News

POST TYPE

ABOUT US

ေက်ာင္းေလွ
13-Aug-2017

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ တံငါလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ကြၽန္းငယ္ေလးမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ကြၽန္းတိုင္းတြင္ အစိုးရက ေက်ာင္းမေဆာက္ေပးႏိုင္ေသးပါ။ ေခ်ာင္းျဖတ္ေျမာင္းျဖတ္ၿပီး ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ကေလးမ်ား သြားရပါသည္။ ကေလးမ်ား ပုလင္းကြဲရွျခင္း၊ ေရလွ်ံသျဖင့္ ေက်ာင္းမလာႏိုင္ျခင္းမ်ားက မၾကာခဏ ျဖစ္သည္ဟု ဆရာ ဆရာမမ်ားက ဆိုပါသည္။ စီးပြားေရး သိပ္မေျပလည္ရတဲ့ၾကားထဲ သြားေရးလာေရးကပါ ခက္ခဲလွေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား မူလတန္း၊ အလယ္တန္း ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ မတက္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ပိုပိုမ်ားလာခဲ့သည္။ အဝါေရာင္ေလွ ဆိုသည့္ ဖိလစ္ပိုင္အေျခစိုက္ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း တစ္ခုက အဆိုပါ တံငါ႐ြာေန ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေလွမ်ား လိုက္လံစီစဥ္ေပးပါသည္။ ၿမဳိ႕ေနကေလးမ်ားက ေက်ာင္းကားဝါဝါႀကီးမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသြားေနစဥ္ တံငါ႐ြာေန ကေလးမ်ားလည္း ထိုသို႔ အခြင့္အေရး ရရွိေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းေလွမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ လုံၿခံဳေရးပစၥည္းမ်ား အစုံအလင္ျဖင့္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ေနၾကသည့္ ျမင္ကြင္းက ၾကည္ႏူးစရာ ျဖစ္ပါသည္။ တီထြင္ဖန္တီးစိတ္ႏွင့္ အမ်ားအက်ဳိး လိုလားမႈတို႔ ပူးေပါင္းလိုက္သည့္အခါ လိုအပ္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိပါေပသည္။