News

POST TYPE

ABOUT US

သား႐ိုင္းတို႔ မိခင္
12-Jul-2016

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက မိုနာရက္ဂါထံသို႔ ဖုန္းတစ္လုံး ဝင္လာပါသည္။ ေလယာဥ္ကြင္းေျပးလမ္းေပၚမွာ ေလယာဥ္တစ္စင္းနဲ႔ တိုက္မိလို႔ သိမ္းငွက္တစ္ေကာင္ ဒဏ္ရာရေနပါသတဲ့။

ဒီလို တယ္လီဖုန္းမ်ိဳးက ခဏခဏ ဝင္လာတတ္သည္။ ေတာ႐ိုင္းသတၱဝါ တစ္ေကာင္ေကာင္ ဒဏ္ရာရေနၿပီ ဆိုလၽွင္ သဘာဝပဲေလ ျဖစ္တတ္တာပဲဟု လူမ်ားက သေဘာထားတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ႐ိုင္း သတၱဝါမ်ား ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏူန္းမွာ လူလုပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
“ဒါဟာ သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ လုပ္တာပါ” ဟု မိုနာရက္ဂါက ေျပာတတ္သည္။

မိုနာရက္ဂါသည္ ဒဏ္ရာရေသာ သိမ္းငွက္ႀကီးကို သြားယူေပးဖို႔ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ လႊတ္လိုက္သည္။ တိရစၧာန္မ်ား ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးေဂဟာကို အိုဟိုင္းအိုးျပည္နယ္ ကက္စ္တာလီရာေဒသတြင္ ရက္ဂါက ဦးေဆာင္ၿပီး ဖြင့္ထားသည္။ ျပန္လည္ က်န္းမာေအာင္ကုသေပးရင္း ခိုလႈံရာေနရာ ဖန္တီး ေပးထားသည္။ Back to the Wild ၿမိဳင္ေဟမာသို႔ ဟု အမည္ေပးထားေသာ အဆိုပါ တိရစၧာန္သား႐ိုင္း ေဂဟာက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက တိရစၧာန္မ်ားကို ကူညီ ကယ္ဆယ္ေပးေနခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရေသာ၊ မိဘမဲ့ေသာ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ တိရစၧာန္ ေကာင္ေရ စုစုေပါင္း ေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ကို ကူညီကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီးေသာ တိရစၧာန္မ်ားထဲမွ ၆၀ ရာခိုင္ႏုန္းမွာ ရာႏုန္းျပည့္ ျပန္လည္သန္စြမ္း ေကာင္းမြန္သြားခဲ့ၿပီး သဘာဝေတာ႐ိုင္း စားက်က္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

“ကၽြန္မတို႔ ကယ္လိုက္တဲ့ တိရစၧာန္တိုင္းဟာ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အစာကြင္းဆက္စနစ္မွာ က႑တစ္ခုစီကေန ပါဝင္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္၊ အစာကြင္းဆက္မွာ တစ္ခု ဟသြားတာနဲ႔ တစ္ခုလုံး လဲၿပိဳသြားမွာပါ” ဟု ရက္ဂါက ေျပာၾကားသည္။

မိုနာရက္ဂါသည္ ၎ေနထိုင္ရာ ေဒသတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ လိုင္စင္ရ တိရစၧာန္ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ကုသသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ အိမ္ေနာက္ေဖး ၿခံကြက္လပ္ႀကီးကို အလကားမထားဘဲ တိရစၧာန္ေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးရင္း ထိုအလုပ္ကို လုပ္ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

“ကၽြန္မက အစပိုင္းက တစ္ႏွစ္ကို အေကာင္ ႏွစ္ဆယ္ သုံးဆယ္ေလာက္ပဲ ကယ္ဆယ္မယ္ စိတ္ကူးတာပါ။ ဒါေပမဲ့ လိုင္စင္ရ ကယ္ဆယ္ေရးေဂဟာမွန္း သိသြားေတာ့ အေကာင္တစ္ေကာင္ေကာင္ လဲေနတာေတြ႕တိုင္း ကၽြန္မတို႔ဆီကို ဖုန္းဆက္ၾကေတာ့ တာပဲေလ” ဟု သူမက လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ျဖစ္ခဲ့ပုံကို ေျပာျပသည္။ သူမ၏ အိမ္ေနာက္ေဖးၿခံဝင္းသည္ ယခုအခါ ၂၄ နာရီ လည္ပတ္ အလုပ္လုပ္လ်က္ ရွိေနေလၿပီ။ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ပ်မ္းမၽွျခင္း တိရစၧာန္ေကာင္ေရ ၂၅၀၀ ေလာက္ ကယ္ဆယ္ရသည္။ ဓာတ္အားႀကိဳးႏွင့္ တိုက္မိသည့္ ငွက္မ်ား၊ ကားတိုက္ခံရသည့္ လိပ္မ်ားမွစ၍ တိရစၧာန္ေပါင္းစုံကို ျပဳစုေပးေနလ်က္ ရွိသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ စာသင္ခန္းပုံစံေလး လုပ္ထားကာ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သဘာဝႏွင့္ မည္သို႔သမမၽွတစြာ ေနထိုင္ရမည္ကို မၽွေဝေပးလ်က္ရွိသည္။ သား႐ိုင္းေဂဟ အေၾကာင္းကို လာေရာက္ နားဆင္ေလ့လာသူ ျပည္သူ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ျပည္သူ ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
“ကၽြန္မတို႔က ကေလးေတြကို အားကိုးပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အနာဂတ္လူႀကီးေတြပါ။ ကၽြန္မတို႔ အတိတ္မွာ လုပ္ခဲ့တာေတြထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အနာဂတ္ကမၻာႀကီးကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရက္ဂါက ဆိုသည္။

သဘာဝထဲမွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရင္း ေန႔စဥ္ခံစားရေသာ စိတ္လႈပ္ရွား ေက်နပ္မႈမ်ားကို ကေလးမ်ားကိုလည္း ခံစားရေစခ်င္ေၾကာင္း ရက္ဂါကဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဂဟာေန တိရစၧာန္မ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရ သဘာဝထဲတြင္ ျပန္သြားက်င္လည္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပန္မလႊတ္ေသးဘဲ ေဂဟာတြင္သာ ေနထိုင္ရသည္။ အတတ္ႏိုင္ဆုံး သဘာဝက်စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ သဘာဝေတာ႐ိုင္းတို႔၏ သဘာဝကို ကေလးငယ္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔က ကူညီေပးေနၾကသည္။

“သူတို႔ေလးေတြကို ျပန္မလႊတ္ေပးႏိုင္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာေပါ့ရွင္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ကေလးေတြကို မ်က္ျမင္ဒိဌ ရွင္းလင္းျပဆိုေပးတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ေနၾကတာေပါ့။ ကေလးေတြက သူ႔နာမည္ ဘယ္လိုေခၚလဲေမးရင္ ကၽြန္မက အၿမဲတမ္း ျပန္ရွင္းျပရတယ္။ ကၽြန္မတို႔က သား႐ိုင္းေတြကို ေဆး႐ုံဖြင့္ၿပီး ေဆးကုေပးေနတာပါ။ သူတို႔ကို မပိုင္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ေတာထဲမွာသာ ေနၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ နာမည္မရွိပါဘူးလို႔ ရွင္းျပရတယ္” ဟု မိုနာရက္ဂါက ဆိုပါသည္။

ျပန္လည္ကုသမေပးႏိုင္ဘဲ ဒဏ္ရာအေျခအေန ျပင္းထန္ၾကသူ တိရစၧာန္မ်ားဆိုလၽွင္ ေရာဂါေဝဒနာ အသက္သာဆုံးနည္းျဖင့္ အသက္ထြက္သြားေအာင္ ကူညီေပးရသည္။

ရက္ဂါတို႔ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕သည္ ပုဂၢလိက အလႉရွင္မ်ားကို ေတာ္ေတာ္ အားကိုးရသည္။ တစ္သက္လုံး စုေဆာင္းထားသည့္ ေငြေလးမ်ားကို ထည့္ဝင္ၿပီး စတင္လည္ ပတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

“ညႀကီးမင္းႀကီးလည္း သြားသယ္ေပးရတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ မိုးေတြ သည္းေနတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ ေမာတာေပါ့။ ဒါကို အလုပ္လုပ္ ေနရတယ္လို႔ မယူဆပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္သက္တာကို လုပ္ေနၾကတာလို႔ ယူဆပါတယ္” ဟု သား႐ိုင္းတို႔ မိခင္က ဆိုပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေနာက္ဆုံး ေရာက္လာသည့္ သိမ္းငွက္ဆိုလၽွင္ ရွစ္ေကာင္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ ေနာင္ ႏွစ္ေလာက္ျပန္ၿပီး ပ်ံသန္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ရက္ဂါက ယူဆပါသည္။ 
“ဒီကေလးမေလး ျပန္ၿပီးေနေကာင္းလာ ပါလိမ့္မယ္။ သူ႔ကို ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ခိုင္းတယ္။ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ေတာ့ အားေကာင္းလာပါတယ္။ သား႐ိုင္းေလာကထဲ ျပန္ၿပီး ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ သက္လုံနဲ႔ စြမ္းရည္ရွိၿပီဆို ျပန္လႊတ္မွာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

သူတို႔ေနေကာင္းသြားသျဖင့္ ေတာ႐ိုင္းထဲသို႔ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံေပါင္း မ်ားစြာ ရက္ဂါတြင္ ရွိပါသည္။ ၾကည္ႏူးေသာ ခံစားမႈက တစ္ခါမွ ႐ိုးသြားသည္ဟုမရွိခဲ့ေပ။

သန္႔ဇင္စိုး