POST TYPE

ABOUT US

ဓာတ္ခြဲခန္းထဲက ဆူပါမင္း သို႔မဟုတ္ ဗင္နီဇြဲလားက ေဆးသိပၸံဆရာဝန္ႀကီး
18-Sep-2016

ဆရာဝန္ႀကီးသည္ ေနာက္ဆုံး သူ၏ သုေတသနစာတမ္းကို အသက္ ၁၀၀ ျပည့္ခါနီးတြင္ ေရးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး လူသားမ်ားကို ကူညီဖို႔ က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိက ကုထုံးေတြကို ရွာေဖြဖို႔ရာပဲ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့သည္။ တစ္သက္လုံး အခေၾကးေငြယူၿပီး တစ္ခါမွ ေဆးမကုဖူးခဲ့ပါဟု သူ႔အေၾကာင္း ေရးၾကေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ သူ႔အမည္ကား ဂ်ာဆင္တိုကြန္ဗစ္ ျဖစ္သည္။ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံသား ျဖစ္၏။ ေဆးသိပၸံပညာရပ္ျဖင့္ ႏိုဘယ္လ္ဆု ဆန္ခါတင္ထဲ ပါဖူးသည္။ ထိုကိစၥမ်ားထက္ ဂုဏ္ယူစရာကိစၥ တစ္ခုကား ကမာၻေပၚတြင္ ယခု ေဆးႏိုင္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ ကု႒ႏူနာ အနာႀကီးေရာဂါ လက္ပ႐ိုစီ ေပ်ာက္ေဆးကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာတြင္ သူ႔သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက အလြန္ေက်းဇူးမ်ားခဲ့ပါသည္။ မေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္ အသက္ ၁၀၀ အထိ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ ေကာင္းက်ဳိးလုပ္သြားလိုက္ပုံမ်ား မဟာလူသား ဆူပါမင္း အလား။

အမည္ရင္းမွာ ဂ်ာဆင္တိုကြန္ဗစ္ဂါစီယာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေလရာ အသက္တစ္ရာေက်ာ္ ေနခဲ့ရသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ လက္ပ႐ိုစီ အနာႀကီးေပ်ာက္ေဆးကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူတစ္ဦးအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားသလို ကင္ဆာကုထုံး ေပၚေအာင္ မေနမနား ေလ့လာေနေသာ သူ႔စာတမ္းမ်ားေၾကာင့္လည္း နာမည္ႀကီးပါသည္။ ဗင္နီဇြဲလား ဇီဝေဆးဝါး အမ်ဳိးသားအင္စတီက်ဳကို တည္ေထာင္ရာမွာလည္း အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္ပ႐ိုစီ တိုက္ဖ်က္ေရး ထိုးေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုဘယ္လ္ေဆးပညာဆု ေပးခံရရန္ ဆန္ခါတင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည္။

