Saturday, 5th September 2015

FOREIGN AFFAIR

အစြန္းေရာက္ဝါဒ တုိက္ဖ်က္ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ ႐ုရွားသမၼတ ေတာင္းဆို

Published: September-05-2015

အစြန္းေရာက္ဝါဒ တုိက္ဖ်က္ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ ႐ုရွားသမၼတ... ...

MORE

SOCIETY

ေငြက်ည္ဆန္ ျဖည့္ဆည္းေရး


ျပည္သူမ်ားမွာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿမဲပင္တေစ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ ရွိေနသည္။ ဘဏ္မ်ားအေပၚ လူထု၏ ယုံၾကည္မႈမွာ ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္. ...

Tweet this article!

ARTICLE

ဘာေတြဘယ္လိုလဲ... ေရြးေကာက္ပြဲ...


ျပည္သူေတြၾကားမွာ ဘယ္လိုမဲေပးရမွာလဲ၊ ဘာေတြကို မဲေပးရမွာလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ ကြဲကြဲျပားျပား သိပ္မသိၾကေသးတာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးပါ...

Tweet this article!

SATIRE

ေဒၚပု၏ ေဒဝါလီ သီအိုရီ


ထိုအေျခအေနေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးသူကို သင္တို႔ သိပါသလား။ မသိလွ်င္ေတာ့ ေျပာျပရမည္။ ေဒၚပုျဖစ္သည္။ အခုလို ေဒၚလာေစ်းတက္ၿပီး ဘဏ္ေတြ ၿပဳိလဲေအာင္ လုပ္...

Tweet this article!

SOCIETY

အက်ဥ္းေထာင္ထဲက မိခင္


အမ်ိဳးသား လူဆိုးမ်ားစြာ ရွိသည့္ ေထာင္ႀကီးအတြင္း အဓိက လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ အပတ္စဥ္တိုင္း အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးကို ေတြ႔ရတတ္သည္။ သ...

Tweet this article!

SOCIETY

ဥပေဒႏွင့္ မၿငိေသာ လူသတ္သမား လြတ္လပ္ေနသည္


ေကာ္ရွဴျခင္းကို ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ဆူပူရမ္းကားမႈျဖစ္၍ တစ္စုံတစ္ဦး.. ...

Tweet this article!

SOCIETY

လမ္းေဘးကဆရာဝန္


ေဆးခန္းထိုင္စဥ္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသမွ် ေဆးေလာက ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ မတူေသာ အျခား ေဆးပညာဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ား ရရွိေစေသာေၾကာင့္ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားကို ...

Tweet this article!

http://thevoicemyanmar.com/media/k2/items/cache/cc3858aa98dfc9c8e00e29f2dcd1900f_M.jpg

ေရႊမႏၲေလးက အိုးပုတ္ပြဲေတာ္

Published: August-26-2015

အခ်ိန္ကာလ ေ႐ြ႕ေလ်ာလာသည္ႏွင့္အမွ် အိုးပုတ္ပြဲ၏ အခင္းအက်င္းေလး သည္လည္း ေခတ္ဆန္လာေလၿပီ။ တ႐ုတ္မွ လာသည့္ ပလတ္စတစ္ ကေလးကစားစရာ က်ည္ဆန္ေသန... ...

Category: SOCIETY | Read More >>

သင့္ဘဝတင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

Published: August-27-2015

သတင္းစာေတြ ဖတ္ရတဲ့ အခါမွာလည္း ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္ေတြက မ်ားတယ္။ အခ်က္အလက္က နည္းတယ္။ လူေတြနဲ႔ စကားေျပာတဲ့ အခါမွာလည္း အခ်က္အလက္က နည္းတယ္။ သေဘာထား ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြက မ်ားတယ္... ...

ေရႏွင့္အတူ ေပ်ာက္သြားေသာ ဘဝမ်ား

Published: August-28-2015

အရင္ဆုံးႀကံဳရသည္က ေရေဘးျဖစ္သည္။ ေရေဘးၿပီးေတာ့ ႏြံေဘး၊ ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ေရး... ...

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

Published: September-01-2015

ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ ကိစၥက ႏိုင္ငံတကာက ဘယ္ေလာက္ဖိအားေပးေပး ကိုယ့္ႏိုင္ငံအေျခအေနနဲ႔ အမွန္အတိုင္း လုပ္သင့္တယ္.... ...

Editorial

  • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စနစ္တက် သုေတသနျပဳကာ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားမရွိျခင္း၊ ရွိေသာ္လည္း ဥပေဒျပဌာန္းမႈ မရွိျခင္း၊ ဥပေဒ ရွိေသာ္လည္း အသက္မဝင္ျခင္း၊ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူစားသုံးရန္ မသင့္ေသာ စက္မႈကုန္ၾကမ္း အသုံးျပဳသည့္ အဆင့္သာသာ အဆင့္နိမ့္ စားအုံးဆီမ်ားကို သေဘၤာဝမ္းဗိုက္အတြင္း ေလွာင္ကန္မ်ားျဖင့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ တင္သြင္းကာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ ျဖန္႔ျဖဴး...

    Read more...

Copyright © 2014 The Voice
All rights reserved