News

POST TYPE

ABOUT US

ရဲေမေမ
27-Aug-2017

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အဂူဆန္ဒယ္ေနာ့တီ ေဒသတြင္ ကေလးမ်ားက ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ၾကသည္မွာ ျဖစ္ေနက် ျဖစ္ပါသည္။ “ေန႔တိုင္း ေန႔တိုင္း ကေလးေတြပါတဲ့ အမႈေတြျဖစ္တယ္။ ခိုးမႈ၊ ေက်ာင္းေျပးရမ္းကားမႈ၊ လုယက္မႈ စသျဖင့္ေပါ့” ဟု ရဲအရာရွိမႀကီး ဇာဇိုဆိုက ေျပာျပသည္။ သူမႏွင့္ သူမ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ရဲအရာရွိမ်ားက ထိုကေလးမ်ားကို ဖမ္းရသည္။ ထို႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဌာန အရာရွိလက္ကို အပ္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ မိဘေတြထံ ျပန္ပို႔ရပါသည္။ မၾကာခင္မွာပဲ ထိုကေလးမ်ား လမ္းေပၚျပန္ေရာက္လာၿပီး ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ၾကျပန္ေတာ့သည္။ “ကြၽန္မ ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ ျပႆနာက အဆုံးမရွိဘူးရွင့္” ဟု ရဲအရာရွိ ဇာဇိုဆိုက ဆိုသည္။ 

၂၀၀၁ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ အေျခအေနက တစ္မ်ဳိးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ UNICEF က ျပဳလုပ္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ သင္တန္းကို မနီလာတြင္ တက္ေရာက္ရပါသည္။ ထိုသင္တန္းတက္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရျခင္းက ဇာဇိုဆို၏ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စတင္ခဲ့ျခင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေပသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္မ်ားစြာ သူေလ့လာခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ငါးေလးတစ္ေကာင္ခိုးကာ ေထာင္ႏွစ္ခ်ီက်သြားေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကေလးတစ္ ေယာက္ကိုလည္း သူမ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီးေနာက္ သူမ ဘာလုပ္ရမည္ကို သိသြားခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍ လမ္းေဘးတြင္ ေလလြင့္ကာ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ သူမ၏ အားထုတ္မႈ စတင္ပါေတာ့သည္။ 

“သူတို႔ကို ကြၽန္မက တရားခံေတြလို႔ မျမင္ဘူး။ ဒဏ္ခံရသူေတြလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ သူမတို႔ ရဲတပ္စိတ္ေလးသည္ လမ္းေဘးသူခိုးေလးမ်ားကို လိုက္ဖမ္းသည့္အျပင္ အျခားတစ္မူထူးသည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးၾကပါသည္။ ထိုစစ္ဆင္ေရးကို သူမက ကာကြယ္၊ ေကြၽးေမြး၊ ကယ္တင္ စစ္ဆင္ေရးဟု အမည္ေပးထားသည္။ လမ္းေဘးေန ကေလးမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ လမ္းေဘးေလာက က ကေလးမ်ားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သည္။ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္မို႔ သူတို႔ ဘယ္နားဘယ္လို က်င္လည္ၾကသည္ကို ဇာဇိုဆို သိပါသည္။ ၎တို႔ကို ေဆးကုေပးသည္။ သြားက်န္းမာေရး ပညာေပးသည္။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အကူအညီေတာင္းၿပီး သူတို႔အတြက္  အျမင္ဖြင့္ျခင္း၊ အားေပးဆုံးမျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ 

တျဖည္းျဖည္း သူတို႔ ရဲအဖြဲ႔၏ ကြန္ရက္ထဲတြင္ လမ္းေဘးကေလးမ်ားစြာ ရွိလာပါသည္။ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းေရာက္ေအာင္ ျပန္ေခၚျခင္းက ေထာင္ထဲပို႔ျခင္းထက္ အက်ဳိးရွိသည္ဟု ဇာဇိုဆို ယူဆခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းဆက္တက္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးသည္။ ေက်ာင္းတက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ေပးသည္။ ယေန႔က သူ႔အစီအစဥ္ထဲတြင္ ပါဝင္သူ ကေလးအေတာ္မ်ားမ်ား အထက္တန္း ေအာင္သြားၾကေလၿပီ။ 