ကတ္တလန္သား အျဖစ္မွသည္ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံသား ျဖစ္လာေသာ ဖခင္ျဖစ္သူမွ ေမြးဖြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ ကရာကတ္စ္ၿမဳိ႕ရွိ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူၿပီး ဗင္နီဇြဲလားေဆးေက်ာင္းကို ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုစဥ္က ေဆးမရွိဘဲ ျပည္သူမ်ား လည္စင္းခံေနရေသာ အနာႀကီးေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္လိုေသာစိတ္က အဓိက ေစ့ေဆာ္သည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးသိပၸံပညာ ဘြဲ႔ရၿပီး ဘာသာမ်ားစြာတြင္ ထူးခြၽန္ဂုဏ္ထူးမ်ားလည္း ရခဲ့သည္။ ၁၉၄၀ မွာပဲ ေဆးေက်ာင္းတြင္ ဆရာျပန္လုပ္သည္။ အေရျပား ေရာဂါကုသေရး ေဆး႐ုံႀကီး၏ အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာသည္။ အေမရိကန္ အေရျပားေရာဂါဆိုင္ရာ ဌာနက ဗင္နီဇြဲလား ဆရာဝန္ႀကီး၏ သုေတသနမ်ား၊ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဆရာဝန္ႀကီးသည္ ဗင္နီဇြဲလား အစိုးရ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား အေရျပားအထူးကုဌာနကို ဦးေဆာင္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ မစၥတာ ဂ်ာဆင္တိုကြန္ဗစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အနာႀကီးေရာဂါ ကုသေရး အသင္းႀကီး၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ WHO ၏ အနာႀကီးေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ဌာနတြင္လည္း ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အနာႀကီးေရာဂါ ကုသေရးဆိုင္ရာ ေဆးပညာဂ်ာနယ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူစမ္းသပ္ခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း အနာႀကီးေရာဂါ ထိုးေဆး ေပၚလာပါေတာ့သည္။ အျခားအေမရိကန္ အပူပိုင္းေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ေဆးကိုလည္း သမားေတာ္ႀကီးက ဓာတ္ခြဲခန္းထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ၿပီး စူးစမ္းရွာေဖြ ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ တုန္းက ေဒါက္တာဂ်ာဆင္တိုကြန္ဗစ္၏ သုေတသနအဖြဲ႔က ကင္ဆာေဆးေတြ႔ၿပီဟု မွားယြင္းသတင္း ထြက္လိုက္ေသးသည္။ ဗင္နီဇြဲလား ဇီဝေဆးပညာ အင္စတီက်ဳက ခ်က္ခ်င္းျပန္ရွင္းသည္။ သူတို႔တြင္ ကင္ဆာေဆးဟူ၍ မထုတ္ႏိုင္ေသးဘဲ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

ပါေမာကၡ ဂ်ာဆင္တိုသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အသက္တစ္ရာ ျပည့္သြားခဲ့သည္။ အသက္တစ္ရာတန္း ေရာက္သြားေပေသာ္ျငား ဓာတ္ခြဲခန္းထဲ လာတုန္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး ေလ့လာခဲ့သည့္ စာတမ္းကို သူအသက္တစ္ရာျပည့္သည့္ ေမြးေန႔တြင္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး အခေၾကးေငြယူၿပီး ေဆးတစ္ခါမွ မကုသေပးခဲ့ဖူးသည့္ ဆရာဝန္အျဖစ္လည္း လူသိမ်ားခဲ့ျပန္ပါေသးသည္။

အနာႀကီးေရာဂါသည္ ကူးစက္တတ္ေသာ ျပင္းထန္သည့္ အေရျပားေရာဂါတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ကာ အေရျပားဆဲလ္မ်ားကို ပုံစံပ်က္သြားေစႏိုင္သည့္ သေဘာရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ေမာင္းႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ားရွိ အာ႐ုံေၾကာမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစၿပီး နာက်င္မႈ သိမႈကို မခံစားရသည့္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္လက္အဂၤါမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ မသန္စြမ္း ျဖစ္သြားျခင္းတို႔လည္း အတိတ္တြင္ ထိုေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ခံစားခဲ့ရသူ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုေရာဂါသည္ ကူးစက္တတ္ၿပီး ကုသရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆခဲ့ရေသာ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း ေဝဒနာသည္မ်ားကို ဖယ္ရွားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၿပီး၊ ေဝဒနာသည္မ်ားကလည္း လူေတာမတိုးေတာ့ဘဲ က်ိတ္ကုသမႈမ်ားသာ ျပဳလုပ္လာေပေတာ့သည္။ ထိုေဝဒနာသည္မ်ားအတြက္ ေဆးဝါးကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစေရး အားထုတ္အက်ဳိးျပဳခဲ့သူ ျဖစ္သည့္အတြက္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္က ၎ကို ေက်းဇူးတင္ရွိေနေပမည္။ “ႏိုဘယ္လ္ဆုနဲ႔ လြဲေခ်ာ္သြားလို႔ ကြၽန္ေတာ္ အိပ္ေရးေတာင္မွ မပ်က္ပါဘူး။ ကင္ဆာေပ်ာက္ေဆးကို ရွာေဖြဖို႔ရာမွာေတာ့ မအိပ္ရလည္း ျပႆနာ မရွိပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

သန္႔ဇင္စိုး         

ABOUT AUTHOR

(သန္႔ဇင္စိုး)