News

POST TYPE

ABOUT US

ေမတၱာစားေသာက္ဆိုင္
25-Feb-2018


တနလၤာေန႔တိုင္း မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲၿပီဆိုလွ်င္ ဟီလာရီပတ္ခ္သည္ သူမ၏ စားေသာက္ဆိုင္ Happy BiBim Bap House တြင္ ေနာက္ဧည့္သည္ လက္မခံေတာ့ဘဲ ပိတ္လိုက္သည္။ ေနာက္ဆံုးေဖာက္သည္မ်ား ျပန္သြားၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ ကိုရီးယားစားေသာက္ဆိုင္၏ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲတြင္ လူ ၂၀၀ စာအတြက္ စတင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ပါေတာ့သည္။ ထိုအစားအေသာက္မ်ားသည္ ညေနပိုင္း ေဖာက္သည္မ်ား ေအာ္ဒါမွာထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ တံတားေအာက္တြင္ ေနထိုင္ရသည့္ အိမ္ရာမဲ့မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႔ ညေနပိုင္းတိုင္း အိမ္ရာမဲ့မ်ားအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြး ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္မွာ Happy BiBim Bap House အဖို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။ စားေသာက္ဆိုင္ လာေရာက္စားသံုးသူမ်ားလည္း အဆိုပါ အပတ္စဥ္အလွဴတြင္ ပါဝင္၍ ရပါသည္။ စားေသာက္ဆိုင္ထဲတြင္ အလွဴခံပံုးေလး ခ်ေပးထားသည္။ ဘုရားေက်ာင္းကတစ္ဆင့္ စီစဥ္ေသာ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို လက္ေဆာင္ေပးသည့္ ရန္ပံုေငြထဲ ထည့္ၾကသည္။ စားေသာက္ဆိုင္သည္ သူတို႔ဝင္ေငြထဲက အိမ္ေျခမဲ့မ်ားအတြက္ ညေနစာကို စီစဥ္ၾကျခင္းျဖစ္ရာ ေဖာက္သည္မ်ားထံမွလာသည့္ ေငြေၾကးဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။ 

ကိုရီးယားစားေသာက္ဆိုင္သည္ လက္ရာလည္းေကာင္းသျဖင့္ နာမည္ရသည္။ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ ဆာလမ္ၿမိဳ႕တြင္ သူတို႔ဆိုင္ကေလးက ထိပ္တန္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ားစာရင္းတြင္ ႏွစ္တိုင္းပါသည္။ ေဈးအႀကီးဆံုး ဟင္းပြဲသည္ပင္လွ်င္ ေဒၚလာ ၂၀ မေက်ာ္ပါ။ ၆ ေဒၚလာေလာက္ျဖင့္ စားေသာက္ႏိုင္ေသာ ဆိုင္လည္းျဖစ္သည္။ ဆိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးႀကီး ပတ္ခ္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီး ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ နယူးေယာက္သို႔ ေျပာင္းလာခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တို႔၏ အယူအဆအတိုင္း ရပ္႐ြာေနျပည္သူမ်ားကို ေဝမွ်ေပးကမ္းရမည္ဟူေသာ သြန္သင္ခ်က္ကို ဦးလည္မသုန္နာခံၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆာလမ္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းလာကာ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ၾကသည္။ ပတ္ခ္သည္ ဘုရားေက်ာင္းမွ မိတ္ေဆြမ်ားအကူအညီျဖင့္ အိမ္ေျခမဲ့မ်ားအတြက္ တနလၤာ ညေနစာ အစီအစဥ္ကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္လာၾကသည္။ စားေသာက္ဆိုင္က အစားအေသာက္မ်ားကို စိုက္သည္။ ဘုရားေက်ာင္းမွ မိတ္ေဆြမ်ားက ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လာလုပ္ေပးၾကပါသည္။ 

တနလၤာေန႔ခင္း စားေသာက္ဆိုင္ပိတ္ၿပီဆိုလွ်င္ ပတ္ခ္ႏွင့္ ခင္ပြန္းတို႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အစားအေသာက္မ်ား ခ်က္ၾကေတာ့သည္။ ႐ိုးရွင္းေသာ အေမရိကန္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားအျပင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အာရွစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ ထမင္းေၾကာ္၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္တို႔ ျပဳလုပ္ျပင္ဆင္ေပးသည္။ သက္သတ္လြတ္သမားပါလာလွ်င္ အဆင္ေျပေအာင္လည္း လုပ္ေပးပါသည္။ “တခ်ိဳ႕က ကိုရီးယားစာကို ႀကိဳက္တယ္။ တခ်ိဳ႕က မႀကိဳက္ဘူး။ စိတ္မညစ္ေစခ်င္ပါဘူး”ဟု ပတ္ခ္က အေမရိကန္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းအေပၚကို ရွင္းျပသည္။ အစားအေသာက္ဘူးေလးမ်ားေပၚတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွ အဆံုးအမက်မ္းစာမ်ားကို ေဘာပင္ျဖင့္ ေရးေပးရန္ ပတ္ခ္က စိတ္ပါဝင္စားသည္။ ေကာ္ဖီ၊ ကြတ္ကီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ေရ စသည္တို႔ကိုလည္း ယူေဆာင္သြားသည္။ အစားအေသာက္မ်ားကို တန္းစီၿပီး ယူၾက႐ံုသာရွိသည္။ တံတားေအာက္သို႔ ကိုရီးယား စားေသာက္ဆိုင္၏ ဗင္ကားေရာက္လာလွ်င္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသူ အိမ္ေျခမဲ့မ်ားက လက္ခုပ္တီးၿပီး ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။ အပတ္စဥ္တိုင္း လာေရာက္ ကူညီေဝမွ်သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

ဆိုင္ရွင္မ ဟီလာရီပတ္ခ္သည္ အပတ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ သူမ၏ ေပးကမ္းအားထုတ္မႈကို သူမ၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးေဆာင္သည့္ အလုပ္ဟု မခံယူပါ။ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာဝန္တစ္ခုသဖြယ္ သေဘာထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္ဆိုပါေစ တံတားေအာက္ ေနရာေက်ာ္ေသာ အိမ္ေျခမဲ့မ်ားအတြက္က မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုလို ေနရာမ်ိဳးတြင္ အိမ္ေျခမဲ့ျဖစ္သြားပါက ဘဝကို ျပန္လည္ထူမရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ေက်ာခင္းစရာ ေနရာမရွိသည့္ဘဝတြင္ စားစရာ အစားအစာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ကလည္း အလြန္ခက္ခဲေပေတာ့သည္။ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၏ ကူညီေပးမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕က အထိုက္အေလ်ာက္ အဆင္ေျပၾကသည္။ ပတ္ခ္သည္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ သူမတို႔ ဆိုင္ကေလးသည္ အမ်ား အကူအညီျဖင့္ တနလၤာေန႔တိုင္း ဂုဏ္သေရရွိေသာ ညေနစာကို ေဝမွ်ႏိုင္ေပသည္။

သန္႔ဇင္စိုး