ေဂ်ာ့မာႏူလတ္ဆိုသည့္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ဆိုလွ်င္ ခဏခဏ အဖမ္းခံရတဲ့ လမ္းေဘး ကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အထက္တန္း ေအာင္သြားခဲ့ၿပီ။ သူ႔အိပ္မက္က ဇာဇိုဆိုလို ရဲအရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္ရန္ပင္။ “ကြၽန္မ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ေဂ်ာ့လိုမ်ဳိး ကေလးေတြ မ်ားမ်ားေမြးထုတ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မ နယ္ေျမထဲမွာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖိလစ္ပိုင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ရွိေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ရဲအရာရွိႀကီးက ဆိုသည္။ “ကေလးတိုင္းရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ေကာင္းျမတ္မႈက ရွိတယ္လို႔ ကြၽန္မယုံတယ္။ သူတို႔ကို ခ်စ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ဆိုသည္။ သူတို႔ ရဲအဖြဲ႔သည္ လမ္းေဘးကေလးမ်ားကို ပထမဆုံး အာဟာရဒါန ျပဳၾကသည္။ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား အကူအညီျဖင့္ ယင္းသို႔ ေကြၽးေမြးေထာက္ပံ့ျခင္းကို စတင္ေဆာင္႐ြက္သည္။ “ကေလးေတြအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိခ်င္ရင္ မုန္႔အရင္ ေကြၽးရတယ္ရွင့္” ဟု ဇာဇိုဆိုက ဆိုပါသည္။ လမ္းေဘးကေလးမ်ားသည္ အာဟာရ လိုအပ္ေၾကာင္း၊  မဟုတ္တာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ စားစရာမရွိ၍ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ 

ေနာက္ထပ္ ကေလးမ်ား ဆိုးသြမ္းရျခင္း အေၾကာင္းမွာ မိဘသဖြယ္ နည္းေပးလမ္းျပသူ မရွိ၍လည္း ျဖစ္ပါသည္။ “ယေန႔အခါမွာ မိဘႏွစ္ပါးလုံးက အလုပ္ေတြ လုပ္ေနရတယ္။ ကေလးေတြဟာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံၾကရပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။ “ကြၽန္မက ပစၥည္းပစၥယေတြ ဝယ္ေပးေထာက္ပံ့ေပးတာ တစ္ခုတည္းကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ခ်စ္ျခင္းခံရဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ နည္းေပးလမ္းျပၿပီး သူတို႔ေဘးမွာ ရွိေနေပးဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။ ရပ္႐ြာ၏ အကူအညီျဖင့္ တျခားမိဘရွိေသာ၊ သာမန္မိသားစုမ်ားမွ ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဂ႐ုစိုက္မႈတို႔ ရႏိုင္ပါေၾကာင္း သူမက ယုံၾကည္ထားသည္။ ရဲတစ္ေယာက္အျဖစ္ ကေလးမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ရေအာင္ မနည္းႀကဳိးစားခဲ့ရသည္။ ရာဇဝတ္မႈ ဝဲၾသဃထဲတြင္ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနၾကေသာ ကေလးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

“ကြၽန္မက ရဲေလ။ ဥပေဒကို ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ ဒီကေလးေတြကို ကူညီဖို႔ၾကားမွာ ဟန္ခ်က္ညီညီ လႈပ္ရွားရပါတယ္” ဟု ဇာဇိုဆိုက ေျပာျပသည္။ ကေလးသုံးေယာက္ မိခင္လည္း ျဖစ္ကာ လမ္းေဘးကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မေမာႏိုင္မပန္းႏိုင္ အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာ ရဲေမႀကီးသည္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး၊ ကေလးအခြင့္အေရးတို႔အတြက္ ဦးေဆာင္မႈအပိုင္းမွ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။  ထို႔အတူ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ထူးခြၽန္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

အစားအေသာက္ နည္းပညာ ကုန္ထုတ္ဓာတု ဘြဲ႔ရတစ္ဦး အေနႏွင့္ ရဲအရာရွိ ဘဝထက္ ပိုမိုသက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေသာ အလုပ္ကို ရႏိုင္ေသာ္လည္း ရဲတစ္ဦးဘဝကို ခုန္မင္စြာ သူမခံယူခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကေလးမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ရပ္႐ြာေကာင္းက်ဳိးကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ သူမသည္ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ ေက်နပ္သည္။ ရဲတစ္ဦး ျဖစ္ရသည္ကိုလည္း ဂုဏ္ယူသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ သူမ၏ ရဲဝန္ထမ္း သက္တမ္းက ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္သြားခဲ့ေလၿပီ။ 

သန္႔ဇင္စိုး