို႔ ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိသည့္ ဂက္စ္ဖိုးအေႂကြးေငြကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ GGS ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူသံုးဦးအား တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္အတူ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ထားဝယ္အက်ဥ္းေထာင္၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။

Dawei Watch